Giáo án lớp 2 môn Luyện Từ Và Câu: BÀI 33 : TỪ NGỮ CHỈ NGHỀ NGHIỆP

Chia sẻ: Abcdef_21 Abcdef_21 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
105
lượt xem
6
download

Giáo án lớp 2 môn Luyện Từ Và Câu: BÀI 33 : TỪ NGỮ CHỈ NGHỀ NGHIỆP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục tiêu :  -Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ về nghề nghiệp, về phẩmchất của nhân dân Việt Nam.  -Rèn kĩ năng đặt câu : Biết đặt câu với những từ tìm được.-Phát triển tư duy ngôn ngữ. II. Đồ dùng dạy học : GV : Tranh minh hoạ BT1. Bút dạ, giấy khổ to làm BT3 HS : Vở bài tập. III. Các hoạt động dạy học : 1. Khởi động : (1 phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Cho 1 hs làm BT1, 1 hs làm lại BT2,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án lớp 2 môn Luyện Từ Và Câu: BÀI 33 : TỪ NGỮ CHỈ NGHỀ NGHIỆP

  1. BÀI 33 : TỪ NGỮ CHỈ NGHỀ NGHIỆP I. Mục tiêu :  -Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ về nghề nghiệp, về phẩm chất của nhân dân Việt Nam.  -Rèn kĩ năng đặt câu : Biết đặt câu với những từ tìm được. -Phát triển tư duy ngôn ngữ. II. Đồ dùng dạy học : GV : Tranh minh hoạ BT1. Bút dạ, giấy khổ to làm BT3 HS : Vở bài tập. III. Các hoạt động dạy học : 1. Khởi động : (1 phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Cho 1 hs làm BT1, 1 hs làm lại BT2, (làm miệng tiết trước) - Nhận xét ghi điểm 3. Bài mới : a)Giới thiệu bài : “Từ ngữ chỉ nghề nghiệp”
  2. b) Các hoạt động dạy học : Hoạt động DẠY Hoạt động HỌC Tl * Hoạt động1: Hướng dẫn làm 15 ph BT1 ,2 Mục tiêu : Hs biết tìm từ ngữ chỉ nghề nghiệp theo tranh. Bài tập 1 :Tìm từ ngữ chỉ nghề nghiệp của những người được vẽ -Hs đọc yêu cầu. trong các tranh dưới đây : -Trao đổi nhóm đôi. -GV đính tranh. -đại diện trả lời. -Nhận xét bổ sung -Gv nhận xét chốt lại : công nhân, công an, nông dân, bác sĩ, lái xe, người bán hàng. Bài tập 2 : Tìm thêm những từ -Hs đọc yêu cầu. ngữ chỉ nghề nghiệp khác mà em -Hs nêu miêng cá nhân
  3. biết : -Gv nhận xét Kết luận : Hs biết tìm các từ ngữ chỉ nghề nghiệp 10 * Hoạt động2: Hướng dẫn làm ph BT3, 4 Mục tiêu : Hs biết tìm từ chỉ phẩm chất vè người, Đặt câu : -Hs đọc yêu cầu. Bài tâp 3 : Trong các từ ngữ dưới -Hs trao đổi nhóm. đây, những từ nào nói lên phẩm -Làm vào giấy khổ to. chất của nhân dân Việt Nam ta : -đại diện lên trình bày. -GV phát giấy khổ to cho các nhóm. -Hs đọc yêu cầu. -Gv nhận xét :anh hùng, thông -lớp làm vào VBT. minh, gan dạ, cần cù,… -3 hs lên bảng làm
  4. Bài tập 4 : Đặt câu với một từ tìm được trong bài tập 3: -Chấm chữa bài Kết luận : Hs đặt câu với từ ngữ chỉ phẩm chất của con người. 4.Củng cố : ( 4 phút) - Cho hs nêu lại những từ ngữ chỉ nghề nghiệp IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) - Nhận xét – Xem lại bài. -Xem và chuẩn bị bài “ Từ trái nghĩa.Từ ngữ chỉ nghề nghiệp“ - Rút kinh nghiệm:
Đồng bộ tài khoản