Giáo án lớp 2 môn Luyện Từ Và Câu: BÀI 16: TỪ CHỈ TÍNH CHẤT TỪ NGỮ VỀ VẬT NUÔI.CÂU KIỂU AI THẾ NÀO

Chia sẻ: Abcdef_21 Abcdef_21 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
168
lượt xem
11
download

Giáo án lớp 2 môn Luyện Từ Và Câu: BÀI 16: TỪ CHỈ TÍNH CHẤT TỪ NGỮ VỀ VẬT NUÔI.CÂU KIỂU AI THẾ NÀO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục tiêu :  -Bước đầu hiểu từ trái nghĩa. Biết dùng những từ tráinghĩa là tính từ để đặt những câu đơn giản theo kiểu :Ai (cái gì,con gì) thế nào?  -Mở rộng vốn từ về vật nuôi.-Hát triển tư duy ngôn ngữ. II. Đồ dùng dạy học : GV : Tranh SGK phóng to, giấy khổ to làm BT2,3. HS : Vở bài tập. III. Các hoạt động dạy học : 1. Khởi động : (1 phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) - Cho 2 hs lên bảng làm lại BT3 tuần...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án lớp 2 môn Luyện Từ Và Câu: BÀI 16: TỪ CHỈ TÍNH CHẤT TỪ NGỮ VỀ VẬT NUÔI.CÂU KIỂU AI THẾ NÀO

  1. BÀI 16: TỪ CHỈ TÍNH CHẤT TỪ NGỮ VỀ VẬT NUÔI.CÂU KIỂU AI THẾ NÀO ? I. Mục tiêu :  -Bước đầu hiểu từ trái nghĩa. Biết dùng những từ trái nghĩa là tính từ để đặt những câu đơn giản theo kiểu :Ai (cái gì,con gì) thế nào?  -Mở rộng vốn từ về vật nuôi. -Hát triển tư duy ngôn ngữ. II. Đồ dùng dạy học : GV : Tranh SGK phóng to, giấy khổ to làm BT2,3. HS : Vở bài tập. III. Các hoạt động dạy học : 1. Khởi động : (1 phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) - Cho 2 hs lên bảng làm lại BT3 tuần 15. - Gv kiểm tra VBT của hs
  2. - Nhận xét ghi điểm. 3. Bài mới : a)Giới thiệu bài : “Từ chỉ tính chất. Từ ngữ về vật nuôi- Câu kiểu Ai thế nào” b) Các hoạt động dạy học : Hoạt động DẠY Hoạt động HỌC Tl * Hoạt động1: Hướng dẫn làm 15 ph BT 1,2 Mục tiêu : Hs biết tìm từ trái nghĩa, đặt câu với từ trái nghĩa -Hs đọc yêu cầu. Bài tập 1 : Tìm từ trái nghĩa. -GV nêu các từ tốt, ngoan, -Hs trao đổi nhóm đôi tìm nhanh, trắng, cao, khoẻ. từ trái nghĩa với các từ vừa nêu. -Nhận xét . Tốt-xấu; nhanh-châm;… Bài tâp 2 : Cho hs đọc yêu cầu. -Hs đọc yêu cầu. -GV nêu các cặp từ trái nghĩa ở
  3. BT1. -Y/C hs đặt câu với các cặp từ -2 hs lên bảng làm. Lớp làm vào Vở bài tập. trên : Ai (cái gì, con gì) -Nhận xét, ghi điểm 10 * Hoạt động2: Hướng dẫn làm ph -Hs đọc yêu cầu. BT 3. Mục tiêu : Hs biết chọn từ đặt -2 hs lên bảng làm, lớp câu. làm vào VBT. Bài tâp 3 : Đính BT lên bảng. -Hs đọc lại tên các con vật -GV gợi ý. trong tranh. -Chấm, nhận xét . 4.Củng cố : ( 4 phút) - Cho hs đọc lại một số câu các em vừa đặt ở BT2. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) - Nhận xét – Xem lại bài. - Rút kinh nghiệm:
Đồng bộ tài khoản