Giáo án lớp 4: Khoa học BA THỂ CỦA NƯỚC

Chia sẻ: Abcdef_18 Abcdef_18 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
187
lượt xem
34
download

Giáo án lớp 4: Khoa học BA THỂ CỦA NƯỚC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục Tiêu: Kiến thức :Giúp học sinh nắm được tính chất , đặc điểm chung của nước ở 3 thể : thể rắn , thể lỏng và thể khí trong tự nhiên . Kỹ năng :Học sinh nhận biết 3 thể của nước trong đời sống . Thái độ : Kích thích óc tìm hiểu của các em trong thế giới tự nhiên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án lớp 4: Khoa học BA THỂ CỦA NƯỚC

  1. Tuần 6 -T 3 -KH - 1 - Khoa học Tiết 11 : BA THỂ CỦA NƯỚC Mục Tiêu: I/ Kiến thức :Giúp học sinh nắm được tính chất , đặc điểm chung của nước ở 3 thể : thể rắn , thể lỏng và thể khí trong tự nhiên . Kỹ năng :Học sinh nhận biết 3 thể của nước trong đời sống . Thái độ : Kích thích óc tìm hiểu của các em trong thế giới tự nhiên II/ Chuẩn bị : Giáo viên :Sách giáo khoa , Vài cục đá , 1 ly thủy tinh Học sinh : sách, xem trước nội dung . Hoạt động dạy và học : III/
  2. Tuần 6 -T 3 -KH - 2 - Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ổn định : (1’) 1/ Kiểm tra bài cũ: Các nguồn 2/ nước ( TT) (4’) Bài mới : Ba thể của nước (1’) 3/ Giáo viên giới thiệu bài Hoạt động 1 : Mục tiêu : Học sinh nắm được tính chất , đặc điểm của nước ở thể lỏng Phương pháp : Trực quan , thí nghiệm Đồ dùng dạy học :1 ly nước , 1 cái khay . Cách tiến hành Học sinh thực hành thí Giáo viên hướng dẫn học nghiệm ,nêu kết quả . sinh thực hành . 3 học sinh nhắc lại . Kết luật : Nước không có
  3. Tuần 6 -T 3 -KH - 3 - màu , không có mùi , không có vi , chảy lan từ chỗ cao đến chỗ thấp , thấm qua các vật xốp , hoả tan được một số chất . Hoạt động 2 : Học sinh nắm được nước ở thể khí . Mục tiêu : Học sinh nắm được khái niệm của nước . Cách tiến hành : Hoạt động lớp . Phương pháp :thí nghiệm , hỏi đáp Nước bốc hơi thành Giáo viên nêu câu hỏi. hơi nước trong không Dùng khăn lau ướt bảng khí . đen , đợi một thời gian em thấy hiện tượng gì xảy ra ? Khi đun nuớc , nước bốc hơi mạnh so với
  4. Tuần 6 -T 3 -KH - 4 - nước không đun . Khi đun nước lâu trong nồi và khi không đun nước thì em sẽ thấy hiện tượng gì xảy ra? Kết luận : Hơi nước là nước ở thể khí , Nuớc ở nhiệt độ cao bốc hơi nhanh hơn nước ở nhiệt độ thấp . Hoạt động 3 :Nước ở thể rắn . Mục tiêu : Học sinh nắm được đặc điểm của nước khi ở thể rắn . Cách tiến hành : Hoạt động lớp Phương pháp: Quan sát , vấn Không màu , không mùi , khộng vị nhưng dáp . Đồ dùng dạy học :1 cục nước có hình dạng nhất đá . định. Nứơc ở thể rắn có đặc Nước nóng chảy khi ở điểm gì ? nhiệt độ cao và đông
  5. Tuần 6 -T 3 -KH - 5 - lại khi ở nhiệt độ thấp . 3 Học sinh Khi nào nước chuyển thành thể lỏng Và ngược lại ? Củng cố : (3’) 4/ Nêu các đặc điểm của nước khi ở thể lỏng , thể khí và thể rắn . Dặn dò: (2’) 5/ Về học bài . Chuẩn bị :Vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên . Nhận xét tiết học .
Đồng bộ tài khoản