Giáo án lớp 2 môn Kể Chuyện: BÀI 33 : BÓP NÁT QUẢ CAM

Chia sẻ: abcdef_21

I. Mục tiêu : • -Biết sắp xếp lại các tranh theo đúng thứ tự trong truyện. -Dựa vào tranh đã sắp xếp kể lại từng đoạn và toàn bộ câu chuyện -Giáo dục học sinh biết yêu quê hương đất nước. II. Đồ dùng dạy học: Giáo viên : 4 tranh minh hoa.. Học sinh : xem trước truyện. III. Các họat động dạy học: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -3 hs nối tiếp kể lại từng đoạn câu chuyện “ Chuyện quả bầu” -Gv nhận xét ghi điểm. 3.Bài...

Nội dung Text: Giáo án lớp 2 môn Kể Chuyện: BÀI 33 : BÓP NÁT QUẢ CAM

BÀI 33 : BÓP NÁT QUẢ CAM

I. Mục tiêu :

-Biết sắp xếp lại các tranh theo đúng thứ tự trong truyện.


-Dựa vào tranh đã sắp xếp kể lại từng đoạn và toàn bộ câu

chuyện

-Giáo dục học sinh biết yêu quê hương đất nước.

II. Đồ dùng dạy học:

Giáo viên : 4 tranh minh hoa..

Học sinh : xem trước truyện.

III. Các họat động dạy học:

1.Khởi động : (1 phút) Hát

2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút)

-3 hs nối tiếp kể lại từng đoạn câu chuyện “ Chuyện quả bầu”

-Gv nhận xét ghi điểm.

3.Bài mới :

a/ Giới thiệu bài : “ Bóp nát quả cam”

b/ Các hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
TL

*Hoạt động 1: Hướng dẫn kể
15

chuyện
ph

Mục tiêu : Hs biết sắp xếp các tranh

theo đúng tứ tự truyện

*Gv cho hs quan sát tranh và yêu -Trao đổi nhóm đôi.

cầu hs sắp lại đúng thứ tự trong -Đại diện nhóm lên sắp.

truyện-Gv nhận xét chốt lại : thứ tự 2-1-4-

10 3

Kết luận : Hs kể sắp được tứ tự các
ph

tranh

*Hoạt động 2 : Kể từng đoạn câu -Hs kể theo nhóm

chuyện -Thi kể trước lớp.

Mục tiêu : Hs kể được diễn cảm -Nhận xét lời bạn kể.

từng đoạn câu chuyện thưo thứ tự
-Hs thi kể toàn bô câu
tranh

-Gv cho hs quan sát tranh trên bảng. chuyện.
-Gv yêu cầu hs kể lại toàn bộ câu

chuyện.
-Nhận xét tuyên dương :Bình chọn

cá nhân kể tốt.

Kết luận : Hs kể được toàn bộ câu

chuyện theo thứ tự tranh.

4. Củng cố : (4 phút)

-Y/C hs nêu ý nghĩa của câu chuyện? ( Ca ngợi người thiếu

niên anh hùng Trần Quốc Toản tuổi nhỏ, chí lớn, giàu lòng yeu nước,

căm thù giặc)

IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)
-Nhận xét –Kể lại câu chuyện cho người thân nghe.

-Xem trước và chuẩn bị bài “Người làm đồ chơi”

-Rút kinh nghiệm:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản