Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Giáo án lớp 2 môn Luyện Từ Và Câu: BÀI 28 : TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐỂ LÀM GÌ

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 4 trang

0
109
lượt xem
23
download

I. Mục tiêu :   -Mở rộng vốn từ về cây cối. -Biết đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ “Để làm gì ?”.-On luyện cách dùng dấu chấm và dấu phẩy. II. Đồ dùng dạy học : GV : Bảng phụ ghi nội dung BT3 HS : Vở bài tập. III. Các hoạt động dạy học : 1. Khởi động : (1 phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) - Nhận xét bài kiểm tra. 3. Bài mới : a)Giới thiệu bài : “Từ ngữ vềacay cối. Đặt và trả lời câu hỏi...

Giáo án lớp 2 môn Luyện Từ Và Câu: BÀI 28 : TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐỂ LÀM GÌ
Nội dung Text

  1. BÀI 28 : TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐỂ LÀM GÌ ? DẤU CHẤM, DẤU PHẨY I. Mục tiêu :  -Mở rộng vốn từ về cây cối.  -Biết đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ “Để làm gì ?”. -On luyện cách dùng dấu chấm và dấu phẩy. II. Đồ dùng dạy học : GV : Bảng phụ ghi nội dung BT3 HS : Vở bài tập. III. Các hoạt động dạy học : 1. Khởi động : (1 phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) - Nhận xét bài kiểm tra. 3. Bài mới : a)Giới thiệu bài : “Từ ngữ vềacay cối. Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì ?. Dấu chấm, dấu phẩy”
  2. b) Các hoạt động dạy học : Hoạt động DẠY Hoạt động HỌC Tl * Hoạt động1: Hướng dẫn làm 15 ph BT 1,2 Mục tiêu : Hs biết kể tên các loài cây, biết hỏi đáp trả lời để làm gì -Hs đọc yêu cầu. ?. Bài tập 1 : Kể tên các loài cây -Thảo luận nhóm. mà em biết theo nhóm : -Đại diện nhóm trình bày -GV hướng dẫn mẫu. các loại cây theo từng nhóm. -Nhận xét kết luận : Nhóm cây lương thực, thực phẩm : …, nhóm cây ăn quả :… ; nhóm cây lấy gỗ : … ; nhóm cây bóng mát -Hs đọc yêu cầu. Bài tâp 2 : Dưụa vào kết quả ở -Hs trao đổi nhóm đôi.
  3. bài tập 1, hỏi – đáp theo mẫu sau -Hs nêu miệng : - Gv hướng dẫn mẫu. 10 ph -Nhận xét. * Hoạt động2: Hướng dẫn làm -Hs đọc yêu cầu. đọc BT 3. Mục tiêu : Hs biết đặt dấu phẩy, -Hs làm vào VBT. dấu chấm. -1 hs lên bảng điền. Bài tâp 3 : Điền dấu chám hay dấu phẩy vào ô trống -GV cho hs đọc đoạn văn ở bảng phụ. -Hs đọc yêu cầu -Lớp làm vào VBT. -Chấm chữa bài -2 hs lên bảng làm. Bài tâp 4 : Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh,
  4. Thuỷ Tinh trả lời các câu hỏi sau : -Gợi đính 2 câu vản lên bảng. -Chấm chữa bài. 4.Củng cố : ( 4 phút) - Cho hs đọc lại đoạn văn vừa làm IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) - Nhận xét – Xem lại bài. -Xem và chuẩn bị bài “ Từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì ?“ - Rút kinh nghiệm:
Đồng bộ tài khoản