Giáo án lớp 1 môn Thủ Công: Bài dạy :Cắt dán hàng rào đơn giản

Chia sẻ: abcdef_18

I. MỤC TIÊU : - Học sinh biết cách cắt các nan giấy. - Học sinh cắt được các nan giấy và dán thành hàng rào. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - GV : Các nan giấy và hàng rào mẫu. - HS : Giấy màu,giấy vở,dụng cụ thủ công. III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : 1. Ổn định lớp : Hát tập thể. 2. Bài cũ : Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh,nhận xét . Học sinh đặt đồ dùng học tập lên bàn. 3. Bài mới :

Nội dung Text: Giáo án lớp 1 môn Thủ Công: Bài dạy :Cắt dán hàng rào đơn giản

Bài dạy : Cắt dán hàng rào đơn giản.I. MỤC TIÊU :

- Học sinh biết cách cắt các nan giấy.

- Học sinh cắt được các nan giấy và dán thành hàng rào.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- GV : Các nan giấy và hàng rào mẫu.

- HS : Giấy màu,giấy vở,dụng cụ thủ công.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

1. Ổn định lớp : Hát tập thể.

2. Bài cũ :

Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh,nhận xét . Học sinh đặt

đồ dùng học tập lên bàn.

3. Bài mới :HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC

SINH
 Hoạt động 1 : Giới thiệu bài.

Mục tiêu : Cho học sinh quan sát và Học sinh quan sát và nhận xét

nhận xét hình mẫu. : Có 3 cạnh.

Giáo viên treo hình mẫu lên bảng và

hướng dẫn học sinh quan sát,hỏi : Hàng Có 6 nan giấy.

rào có mấy nan giấy? Mấy nan đứng? 4 nan đứng,2 nan ngang.

Mấy nan ngang? 1ô

Khoảng cách của mấy nan đứng mấy ô? 2 ô

Giữa các nan ngang mấy ô? 6ô

Nan đứng dài? 9ô

Nan ngang dài?

 Hoạt động 2 : Hướng dẫn kẻ,cắt các

nan giấy.

Mục tiêu : Học sinh biết kẻ,cắt các

nan trên giấy trắng.Lật trái tờ giấy trắng Học sinh thực hiện kẻ nan

có kẻ ô,kẻ theo các đường kẻ để có 2 giấy.

đường thẳng cách đều nhau.
Giáo viên hướng dẫn kẻ 4 nan giấy

đứng dài 6 ô,rộng 1 ô và 2 nan ngang

dài 9 ô,rộng 1 ô.Giáo viên thao tác

chậm để học sinh quan sát. Học sinh thực hành kẻ cắt nan

 Hoạt động 3 : Học sinh thực hành. giấy.

Mục tiêu : Học sinh kẻ,cắt nan giấy

theo các bước.

- Kẻ 4 đoạn thẳng cách đều 1 ô,dài 6 ô

theo đường kẻ của tờ giấy màu làm nan Học sinh thực hành kẻ và cắt

đứng. trên giấy.

- Kẻ tiếp 2 đoạn thẳng cách đều 1

ô,dài 9 ô làm nan ngang.

Thực hành cắt các nan giấy rời khỏi tờ

giấy màu.Trong lúc học sinh thực hiện

bài làm,giáo

viên quan sát học sinh yếu,giúp đỡ học

s inh yếu hoàn thành nhiệm vụ.
4. Củng cố – Dặn dò :

Cho học sinh nhắc lại cách kẻ cắt hàng rào đơn giản.

Chuẩn bị đồ dùng học tập cho tiết sau.

5. Nhận xét :

- Thái độ học tập,sự chuẩn bị đồ dùng học tập.

- Kỹ năng thực hành.

- Chuẩn bị giấy màu,đồ dùng học tập để tiết 2 thực hành trên

giấy màu.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản