Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 65 : BÓP NÁT QUẢ CAM

Chia sẻ: abcdef_21

I.MỤC TIÊU : -Đọc đúng các từ khó. Biết nghỉ hơi hợp lý sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ dài -Hiểu nghĩa các từ được chú giải cuối bài đọc, nắm được sự kiện và các nhân vật lịch sử nói trong bài đọc. Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Ca ngợi người thiếu niên anh hùng Trần Quốc Toản tuổi nhỏ, chí lớn, giàu lòng yêu nước, căm thù giặc. - Giáo dục hs lòng yêu quê hương đất nước. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: Tranh minh hoạ SGK. HS: Xem bài trước. III.CÁC...

Nội dung Text: Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 65 : BÓP NÁT QUẢ CAM

Bài 65 : BÓP NÁT QUẢ CAM

I.MỤC TIÊU :

-Đọc đúng các từ khó. Biết nghỉ hơi hợp lý sau các dấu chấm, dấu

phẩy, giữa các cụm từ dài

-Hiểu nghĩa các từ được chú giải cuối bài đọc, nắm được sự kiện

và các nhân vật lịch sử nói trong bài đọc. Hiểu ý nghĩa câu chuyện :

Ca ngợi người thiếu niên anh hùng Trần Quốc Toản tuổi nhỏ, chí

lớn, giàu lòng yêu nước, căm thù giặc.

- Giáo dục hs lòng yêu quê hương đất nước.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

GV: Tranh minh hoạ SGK.

HS: Xem bài trước.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1.Khởi động : ( 1 phút ) Hát

2.KT bài cũ : (4 phút)

-GV 2 hs đọc và trả lời câu hỏi bài Chuyện quả bầu

- Nhận xét ghi điểm.

3.Bài mới :
a) Giới thiệu bài: “ Bóp nát quả cam”. (Dùng tranh để giới

thiệu)

b) Các hoạt động dạy học:HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
TL

10ph *Hoạt động 1: Luyện đọc

Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài

 Giáo viên đọc mẫu lần 1 -Hs theo dõi

-Y/C hs đọc nối tiếp câu . - Đọc nối tiếp

+Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó,

gv ghi bảng giả vờ, xâm chiếm, ngang -Hs đọc từ khó cá nhân+

đường,… đồng thanh-Gv chia đoạn : 4 đoạn -Đọc nối tiếp.

-Y/C đọc nối tiếp đoạn :

+Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : -Đọc, giải nghĩa từ.

ngang ngược, thuyền rồng, bệ kiến, -Hs đọc

vương hầu,… -Hs trong nhóm đọc với
-Hướng dẫn luyện đọc câu. nhau

-Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc. -Đại diện nhóm thi đọc.-Nhận xét tuyên dương.

-Cả lớp đồng thanh toàn bài.

Kết luận : Hs đọc trôi chảy từng đoạnTIẾT 2 (Chuyển tiết)HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
TL

*Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài
15

Mục tiêu :Hs biết lòng yêu nước của
ph

Trần Quốc Toản

-Y/C hs đọc thầm toàn bài. -Hs đọc.

-Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời. -Đọc bài và trả lời câu

+Nội dung bài nói lên điều gì ? hỏi

-Nhận xét kết luận : Các em cần biết -Hs trả lời.
yêu quê hương và ra sức học tập để xây

dựng đất nước

-Giáo dục hs : Lòng yêu quê hương đất

nước.
15

*Hoạt động 3 : Luyện đọc lại
ph

Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn baì

- Hs phân vai đọc trong
theo vai.

 GV đọc lại bài. nhóm.

-Cho hs đọc lại bài. -Thi đọc toàn bài.
-Nhận xét tuyên dương.4.Củng cố: ( 4 phút)

-Nội dung bài cho biết điều gì ? (Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Ca

ngợi người thiếu niên anh hùng Trần Quốc Toản tuổi nhỏ, chí lớn,

giàu lòng yêu nước, căm thù giặc)

IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)
- Nhận xét tiết học – Chép bài, học bài.

-Đọc và xem trước bài “Lượm”

- Rút kinh nghiệm
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản