Giáo án lớp 3 năm 2011 - Tuần 6

Chia sẻ: tranly100673

Tham khảo bài viết 'giáo án lớp 3 năm 2011 - tuần 6', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án lớp 3 năm 2011 - Tuần 6

Tuần 6

Soạn ngày : 4/ 10 / 2010

Dạy ngày : Thứ 2 / 11 / 10 / 2010

Tập đọc – Kể chuyện

BÀI TẬP LÀM VĂN

( đã có ở giáo án buổi 1 thứ 2/11/10/2010)

===============================

HĐNG: LAO ĐỘNG LÀM SẠCH ĐẸP TRƯỜNG LỚP

I. MỤC TIÊU

- Tổ chức cho HS lao động tổng vệ sinh sân trường, lớp học

- HS yêu thích lao động

II. NỘI DUNG

- GV phổ biến yêu cầu nhiệm vụ chung.

- GV phân công các tổ trưởng nhận khu vực được phân công

- Tổ 1+ 2: quét dọn vệ sinh sạch sẽ đằng sau 2 khu nhà tầng

- Tổ 3+4 : Nhặt cỏ quanh các bồn cây, bồn hoa xung quanh trường

- GV yêu cầu HS các tổ về vị trí của tổ mình làm việc , các tổ trưởng bao

quát nắm rõ tình hình làm viêc của các bạn trong tổ .

- GV đi đến từng nhóm đôn đốc nhắc nhở HS lao động.
40
- GV nhận xét tuyên dương tổ nào tham gia lao động tốt, các HS có ý th ức

tích cực tham gia lao động

==========================================================

Soạn ngày : 5/ 10 / 2010

Dạy ngày : Thứ 3/ 12 / 10 / 2010

LUYỆN TOÁN : LUYỆN BẢNG NHÂN CHIA 6

I.MỤC TIÊU

- HS nắm vững hơn về bảng nhân, chia 6

- Vận dụng bảng nhân chia 6 để làm các dạng bài tập

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Kiểm tra: GV gọi HS lên dọc thuộc lòng bảng nhân chia 6

Nêu kết quả 1 số phép tính bất kỳ trong bảng

2. Luyện tập

Bài 1: Tính nhẩm

4x6= 6x7= 6x2= 6x8=

24 : 6 = 42 : 6 = 54 : 6 = 48 : 6 =

24 : 4 = 60 : 6 = 42 : 6 = 18 : 6 =

- Gọi HS nối tiếp nhau nêu kết quả

- Gọi HS nhận xét

=> Lưu ý: Dựa vào bảng nhân 6, chia 6 tìm kết quả41
Bài 2 : Viết số thích hợp vào chỗ trống

a. 12; 18 ; 24 ; …; ….; ….;

b. 60 ; 54 ; 48 ; …; …..;…..;

- Hướng dẫn HS tìm qui luật của dãy số dựa vào các số đã cho=> vi ết s ố

thích hợp vào chỗ trống.

- HS làm bài và chữa bài

- Cho HS nhận xét về dãy số sau khi điền

Bài 3 : Một hình chữ nhật chia thành 48 ô vuông như nhau. đã tô màu 1/6 số ô

vuông đó. Hỏi đã tô màu bao nhiêu ô vuông?

- HS đọc – phân tích đề bài

- GV cho HS phát hiện dạng toán đã học

- 1 HS lên bảng, lớp làm vở

- GV nhận xét chữa bài

 Nêu cách tìm các phần bằng nhau của 1 số?

Bài 4 *: Tìm một số biết rằng số đó nhân với 3 được bao nhiêu công 6 cũng

bằng số đó nhân 4

 HS nắm đựoc số đó x 3 + 6 = số đó nhân 4 tức là 1 lần lấy thêm được 6.

Vởy số đó chính là 6

Giải: Gọi số cần tìm là x. Theo đề bài có phép tính:

Xx3+6=xx4


42
Hay x x 3 + 6 = x x 3 + 6( ý nghĩa phép nhân)

2 vế đều có x x 3 . vậy x = 6

3. Củng cố dặn dò:

- nhận xét giờ

- Dặn HS ôn bài

==============================

BỒI DƯỠNG TOÁN: DÃY SỐ - LẬP SỐ

I.MỤC TIÊU

- HS nắm vững cách giải dạng toán về dãy số, cách lập số

- Rèn kĩ năng làm từng dạng bài

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. GTB- ghi tên bài

2. Nội dung

Bài 1: Từ 3 chữ số 2,5,7 viết tất cả các số có hai ch ữ số có th ể đ ược. Có bao

nhiêu số như vậy

- HS đọc bài

- HS phân tích bài

- HS làm bài và chữa bài

- GV đưa ra đáp án đúng

Giải: Từ 3 chữ số ta viết được các số có 2 chữ số là:


43
22;25;27

52;55;57

72;75;77

Có 9 số như thế.

Bài 2: Từ 3 chữ số 3,4,5 em hãy viết tất cả các số có 3 chữ số có th ể được. Có

bao nhiêu số như vậy?

- HS đọc bài

- HS phân tích bài

- HS làm bài và chữa bài

- GV nhận xét chữa bài( đáp số : có 27 số)

Bài 3 : Từ 3 chữ số 2,4,6. Hãy viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau. Có bao

nhiêu số như vậy? Xếp chúng theo thứ tự từ lớn đến bé?

- Cho HS tự làm bài và chữa bài

( đáp số: có 6 số)

Bài 4: Cho các chữ số: 1,4,5

a. Viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau.

b. Tính tổng các số vừa viết một cách nhanh nhất.

- Hướng dẫn HS giải:

Các số có 3 chữ số khác nhau là: 145;154;415;451;514;541.

Mỗi chữ số 1;4;5 đều xuất hiện ở mỗi hàng 2 lần


44
Ta có biểu thức

145 + 154 + 415 + 451 + 514 + 541

= ( 1 + 4 + 5 ) x 2 x 100 + ( 1 + 4 + 5 ) x 2 x 10 + ( 1 + 4 + 5 ) x2

= 2000 + 200 + 20

= 2220

Bài 5 : Viết 3 số thích hợp vào mỗi dãy số sau

a. 301; 304; 307; 310; 313;…;…;….;

b. 550;547;544;541;538;…;…;…;

- Cho HS tìm qui luật dãy số rồi làm vở

- GV nhận xét chữa bài

3. Củng cố dặn dò:

- nhận xét giờ

- Dặn HS ôn bài

=========================

LUYỆN ÂM NHAC : LUYỆN BÀI “ ĐẾM SAO”

I. MỤC TIÊU

- Luyện cho HS hát đúng giai điệu, trường độ, cao độ bài hát: “ đếm sao “

- HS yêu thích bộ môn

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HOC

1Giới thiệu bài- ghi tên bài


45
2.Nội dung

- Gọi HS hát bài hát

- Cho HS đọc lại lời ca của bài

- Hướng dẫn ôn lại bài hát

- Tổ chức cho HS luyện hát lại từng câu

- GV nghe ,sửa giai điệu,cao độ,trường độ

- HS tâp hát theo nhóm,kết hợp vỗ tay theo phách

- HS tập biểu diễn

- Cho HS nghe băng.

3. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét giờ

- Dặn HS về ôn bài

==========================================================

Soạn ngày : 6/ 10 / 2010

Dạy ngày : Thứ 4/ 13 / 10 / 2010

LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN TẬP LÀM VĂN

I.MỤC TIÊU

- Củngcố cho HS nắm vững nội dung và biết cách tổ chức m ột cuộc h ọp t ổ theo

đúng trình tự

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HOC46
1.Giới thiệu bài- ghi tên bài

2.Nội dung

đề bài : Em là tổ trưởng. Để chuẩn bị họp tổ, em hãy:

1.Chọn nội dung họp thích hợp (bằng cách gạch dưới nội dung em chọn):

a. Giúp đỡ nhau học tập.

b. Chuẩn bị các tuyết mục văn nghệ chào mừng 20- 11

c. Trang trí lớp học.

d.Giữ vệ sinh chung

2. Ghi vắn tắt những ý chính cần nói:

- Gọi hS đọc đề bài

- Cho HS xãc định y/c của đề

? để tổ chức một cuộc họp em cần chú ý điều gì?

- Gọi HS nhắc lại trình tự tổ chức cuộc họp

- HS ngồi theo đơn vị tổ, các tổ bàn bạc chọn nội dung họp d ưới sự đi ều

khiển của tổ trưởng

- Các tổ thi tổ chức cuộc họp trước lớp

- Lớp bình chọn

- GV nhận xét chung

3. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét giờ


47
- Dặn HS về ôn bài

======================

BỒI DƯỠNG TIẾNG VIỆT: MỞ RỘNG VỐN TỪ:

TRƯỜNG HỌC. DẤU PHẨY

I.MỤC TIÊU:

- Củng cố nâng cao cho HS nắm vững vốn từ về trường học, cách dùng dấu phẩy

- Rèn kĩ năng làm bài cho HS

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HOC

1.Giới thiệu bài- ghi tên bài

2.Nội dung

Bài 1 ( 70/ STVNC )

- HS đọc bài và nêu y/c của bài

- HS phân tích bài

- HS làm bài và chữa bài

- Cho HS đặt từ gióng giả vào trong câu thơ để tìm hiểu nghĩa của nó

- ý b. Cho hS lấy lần lượt từng từ cho sẵn thủ thay thế t ừ gióng giả trong

dòng thơ, ta sẽ biết được từ nào có thể thay thế.

Bài 2( 70/ STVNC)

- HS đọc bài

- HS phân tích bài


48
- HS làm bài và chữa bài

Lưu ý cho HS: Căn cứ vào nghĩa của từ ngữ có thể đặt tên cho từng nhóm

Bài 3 (70/ STVNC)

- HS đọc bài và nêu y/c của bài

- HS làm bài và chữa bài

- Gv: Muốn đặt dấu phẩy vào những chỗ thích h ợp trong câu, em c ần đ ọc kĩ t ừng

câu cho sẵn, nắm chắc nội dung của câu. Trên cơ sở đó, em xem ở từng câu cần

phân tách những ý nhỏ nào để người đọc dễ theo dõi nội dung của câu

3. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét giờ

- Dặn HS về ôn bài

=====================

LUYỆN MĨ: LUYỆN VẼ TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG

I. MỤC TIÊU

-Tiếp tục cho HS hoàn thiện bài vẽ trng trí hình vuông

- HS yêu thích bộ môn

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HOC

1. Giới thiệu bài- ghi tên bài

2. Nội dung

- GV phổ biến nội dung y/c giờ học49
- GV cho HS nêu lại cách vẽ theo trình tự

+ Vậy để vẽ trang trí hình vuông em cần lưu ý gì?

GV: Vẽ hoạ tiết chính, hoạ tiết phụ sao cho phù hợp

+ Cần bố trí bài vẽ như thế nào ?

-GV Cho HS quan sát một số bài vẽ mầu của 1 số HS năm trứoc

- Cho HS tiếp tục hoàn thiện,bài vẽ

+ Tô màu theo ý thích

+ Y/c HS trưng bày bài vẽ của mình theo nhóm

- GV cùng cả lớp nhận xét đánh giá

3. Củng cố dặn dò

- Nhận xét giờ

- Dặn HS ôn bài

Soạn ngày : 7/ 10 / 2010

Dạy ngày : Thứ 5/ 14 / 10 / 2010

LUYỆN TOÁN : LUYỆN CHIA SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ CHO SỐ

CÓ 1 CHỮ SỐ

I.MỤC TIÊU

- HS nắm vững hơn về chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số

- Vận dụng chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số để làm các dạng bài tập

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


50
3. Giới thiệu bài- ghi tên bài

4. Nội dung

Bài 1:đặt tính rồi tính

48 : 4 86 : 3 36 : 4

84 : 2 69 : 3 66 : 6

55 : 5 45 : 5 54 : 6

- 3 HS lên bảng

- Gọi HS nhận xét chuẽa bài

=> Cho HS nêu lại các bước chia

Bài 2 : Tìm 1/6 của 42 kg; 54 giờ; 66 ngày

- Gọi HS lên bảng

- Lớp làm vở

- GV chấm bài, nhận xét

+. Tìm 1/6 của 1 số ta làm thế nào ?

+ Tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số ta làm thế nào ?

Bài 3 : Điền dấu >, < ,= vào chỗ chấm

1/2 giờ ……. 30 phút 1/6 giờ ……..1/3 giờ

1/3 giờ ……...40 phút 1/2 giờ …….1/3 giờ

- 2 HS lên bảng nói rõ cách làm

- Lớp chia làm 2 nhóm51
- Gọi HS nhận xét chữa bài

=> Để điền dấu vào ô trống trước tiên ta phải làm gì ?

Bài 4 : Hùng có 44 cáI kẹo. Hùng cho em ẳ s ố k ẹo đó. H ỏi hùng cho em m ấy cáI

kẹo?

- HS đọc đề- xác định dạng toán

- 1 HS lên bảng

- GV nhận xét chữa bài

Bài 5 : Tìm 1 số bết số đó chia cho 4 rồi lấy thương cộng 20 được 24

- HS đọc bài và nêu y/c

- HD HS: Gọi số cần tìm là x => dựa vào đầu bài lập phép tính rồi giải

3. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét giờ

- Dặn HS về ôn bài

=====================

=========================

- Dặn HS ôn bài LUYỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI: LUYỆN BÀI 10+ BÀI 11

I.MỤC TIÊU

- Củng cố cho HS nắm vững về vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu, cách vệ sinh cơ quan

bài tiết nước tiểu, chức năng của cơ quan bài tiết nước tiểu

- HS vận dụng tốt kiến thức vào làm bài tập, có ý thức bảo vệ sức khoẻ bản thân52
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Giới thiệu bài- ghi tên bài

2. Bài giảng

Bài 1 / 14( VBTTN-XH)

- Gọi HS đọc bài - Cho HS nêu yêu cầu

- Cho HS làm bài vào vở.

- GV bao quát giúp đỡ HS yếu

=> GV củng cố các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu.

Bài 2 /14 ( VBTTN-XH)

- Gọi HS đọc bài

- Cho HS nêu yêu cầu

- Cho HS thực hiện theo y/c của bài vào vở

- GV nhận xét chữa bài

=> Chốt :Mỗi bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu có chức năng gì??

Bài 1 /15( VBTTN-XH):

- Goi HS nêu miệng - Gọi HS nhận xét

- GV nhận xét chữa bài

=>Để tránh nhiễm trùng cơ quan bài tiết nước tiểu chúng ta cần phảI làm gì?

Bài 2,3/15( VBTTN-XH)

- Gọi HS đọc bài và cho HS nêu yêu cầu


53
- Cho HS thực hiện theo y/c của bài vào vở

- GV nhận xét chữa bài

=> Tại sao phảI uống đủ nước?

3.Củng cố- dặn dò

- Nhận xét giờ

==================

HĐNG: LAO ĐỘNG LÀM SẠCH ĐẸP TRƯỜNG LỚP

I. MỤC TIÊU

- Tiếp tục tổ chức cho HS lao động tổng vệ sinh sân trường, lớp học

- HS yêu thích lao động

II. NỘI DUNG

- GV phổ biến yêu cầu nhiệm vụ chung.

- GV phân công các tổ trưởng nhận khu vực được phân công

- Tổ 1+ 2: làm cỏ sạch sẽ đằng sau 2 khu nhà tầng

- Tổ 3+4 : Nhặt cỏ quanh các bồn cây, bồn hoa xung quanh trường, tưới

nước cho cây, trồng bổ sung vào bồn cây lớp mình phù trách

- GV yêu cầu HS các tổ về vị trí của tổ mình làm việc , các tổ trưởng bao

quát nắm rõ tình hình làm viêc của các bạn trong tổ .

- GV đi đến từng nhóm đôn đốc nhắc nhở HS lao động.
54
- GV nhận xét tuyên dương tổ nào tham gia lao động tốt, các HS có ý th ức

tích cực tham gia lao động

==========================================================

Ngày tháng năm 2010
55
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản