Giáo án lớp 4: KHOA HỌC: BÀI: TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI

Chia sẻ: abcdef_14

Tham khảo tài liệu 'giáo án lớp 4: khoa học: bài: trao đổi chất ở người', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Giáo án lớp 4: KHOA HỌC: BÀI: TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI

KHOA HỌC: BÀI: TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI ( tiếp theo)-tiết 3
LỚP:4/
I-Mục tiêu
-Biết được vai trò của các cơ quan hô hấp, tiêu hoá, tuần hoàn, bài tiết, trong quá trình trao đổi chất ở
ngườì.
-Hiểu và giải thích được sơ đồ của quá trình trao đổi chất.
-Hiểu và trình bày sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan tiêu hoá, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết trong việc
thực hiện trao đổi chất giữa cơ thể người và môi trường.
II-Đồ dùng dạy học:
-Tranh minh hoạ trang 8 sgk.
-Phiếu học tập theo nhóm.
III-Hoạt động dạy và học:
Thời Học sinh
Giáo viên
gian
5phút 1-Bài cũ:
-Gọi 3 hs trả lời câu hỏi: -3 hs lên bảng trả lời.
+Thế nào là quá trình trao đổi
chất?
+Con người ,thực vật động vật
sống được là nhờ những gì?
+Vẽ lại sơ đồ quá trình trao đổi
chất?
-Nhận xét trả lời và cho điểm.
1phút
2-Bài mới:
-Giới thiệu-Ghi đề lên bảng.
8phút
*Hoạt động1:Chức năng của
các cơ quan tham gia quá trình
trao đổi chất.
-Gv tổ chức cho hs hoạt động
-Hs quan sát hình minh và trả lời câu hỏi
cả lớp.
Câu trả lời đúng là:
+Y /c hs quan sát các hình minh
hoạ trang 8 sgkvà trả lời câu hỏi: + Hình 1vẽ cơ quan tiêu hoá.Nó có chức năng
1-Hình minh hoạ cơ quan nào trao dổi thức ăn.
trong quá trình trao đổi chất ? +Hình 2 vẽ cơ quan hô hấp .Chức năng thực
2-Cơ quan đó có chức năng gì hiện quá trình trao đổi khí.
trong quá trình trao đổi chất? +Hình 3 vẽ cơ quan tuần hoàn. Chức năng vận
+Gọi 4 hs lần lượt lên bảng vừa chuyển các chức năng dinh dưỡng đi đến tất cả
chỉ vào hình minh hoạ vừa giới các cơ quan trong cơ thể.
thiệu. +Hinh 4 vẽ cơ quan bài tiết.Chức năng thải nước
tiểu từ cơ thể ra ngoài môi trường.
-Hs nhận xét.
-Hs nhắc lại các cơ quan và chức năng của từng
+Nhận xét câu trả lời của từng cơ quan
hs .
_GV chốt lại ,ghi bảng các cơ
quan và chức năng của từng cơ
8phút quan.
-Kết luận:Trong quá trình trao
đổi chất ,mỗi cơ quan đều có
một chức năng.
-Hs tiến hành thảo luận theo nội dung phiếu học tập.
+Hoạt động 2:Sơ đồ quá trình
-Đại diện của 2 nhóm lên bảng trình bày,nhóm khác
trao đổi chất.
_Gv hướng dẫn hs thảo luận lên nhận xét ,bổ sung.
nhóm 6,Phát phiếu họctập. -Nhóm đọc phiếu học tập và trả lời vào phiếu.
-Y/c hs thảo luận để hoàn thành
phiếu học tập.
-Sau 3 -5 phút gọi hs lên dán +Quá trình trao đổi khí do cơ quan hô hấp thực
phiếu học tập lên bảng và đọc hiện cơ quan này lấy từ khí ô-xi và thải ra khí
.Nhóm khác nhận xét bổ sung. các- bô-níc.
-Y/c hs hãy nhìn vào phiếu học
tập các em vừa hoàn thanh trả +Quá trình trao đổi thức ăn do cơ quan tiêu hoá
lời các câu hỏi sau: thực hiện, cơ quan này lấy vào nước và các thức
+Quá trình trao đổi khí cơ quan ăn sau đó thải ra phân.
nào thực hiện và nó lấy vào và +Quá trình bài tiết do cơ quan bài tiết nước tiểu
thải ra những gì? và da thực hiện,nó lấy vào nước và thải ra nước
+Quarình trao đổi thức ăn do cơ tiểu,mồ hôi.
quan nào thực hiệnnvà nó diễn
ra như thế nào ? -Hs lắng nghe,rút ra ghi nhớ., vài hs nhác lại ghi nhớ
+Quá trình bài tiết do cơ quan
nào thực hiện và nó diễn ra như
thế nào .
8phút


-Nhận xét câu trả lời của hs.
-Gv kết luận,chuyển ý. +2 hs lần lượt đọc phần thực hành trang 7 sgk.


+Hs suy nghĩ và làm bài.-1 hs lên bảng.
*Hoạt động 3:Sự phối hợp
hoạt động của các cơ quan
_GV cho hs hoạt động cả lớp:
- +Dán sơ đò trang 7 phóng to --4 hs nhận xét bài của bạn.
lên bảng và gọi hs đọc phần thực
hành.
+Y/c hs suy nghĩ và lên bảng
chon thẻ có ghi chữ,gắn đúng
vào chỗ chấm trong sơ đồ.
_Gọi hs nhận xét bài của bạn.
Gv kết luận về đáp án đúng. -Hs thực hiện trả lời:
-Nhận xét ,tuyên dương. +Nhóm này hỏi ,nhóm khác trả lời..
-Các nhóm khác lắng nghe để nhận xét và bổ sung.
GV cho hs thảo luận theo
nhóm 6.
+Quan sát sơ đồ ,em hãy nêu vai -Hs đọc lại phần kết luận (3-5 hs )
trò của từng cơ quan trong quá
trình trao đổi chất.
-Cơ quan tiêu hoá.
-Cơ quan hô hấp.
-Cơ quan tuần hoàn.
-Cơ quan bài tiết.
Gv kết luận:


5phút Nhờ sự hoạt động phối hợp
nhịp nhàng của cơ quan hô
hấp ,tiêu hoá tuần hoàn và bài
tiết mà sự traođổi diễn ra bình
thường ,cơ thể khoẻ mạnh.Nếu
một trong các cơ quan trên
ngừng hoạt động, cơ thể sẽ
chết.
3-Củng cố,dặn dò,Trò chơi
-Nêu tên và chức năng của từng
cơ quan trực tiếp thực hiện quá
trình trao đổi chất?
-Nêu vai trò của từng cơ quan
trong quá trình trao đổi chất?
+Trò chơi:Ghép chữ vào chỗ
trong sơ đồ.
-Gv phổ biến luật chơi.
-Nhận xét tiết học.
-Về nhà học phần bạn cần biết
và vễ sơ đồ trang 7 như sgk.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản