Giáo án lớp 4:Kể chuyện: SỰ TÍCH HỒ BA BỂ

Chia sẻ: abcdef_18

I/ Mục Tiêu: Kiến thức : Hoc sinh nghe và kể được câu chuyện Kỹ năng : Rèn cho học sinh kỹ năng kể chuyện mạch lạc , biết vận dụng thủ thuật miêu tả sự việc trong quá trình miêu tả . Thái độ : Học sinh thấy được truyền thuyết nhằm giải thíach sụ việc tring quá trình hình thành Hồ Ba Bể , Thấy được một thắng cảnh nổi tiếng của nước ta nhưng đồng thời cũng khuyên người đời nên thật lòng yêu thương yêu giúp người họan nạn . II/ Chuẩn bị : Giáo viên...

Nội dung Text: Giáo án lớp 4:Kể chuyện: SỰ TÍCH HỒ BA BỂ

Tuần 6 –T6 – Kể chuyện - 1 -
Kể chuyện
Tiết 6 : SỰ TÍCH HỒ BA BỂ
Mục Tiêu:
I/
Kiến thức : Hoc sinh nghe và kể được câu chuyện
Kỹ năng : Rèn cho học sinh kỹ năng kể chuyện mạch
lạc , biết vận dụng thủ thuật miêu tả sự việc trong quá
trình miêu tả .
Thái độ : Học sinh thấy được truyền thuyết nhằm
giải thíach sụ việc tring quá trình hình thành Hồ Ba Bể
, Thấy được một thắng cảnh nổi tiếng của nước ta
nhưng đồng thời cũng khuyên người đời nên thật lòng
yêu thương yêu giúp người họan nạn .
Chuẩn bị :
II/
Giáo viên :Sách giáo khoa , hệ thống câu hỏi , tranh
minh hoạ .
Học sinh : sách,truyện đọc .
Hoạt động dạy và học
III/
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1/ Ổn định : (1’) Hát
2/ Kiểm tra bài cũ. Pha – ê – tông
con thần mặt trời (4’) 2 học sinh .
Học sinh kể lại câu chuyện ,
nêu ý nghĩa câu chuyện
Giáo viên nhận xét .
3/ Bài mới : Sự tích Hồ Ba Bể
(1’)
Giáo viên giới thiệu bài ,
hôm nay chúng ta sẽ được
nghe kể câu chuyện nói về
một thắng cảnh nổii tiếng ở
nước ta . Đó là “Sự tích Hồ
Ba B ể “
Hoạt động 1 : Kể chuyện ( 10 ‘ )
1/ Mục tiêu :Học sinh cảm th
được nội dung câu chuyện
2/ Phương pháp :Kể chuyện , trực Hoạt động cả lớp
Tuần 6 –T6 – Kể chuyện - 2 -


quan .
3/ Đồ dùng : Tranh Hồ Ba Bể
4/ Cách tiến hành
Giáo viên kể lại toàn bộ câu
chuyện có tranh minh hoạ
Kết luận : Học sinh nắm
được nội dung câu chyện
Hoạt động 2 : Tìm hiểu truyện ( 20
‘)
Mục tiêu : Học sinh nắm rõ nội
1/
dung câu tuyện Hoạt động cả lớp
2/ Phương pháp : Thảo luận
3/ Cách tiến hành : Đoạn 1 : Sự xuất hiện
Giáo viên kể đoạn 1 : của Bà lão ăn xin
Trông mụ that gớm
Bà Lão ăn xin xuất hiện với ghiếc , thân thể gầy còm
dáng vẻ như thế nào ? , lở loét , mùi hôi thối
xông lên khó chịu .
Thái độ của mọi người đối Đi đến đâu cũng bị xua
với Bà Lao như thế nào ? đuổi , may sao gặp hai
Kết luận : học sinh nắm nội dung mẹ con kia tốt bụng đưa
đoạn 1 về nhà .

Giáo viên kể đoạn 2 : Đoạn 2 : Chuyện lạ ở
nhà bà goá tốt bụng
Đêm bà lão ở nhà bà goá trong đêm lễ hội
chuyện gì đã xẩy ra ? Bà llão ăn xin biến
Sang ra bà hiện lại nguên thành con dao Long
hình và cho mẹ con bà goá khủng khiếp
những gì ? Cho mẹ con bà goá gói
tro , dặn đem rắc quanh
nhà để tránh nạn , cho
them hai mảnh vỏ trấu
Giáo viên kể đoạn 3 : dùng để cứu người khác
khi gặp nạn

Đêm lễ hội sau đó xẩy ra Đoạn 3 : Tai hoạ khủng
Tuần 6 –T6 – Kể chuyện - 3 -


điều gì ? khiếp xẩy ra trong đêm
lễ hội

Xẩy ra một trận lũ lớn

Kết luận : Học sinh rút ra Mang vỏ trấu thả xuống
được ý nghĩa của câu nưóc đeể giúp ngưới
chuyện hoạn nạn

Củng cố : (3’) Học sinh kể từng đoạn
4/
Học sinh kể lại toàn bộ câu ,_ cả câu chuyện
chuyện
Giao viên nhấn mạnh ý
Nghĩa câu chuyện
Dặn dò: (2’) Học sinh kể lại toàn bộ
5/
Tập kể lại chuyện câu chuyện
Học nội dung câu chuyện
Giáo viên nhận xét .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản