Giáo án lớp 4: Khoa học BA THỂ CỦA NƯỚC

Chia sẻ: abcdef_18

Mục Tiêu: Kiến thức :Giúp học sinh nắm được tính chất , đặc điểm chung của nước ở 3 thể : thể rắn , thể lỏng và thể khí trong tự nhiên . Kỹ năng :Học sinh nhận biết 3 thể của nước trong đời sống . Thái độ : Kích thích óc tìm hiểu của các em trong thế giới tự nhiên

Nội dung Text: Giáo án lớp 4: Khoa học BA THỂ CỦA NƯỚC

Tuần 6 -T 3 -KH - 1 -
Khoa học

Tiết 11 : BA THỂ CỦA NƯỚC

Mục Tiêu:
I/


Kiến thức :Giúp học sinh nắm được tính chất , đặc

điểm chung của nước ở 3 thể : thể rắn , thể lỏng và thể

khí trong tự nhiên .

Kỹ năng :Học sinh nhận biết 3 thể của nước trong

đời sống .

Thái độ : Kích thích óc tìm hiểu của các em trong

thế giới tự nhiên

II/ Chuẩn bị :

Giáo viên :Sách giáo khoa , Vài cục đá , 1 ly thủy

tinh

Học sinh : sách, xem trước nội dung .Hoạt động dạy và học :
III/
Tuần 6 -T 3 -KH - 2 -


Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

Ổn định : (1’)
1/


Kiểm tra bài cũ: Các nguồn
2/


nước ( TT) (4’)

Bài mới : Ba thể của nước (1’)
3/


Giáo viên giới thiệu bài

Hoạt động 1 :

Mục tiêu : Học sinh nắm

được tính chất , đặc điểm của

nước ở thể lỏng

Phương pháp : Trực quan ,

thí nghiệm

Đồ dùng dạy học :1 ly

nước , 1 cái khay .

Cách tiến hành Học sinh thực hành thí

Giáo viên hướng dẫn học nghiệm ,nêu kết quả .

sinh thực hành . 3 học sinh nhắc lại .

Kết luật : Nước không có
Tuần 6 -T 3 -KH - 3 -


màu , không có mùi , không

có vi , chảy lan từ chỗ cao

đến chỗ thấp , thấm qua các

vật xốp , hoả tan được một

số chất .Hoạt động 2 : Học sinh nắm được

nước ở thể khí .

Mục tiêu : Học sinh nắm

được khái niệm của nước .

Cách tiến hành : Hoạt động lớp .

Phương pháp :thí nghiệm ,

hỏi đáp Nước bốc hơi thành

Giáo viên nêu câu hỏi. hơi nước trong không

Dùng khăn lau ướt bảng khí .

đen , đợi một thời gian em thấy

hiện tượng gì xảy ra ? Khi đun nuớc , nước

bốc hơi mạnh so với
Tuần 6 -T 3 -KH - 4 -


nước không đun .

Khi đun nước lâu trong

nồi và khi không đun nước thì em

sẽ thấy hiện tượng gì xảy ra?

Kết luận : Hơi nước là nước ở thể

khí , Nuớc ở nhiệt độ cao bốc hơi

nhanh hơn nước ở nhiệt độ thấp .

Hoạt động 3 :Nước ở thể rắn .

Mục tiêu : Học sinh nắm

được đặc điểm của nước khi ở

thể rắn .

Cách tiến hành : Hoạt động lớp

Phương pháp: Quan sát , vấn Không màu , không

mùi , khộng vị nhưng
dáp .

Đồ dùng dạy học :1 cục nước có hình dạng nhất

đá . định.

Nứơc ở thể rắn có đặc Nước nóng chảy khi ở

điểm gì ? nhiệt độ cao và đông
Tuần 6 -T 3 -KH - 5 -


lại khi ở nhiệt độ thấp .

3 Học sinh

Khi nào nước chuyển

thành thể lỏng Và

ngược lại ?Củng cố : (3’)
4/


Nêu các đặc điểm của nước

khi ở thể lỏng , thể khí và

thể rắn .

Dặn dò: (2’)
5/


Về học bài .

Chuẩn bị :Vòng tuần hoàn của

nước trong thiên nhiên .

Nhận xét tiết học .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản