Giáo án lớp 1 năm 2011 - Tuần 35

Chia sẻ: hoang_trong

Tham khảo bài viết 'giáo án lớp 1 năm 2011 - tuần 35', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án lớp 1 năm 2011 - Tuần 35

TẬP ĐỌC

ANH HÙNG BIỂN CẢ

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- HS đọc trơn cả bài đi học : “ Anh hùng biển cả ” Luy ện đ ọc các t ừ

ngữ : Nhanh vun vút , săn lùng , bờ biển nhảy dù . Luy ện ng ắt ngh ỉ h ơi sau d ấu

chấm phảy .

- Ôn các vần : uân . Tìm tiếng ngoài bài có vần ân , uân .

- Hiểu nội dung bài : Cá heo là sinh vật thông minh , là bạn con người . Cá

heo đã nhiều lần giúp người thoát nạn trên biển .

B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Tranh ảnh minh hoạ bài tập đọc , luyện nói

- Bộ chữ học vần tiếng việt

C. CÁC HOẠT ĐỘNG

I. Kiểm tra bài cũ - HS đọc bài : Người trồng trả lời câu

- GV nhận xét và đánh giá hỏi
- GV nhận xét đánh giá , cho điểm .

II. Bài mới

1. Giới thiệu

2. Hướng dẫn HS luyện đọc - HS đọc và phân tích các từ

a) GV đọc bài : Anh hùng biển cả

b) Luyện đọc tiếng và từ ngữ : nhanh
153
vun vút , săn lùng , bờ biển , nhảy dù ...

- GV cho HS phân tích tiếng - HS đọc nối tiếp nhau từng câu

- GV giải nghĩa các từ - 2 , 3 HS luyện đọc .

c) Luyện đọc câu

- Luyện đọc hai dòng thơ một

- GV lắng nghe và chỉnh sửa

+ Luyện đọc các câu 2 , 5 , 6 , 7 . Chú ý

cách ngắt dọng nghỉ ngơi sau dấu

phảy , dấu chấm . - Bài có 2 đoạn mỗi đoạn 2 , 3 HS

d) Luyện đọc đoạn và bài luyện đọc.

- 2 , 3 HS đọc cả bài

- Cho 2 , 3 HS đọc cả bài .

3. Ôn các vần : ân , uân ( huân chương )

- Tìm tiếng trong bài có vần uân ? - HS thi tìm nhanh tiếng

- Tìm tiếng ngoài bài có vần ân , uân ? ( Mèo con chơi trên sân ... , cá heo

- Nói câu chứa tiếng có vần : ân , uân ? được thưởng huân chương .

- Điền tiếng có vần oai hoặc oay

- GV nhận xét và đánh giá
TIẾT 2
4. Tìm hiểu bài và luyện nói

a) Luyện đọc kết hợp với tìm hiểu bài - Vài HS đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi

? Cá heo bơi giỏi như thế nào ? .

( Cá heo có thể bơi nhanh như tên bắn

? Người ta có thể dạy cá heo làm những )
154
việc gì ? - Vài HS đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏi

.

( Người ta có thể dạy cá heo canh gác

- GV nhận xét và bổ sung bờ biển dẫn tàu vào , ra cảng , săn

b) Luyện nói lùng tàu thuyền giặc )

- Đề tài : Hỏi nhau về cá heo theo nội - 1 , 2 HS đọc cả bài

dung bài .

- Cách thực hiện :
? Cá heo trong bài sống ở biển hay hồ ? - Từng nhóm 2 . 3 HS cùng trao đổi

với nhau theo các câu trong SGK .( Cá heo trong bài sống ở biển )
4. Củng cố dặn dò

- GV nhận xét giờ

- HS sưu tầm thêm các câu chuyện hoặc hình ảnh về cá heo .

ĐẠO ĐỨC

THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HỌC KÌ II VÀ CẢ NĂM

I. MỤC TIÊU

- HS nắm được kĩ năng thực hành các bài đạo đức đã học trong học kì II và cả

năm.

- Giáo dục HS chăm chỉ ôn tập cuối năm

155
II. CHUẨN BỊ

- Nội dung thực hành

- Một số tiểu phẩm về nội dung đã học

II. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Hoạt động 1 : Ôn lại các bài đã học

qua hệ thống câu hỏi

1. Vì sao phải lễ phép với thầy cô - HS trả lời các câu hỏi theo sự gợi ý

của GV
giáo?

2. Đoàn kết và giúp đỡ bạn đem lại - Các bạn khác nhận xét, bổ sung

cho em điều gì?

3. Đi bộ đúng quy định đem lại lợi ích

gì?

4. Khi nào nói lời cảm ơn và xin lỗi?

Cho ví dụ?

5. Chào hỏi và tạm biệt mọi người khi

nào? Cho ví dụ?

6. Trồng hoa và cây nơi công cộng có

ích lợi gì?

Hoạt động 2: Cho HS sắm vai theo - HS chia nhóm chơi sắm vai theo sự

nội dung đã học phân công của GV

Nhóm 1: Lễ phép và vâng lời thầy cô

Nhóm 2: Cám ơn và xin lỗi

Nhóm 3: Đèn xanh, đèn đỏ
156
4. Củng cố, dặn dò

- GV nhận xét giờ

- Về nhà thực hành tốt bài học

Thứ ba ngày .... tháng .... năm 200...

TOÁN

LUYỆN TẬP CHUNG (T2)

I. MỤC TIÊU

- Giúp HS củng cố về:

- Đọc, viết số, xác định thứ tự của mỗi số trong một dãy số

- Thực hiện phép cộng, trừ các số có hai chữ số (không có nhớ)

- Giải bài toán có lời văn

- Đậc điểm của số 0 trong phép cộng, trừ

II. HOẠT ĐỘNG

1. ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới

a) Giới thiệu bài

b) Hoạt động

Bài 1( Dành cho HS yếu): GV cho HS - HS nêu yêu cầu của bài: Viết số

nêu yêu cầu của bài: - HS làm bài tập trên bảng lớn

- Dưới lớp nhận xét, bổ sung
27
25

27
26
25
36
33

34 35 36
157 33
- GV nhận xét, đánh giá
- HS tự đọc bài toán : Đặt tính rồi tính
Bài 2: Tính

- HS làm bài tập vào bảng con
36 + 12 = 84 + 11 =
65 – 65 = 63 – 33 =
- Dưới lớp làm vào VBT

36 84
+ +
12 11
48 95

65 63
- -
65 33
00 30
- GV nhận xét đánh giá
Bài 3: Viết các số 28, 76, 54, 74 theo - HS làm vào phiếu học tập

thứ tự: - Đạidiện các nhóm thi dán phiếu nhanh

a) Từ lớn đến bé lên bảng

b) Từ bé đến lớn a) Từ lớn đến bé: 28, 54, 74, 76

b) Từ bé đến lớn: 76, 74, 54, 28

- GV nhận xét, đánh giá
Bài 4: Giải bài toán - HS tóm tắt bài toán rồi giải bài toán

trên bảng

- Dưới lớp làm vào vở bài tập

Tóm tắt:

Con gà: 34 con

Bán đi: 12 con

Còn lại … con

158
Giải

Nhà em còn lại số con gà là:

34 – 12 = 22 (con)

- GV nhận xét Đáp số: 22 con
Bài 5: Điền số - HS làm vào vở bài tập

a) 25 + = 25 a) 25 + = 25


0
b) 25 - = 25 b) 25 - = 25- GV thu vở chấm, chữa
4. Củng cố dặn dò

- Hệ thống nội dung bài

- Nhận xét giờ

- Về nhà xem lại bài .TẬP VIẾT

TÔ CHỮ HOA : 0…9

I. MỤC TIÊU

- HS tô đúng , đẹp các chữ hoa : 0…9

- Viết đúng đẹp các vần và các tiếng :

- Viết theo chữ thường , cỡ , vừa , đúng và đều nét .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ kiện viết sẵn chữ : 0…9

III. CÁC HOẠT ĐỘNG
159
1. Ổn định lớp.

2. Bài cũ

- 2 HS lên bảng viết chữ hoa: 0…9

- GV nhận xét cho điểm

3. Bài mới

a) Hướng dẫn HS tập viết ( Tô chữ

hoa )

- Hướng dẫn HS quan sát tranh và

nhận xét chữ : 0…9 - HS quan sát chữ 0…9 trong bảng

- GV nhận xét về số lượng nét và phụ

kiểu nét và nêu quy trình viết ( vừa

nói vừa tô chữ 0…9 trong khung chữ - HS tập viết vào bảng con

)

b) Hướng dẫn viết , từ ngữ ứng

dụng

- HS đọc các tiếng , từ ứng dụng:

- Tập viết vào bảng con các từ ngữ

ứng dụng

+ HS tập tô chữ hoa : 0…9

và tập viết các từ ứng dụng

c) Hướng dẫn HS tập tô , tập viết- GV hướng dẫn từng em biết cách
160
cầm bút cho đúng , và tư thế ngồi

viết

- GV chấm chữa bài .
4. Củng cố, dặn dò

- GV nhận xét giờ , tuyên dương những bạn viết đúng đẹp

- Về nhà tập viết phần còn lại

CHÍNH TẢ

LOÀI CÁ THÔNG MINH

I. MỤC TIÊU

- Chép lại đúng bài :Loài cá thông minh. Biết cách trình bày các câu h ỏi và

lời giải

- Điền đúng vần ân hoặc uân, chữ g hoặc gh

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ chép bài “Loài cá thông minh” và 2 bài tập

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Bài cũ

- HS viết câu

“Thấy mẹ về, chị em Phương reo

lên”

2. Bài mới

a) Giới thiệu

b) Hướng dẫn tập chép

- Hướng dẫn HS cách trình bày - HS đọc lại bài: Loài cá thông minh

161
- HS nêu những từ khó viết hoặc dễ

viết sai.

- GV uốn nắn cách ngồi viết , cách cầm - Tập viết các chữ đó trên bảng con.

- HS chép bài chính tả vào vở
bút không đúng .

- GV hướng dẫn cách trình bày bài. - HS chữa bài chính tả vào vở , đổi

- GV chấm 1 số vở tại lớp vở cho nhau .

- HS soát xem bài của bạn có chỗ

nào sai thì đánh dấu vào chỗ đó .

- HS nhận lại vở , xem các lỗi và

chữa các lỗi ra lề .

c) Hướng dẫn HS HS làm bài tập chính tả - HS làm bài tập vào vở bài tập

+ Điền vần ân hoặc uân? khuân vác, phấn trắng

- GV cho 1 em đọc yêu cầu cuả bài tập

- GV hướng dẫn các em làm bài tập - HS làm bài tập vào vở bài tập

+ Điền chữ : g hay gh? ghép cây, gói bánh

- GV cho 1 em đọc yêu cầu cuả bài tập

- GV hướng dẫn các em làm bài tập
3. Củng cố dặn dò :

- GV tuyên dương những em làm bài chính tả đúng và đẹp

- GV nhận xét giờ

- Về nhà viết ra vở mỗi lỗi chính tả 1 dòng

- Ghi nhớ cách chữa các lỗi em đã mắc trong bài chính tả vừa viết .
162
THỂ DỤC

TỔNG KẾT CUỐI NĂM HỌCThứ tư ngày .... tháng .... năm 200...

TOÁN

LUYỆN TẬP CHUNG (T3)

I. MỤC TIÊU

- Giúp HS củng cố về:

- Đọc, viết các số liền trước (hoặc liền sau) của số cho trước

- Thực hiện phép cộng, trừ nhẩm và viết

- Giải bài toán có lời văn

- Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

II. HOẠT ĐỘNG

1. ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới

a) Giới thiệu bài

b) Hoạt động

Bài 1( Dành cho HS yếu): GV cho HS - HS nêu yêu cầu của bài: Viết số liền

nêu yêu cầu của bài trước của mỗi số sau

- HS làm bài tập trên bảng lớn

- Dưới lớp nhận xét, bổ sung
Số liền trước Số đã cho
35
Số liền trước Số đã cho
42
163
70 34 35
100 41 42
1 69 70
99 100
1
0
- GV nhận xét, đánh giá
Bài 2: Tính nhẩm - HS tự đọc bài toán : Đặt tính rồi tính

- HS làm bài tập vào bảng con
14 + 4 = 29 – 5 =
5+5= 49 – 8 =
14 + 4 = 18 29 – 5 = 24
5 + 5 = 10 49 – 8 = 41
51 62
+ -
38 12
51 62
+ -
38 12
89 50
47 79
+ 30 - 27
47 79
+ 30 - 27
77 22
- GV nhận xét đánh giá
Bài 3: Đặt tính rồi tính - HS làm vào phiếu học tập

- Đại diện các nhóm thi dán phiếu

nhanh lên bảng
43 + 23 60 + 38
41 + 7 56 - 5
43 60
+ +
23 38
66 98

41 56
-5
+ 7
48 51

- GV nhận xét, đánh giá
Bài 4: Giải bài toán - HS tóm tắt bài toán rồi giải bài toán

trên bảng

- Dưới lớp làm vào vở bài tập

Tóm tắt:

164
Bi đỏ: 24 viên

Bi xanh: 20 viên

Tất cả …. Viên

Giải

Hà có tất cả số viên bi là:

24 + 20 = 44 (viên)

- GV nhận xét Đáp số: 44 viên
Bài 5: Vẽ đoạn thẳng dài 9 cm - HS làm vào vở bài tập

- GV thu vở chấm, chữa
4. Củng cố dặn dò

- Hệ thống nội dung bài

- Nhận xét giờ

- Về nhà xem lại bài .

TẬP ĐỌC

Ò ... Ó ... O

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- HS đọc trơn cả bài đi học : “ ò ...ó ...o ” Luy ện đọc các t ừ ngữ : qu ả

na , trứng quốc , uốn câu , con trâu . Luyện cách đọc loại thơ tự do .

- Ôn các vần : oăt , oăc . Tìm tiếng trong bài có vần oăt . Nói câu ch ứa

tiếng có vần oăt , oăc .

- Hiểu nội dung bài : Tiếng gà gáy báo hiệu m ột ngày mới đang đ ến ,

muôn vật ( quả na , hàng tre , buồng chuối , hạt đậu ... )

B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Tranh ảnh minh hoạ bài tập đọc , luyện nói
165
- Bộ chữ học vần tiếng việt

C. CÁC HOẠT ĐỘNG

I. Kiểm tra bài cũ - Đọc đoạn 2 bài : Anh hùng biển cả .

- GV nhận xét và đánh giá Trả lời câu hỏi người ta có thể dạy cá

heo làm gì ?

- GV nhận xét đánh giá , cho điểm .

II. Bài mới

1. Giới thiệu

2. Hướng dẫn HS luyện đọc

a) GV đọc bài : ò ...ó ...o

b) Luyện đọc tiếng và từ ngữ : quả na ,

trứng quốc , uốn câu , con trâu . - HS đọc và phân tích các từ

- GV cho HS phân tích tiếng

- GV giải nghĩa các từ

c) Luyện đọc câu

- Luyện đọc hai dòng thơ một

- GV lắng nghe và chỉnh sửa

+ Luyện đọc các dòng thơ tự do : Nghỉ

hơi khi hết ý thơ - Vài HS luyện đọc từ đầu đến “

d) Luyện đọc đoạn và bài Thơm lừng trứng quốc ”.

- Vài HS luyện đọc phần còn lại

- 1 , 2 HS đọc cả bài .

- HS thi tìm nhanh tiếng
166
- Cho 2 , 3 HS đọc cả bài . ( Nhọn hoắt )

3. Ôn các vần : oăt , oăc - HS thi tìm nhanh .

- Tìm tiếng trong bài có vần oăt ? ( Măng nhọn hoắt , Bà đi nhanh thoăn

- Tìm tiếng ngoài bài có vần oăt , oăc ? thoắt , Bé ngoặc tay )

- Nói câu chứa tiếng có vần : oăt , oăc ?- GV nhận xét và đánh giá
TIẾT 2
4. Tìm hiểu bài và luyện nói

a) Luyện đọc kết hợp với tìm hiểu bài

( Gà gáy vào buổi sáng sơm là chính )
? Gà gáy vào lúc nào trong ngày ?

? Tiếng gà làm quả na , hàng tre , buồng ( Tiếng gà làm quả na , buồng chuối

chuối có gì thay đổi ? nhanh chín hơn , tre mọc măng nhanh )

- Vài ba HS đọc đoạn còn lại và trả

lời câu hỏi .

? Tiếng gà làm hạt đậu , bông lúa , ông ( Tiếng gà làm hạt đậu này mầm

trời có gì thay đổi ? nhanh bông lúa chóng chín , ông trời

nhô lên rửa mặt .

- 1 , 2 HS đọc lại cả bài thơ .

- GV nhận xét và bổ sung

b) Luyện nói

- Đề tài : Nói về các con vật nuôi trong

nhà .

- Cách thực hiện : - Mỗi nhóm kể với nhau về các con
167
vật nuôi trong bức tranh ở phần luyện

nói .

- ở lớp khá giỏi từng nhóm 3 , 4 em

kể lại
4. Củng cố dặn dò

- GV nhận xét giờ

- Hướng dẫn HS học thuộc lòng bài thơ theo cách xoá dần các chữ trong

từng dòng thơ .
THỦ CÔNG

BÀI 23: TRƯNGBÀY SẢN PHẨM THỰC HÀNH CỦA HỌC SINH

I. MỤC TIÊU

- HS vận dụng kiến thức để làm thành những sản phẩm hoàn chỉnh

- Sản phẩm cân đối, đường cắt thẳng đẹp

II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên

- 3 tờ giấy A0 để dán các sản phẩm của HS

* Học sinh

- Các sản phẩm thủ công đã được hoàn chỉnh

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Bài cũ : GV kiểm tra sự chuẩn bị của

HS

168
2. Bài mới : - HS thi đua dán những sản phẩm

3. HS thực hành thủ công của nhóm mình vào trong

- GV chia lớp làm 3 nhóm tờ giấy A0

- Mỗi nhóm 1 tờ giấy A0 để dán các sản

phẩm thủ công vào đó.

- GV treo những tờ giấy đã được dán các

sản phẩm lên trên bảng lớn cho cƠ`lớp

nhận xét

- GV tuyên dương những nhóm có những

sản phẩm đẹp, dán đẹp.

4 . Củng cố dặn dò

- Hệ thống lại nội dung bài

- Nhận xét giờ
Thứ năm ngày .... tháng .... năm 200..

TOÁN

LUYỆN TẬP CHUNG (T4)

I. MỤC TIÊU

- Giúp HS củng cố về:

- Đọc, viết các số có hai chữ số trong một dãy số

- So sánh các số có hai chữ số

Giải bài toán có lời văn

- Đọc đúng giờ trên mặt đồng hồ

II. HOẠT ĐỘNG

169
1. ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới

a) Giới thiệu bài

b) Hoạt động

Bài 1( Dành cho HS yếu): GV cho HS - HS nêu yêu cầu của bài: Viết số dưới

nêu yêu cầu của bài: mỗi vạch của tia số rồi đọc các số đó

- HS làm bài tập trên bảng lớn

- Dưới lớp nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét, đánh giá
Bài 2: Khoanh vào số lớn nhất, bé - HS tự đọc bài toán : Khoanh vào số

nhất lớn nhất, bé nhất

a) Khoanh vào số lớn nhất: 72, 69, 85, - HS làm bài tập vào bảng con

a) Số lớn nhất: 85
47

b) Khoanh vào số bé nhất: 50, 48, 61, b) Số bé nhất: 48

58
- GV nhận xét đánh giá
Bài 3: Đặt tính rồi tính - HS làm vào phiếu học tập

- Đạidiện các nhóm thi dán phiếu nhanh
35 + 40 73 – 53
88 – 6 33 + 55
lên bảng
170
35 73
+ -
40 53
75 20

88 33
- + 55
6
82 88
- GV nhận xét, đánh giá
Bài 4: Giải bài toán - HS tóm tắt bài toán rồi giải bài toán

trên bảng

- Dưới lớp làm vào vở bài tập

Tóm tắt:

Quyển vở: 48 trang

Viết hết: 22 trang

Còn lại …. trang

Giải

Quyển vở còn lại số trang là:

48 – 22 = 24 (trang)

- GV nhận xét Đáp số: 24 trang
Bài 5: Nối đồng hồ với câu thích hợp - HS làm vào vở bài tập

- GV thu vở chấm, chữa
4. Củng cố dặn dò

- Hệ thống nội dung bài

- Nhận xét giờ

- Về nhà xem lại bài .

CHÍNH TẢ

Ò… Ó … O

171
I. MỤC TIÊU

- Ghe viết 13 dòng đầu bài thơ: ò … ó … o. Tập cách vi ết các câu th ơ t ự

do.

- Điền đúng vần oăt hay oăc, điền chữ ng hay ngh

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ chép 13 dòng đầu bài ò … ó… o

- Các bài tập số 2 và 3

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Bài cũ

- HS viết 2 câu lên bảng

“Chú cá heo ở Biển Đen đã lập chiến

công gì?

2. Bài mới

a) Giới thiệu

b) Hướng dẫn tập chép

- Hướng dẫn HS cách trình bày - HS đọc lại 13 dòng đầu bài: ò … ó

…o

- HS nêu những từ khó viết hoặc dễ

- GV uốn nắn cách ngồi viết , cách cầm viết sai.

- Tập viết các chữ đó trên bảng con.
bút không đúng .

- GV hướng dẫn cách trình bày bài thơ. - HS chép bài chính tả vào vở

- GV chấm 1 số vở tại lớp - HS chữa bài chính tả vào vở , đổi

vở cho nhau .
172
- HS soát xem bài của bạn có chỗ

nào sai thì đánh dấu vào chỗ đó .

- HS nhận lại vở , xem các lỗi và

c) Hướng dẫn HS HS làm bài tập chính tả chữa các lỗi ra lề .

+ Điền vần oăt hay oăc? - HS làm bài tập vào vở bài tập

- GV cho 1 em đọc yêu cầu cuả bài tập Cảnh đêm khuya khoắt

- GV hướng dẫn các em làm bài tập Chọn bóng hoặc máy bay

+ Điền chữ : ng hay ngh?

- GV cho 1 em đọc yêu cầu cuả bài tập - HS làm bài tập vào vở bài tập

- GV hướng dẫn các em làm bài tập Tiếng chim vách núi nhỏ dần

Rì rầm tiếng suối khi gần khi xa

Ngoài thềm rơi cái lá đa

Tiếng rơi rất mỏng như là rơi

nghiêng
3. Củng cố dặn dò :

- GV tuyên dương những em làm bài chính tả đúng và đẹp

- GV nhận xét giờ

- Về nhà viết ra vở mỗi lỗi chính tả 1 dòng

- Ghi nhớ cách chữa các lỗi em đã mắc trong bài chính tả vừa viết .

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

ÔN TẬP TỰ NHIÊN

I. MỤC TIÊU

- Giúp HS biết hệ thống lại những kiến thức đã học về tự nhiên

173
- Quan sát đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi về cảnh quan thiên nhiên ở khu

vực xung quanh trường .

- Yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Tất cả những tranh ảnh giáo viên và hs đã s ưu t ầm đ ược v ề ch ủ đ ề

thiên nhiên .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động 1 : Quan sát thời tiết

- Giáo viên cho HS đứng vòng tròn

ngoài sân trường và yêu cầu 2 HS quay - Chia thành 3 nhóm

mặt vào nhau để hỏi và trả lời về thời - HS chia nhóm đọc các bài tập đọc.

tiết tại thời điểm đó . - HS thi đọc giữa các nhóm

VD :

+ Bầu trời hôm nay màu gì ? Có mây

không , mây màu gì ? Bạn có cảm thấy

gió đang thổi không ? Gío nhẹ hay gió

mạnh ? Thời tiết hôm nay nóng hay - Các nhóm thi nhau trả lời câu hỏi ứng

với nội dung của từng bài
rét .

- GV nhận xét và kết luận - Các nhóm khác nhận xét và bổ sung

Hoạt động 2: Quan sát cây cối ( các

con vật ) ở khu vực sung quanh trường

- GV dẫn HS đi vào vườn trường hoặc - HS thực hành chơi theo nhóm

trên đường làng rừng lại bên các cây - Đại diện nhóm lên trình bày
174
cối , con vật dành thời gian cho HS đố - Các nhóm khác nhận xét bổ sung

nhau đó là loại cây gì , con gì ?

- GV có thể cho HS quan sát tranh thảo

luận nhóm

- GV nhận xét và kết luận _- HS thảo

luận theo cặp - Một số cặp lên trình

bày trước lớp . - Các bạn khác nhận

xét và bổ sung . - HS quan sát tranh và

thảo luận nhóm hỏi nhau về các cây

cối , con vật . - Một số nhóm lên trình

bày - Các nhóm khác nhận xét và bổ

sung . __3. Củng cố dặn dò


- GV nhận xét giờ


- Về nhà ôn lại bài ÔN: THỂ DỤC

TIẾT 35: TỔNG KẾT NĂM

HỌC

I. MỤC TIÊU:

- HS nắm được kết quả của

mình, của lớp đã thực hiện được các

nề nếp trong năm học.

- Rèn kĩ năng ôn luyện trong hè

- Giáo dục HS tự giác học tập,
175
vui chơi có khoa học trong dịp hè để

đạt hiệu quả cao.

II. CHUẨN BỊ:

- Nội dung sinh hoạt

III. HOẠT ĐỘNG:

1. GV nêu những ưu điểm, nhược

điểm của lớp đã thực hiện qua từng

nội dung sau:

1. Các nề nếp ( lớp, trường,

hoạt động tập thể)

2. Học tập .

3. Thể dục, vệ sinh.

2. Nêu hướng luyện tập thể dục

trong hè trong hè cho HS.
Thứ sáu ngày .... tháng ... năm 200...

TOÁN :

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ KÌ II

( KHỐI TRƯỞNG RA ĐỀ)TẬP ĐỌC

ÔN TẬP
176
A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- HS nắm được kĩ năng đọc trơn,

hiểu nội dung các bài tập đọc đã

học trong học kì II.

- Thuộc lòng một số bài học

thuộc lòng bắt buộc

- Giáo dục HS chăm chỉ ôn tập

cuối năm

B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Các bài tập đọc đã học

C. CÁC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động 1: Thi đọc các bài tập đọc

- GV cho HS ôn tập lại tất cả các bài

tập đọc đã học.

- Giúp các em đọc trơn, thành thạo, lưu

loát các bài tập đọc

- GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương

những nhóm đọc tốt .

Hoạt động 2: Thi tìm hiểu nội dung

các bài tập đọc

- GV ra các câu hỏi ứng với nội dung

của từng bài để cho các nhóm trả lời

- GV nhận xét, đánh giá
177
Hoạt động 3: Trò chơi ghép vần, tìm

tiếng, tìm từ có vần giáo viên cho

trước, nói câu chứa tiếng vừa tìm được

- GV nhận xét và đánh giá
4. Củng cố dặn dò

- GV nhận xét giờ

- HS về nhà ôn tập lại các bài đã họcKỂ CHUYỆN

KIỂM TRA HỌC KÌ II

KHỐI TRƯỞNG RA ĐỀHOẠT ĐỘNG TẬP THỂ

SINH HOẠT LỚP

KIỂM ĐIỂM CUỐI TUẦN

I. MỤC TIÊU

- Học sinh nắm được ưu nhược điểm của mình trong tuần

- Nắm chắc phương hướng tuần tới

II. CHUẨN BỊ: - Nội dung sinh hoạt

III. HOẠT ĐỘNG

I. Giáo viên nhận xét ưu nhược điểm trong tuần

a. Ưu điểm:
178
- Nêu một số những ưu điểm của các em trong tuần, động viên khuyến

khích các em để các tuần sau phát huy.

- Các em ngoan, chấp hành tốt các nội quy của trường của lớp

- Dụng cụ học tập tương đối đầy đủ

- Chữ viết có nhiều tiến bộ

- Lớp sôi nổi

b) Nhược điểm:

- GV nêu một số những nhược điểm mà HS còn mắc phải trong tuần, nhắc

nhở để các em không vi phạm trong những lần sau.

II. Phương hướng tuần tới

- Phát huy những ưu điểm và khắc phục những nhược điểm

- Luôn có ý thức rèn chữ, giữ vở sạch chữ đẹp

- Tích cực phát biểu xây dựng bài.
179
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản