Giáo án lớp 2 môn Tập Viết: C – Chia Chia ngọt sẻ bùi

Chia sẻ: Abcdef_21 Abcdef_21 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
191
lượt xem
24
download

Giáo án lớp 2 môn Tập Viết: C – Chia Chia ngọt sẻ bùi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. MỤC TIÊU :Giúp học sinh : 1. Kiến thức :- Hiểu ý nghĩa câu thành ngữ và cách trình bày. 2. Kĩ năng :- Biết viết đúng chữ cái viết hoa C ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ). - Biết viết đúng chữ và câu ứng dụng: Chia - Chia ngọt sẻ bùi ( 1 dòng chữ cỡ nhỏ , 1 dòng chữ cỡ vừa ,3 dòng câu cỡ nhỏ). 3. Thái độ :Rèn học sinh tính cẩn thận . - HSG viết cả bài và trình bày đúng bài viết. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án lớp 2 môn Tập Viết: C – Chia Chia ngọt sẻ bùi

  1. C – Chia Chia ngọt sẻ bùi I. MỤC TIÊU :Giúp học sinh : 1. Kiến thức :- Hiểu ý nghĩa câu thành ngữ và cách trình bày. 2. Kĩ năng :- Biết viết đúng chữ cái viết hoa C ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ). - Biết viết đúng chữ và câu ứng dụng: Chia - Chia ngọt sẻ bùi ( 1 dòng chữ cỡ nhỏ , 1 dòng chữ cỡ vừa ,3 dòng câu cỡ nhỏ). 3. Thái độ :Rèn học sinh tính cẩn thận . - HSG viết cả bài và trình bày đúng bài viết. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Mẫu chữ : C - Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng: III. CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Quan sát, hỏi đáp, làm mẫu, thực hành, luyện tập. IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức: Lớp hát 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài chữ hoa B 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Vài học sinh nhắc lại Hoạt động 1: Giới thiệu bài
  2. Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa * Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa. @ HSY biết cách viết chữ hoa D . * Cách tiến hành: - Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ C - Nhận xét cấu tạo chữ - HDhọc sinh cách viết nét của chữ trên chữ mẫu - Tập viết theo GV bằng ngón tay - GV nói lại cách viết và viết mẫu chữ C hoa cỡ vừa C -Quan sát GV cỡ nhỏ C - Nhắc lại cách viết - Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con - 3 HS lên bảng viết - Nhận xét uốn nắn sửa sai -Cả lớp viết bảng con Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng * Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học. @ HSY viết được 2 dòng. * Cách tiến hành: -GV giới thiệu câu ứng dụng “Chia ngọt sẻ bùi” - Hướng dẫn HS giải nghĩa - Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu - 2 -3 học sinh đọc câu ứng dụng
  3. - Giải nghĩa câu mẫu Gợi ý HS rút chữ chứa C hoa -Nhận xét độ cao, khoảng cách giữa - Gv HD cách viết và viết mẫu chữ Chia : các chữ Cỡ vừa: Chia - Chữ Chia Cỡ nhỏ: Chia - Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai -3HS lên bảng, cả lớp viết bảng - Nhận xét chốt ý đúng. con Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở * Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở. @ HSY viết được bài viết * Cách tiến hành: - Nhắc tư thế ngồi viết. -GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở - Theo dõi, giúp đỡ HS viết - Chấm 5 – 7 bài viết của HS -Nhận xét, đánh giá Hoạt động 5: Củng cố dặn dò. - Hỏi về nội dung bài. -Đọc lại chữ GV vừa viết Chuẩn bị bài sau. - HS viết vào vở theo yêu cầu
  4. - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Về nhà luyện viết -Nghe và trả lời câu hỏi.
Đồng bộ tài khoản