Giáo án lớp 2 môn Mỹ Thuật: Vẽ trang trí: TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM

Chia sẻ: abcdef_21

I.Mục tiêu: - Hs nhận biết đường diềm và cách sử dụng đường diềm để trang trí. - Biết trang trí đường diềm đơn GV - Đồ vật có trang trí đường diềm: giấy khen, đĩa, khăn vuông… - Một số đường diềm. - Một vài bài của học sinh vẽ. HS - Vở tập vẽ 2 - Bút chì, màu vẽ, thước…

Nội dung Text: Giáo án lớp 2 môn Mỹ Thuật: Vẽ trang trí: TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM

Vẽ trang trí: TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM

I.Mục tiêu:

- Hs nhận biết đường diềm và cách sử dụng đường diềm để trang trí.

- Biết trang trí đường diềm đơn giản.

- Trang trí được đường diềm và vẽ màu theo ý thích.

II. §å dïng vµ ph­¬ng ph¸p d¹y hoc chñ yÕu :

1.§å dïng:

GV HS

- Đồ vật có trang trí đường diềm: giấy khen, - Vở tập vẽ 2

đĩa, khăn vuông… - Bút chì, màu vẽ, thước…

- Một số đường diềm.

- Một vài bài của học sinh vẽ.

2.Ph­¬ng ph¸p d¹y häc:

- Trùc quan, VÊn ®¸p, LuyÖn tËp, Nhãm.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:

1. KiÓm tra bµi cò: §å dïng häc tËp cña HS

2. D¹y bµi míi:

- Giíi thiÖu bµi.

- C¸c ho¹t ®éng häc tËp.

NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
1- Hoạt động 1: Quan sát nhận xét:

- GV treo hình trang trí đường diềm

lên bảng và đặt câu hỏi:

+ Đây là hình gì? - Đường diềm.

- Em thường thấy đường diềm trang trí - Khăn, áo, chén, dĩa…

ở đồ vật nào?

- GV cho hs xem 2 cái dĩa, 1 cái trang

trí và 1 cái chưa trang trí.

+ Cái dĩa nào đẹp hơn? - Cái đĩa có trang trí đẹp hơn.

* Trang trí đường diềm sẽ làm cho đồ

vật đẹp hơn. Bài học hôm nay sẽ

hướng dẫn các em cách vẽ đường

diềm. - Hs theo dõi

- GV ghi bảng

- GV treo đường diềm 1. - Hoạ tiết là bông hoa.

* Đường diềm này được trang trí hoạ

tiết gì? - Nối tiếp nhau.

+ Hoạ tiết này sắp xếp như thế nào? - Bằng nhau.

+ Hoạ tiết giống nhau thì vẽ như thế

- Hoạ tiết giống nhau thì phải vẽ màu
nào?
+ Màu sắc trong đường diềm như thế giống nhau.

nào? - Khác nhau.

+ Màu nền so với màu hoạ tiết thì

như thế nào?

- GV treo đường diềm 2. - Hoạ tiết ở đường diềm này là hoa và lá.

+ Đường diềm này thì như thế nào? - Sắp xếp xen kẽ nhau.

+ Cách sắp xếp như thế nào? - Hoạ tiết giống nhau thì vẽ màu giống

+ Màu sắc như thế nào? nhau. Màu nền được vẽ xen kẽ nhau.

- GV cho hs xem 1 số đường diềm

được trang trí ở đồ vật, dĩa, khăn,

áo…Gv cho hs thấy sự phong phú ở - Hoa, lá, chim, thú, quả…

đường diềm.

+ Hoạ tiết được trang trí ở đường

diềm là gì?

* Vậy trang trí đường diềm đẹp các em

cần phải biêt cách sắp xếp hoạ tiết Và

vẽ màu.

2- Hoạt động 2: Cách vẽ

- Kẽ 2 đường thẳng song song nhau.

- Chia các khoảng ô đều nhau và kẻ - Vẽ hoạ tiết vào đường diềm.
đường trục chia nhau các ô bằng nhau. - Hoạ tiết có thể là:

- Hoạ tiết giống nhau vẽ màu như thế + Hình tròn, hình vuông.

+ Lá, hoa, quả, con vật.
nào?

- Màu nền so với màu hoạ tiết như thế - Vẽ màu.

- Bằng nhau.
nào?

- Khi vẽ màu phải có đậm, có nhạt nổi - Giống nhau.

bật hoạ tiết chính, dùng khoảng từ 3

đến 4 màu, tránh lem ra ngoài. - Khác nhau.

3- Hoạt động 3: Thực hành:

- Gv cho hs xem một số bài hs vẽ.

- GV quan sát, gợi ý thêm cho hs.

4- Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá: - Hs nhận xét:

- GV chọn 1 số bài để hs cùng xem: + Vẽ hoạ tiết.

+ Em có nhận xét gì? + Vẽ màu.

+ Chọn bài mình thích
+ Em thích bài nào nhất? Vì sao?

3. Cñng cè dÆn dß :

- Hoàn thành bài vẽ ở nhà.
- Chuẩn bị bài sau: Vẽ tranh đề tài: Mẹ hoặc cô giáo.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản