Giáo án lớp 1 năm 2011 - Tuần 29

Chia sẻ: hoang_trong

Tham khảo bài viết 'giáo án lớp 1 năm 2011 - tuần 29', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án lớp 1 năm 2011 - Tuần 29

TẬP ĐỌC

ĐẦM SEN

I. MỤC TIÊU

- HS đọc trơn được cả bài phát âm đúng các tiếng khó

- Ôn các vần en , oen

- Hiểu được từ ngữ : đài sen , nhị , thanh khiết . Là nội dung bài

II. ĐỒ DÙNG

- Tranh minh hoạ bài TĐ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

- 1, 2 em đọc bài : “ Vì bây giờ mẹ mới về ”

- GV nhận xét đánh giá

3. Bài mới

a) Giới thiệu bài

b) Luyện tập

- GV đọc diễn cảm bài thơ

+ Luyện đọc tiếng, từ khó - HS luyện đọc

+ Luyện đọc tiếng, từ - HS phát âm các từ xanh ngát , cánh

- GV đọc mẫu lần 1 hoa , xoè ra , ngan ngát , thanh khiết .

- Giải nghĩa từ : Đài sen , nhị , ngan - HS tiếp nối nhau đọc trơn từng câu

ngát , thanh khiết . - HS thi đua đọc cả bài

+ Luyện đọc câu - Lớp đọc đồng thanh cả bài 1 lượt
1
+ Luyện đọc toàn bài


c) Ôn các vần: en , oen

- GV nêu yêu cầu 1 trong SGK ( sen )

? Tìm tiếng trong bài có vần en? - HS thi đua tìm đúng nhanh nhiều

?Thi tìm tiếng đúng , nhanh , nhiều - HS thi đua tìm tiếng từ có vần oen ,

Tiếng từ ngoài bài có vần en , oen en

GV và cả lớp nhận xét tính điểm thi - HS nhìn tranh nói 2 câu mẫu

- HS thi nối câu chứa có vần en hoặc
đua

? Nói câu chứa tiếng có vần en hoặc oen

oen ?
TIẾT 2: LUYỆN TẬP
d) Luyện đọc, kết hợp với tìm hiểu

nội dung bài - 1 em đọc lại bài , cả lớp đọc thầm

* Tìm hiểu nội dung bài đọc ( Cánh hoa đỏ nhạt xoè ra , phô đài sen

?Khi nở hoa sen trông đẹp như thế và nhuỵ sen màu vàng )

( 1, 2 em đọc lại bài )
nào ?

? 1 em đọc câu văn tả hương sen ? - Cả lớp đọc thầm lại bài

- Cho HS đọc thuộc lòng bài thơ ở lớp - 2 , 3 đọc lại bài

*Thực hành nói về sen - HS nhìn mẫu trong SGK khi nói tiếng

- Đọc diễn cảm từng bài về sen

* Thực hành luyện nói - Nhiều cặp HS thực hành hỏi - đáp

- Cả lớp và GV nhận xét
4. Củng cố, dặn dò

- GV nhận xét tiết học khen ngợi những em học tốt , nói hay về sen
2
- Về nhà đọc lại bài văn , chuẩn bị bài : “Mời vào”

ĐẠO ĐỨC

BÀI 14 : CHÀO HỎI VÀ TẠM BIỆT ( TIẾT 2)

I. MỤC TIÊU

* HS hiểu :

- Cần phải chào hỏi khi gặp nhau và tạm biệt khi chia tay.

- Cách chào hỏi, tạm biệt

- ý nghĩa của lời chào hỏi, tạm biệt

- Quyền được tôn trọng không bị phân biệt đối xử của trẻ em

* Học sinh có thái độ:

- Tôn trọng, lễ phép với mọi người

- Quí trọng những bạn biết chào hỏi, tạm biệt đúng

- Biết chào hỏi, tạm biệt trong những tình huống hằng ngày.

II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN

- Vở bài tập đạo đức

- Điều 2 trong công ước quốc tế về quyền trẻ em

- Đồ dùng để hoá trang đơn giản khi sắm vai

- Bài hát “Con chim vành khuyên”

III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Hoạt động 1 : Cho HS hát bài “Con

chim vành khuyên” - HS hát bài : Con chim vành khuyên

Hoạt động 2 : HS làm bài tập 2 - HS làm bài tập

- HS chữa bài tập
3
- GV chốt lại: - Cả lớp nhận xét bổ sung

Tranh 1: Các bạn cần chào hỏi khi gặp

thầy cô giáo

Tranh 2: Bàn nhỏ cần chào tạm biệt - HS thảo luận nhóm

- Đại diện nhóm lên trình bày
khách

Hoạt động 3: Thảo luận nhóm làm bài - Nhóm khác trao đổi, bổ sung

tập 3

- GV nhận xét, bổ sung - Các nhóm thảo luận nhóm chuẩn bị

Hoạt động 4: Đóng vai theo bài tập 1 đóng vai

- GV giao nhiệm vụ đóng vai cho - Các nhóm HS lên sắm vai

các nhóm

- GV chốt lại những tính huống đúng

Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò

- GV nhận xét giờ .

- Về nhà thực hành tốt bài học
Thứ ba ngày .... tháng .... năm 200...

TOÁN

PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100 ( CỘNG KHÔNG NHỚ )

I. MỤC TIÊU

- Bước đầu giúp HS biết đặt tính rồi làm tính cộng trong phạm vi 100

- Củng cố về giải toán và đo độ dài

- Rèn cho các em say mê môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

4
- Các bố , mỗi bó 1 chục que tính và 1 số que tính rời

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định

2. Kiểm bài cũ

3. Bài mới

a,Giới thiệu bài

b, Các hoạt động

Hoạt động 1 : Giới thiệu cách làm

tính cộng không nhớ

- Trường hợp phép cộng có dạng : 35 - Lấy 35 que tính ( gồm 3 bó choc que

tính và 5 que tính rời )
+24

Bước 1 : GV hướng dẫn HS thao tác - Tiếp tục lấy 24 que tính ( 2 bó choc

và 4 que tính rời )
trên que tính

+ GV viết số 35 lên bảng

+ Viết 24 dưới 35 ( 2 dưới 3, 4 dưới

5)

+ Hướng dẫn HS gộp các bó choc và - Vài học sinh nêu lại cách cộng

các quy trình rời lại với nhau được 5

bó và 9 que tính rời ( Viết 5 ở cột

choc , 9 ở cột đơn vị )

Bước 2 : Hướng dẫn HS làm tính cộng - Cho vài em nêu lại cách làm

- Để làm tính cộng dạng 35 + 24 ta đặt

tính . GV vừa nêu vừa viết
5
+5 cộng 4 = 9 , viết 9
35

+ 3 cộng 2 = 5 , viết 5
24

Vậy : 35 + 24 = 59
59

b) Trường hợp phép cộng có dạng

35 + 20

- Hướng dẫn HS cách đặt tính

5 cộng 0 bằng 5 ; viết 5
35

3 cộng 2 bằng 5 ; viết 5
20

Vậy : 35 + 20 = 55
55

c) Trường hợp phép cộng dạng 35 + 2

Hướng dẫn kĩ thuật tính

Lưu ý HS : Khi đặt tính ở số 2 phải

thẳng cột với với số 5 ( cột đơn vị )

- Khi tính : Tính từ phải sang trái
Hoạt động 2 : Thực hành - 4 HS lên bảng tính

Bài 1 : Tính 52 + 36 = 88 , 82 + 14 = 96

- Gọi HS lên bảng chữa bài 43 + 15 = 58 , 76 + 10 = 86

- Dưới lớp làm vào bảng con

Bài 2 : Đặt tính rồi tính 63 + 5 = 68 , 9 + 10 = 19

- GV lưu ý HS viết thẳng cột - HS làm vào bảng con

Bài 3 : GV nêu bài tập - 1 HS lên đọc bài

- 1 em lên bảng tóm tắt BT

- 1 em lên bảng chữa bài - Lớp làm vào vở

6
Bài giải

Cả 2 lớp trồng được là :

35 + 50 = 85 ( cây )

Đáp số : 85 cây
4. Củng cố dặn dò

- GV nhắc lại kĩ thuật làm tính cộng

- Nhận xét giờ

- VN làm BT4 ( SGK – 155 )

TẬP VIẾT

TÔ CHỮ HOA : L, M, N

I. MỤC TIÊU

- HS tô đúng , đẹp các chữ hoa : L, M, N

- Viết đúng đẹp các vần : uôi, ươi, các từ: nải chuối, t ươi c ười, yêu, iêu,

các từ: hiếu thảo, yêu mến

- Viết theo chữ thường , cỡ , vừa , đúng và đều nét .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ kiện viết sẵn chữ : L, M, N

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định lớp.

2. Bài cũ

- 2 HS lênbảng viết: hiếu thảo, yêu mến

- GV nhận xét cho điểm

3. BÀI MỚI

7
a) Hướng dẫn HS tập viết ( Tô chữ

hoa )

- Hướng dẫn HS quan sát tranh và - HS quan sát chữ L, M, Ntrong bảng

nhận xét chữ L, M, N phụ

- GV nhận xét về số lượng nét và - HS tập viết vào bảng con

kiểu nét và nêu quy trình viết ( vừa

nói vừa tô chữ L, M, Ntrong khung - HS đọc các vần , từ ứng dụng: oan,

chữ ) oat, ngoan ngoãn, đoạt giải, en, oen,

b) Hướng dẫn viết vần , từ ngữ hoa sen, nhoẻn cười, ong, oong, trong

ứng dụng xanh, cải xoong

- HS quan sát các vần và từ ứng dụng

trên bảng phụ

c) Hướng dẫn HS tập tô , tập viết - Tập viết vào bảng con các từ ngữ

- GV hướng dẫn từng em biết cách ứng dụng

cầm bút cho đúng . + HS tập tô chữ hoa : L, M, N và tập

- GV chấm chữa bài viết các tiếng ngoan ngoãn, đoạt giải,

en, oen, hoa sen, nhoẻn cười, ong,

oong, trong xanh, cải xoong

theo mẫu vào vở bài tập TV
4. Củng cố, dặn dò

- GV nhận xét giờ , tuyên dương những bạn viết đúng đẹp

- Về nhà tập viết phần còn lại

CHÍNH TẢ

8
HOA SEN

I. MỤC TIÊU

- HS chép lại chính xác viết lại đúng cả bài ca dao

- Làm đúng các bài tập chính tả trong SGK

- Nhớ được quy tắc chính tả âm : gh đi với i , ê ,e

- Rèn cho các em viết đúng đẹp

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ chép sẵn bài ca dao : Hoa sen”

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

- 2 HS lên bảng đọc lại khổ thơ
1. Bài cũ

- GV nhận xét, đánh giá - HS tìm những tiếng dễ viết sai

2. Bài mới ( Trắng , chen , xanh , mùi … )

a) Giới thiệu - 2, 3 HS nhìn bảng đọc khổ thơ

b) Hướng dẫn tập chép - HS tập viết vào bảng con từ khó

- Cho HS quan sát chép sẵn - HS chép khổ thơ vào vở

- Hướng dẫn HS soát lỗi vào vở

- GV chữa các lỗi sai trên bảng

- Thu bài chấm , nhận xét giờ - HS lên bảng làm BT

c) Hướng dẫn dẫn HS làm bài tập chính

tả - Đường gồ ghề , gỗ lim , con ghẹ

Bài 1 : Điền en hay oen

Đèn bàn , của xoèn xoẹt - 3, 4 HS nhắc lại quy tắc chính tả

1, 2 em HS đọc lại bài các từ vừa điền
9
Bài 2 : Điền chữ g hay gh

- Cho 3 em lên bảng làm BT

- Cả lớp nhận xét và đọc lại các từ khó

d) Hướng dẫn quy tắc chính tả

âm gh đứng trước : i , e , ê ( gh kép )

Đứng trước các nguyên âm khác viết là g (

g+a,o,ô,ơ,u…)
3. Củng cố, dặn dò :

- GV khen ngợi những em học tốt

- HS nhắc lại luật chính tả ( g , gh )

THỂ DỤC

BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

I. MỤC TIÊU

- Ôn bài thể dục yêu cầu thuộc thứ tự các động tác trong bài th ể dục và

thực hiện được ở mức tương đối chính xác làm quen với trò ch ơi : tâng

cầu . yêu cầu thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng

II. ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN

- Trên sân trường . Dọn vệ sinh nơi tập . GV chuẩn bị 1 còi và ô chuẩn bị

cho trò chơi , kẻ sân chơi

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

1.Phần mở đầu

- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu - Lớp trưởng tập hợp lớp , báo cáo sĩ

cầu bài học. số

10
- GV nên để cán sự lớp tập hợp lớp - HS khởi động : đứng tại chỗ vỗ tay

trước đó giáo viên chỉ đạo giúp đỡ và hát

- GV cho HS khởi động - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc

trên 1 địa hình tự nhiên ở sân trường

2.Phần cơ bản - Đi thường theo vòng tròn và hít thở

- Ôn toàn bài thể dục đã học sâu

- GV cho HS tập mỗi động tác 2 đến 4 - Trò chơi GS tự chọn

lần ,xen kẽ giữa 2 lần .

- GV nhận xét uấn nắn động tác sai - HS ôn 6 động tác đã học

cho HS tập lần 2 - HS thực hành tập theo sự hướng dẫn

* Ôn tập hợp hàng dọc , dóng hàng , của GV

điểm số

- GV quan sát sửa sai

- Ôn tập hợp hàng dọc , dóng hàng , - HS thực hành tập theo sự hướng dẫn

điểm số của GV

- Trò chơi tâng cầu - HS thực hành tập 2 , 3 lần

- GV hướng dẫn trò chơi và tóm tắt lại - HS ôn tập dưới sự chỉ đạo của giáo

cách chơi viên .

- Cho HS chơi thử 1 lần - HS thực hành chơi trò chơi dưới sự

3. Phần kết thúc chỉ đạo của GV

- GV cho HS tập các động tác hồi sức - HS thực hành điểm số .

- Đi theo nhịp và hát

- Trò chơi hồi tĩnh
11
- GV cùng HS cùng hệ thống bài học
4. Củng cố, dặn dò

- GV nhận xét giờ và giáo bài tập về

nhà
Thứ tư ngày .... tháng .... năm 200...

TOÁN

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU

- Luyện tập tính cộng các số trong phạm vi 100 – Tính nhẩm phép cộng

- Củng cố về cộng các số đo độ dài đơn vị / là cm

- Rèn cho các em yêu thích môn toán

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Các bó chục que tính và các que tính rời

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. ổn định TC

2. Kiểm tra bài cũ

- 1 HS lên bảng vẽ 1 đoạn thẳng có độ dài 8cm

3. Bài mới

a) Giới thiệu bài

b) Giảng bài

Hoạt động

- 5 HS lên bảng tính
Bài 1 : Tính

53 + 14 = 67 , 35 + 22 = 57 , 55 + 23

Bài 2 : =78
12
Tính nhẩm 44 + 33 = 77 , 17 + 71 = 88

- Gọi HS nêu cách cộng nhẩm - HS làm vào bảng con :

VD: 30 + 6 gồm 3 chục và 6 đơn vị nên 20 cm + 10 cm = 30 cm

30 + 6 = 36 30 + 6 = 36 60 + 9 = 69

- Thông qua các BT 40 + 5 = 45 70 + 2 = 72

- Chẳng hạn : 52 + 6 và 6 + 52 52 + 6 = 58 82 + 3 = 85

( Tính chất giao hoán của phép cộng )

Bài 3 : Giải toán - 1 em đọc BT

- GV đọc BT - Tự tóm tắt và giải bài

Tóm tắt

Bạn gái : 21 ban

- Gọi 1 em lên bảng chữa bài Bạn trai : 14 bạn

- Gọi HS nhận xét Tất cả có … bạn ?

Bài giải

Lớp em có tất cả số bạn là :

21 + 14 = 35 ( bạn )

Đáp số : 35 bạn
4. Củng cố dặn dò

- GV chốt lại nội dung bài

- Nhận xét giờ học

- Về nhà làm BT4 ; xem trước bài : phép trừ trong phạm vi 100

TẬP ĐỌC

MỜI VÀO

13
I. MỤC TIÊU

- HS đọc trơn được cả bài phát âm đúng các tiếng khó : ki ếng chân , so ạn

sửa , buồm thuyền

- Ôn các vần ong , ông ; phát âm đúng các tiếng có vần ong , ông

- Hiểu được từ ngữ : Chủ nhà hiếu khách đón người những người bạn tốt

đến chơi .

II. ĐỒ DÙNG

- Tranh minh hoạ bài TĐ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

- 1, 2 em đọc bài : Đầm sen

? Khi nở cánh hoa sen đẹp nhỉ

- GV nhận xét đánh giá

3. Bài mới

a) Giới thiệu bài

b) Luyện tập

- GV đọc diễn cảm bài thơ

+ Luyện đọc tiếng, từ khó - HS luyện đọc

+ Luyện đọc tiếng, từ - HS phát âm các từ : kiễng chân , soạn

- GV đọc mẫu lần 1 sửa , buồm thuyền .

+ Luyện đọc câu - HS tiếp nối nhau đọc trơn từng câu

+ Luyện đọc toàn bài - HS thi đua đọc cả bài
14
- Lớp đọc đồng thanh cả bài 1 lượt
c) Ôn các vần: ong, oong

- GV nêu yêu cầu 1 trong SGK (trong )

? Tìm tiếng trong bài có vần ong ? - HS thi đua tìm đúng nhanh nhiều

?Thi tìm tiếng đúng , nhanh , nhiều - HS thi đua tìm nhanh

Tiếng từ ngoài bài có vần : ong , oong - HS nhìn tranh nói 2 câu mẫu

GV và cả lớp nhận xét tính điểm thi - HS thi nối câu chứa có vần en hoặc

đua oen


TIẾT 2: LUYỆN TẬP
d) Luyện đọc, kết hợp với tìm hiểu

nội dung bài - 1 em đọc lại bài , cả lớp đọc thầm

* Tìm hiểu nội dung bài đọc ( Thỏ , nai , gió )

?Những ai đến gõ cửa ngôi nhà ? ( 1, 2 em đọc khổ thơ 3 )

? Gío được chủ nhà mời vào làm gì ? ( Mời vào để cùng sửa soạn đón trăng

- Cho HS đọc thuộc lòng bài thơ ở lớp lên , quạt mát thêm hơi biển cả … )

- GV yêu cầu HS đọc từng dòng thơ - Nhiều cặp HS thực hành hỏi - đáp

theo cách phân vai

* Thực hành luyện nói - 1 em đọc yêu cầu của bài

- Học thuộc lòng bài thơ ( tại lớp ) - Cẩ lớp quan sát tranh minh hoạ

Luyện nói : - HS thực hành nói theo tranh
4. Củng cố, dặn dò

- Về nhà học thuộc lòng bài thơ

- Xem trước bài : Chú công

THỦ CÔNG
15
BÀI 19: CẮT, DÁN HÌNH TAM GIÁC ( TIẾT 2)

I. MỤC TIÊU

- HS kẻ được hình tam giác

- HS cắt , dán được hình tam giác theo 2 cách

II. CHUẨN BỊ

- Chuẩn bị tam giác mẫu bằng giấy màu dán trên màn giấy trắng kẻ ô

- Tờ giấy kẻ ô có kích thước lớn

- Giấy màu có kẻ ô , giấy HS có kẻ ô

- Bút chì , thước kẻ , kéo , hồ dán vào vở thủ công

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Bài cũ : GV kiểm tra sự chuẩn bị của

HS

2. Bài mới : - Một 2 HS nhắc lại các bước kẻ

3. HS thực hành cắt hình tam giác

- GV cho HS nhắc lại các bước kẻ cắt - HS thực hành kẻ cắt hìnấctm giác

theo trình tự
hình tam giác

- GV quan sát và giúp đỡ những em còn

lúng túng khi thực hành - HS trưng bày sản phẩm trước lớp

4 . Trưng bày sản phẩm

- GV cho HS sẽ trưng bày sản phẩm trước - HS chuẩn bị giấy màu , giấy vở

lớp để GV nhận xét và đánh giá có kẻ ô , bút chì , thước kẻ , kéo ,

5. Củng cố dặn dò hồ dán để học bài : Cắt dán hàng

- GV nhận xét về tinh thần học tập , dào đơn giản
16
chuẩn bị đồ dùng học tập kĩ năng kẻ cắt

dán và đánh giá sản phẩm của HS


Thứ năm ngày .... tháng .... năm 200..

TOÁN

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU

- Củng cố cho HS cách đặt tính rồi làm tính cộng ( không nh ớ trong ph ạm

vi 100 )

- Củng cố về giải toán và đo độ dài .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Các thẻ chục que tính và que tính rời

ỊII. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. ổn định tc

2. Kiểm tra bài cũ

- 1 HS lên bảng vẽ 1 đoạn có độ dài 8cm

3.Bài mới

a) Giới thiệu bài
Hoạt động 1 : Tính - 5 HS lên bảng tính+53 35 55 44 17
+22 +23 + 33 +71
14
67 57 78 77 88
Hoạt động 2 : Tính - HS làm vào bảng con .

20 cm + 10 cm = 30 cm

17
14 cm + 5 cm = 19 cm

32 cm + 12 cm = 44 cm

30 cm + 40 cm = 70 cm
Hoạt động 3: Giải toán - 1 HS lên đọc

1 em lên bảng tóm tắt bài tập

- Gọi 1 HS lên bảng chữa bài Lớp giải BT vào vở

Giải toán

Con sên bò tất cả là:

15 + 14 = 29 ( cm )

Đáp số : 29 cm
Hoạt động 4 : Trò chơi

- Gọi 2 em lên bảng thi nối nhanh nối

đúng

- GV và HS nhận xét , đánh giá
4. Củng cố dặn dò

- GV hệ thống

- Nhận xét giờ

- Về nhà xem lại bài : CB bài : Phép trừ trong phạm vi 100

CHÍNH TẢ

MỜI VÀO

I. MỤC TIÊU

- HS chép lại chính xác trình bày đúng khổ thơ 1, 2 bài : Mời vào

- Làm đúng các bài tập chính tả nhớ quy tắc chính tả : ngh viết trước

- Rèn cho các em viết đúng đẹp

18
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ chép sẵn bài tập 2 , 3

- Bộ chữ học vần + bang con + phấn màu

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Bài cũ

- 2, 3 HS nhắc lại quy tắc chính tả : gh ,

i,ê,e

2. Bài mới - Cả lớp đọc thầm lại bài . Tự tìm

a) Giới thiệu các tiếng có từ khó

b) Hướng dẫn tập chép - HS tập viết các từ khó ra bảng

- 2, 3 HS đọc khổ thơ đầu của bài : Mời con

vào

- GV đọc bài cho HS nghe viết ( mỗi dòng - 4 HS lên bảng thi làm BT nhanh

đọc 3 lần ) - Cho HS đọc lại bài vừa điền

- HS viết xong GV đọc soát lỗi - Cả lớp đọc thầm yêu cầu của BT

- GV chữa những lỗi phổ biến trên bảng - 3 , 4 nhóm HS chơi trò chơi tiếp

c) Hướng dẫn HS làm BT chính tả s ức

- Điền vần ong hay oong

- Điền chũ ng hay ngh

- Lời giải : Nghề diệt vải , nghe nhạc ,

đường đông nghịt …

- GV nhắc lại quy tắc chính tả : ngh , i ,

e , ê ; ng + o , ô , ơ …
19
3. Củng cố dặn dò :

- GV khen ngợi những em học tốt chép bài chính xác đúng , đẹp

- Về nhà học thuộc quy tắc chính tả

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

BÀI 29: NHẬN BIẾT CÂY CỐI VÀ CON VẬT

I. MỤC TIÊU

- Giúp HS nhớ lại những kiến thức đã học về thực vật và động vật

- Biết động vật có khả năng di chuyển còn thực vật thì không

- Tập so sánh để nhận ra một số điểm khác nhau ( gi ống nhau) giữa các

cây, giữa các con vật

- Có ý thức bảo vệ cây cối và các con vật có ích.

II. ĐỒ DÙNG

- Phóng to các hình ảnh trong bài SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Bài cũ

3. Bài mới

a) Giới thiệu bài

b) Giảng bài

Hoạt động 1: Làm việc với các mẫu

vật và tranh, ảnh

* Mục tiêu: HS ôn lại các cây và các

con vật đã học
20
- Nhận biết một số cây và con vật mới - HS làm việc theo nhóm

* Cách tiến hành - Đại diện mỗi nhóm lên treo tranh và

- GV chia lớp thành 4 nhóm, phân công trình bày kết quả hoạt động của nhóm

cho mỗi nhóm làm trình bày các mẫu mình

vật mà các em mang đến lớp, dán

tranh, ảnh về thực vật và động vật vào

khổ giấy to, chỉ và nói tên từng cây,

từng con mà nhóm sưu tập được.

- GV nhận xét và kết luận
Hoạt động 2: Trò chơi: “ Đố bạn cây

gì, con gì”

* Mục tiêu: Giúp HS nhớ lại những

đặc điểm của các cây và con vật đã

học

- HS được thực hành kĩ năng đặt câu - HS chơi trò chơi

hỏi

* Cách tiến hành:

- GV hướng dẫn cách chơi

- Một HS được GV đeo cho một tấm

bìa có hình vẽ một cây rau hoặc một

con vật nào đó nhưng em đó không biết

đó là cây, con gì.

- HS đeo hình vẽ được đặt câu hỏi

21
(đúng / sai) để đoán xem đó là con gì?
- GV nhận xét, đánh giá
4. Củng cố, dặn dò

- Khắc sâu nội dung bài

- Về nhà xem trước bài: Trời nắng, trời mưa

HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ

TỔ CHỨC VUI CHƠI HỌC TẬP LẤY THÀNH TÍCH

CHÀO MỪNG NGÀY CHIẾN THẮNG 30 – 4

1. Mục tiêu

- Thông qua trò chơi HS thấy được ý nghĩa củâ ngày 30/4 và chiến thắng

Điện Biên Phủ

- Tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng chống giặc ngoại xâm của

ông cha ta.

- Quyết tâm học tập tốt để xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc

2. Chuẩn bị

- Phiếu trò chơi, cây hoa để chơi trò chơi, các bông hoa câu hỏi

3. Hoạt động

- GV nêu ý nghĩa của ngày 30 / 4 và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

- GV nêu hình thức trò chơi: hái hoa dân chủ

+ Cách chơi: Hái hoa và trả lời câu hỏi, ai không trả lời được thì phải

hát một bài

+ Cách đánh giá: Ban giám khảo là 3 HS

Thang điểm: 10

Sau cuộc chơi đội nào trả lời được nhiều điểm thì đội đó chiến thắng
22
- Cho HS thực hành chơi

- GV hỏi: Muốn góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc

em phải làm gì?

4. Củng cố, dặn dò

- GV nhận xét giờ học

Thứ sáu ngày .... tháng ... năm 200...

TOÁN :

PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100

I. MỤC TIÊU

- Bước đầu giúp HS biết đặt tính rồi làm tính trừ trong phạm vi 100

- Củng cố về giải toán

- Giúp các em yêu thích môn toán

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Các thẻ chục que tính và các que tính rời

III. HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định TC

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới

a) Giới thiệu bài

Hoạt động 1: Giới thiệu cách làm tính

trừ dạng 57 – 23 - HS thực hành thao tác trên que tính

Bước 1 : GV hướng dẫn hs thao tác .

Bước 2 Giới thiệu kĩ thuật làm tính trừ
23
dạng : 57 – 23 ( ta đặt tính )

* Viết 57 rồi viết 23 sao cho chục - Vài HS nhắc lại cách trừ

thẳng với hàng chục , đơn vị thằng với

cột đơn vị

* Viết dấu trừ ( - )

* Kẻ vạch ngang

* Tính : ( từ phải sang trái )

57
+
23
34
Hoạt động 2 : Thực hành

- 4 HS lên bảng tính
Bài 1 : Tính
-
85 49 98 35
- 25 - 72 - 15
64
21 24 26 20

b) Đặt tính rồi tính - HS làm vào bảng con .

- GV lưu ý HS đặt tính cho thẳng cột a) 4 HS lên bảng làm

Bài 2: Đúng ghi Đ sai ghi S b) Lớp làm vào vở bảng con

Bài 3 : Giải toán - 1 HS đọc bài tập

- GV nêu yêu cầu bài tập - 1 em nêu tóm tắt

- Lớp làm bài vào vở

Giải

Số trang sách Lam còn phần đọc là :

64 – 24 = 40 ( trang )

Đáp số : 40 trang
4. Củng cố dặn dò
24
- GV nhắc lại kĩ thuật làm tính trừ

- GV nhận xét giờ học

TẬP ĐỌC

CHÚ CÔNG

I. MỤC TIÊU

- HS đọc trơn được cả bài : Chú công ; phát âm đúng các tiếng từ khó

- Ôn các vần oc , ooc

- Hiểu được từ ngữ : Thấy được vẻ đẹp của bộ lông công , đuôi công ,

đặc điểm đuôi công lúc bé , và lúc công trường thành .

II. ĐỒ DÙNG

- Tranh minh hoạ bài TĐ

- Bộ chữ học vần : Bảng con

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

- 1, 2 em đọc thuộc lòng bài : Mời vào .

3. Bài mới

a) Giới thiệu bài

b) Luyện tập

- GV đọc diễn cảm bài thơ

+ Luyện đọc tiếng, từ khó - HS luyện đọc

+ Luyện đọc tiếng, từ - HS phát âm các từ : Nâu gạch , sẻ

- GV đọc mẫu lần 1 quạt , rực rỡ , lóng lánh .
25
+ Luyện đọc câu - HS tiếp nối nhau đọc trơn từng đoạn

+ Luyện đọc toàn bài - HS thi đua đọc cả bài

- GV chia làm 2 đoạn - Lớp đọc đồng thanh cả bài 1 lượt

Đoạn 1 : Từ đầu – rẻ quạt

Đoạn 2 : Phần còn lại


c) Ôn các vần: oc, ooc

- GV nêu yêu cầu 1 trong SGK ( ngọc )

? Tìm tiếng trong bài có vần oc ? - HS thi đua tìm đúng nhanh nhiều

?Thi tìm tiếng đúng , nhanh , nhiều - HS thi đua tìm nhanh

Tiếng từ ngoài bài có vần : oc , ooc - HS nhìn tranh nói 2 câu mẫu

GV và cả lớp nhận xét tính điểm thi - HS thi nối câu chứa có vần: oc hoặc

đua ooc

? Nói câu chứa tiếng có vần : oc , ooc


TIẾT 2: LUYỆN TẬP
d) Luyện đọc, kết hợp với tìm hiểu

nội dung bài - 1 em đọc lại bài , cả lớp đọc thầm

* Tìm hiểu nội dung bài đọc ( Lúc mới chào đời chú công có bộ lông

?Lúc mới chào đời chú công có bộ lông màu gạch )

( Sau vài giờ chú đã biết xoè cái đuôi
gì ?

? Chú đã biết làm những động tác gì ? nhỏ xíu thành hình rẻ quạt )

- 1 em đọc đoạn 2 , lớp đọc thầm

- Sau 2, 3 năm đuôi công trống thay đổi ( Đuôi lớn thành 1 thứ xiên áo rực rỡ

26
như thế nào ? sắc màu , mỗi chiếc lông đuôi óng ánh

- GV đọc diễn cảm bài văn … hàng trăm viên ngọc )

* Thực hành luyện nói - 2 , 3 HS đọc lại bài

- Học thuộc lòng bài thơ ( tại lớp )

Luyện nói :

- Cho HS hát bài hát về con sông
4. Củng cố, dặn dò

- GV nhận xét tiết học , tuyên dương những em học tốt

- Về nhà đọc lại bài ; Chuẩn bị bài : Chuyện ở lớpKỂ CHUYỆN

NIỀM VUI BẤT NGỜ

I. MỤC TIÊU

- HS dựa vào trí nhớ và tranh minh hoạ kể lại được từng đoạn trong câu

chuyện theo tranh, và kể lại được toàn bộ câu chuyện

- Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: Bác Hồ rất yêu quý các bạn thiếu nhi ,

thiếu nhi cũng rất yêu quý Bác Hồ .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Tranh minh hoạ truyện kể trong SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

- 2 HS tiếp nối nhau kể chuyện : Bông hoa cúc trắng

27
- GV nhận xét, đánh giá

3. Bài mới

a) Giới thiệu bài

b) GV kể chuyện

- GV kể với giọng diễn cảm

- Kể lần 1; lần 2, kết hợp với tranh

minh hoạ - Người mẹ ốm nói gì với con?

c) Hướng dẫn kể từng đoạn câu - HS tiếp tục kể theo tranh 2, 3, 4

chuyện theo tranh

- Tranh 1: Cảnh vẽ gì?

- Tranh 2: Câu hỏi dưới tranh là gì?

- GV yêu cầu mỗi tổ cử đại diện thi

kể đoạn 1
d) Hướng dẫn HS kể toàn chuyện - 2 HS thi kể lại toàn bộ câu chuyện

e ) Giúp HS hiểu ý nghĩa câu chuyện dựa vào tranh và gợi ý dưới tranh

? Câu chuyện này giúp em hiểu điều gì ( Bác Hồ rất yêu thích thiếu nhi , thiếu

nhi cũng rất yêu quý Bác Hồ )
?

- Gv và cả lớp nhận xét , bình chọn

người kể chuyện hay nhất , hiểu nhất

nội dung câu chuyện
4. Củng cố, dặn dò

- GV nhận xét tiết học

- Chuẩn bị cho tiết kể chuyện : Sói và Sóc

- VN tập kể lại chuyện cho mọi người nghe
28
HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ

SINH HOẠT LỚP

KIỂM ĐIỂM CUỐI TUẦN

I. MỤC TIÊU

- Học sinh nắm được ưu nhược điểm của mình trong tuần

- Nắm chắc phương hướng tuần tới

II. CHUẨN BỊ: - Nội dung sinh hoạt

III. HOẠT ĐỘNG

I. Giáo viên nhận xét ưu nhược điểm trong tuần

a. Ưu điểm:

- Nêu một số những ưu điểm của các em trong tuần, động viên khuy ến

khích các em để các tuần sau phát huy.

- Các em ngoan, chấp hành tốt các nội quy của trường của lớp

- Dụng cụ học tập tương đối đầy đủ

- Chữ viết có nhiều tiến bộ

- Lớp sôi nổi

b) Nhược điểm:

- GV nêu một số những nhược điểm mà HS còn mắc phải trong tu ần, nh ắc

nhở để các em không vi phạm trong những lần sau.

II. Phương hướng tuần tới

- Phát huy những ưu điểm và khắc phục những nhược điểm

- Luôn có ý thức rèn chữ, giữ vở sạch chữ đẹp

- Tích cực phát biểu xây dựng bài.
29
30
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản