Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Giáo án lớp 4 AN TOÀN GIAO THÔNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY VÀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

Chia sẻ: | Ngày: pdf 7 p | 37

0
319
views

I/ Mục tiêu: - Kiến thức: HS biết mặt nước cũng là 1 loại đường giao thông : bờ biển dài, sông hồ, kênh rạch. Biết tên gọi các loại phương tiện giao thông đường thuỷ. Biết các biển báo hiệu giao thông đường thuỷ - Kỹ năng: Nhận biết các loại phương tiện giao thông đường thuỷ thường thấy và tên gọi của chúng. Nhận biết 6 biển báo hiệu giao thông đường thủy - Thái độ: Có ý thức đảm bảo an toàn khi đi trên đường thuỷ. Yêu quý tổ quốc II/ Chuẩn bị: _ Giáo viên:...

Giáo án lớp 4 AN TOÀN GIAO THÔNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY VÀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY
Nội dung Text

  1. AN TOÀN GIAO THÔNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY VÀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY I/ Mục tiêu: - Kiến thức: HS biết mặt nước cũng là 1 loại đường giao thông : bờ biển dài, sông hồ, kênh rạch. Biết tên gọi các loại phương tiện giao thông đường thuỷ. Biết các biển báo hiệu giao thông đường thuỷ - Kỹ năng: Nhận biết các loại phương tiện giao thông đường thuỷ thường thấy và tên gọi của chúng. Nhận biết 6 biển báo hiệu giao thông đường thủy - Thái độ: Có ý thức đảm bảo an toàn khi đi trên đường thuỷ. Yêu quý tổ quốc II/ Chuẩn bị: _ Giáo viên: 6 biển báo hiệu giao thông đường thuỷ, tranh ảnh
  2. _ Học sinh: Sách giáo khoa, sưu tầm các tranh ảnh về phương tiện giao thông đường thuỷ, sông và biển của Việt Nam III/ Hoạt động dạy và học: Các hoạt động của thầy Các hoạt động của trò 1. Ổn định: (1’) Hát 2. Bài cũ: Lựa chọn đường đi an toàn (4’) - Đường đi như thế nào là an toàn ? _ 1 học sinh - Vìsao ta không nên chọn đường đi _ 1 học sinh không an toàn - Đọc ghi nhớ 3. Bài mới: Giao thông đường thuỷ _ Giới thiệu bài: - ghi tựa (1’) - Hoạt động 1: Giao thông đường thuỷ
  3. Nắm các loại giao thông đường thuỷ Phương pháp : Đàm thoại _ Cả lớp _ Các em đã nhìn thấy tàu bè đi lại trên mặt nước _ Sông hồ, biển ở đâu ? _ Người ta chia giao thông đường thuỷ làm mấy _ 2 loại : nội địa, loại, là những loại nào ? đường biển + Kết luận : Nước ta có nhiều sông, kênh rạch, _ Học sinh nhắc đó là mạng lưới giao thông quan trọng lại. - Hoạt động 2: Phương tiện giao thông đường thuỷ Nắm tên gọi về phương tiện giao thông đường thuỷ _ Nhóm Phương pháp : Thảo luận _ Để đi lại trên đường bộ, đường sắt chúng ta _ Ô tô, xe đạp, xe dùng các phương tiện giao thông nào ? máy, tàu hoả …
  4. _ Để đi lại trên mặt nước, chúng ta có các loại _ Thuyền gỗ, phương tiện nào ? thuyền nan, bè, mảng, phà ca nô  Cho HS xem tranh vẽ các loại tàu, thuyền bè, _ HS quan sát phà, sà lan … _ HS nhắc lại - Hoạt động 3: Biển báo hiệu giao thông đường thuỷ Nắm các loại biển báo giao thông đường thuỷ Phương pháp : Thảo luận _ Nhóm _ Trên đường thuỷ có các loại biển báo nào ? _ 6 loại biển báo : cấm đậu, cấm phương tiện thô sơ qua lại, cấm rẽ phải, rẽ trái, được phép đỗ, báo phía trước có bến đò, bến phá
  5. - Gv treo các loại biển báo, HS lên mô tả, chỉ vào từng loại biển báo, nêu ý nghĩa của từng biển báo (SGK) * Kết luận: Biển báo hiệu giao thông đường thuỷ cần thiết và có tác dụng như biển báo hiêu đường bộ 4/ Củng cố: (3’) _ Cho HS trưng bày các hình ảnh về sông, biển, _ HS trưng bày kênh rạch và các phương tiện giao thông theo nhóm _ Có mấy loại biển báo hiệu giao thông đường _ HS nêu thuỷ _ Nhận xét tuyên dương 5/ Dặn dò: (1’) - Học kỹ bài - Chuẩn bị : An toàn giao thông : “An toàn khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng Nhận xét tiết học. ..................................................................................
  6. ..............................................................................................................
Đồng bộ tài khoản