Giáo án lớp 2 môn Mỹ Thuật: Vẽ trang trí: TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM

Chia sẻ: Abcdef_21 Abcdef_21 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
169
lượt xem
20
download

Giáo án lớp 2 môn Mỹ Thuật: Vẽ trang trí: TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I.Mục tiêu: - Hs nhận biết đường diềm và cách sử dụng đường diềm để trang trí. - Biết trang trí đường diềm đơn GV - Đồ vật có trang trí đường diềm: giấy khen, đĩa, khăn vuông… - Một số đường diềm. - Một vài bài của học sinh vẽ. HS - Vở tập vẽ 2 - Bút chì, màu vẽ, thước…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án lớp 2 môn Mỹ Thuật: Vẽ trang trí: TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM

  1. Vẽ trang trí: TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM I.Mục tiêu: - Hs nhận biết đường diềm và cách sử dụng đường diềm để trang trí. - Biết trang trí đường diềm đơn giản. - Trang trí được đường diềm và vẽ màu theo ý thích. II. §å dïng vµ ph­¬ng ph¸p d¹y hoc chñ yÕu : 1.§å dïng: GV HS - Đồ vật có trang trí đường diềm: giấy khen, - Vở tập vẽ 2 đĩa, khăn vuông… - Bút chì, màu vẽ, thước… - Một số đường diềm. - Một vài bài của học sinh vẽ. 2.Ph­¬ng ph¸p d¹y häc: - Trùc quan, VÊn ®¸p, LuyÖn tËp, Nhãm. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 1. KiÓm tra bµi cò: §å dïng häc tËp cña HS 2. D¹y bµi míi: - Giíi thiÖu bµi. - C¸c ho¹t ®éng häc tËp. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
  2. 1- Hoạt động 1: Quan sát nhận xét: - GV treo hình trang trí đường diềm lên bảng và đặt câu hỏi: + Đây là hình gì? - Đường diềm. - Em thường thấy đường diềm trang trí - Khăn, áo, chén, dĩa… ở đồ vật nào? - GV cho hs xem 2 cái dĩa, 1 cái trang trí và 1 cái chưa trang trí. + Cái dĩa nào đẹp hơn? - Cái đĩa có trang trí đẹp hơn. * Trang trí đường diềm sẽ làm cho đồ vật đẹp hơn. Bài học hôm nay sẽ hướng dẫn các em cách vẽ đường diềm. - Hs theo dõi - GV ghi bảng - GV treo đường diềm 1. - Hoạ tiết là bông hoa. * Đường diềm này được trang trí hoạ tiết gì? - Nối tiếp nhau. + Hoạ tiết này sắp xếp như thế nào? - Bằng nhau. + Hoạ tiết giống nhau thì vẽ như thế - Hoạ tiết giống nhau thì phải vẽ màu nào?
  3. + Màu sắc trong đường diềm như thế giống nhau. nào? - Khác nhau. + Màu nền so với màu hoạ tiết thì như thế nào? - GV treo đường diềm 2. - Hoạ tiết ở đường diềm này là hoa và lá. + Đường diềm này thì như thế nào? - Sắp xếp xen kẽ nhau. + Cách sắp xếp như thế nào? - Hoạ tiết giống nhau thì vẽ màu giống + Màu sắc như thế nào? nhau. Màu nền được vẽ xen kẽ nhau. - GV cho hs xem 1 số đường diềm được trang trí ở đồ vật, dĩa, khăn, áo…Gv cho hs thấy sự phong phú ở - Hoa, lá, chim, thú, quả… đường diềm. + Hoạ tiết được trang trí ở đường diềm là gì? * Vậy trang trí đường diềm đẹp các em cần phải biêt cách sắp xếp hoạ tiết Và vẽ màu. 2- Hoạt động 2: Cách vẽ - Kẽ 2 đường thẳng song song nhau. - Chia các khoảng ô đều nhau và kẻ - Vẽ hoạ tiết vào đường diềm.
  4. đường trục chia nhau các ô bằng nhau. - Hoạ tiết có thể là: - Hoạ tiết giống nhau vẽ màu như thế + Hình tròn, hình vuông. + Lá, hoa, quả, con vật. nào? - Màu nền so với màu hoạ tiết như thế - Vẽ màu. - Bằng nhau. nào? - Khi vẽ màu phải có đậm, có nhạt nổi - Giống nhau. bật hoạ tiết chính, dùng khoảng từ 3 đến 4 màu, tránh lem ra ngoài. - Khác nhau. 3- Hoạt động 3: Thực hành: - Gv cho hs xem một số bài hs vẽ. - GV quan sát, gợi ý thêm cho hs. 4- Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá: - Hs nhận xét: - GV chọn 1 số bài để hs cùng xem: + Vẽ hoạ tiết. + Em có nhận xét gì? + Vẽ màu. + Chọn bài mình thích + Em thích bài nào nhất? Vì sao? 3. Cñng cè dÆn dß : - Hoàn thành bài vẽ ở nhà.
  5. - Chuẩn bị bài sau: Vẽ tranh đề tài: Mẹ hoặc cô giáo.
Đồng bộ tài khoản