Giáo án lớp 4: KHOA HOC:BÀI: CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CÓ TRONG THỨC ĂN.

Chia sẻ: abcdef_14

LỚP: 4/ I-Mục tiêu: -Phân loại được thức ăn hàng vào nhóm thức ăn có nguồn gốc độngvật hoặc nhóm thức ăn có nguồn gốc thực vật. -Phân loại được thức ăn dựa vào những chất dinh dưỡng có chứa nhiều trong thức ăn đó. -Biết được thức ăn có chức nhiều chất bột đường và vai trò của chuíng. -Có ý thức ăn đầy đủ cácloại thức ăn để đảm bảo cho hoạt động sống. II-Đồ dùng dạy học: -Cáchình minh hoạ ở trang 10, 11,sgk . -Phiếu học tập. -Các thẻ ghi chữ: trứng , đậu .tôm, nước...

Nội dung Text: Giáo án lớp 4: KHOA HOC:BÀI: CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CÓ TRONG THỨC ĂN.

KHOA HOC: BÀI: CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CÓ TRONG THỨC ĂN. (Tiết 4)
VAI TRÒ CỦA CHẤT BỘT ĐƯỜNG.
LỚP: 4/
I-Mục tiêu:
-Phân loại được thức ăn hàng vào nhóm thức ăn có nguồn gốc độngvật hoặc nhóm thức ăn có nguồn
gốc thực vật.
-Phân loại được thức ăn dựa vào những chất dinh dưỡng có chứa nhiều trong thức ăn đó.
-Biết được thức ăn có chức nhiều chất bột đường và vai trò của chuíng.
-Có ý thức ăn đầy đủ cácloại thức ăn để đảm bảo cho hoạt động sống.
II-Đồ dùng dạy học:
-Cáchình minh hoạ ở trang 10, 11,sgk .
-Phiếu học tập.
-Các thẻ ghi chữ: trứng , đậu .tôm, nước cam ,cá , sữa, ngô, tỏi ,gà ,rau cải.
III-Các hoạt động dạy và học:
Thời gian Học sinh
Giáo viên
5 phút 1-Bài cũ:
Gọi 2 hs kiểm tra: -2 hs lên bảng trả lời bài cũ.
+Hãy kể tên các cơ quan tham gia vào
quá trình trao đổi chất?.
+Giải thích sơ đồ sự trao đổi chất của cơ
thể người với môi trường?.
-Nhận xét cho điểm.
+GV:Hãy nói cho các bạn biết hằng +Hs lần lượt kể tên các loại thức ăn ,
ngày vào buổi sáng ,trưa ,tối các em đã đồ uống hằng ngày .
ăn uống ngững gì?. Ví dụ: Sữa ,bánh mì, cơm, bún ,rau,
-Gv ghi nhanh câu trả lời lên bảng. khoai tâ y…….
-Trong các loại thức ăn và đồ uống các -Hs lắng nghe.
em vừa kể có chứa rất nhiều chất dinh
dưỡng. Người ta có rát nhiều cách phân
loại thứăn đồ uống.Bài học hôm nay
chúng ta tìm hiểu về điều này.
_Gv ghi đề lên bảng -Hs mở sgk.
1 phút * Hoạt động1:Phân loại thức ăn và đồ
12 phút uống.
-Quan sát hình minh hoạ và suy nghĩ
Bước 1:Gv y/c hs quan sát hình minh
hoạ ở trang 10 sgk và trả lời câu hỏi: trả lời câu hỏi.
+Thức ăn , đồ uống nào có nguồn gốc - Lần lượt từng hs lên bảng gắn thẻ và
động vật, thức ăn nào có nguồn gốc ghi bổ sung tên các loại thức ăn và đồ
thực vật? uống.
+Chia bảng thành 2 cột :Nguồn gốc thực thực vật động vật
vật và động vật Đậu cô ve,cam Trứng
+Gọi hs lần lượt lên bảng xếp các thẻ Sữa đậu nành T ôm
ghi tên thức ăn đồ uống vào đúng cột Tỏi ,rau cải Gà
phân loại. Chuối ,táo Cá
+Gọi hs nói tên các loại thức ăn có Thịt lợn.,thịt bò
Bánh mì, bún
nguồn gốc động vật và thực vật. Phở ,cơm Cua ,trai ốc
+Tuyên dương những hs tìm dược nhều Khoai tâ y ,cà rốt Ếch
loại thức ăn và phân loại thức ăn đúng Sắn ,khai lang Sữa bò tươi
nguồn gốc.
Bước2:Hoạt động cả lớp:
+Y /c hs đọc phần bạn cần biết trang 10 -2 hs lần lượt đọc to trước lớp,cả lớp


sgk. theo dõi.
+Hỏi: -Hs trả lời.
- Người ta còn cách phân loại thức ăn -Người ta còn phân loại thức ăn dựa
vào chất dinh dưỡng chứa trong thức
nào khác?
ăn đó.
-Theo cách này thức ăn được chia thành -Theo cách này thức ăn dược chia
mấy nhóm? thành 4 nhóm.
- Đó là những nhóm nào? + Nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột
đường.
+ Nhóm thức ăn chứa nhiều chất đạm.
+ Nhóm thức ăn chứa nhiều chất béo.
+ Nhóm thức ăn chứa nhiều vi-ta-min
và chất khoáng.
- Vậy có mấy cách phân loại thức ăn? _Có 2 cách phân loại thức ăn dựa vào
Dựa vào đâu để phân loại như vậy? nguồn gốc và dựa vào lượng các chất
dinh dưỡng có chứa trong các thức ăn
đó.
- Hs lắng nghe, nhắc lại nhiều lần phần
-Gv kết luận và nói ngoài ra ,trong
nhiều loại thức ăn còn chứa nhiều chất bạn cần biết tong sgk/10
xơ và nước.
( Đính pa-nô lên bảng câu kết luận
Phần bạn cần biết sgk /10.)
* Hoạt động 2: Các loại thức ăn có
chứa nhiều chất bột đường và vai trò
của chúng.
-Bước 1:
Gv hướng dẫn hs làm việc theo nhóm.
+Chia lớp thành nhóm 6. -hs thảo luận theo nhóm 6.
-hs quan sát tranh thảo luận và ghi vào
12 phút +Y/c: Các em hãy quan sát các hình
minh hoạ ở trang 11,sgk và trả lời câu phiếu.
hỏi sau: (phiếu học tập )
1-Kể tên những thức ăn giàu chất bột
đường có trong hình ở trang 11 sgk.
2-Hằng ngày em thường ăn những thức
ăn nào có chứa chất bột đường?
3-Nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột
đường có vai trò gì?
+Gọi đại diện các nhóm trình bày kết -Lớp lắng nghe bổ sung .
quả thảo luận và các nhóm khác bổ sung -Ví dụ về câu trả lời đúng:
cho hoàn chỉnh. 1-Những thức ăn có trong hình 11 là:
gạo ,bánh mì ,mì sợi, ngô ,miếng ,bánh
quy, phở ,bún ,sắn ,khoai tâ y ,chuối
,khoai lang.
2-Hằng ngày em thường ăn các chất
chứa nhiều chất bột dường là: cơm
,bánh mì, phở…
3-Những thức ăn chứa nhiều chất bột
đường cung cấp năng lượng cần thiết
+Tuyên dương các nhóm trả lời đúng và cho mọi hoạt động của cơ thể.
đủ
Gv kết luận: (đinh pa-nô lên bảng) -Hs đọc lại phần bạn cần biết trong
Chất bột đường cung cấp năng lượng sgk/11 (3 -5 hs )
cần thiết cho mọi hoạt động và duy trì
nhiệt độ của cơ thể.
Bước 2: Gv hướng dẫn hs làm việc theo
nhóm đôi.
-Phát phiếu học tập cho hs.
-Y/c hs suy nghĩ và làm bài. -hs nhận phiếu học tập .
-Gọi 4 nhóm trình bày trình bày phiếu -hs hoàn thành phiếu học tập.
của mình. -Đại diện của 4 nhóm lên trình bày ,lớp
-Gọi hs khác nhóm nhận xét bổ sung, lắng nghe ,bổ sung.
+Gv chốt lại và hỏi tiếp.
-Vậy những thức ăn chứa nhiều chất bột
đường có nguồn gốc từ đâu? Nguồn gốc từ thực vật.
3-Củng cố:
-Người ta phân loại thức ăn theo cách
nào?
-Hãy nêu vai trò của chất bột đường đối
với cơ thể?
Trò chơi:Trình bày ý kiến đúng ,sai.
Gv phổ biến cách chơi.-Thời gian chơ i.
5 phút
+Giáo dục tư tưởng và liên hệ thực tế….
-Nhận xét tiết học.
-Dặn dò:Học nội dung phần cần biết
trang 10 ,11 sgk.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản