Giáo án lớp 2 môn Luyện Từ Và Câu: BÀI 5 : TÊN RIÊNG VÀ CÁCH VIẾT TÊN RIÊNG CÂU KIỂU AI LÀ GÌ

Chia sẻ: Abcdef_21 Abcdef_21 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
197
lượt xem
6
download

Giáo án lớp 2 môn Luyện Từ Và Câu: BÀI 5 : TÊN RIÊNG VÀ CÁCH VIẾT TÊN RIÊNG CÂU KIỂU AI LÀ GÌ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục tiêu : -Biết phân biệt từ ngữ chỉ sự vật nói chung với tên riêng của từng sự vật. Biết viết hoa từ chỉ tên riêng của người, vật. -Rèn kỹ năng đặt câu theo mẫu: Ai ( con gì, cái gì ) là gì ? -Giáo dục hs tính chính xác. II. Đồ dùng dạy học : GV :. Bảng phụ viết nội dung BT2. HS : Vở bài tập. III. Các hoạt động dạy học : 1. Khởi động : (1 phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs đặt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án lớp 2 môn Luyện Từ Và Câu: BÀI 5 : TÊN RIÊNG VÀ CÁCH VIẾT TÊN RIÊNG CÂU KIỂU AI LÀ GÌ

  1. BÀI 5 : TÊN RIÊNG VÀ CÁCH VIẾT TÊN RIÊNG CÂU KIỂU AI LÀ GÌ ? I. Mục tiêu : -Biết phân biệt từ ngữ chỉ sự vật nói chung với tên riêng của từng sự vật. Biết viết hoa từ chỉ tên riêng của người, vật. -Rèn kỹ năng đặt câu theo mẫu: Ai ( con gì, cái gì ) là gì ? -Giáo dục hs tính chính xác. II. Đồ dùng dạy học : GV :. Bảng phụ viết nội dung BT2. HS : Vở bài tập. III. Các hoạt động dạy học : 1. Khởi động : (1 phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs đặt câu và trả lời câu hỏi về ngày tháng năm. - Nhận xét ghi điểm. 3. Bài mới :
  2. a)Giới thiệu bài : “ Tên riêng-Cách viết tên riêng-Câu kiểu Ai là gì ?” b) Các hoạt động dạy học : Hoạt động DẠY Hoạt động HỌC Tl * Hoạt động1: Hướng dẫn làm 15 ph BT 1, 2. Mục tiêu : Viết viết đúng các từ theo nhóm, biết viết hoa tên -Hs đọc yêu cầu. -Hs trả lời cá nhân. riêng. Bài tập 1 : Cho hs đọc yêu cầu. -GV nêu câu hỏi. -Phải viết hoa. Hỏi : Tên riêng của người,sông, -Hs đọc yêu cầu. núi,… phải viết như thế nào ? -Hs làm. Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu. -Hs đọc lại trước lớp. -GV phát phiếu BT. Y/C hs làm. 10 * Hoạt động2: Hướng dẫn làm ph
  3. -Hs đọc yêu cầu. BT 3. Mục tiêu : Đặt câu theo mẫu Ai -2 hs lê bảng làm. Lớp là gì ? Cái gì ? Con gì ? làm vào VBT. Bài tâp 3 : Đính bài tập. -Hs đọc lại. -GV gợi ý , hướng dẫn. -Chấm, nhận xét . 4.Củng cố : ( 4 phút) - Tên riêng của người, sông, núi,… cần viết như thế nào ?. - Giáo dục : Hs khi gặp tên riêng cần ơ phải viết hoa. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) - Nhận xét – Xem lại bài. - Rút kinh nghiệm:
Đồng bộ tài khoản