Giáo án lớp 2 môn Thủ Công: GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY KHÔNG MUI ( tiết 2)

Chia sẻ: abcdef_21

A/ Mục tiêu: ( TCKT) 1. Kiến thức: Học sinh gấp thuyền phẳng đáy không mui đẹp, chính xác. 2. Kỹ năng: Học sinh gấp đúng, biết trình bày sản phẩm. 3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra. B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Một thuyền phẳng đáy, gấp bằng giấy thủ công khổ to. Quy trình gấp thuyền, giấy thủ công. - HS : Giấy thủ công, bút màu. C/ Phương pháp: Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập. D/ Các hoạt động dạy học:...

Nội dung Text: Giáo án lớp 2 môn Thủ Công: GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY KHÔNG MUI ( tiết 2)

GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY KHÔNG MUI ( tiết 2)A/ Mục tiêu: ( TCKT)

1. Kiến thức: Học sinh gấp thuyền phẳng đáy không mui đẹp,

chính xác.

2. Kỹ năng: Học sinh gấp đúng, biết trình bày sản phẩm.

3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm

ra.

B/ Đồ dùng dạy học:

- GV: Một thuyền phẳng đáy, gấp bằng giấy thủ công khổ to.

Quy trình gấp thuyền, giấy thủ công.

- HS : Giấy thủ công, bút màu.

C/ Phương pháp:

Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.

D/ Các hoạt động dạy học:Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Ổn định tổ chức: (1’) - Hát

2. Kiểm tra bài cũ :(1-2’)

- Nhắc lại cách gấp thuyền phẳng đáy - Gồm 3 bước..

không mui.

- Nhận xét.

3. Bài mới: (30’)

a. Giới thiệu bài: - Nhắc lại.

- Ghi đầu bài:

b. Thực hành: - Quan sát.

- YC 2,3 h/s nhắc lại các thao tác gấp - H/S nêu:

thuyền. * Bước 1: Gấp tạo 4 mép gấp

- Treo qui trình gấp lên bảng. cách đều.

- Đặt ngang tờ giấy thủ công

lên mặt bàn, mặt kể ô ở trên

- YC các nhóm thực hành gấp Gấp đôi tờ giấy theo chiều

- Quan sát giúp h/s còn lúng túng. dài
- HD cho các nhóm trang trí theo sở * Bước 2: Gấp tạo thân và

mũi bên.
thích.

c. Trình bày sản phẩm: - 3 nhóm thi gấp thuyền.

- Các nhóm lên trưng bày sản
- YC các nhóm lên trình bày.

phẩm của nhóm mình.

4. Củng cố – dặn dò: (2’) - Thả thuyền vào chậu nước.

- Đánh giá sản phẩm, nhận xét tinh thần, - Nhận xét – bình chọn.

thái độ học tập, sự chuẩn bị của h/s.

- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực

hành gấp thuyền phẳng đáy có mui.

- Nhận xét tiết học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản