Giáo án Lịch Sử lớp 8: Bài 24 CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873

Chia sẻ: abcdef_25

Đến năm 1862, Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ=Pháp tiếp tục mở rộng chiến tranh xâm lược toàn bộ nước ta. Vì sao Pháp lại nhanh chóng chiếm được 3 tỉnh miên Tây. Thái độ của triều đình và nhân dân ta như thế nào ?II. CUỘC KHÁNG CHIẾN II. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TỪ NĂM CHỐNG PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873 Hoạt động 1 1/Kháng chiến ỡ Đà Nẵng và 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ : Mục tiêu : Nét chính của - Hành động xâm lược của cuộc kháng chiến ở Đà...

Nội dung Text: Giáo án Lịch Sử lớp 8: Bài 24 CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873

Bài 24

Tiết 2: CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873

Đến năm 1862, Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ=>Pháp tiếp

tục mở rộng chiến tranh xâm lược toàn bộ nước ta. Vì sao Pháp lại

nhanh chóng chiếm được 3 tỉnh miên Tây. Thái độ của triều đình và

nhân dân ta như thế nào ?II. CUỘC KHÁNG CHIẾN II. CUỘC KHÁNG CHIẾN

CHỐNG PHÁP TỪ NĂM CHỐNG PHÁP TỪ NĂM

1858 ĐẾN NĂM 1873 1858 ĐẾN NĂM 1873

Hoạt động 1

1/Kháng chiến ỡ Đà Nẵng

và 3 tỉnh miền Đông Nam

Kỳ :

Mục tiêu : Nét chính của - Hành động xâm lược của

cuộc kháng chiến ở Đà Nẵng Pháp khiến nhân dân ta căm

Phương pháp : phẫn
HS đọc SGK và trả lời : Em + Tại Đà nẵng nhiều toán

cho biết ý thức yêu nước của nghĩa binh nổi lên chống

nhân dân ta=> GV bổ sung giặc

kiến thức trong SGV ( trang + 1859 , phongtrào kháng

chiến sôi nổi của Nguyễn
162 – 163 )

- Em hãy so sánh hành động Trung Trực đốt cháy tàu Et

của nhân dân ta và của triều pê răng 10/12/1861

đình Huế PK trước cuộc + Khởi nghĩa của Trương

xâm lược của thực dân Pháp Định làm địch thất điên bát

đảo
?

-HS xem hình 85, mô tả + 2/1863 , thưc dân pháp

Trương Định nhận phong tấn công quy mô Tân Trào

soái ? (Gò Công)

-HS đọc phấn chữ nhỏ SGK + 20/8/1864 Trương Định

tự sát nhưng kháng chiến vẫn
trang 117

-Nhân dân ta đã anh dũng tiếp tục

kháng chiến chống Pháp như
thế nào ?

Hoạt động 2:

2/ Kháng chiến lan rộng ra

ba tỉnh miền Tây :

Mục tiêu : HS giải thích

được vì sao 3 tỉnh miền Tây

lại rơi vào tay Pháp.Nét

chính của cuộc chống Pháp

ở 6 tỉnh Nam Kỳ - Lợi dụng sự bạc nhược

Phương pháp : của triều đình Huế, tháng

6/1867, quân Pháp chiếm

HS đọc mục 2 trong SGK luôncác tỉnh miên Tây Nam

=> GV hỏi : Vì sao Pháp Kỳ

chiếm được 3 tỉnh miền Tây - Nhấn dân Nam Kỳ nổi dậy

một cách nhanh chóng và khắp nơi.

dễ dàng như vậy ? (Do hành - Nhiều trung tâm kháng

động của triều đình Huế : chiến thành lập : Đồng Tháp
Đối với Pháp ? Đối với nhân Mười, Tây Ninh, Bến Tre,

Vĩnh Long, Sa Đéc, Trà
dân ? )

GV treo lược đồ những nơi Vinh, Rạch Giá, Hà Tiên với

khởi nghĩa ở Nam Kỳ các lãnh tụ nổi tiếng như :

(1860-1875) lên bảng=> Gv Trương Quyền, Phan Tôn,

Liêm,Nguyễn Trung
trình bày: Nhân dân Nam Phan

Kỳ nêu cao tinh thần quyết Trực, Nguyễn Hữu Huân,

tâm chống Pháp. Họ nỗi lên Trương Quyền

khởi nghĩ a khắp nơi=> Gọi -Các nho sĩ dùng thơ văn

Hs lên chỉ tên các cuộc khởi chống Pháp như: Nguyễn

nghĩa trên lược đồ,kết hợp Đình Chiểu, Phan Văn Trị

việc tự đọc SGK- HS làm BTLS để củng cố

kiến thức

- GV cho HS sưu tầm một

bài thơ của Nguyễn Đình
Chiểu nói về cuộc kháng

chiến chông thực dân Pháp
Sơ kết bài : Ngay từ đầu , nhân dân Việt Nam đã anh dũng đứng

lên chốg Pháp xâm lược. Nhưng triều đình Huế thì lo sợ, thiếu

quyết tâm chống Pháp, vì lợi ích của dòng họ, giai cấp nên dần

dần bỏ rơi nhân dân

_ Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ sau năm 1862 đã phần nào

bao hàm cả hai nhiêm vụ : Chống thực dân Pháp xâm lược và

chống phong kiến đầu hàng

Củng cố:

1/ Thực dân Pháp thực hiện âm mưu xâm lược nước ta như htế

nào ?(nguyên nhân sâu xa,trực tiếp, nguyên cớ)

2/ Tinh thần kháng chiến chống Pháp xâm lược cùa nhân dân ta

được thể hiện như thế nào? (tinh thần yêu nước bất khuất của

nhân dân, trái ngược với thái độ do dự, tính toán thiệt hơn của

triểu đình Nguyễn )
3/ Dựa vào lược đồ(hình 58 SGK/118) nêu một số địa điểm diễn

ra khởi nghĩa chống pháp ở Nam Kỳ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản