Giáo án lớp 2 môn Thủ Công: ÔN TẬP CHƯƠNG I - KỸ THUẬT GẤP HÌNH (tiết 1).

Chia sẻ: abcdef_21

A/ Mục tiêu: (TCKT) 1. Kiến thức: Học sinh nhắc lại được bước gấp hình, gấp được các hình đã học. 2. Kỹ năng: Học sinh gấp đúng, đẹp các hình đã học, biết trình bày sản phẩm. 3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra. B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Bài mẫu các loại hình đã học. - HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút màu. C/ Phương pháp: - Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập. D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt...

Nội dung Text: Giáo án lớp 2 môn Thủ Công: ÔN TẬP CHƯƠNG I - KỸ THUẬT GẤP HÌNH (tiết 1).

ÔN TẬP CHƯƠNG I - KỸ THUẬT GẤP HÌNH.

A/ Mục tiêu: (TCKT)

1. Kiến thức: Học sinh nhắc lại được bước gấp hình, gấp được các

hình đã học.

2. Kỹ năng: Học sinh gấp đúng, đẹp các hình đã học, biết trình bày

sản phẩm.

3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm

ra.

B/ Đồ dùng dạy học:

- GV: Bài mẫu các loại hình đã học.

- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút màu.

C/ Phương pháp:

- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.

D/ Các hoạt động dạy học:

Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Ổn định tổ chức: (1’) - Hát

2. KT bài cũ :(1-2’)- KT sự chuẩn bị
của h/s.

- Nhận xét.

3. Bài mới: (30’) - Nhắc lại.

a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài:

b. Thực hành: - Quan sát.

- YC h/s nhắc lại các thao tác gấp tên - H/S nêu:

lửa, gấp máy bay phản lực, máy bay

đuôi rời, gấp thuyền không mui, có - Gồm hai bước: Bước 1: Tạo

mũi thân, bước 2: Tạo tên lửa
mui.

+ Gấp tên lửa: Gồm mấy bước? và sử dụng.

- Gồm 2 bước. Bước 1: Tạo

+ Gấp máy bay phản lực: Gồm mấy mũi, thân cánh; Bước 2:Tạo

bước? máy bay và sử dụng.

- Gồm 4 bước: Bước1: Gấp và

+ Gấp máy bay đuôi rời : Gồm mấy cắt tạo 1 hình vuông và hình

bước? chữ nhật; Bước 2: Gấp đầuvà

cánh; Bước3: Làm thân và đuôi:
Bước4:Lắp thân và đuôi,sử

dụng.

+ Gấp thuyền phẳng đáy không mui: - Gồm 2 bước: Bước1: Gấp tạo

Gồm mấy bước? thân và mũi thuyền; Bước 2:

+ Gấp thuyền phẳng đáy có mui: Tạo thuyền.

Gồm mấy bước? - Gồm 2 bước: Bước1: Gấp tạo

- YC gấp theo 4 nhóm mỗi nhóm gấp thân và mũi thuyền; Bước 2:

một loại hình khác nhau. Tạo thuyền có mui.

- HD cho các nhóm trang trí theo sở - Các nhóm gấp.

thích.

c. Trình bày sản phẩm:

Nhận xét – bình chọn.
- YC các nhóm lên trình bày.

4. Củng cố – dặn dò: (2’)

- Đánh giá sản phẩm, nhận xét tinh

thần, thái độ học tập, sự chuẩn bị của

h/s.

- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực
hành gấp

Các loại hình đã học

- Nhận xét tiết học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản