Giáo án lớp 2 môn Mỹ Thuật: Vẽ trang trí: VẼ HOẠ TIẾT DẠNG HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN

Chia sẻ: abcdef_21

I. Mục tiêu: - Hs hiểu hoạ tiết dạng hình vuông, hình tròn. - Biết cách vẽ hoạ tiết. - Vẽ được hoạ tiết và vẽ màu theo ý thíchGV - Một số hoạ tiết dạng hình vuông, hình tròn. - Một vài bài vẽ của hs. HS - Vở tập vẽ 2. - Bút chì, màu vẽ.

Nội dung Text: Giáo án lớp 2 môn Mỹ Thuật: Vẽ trang trí: VẼ HOẠ TIẾT DẠNG HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN

Vẽ trang trí: VẼ HOẠ TIẾT DẠNG HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN

I. Mục tiêu:

- Hs hiểu hoạ tiết dạng hình vuông, hình tròn.

- Biết cách vẽ hoạ tiết.

- Vẽ được hoạ tiết và vẽ màu theo ý thích.

II. §å dïng vµ ph­¬ng ph¸p d¹y hoc chñ yÕu :

1.§å dïng:

GV HS

- Một số hoạ tiết dạng hình vuông, hình tròn. - Vở tập vẽ 2.

- Một vài bài vẽ của hs. - Bút chì, màu vẽ.

2.Ph­¬ng ph¸p d¹y häc:

- Trùc quan, VÊn ®¸p, LuyÖn tËp, Nhãm.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:

1. KiÓm tra bµi cò: §å dïng häc tËp cña HS

2. D¹y bµi míi:

- Giíi thiÖu bµi.

- C¸c ho¹t ®éng häc tËp.NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
1- Hoạt động 1: Quan sát nhận xét:

- GV treo 1 bài trang trí hình vuông.

+ Trong hình vuông vẽ gì? - Vẽ bông hoa, lá…

- Những bông hoa, lá trang trí trong

hình vuông gọi là hoạ tiết.

+ Các em thấy các hoạ tiết trong hình - Hs trả lời

vuông này có đẹp không?

* Vậy hôm nay chúng ta sẽ học bài: vẽ

hoạ tiết trang trí dạng hình vuông, hình

tròn.

- GV ghi bảng.

- GV treo 1 số hoạ tiết.

+ Đây là hoạ tiết gì? - Hoạ tiết hoa.

+ Hoạ tiết này như thế nào? - Các cánh hoa vẽ bằng nhau.

+ Màu của các hoạ tiết này như thế - Màu giống nhau và xen kẽ ở 1 hoạ

tiết.
nào?

+ Hai hoạ tiết này có dạng hình gì? - Hình vuông

+ Hai hoạ tiết này khác nhau chỗ nào? - Khác nhau về hình và màu.

- GV treo 1 số hoạ tiết khác.

+ Đây là hoạ tiết gì? - Cũng là hoạ tiết hoa.
+ Cách vẽ hoạ tiết và màu sắc như thế - Các cánh hoa cũng vẽ bằng nhau và

màu thì xen kẽ nhau
nào?

+ Hoạ tiết này có dạng hình gì? - Hình tròn.

* Hoạ tiết trang trí rất phong phú về

hình dáng, màu sắc:

+ Các hoạ tiết này có dạng hình gì? - Hình tam giác.

- Hình bầu dục.

+ Các hoạ tiết này được áp dụng trang

trí rất nhiều đồ vật trong cuộc sông như:

đĩa, ly, chén, bát…

+ GV cho hs xem vật thật.

+ Em còn biết các hoạ tiết này được - Quần áo, túi xách, khăn, váy…

trang trí ở đâu?

+ Để vẽ hoạ tiết đẹp các em chú ý

cách vẽ.

2- Hoạt động 2: Cách vẽ

- Vẽ hình vuông, hình tròn.

- Kẻ các đường trục chia hình ra thành

nhiều phần bằng nhau để vẽ hoạ tiết

cho đều.
- Vẽ hoạ tiết khác nhau ở hình vuông,

hình tròn.

- Hoạ tiết giống nhau thì vẽ như thế - Hoạ tiết giống nhau vẽ cùng 1 màu và

cùng độ đậm nhạt, bằng nhau.
nào?

- Có thể vẽ hai màu xen kẽ ở một hoạ

- Vẽ màu theo ý thích (hạn chế nhiều tiết.

màu, từ 3 đến 4 màu).

- GV cho hs xem 1 số bài hs vẽ.

3- Hoạt động 3: Thực hành

- GV quan sát, gợi ý cho hs cách vẽ: - Hs chọn hoạ tiết hình tròn vẽ vào túi

+ Tìm hoạ tiết. xách và vẽ màu theo ý thích, vẽ cả màu

+ Cách vẽ. của túi.

+ Vẽ màu. - Vẽ hoạ tiết hình vuông và vẽ màu tuỳ

thích.

4- Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá:

- GV chọn 1 số bài để hs cùng xem: - Hs nhận xét về:

+ Em có nhận xét gì về các bài vẽ? + Hoạ tiết.

+ Cách vẽ, màu sắc.

+ Em thích bài nào nhất? Vì sao? - Chọn bài mình thích.

3. Cñng cè dÆn dß :
- Chuẩn bị bài sau: Vẽ tranh: Đề tài con vật.

- Mang theo đầy đủ dụng cụ học vẽ,quan sát các con vật nuôi ở nhà.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản