Giáo án lớp 4: Khoa học: KHÔNG KHÍ CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ

Chia sẻ: abcdef_13

I.Mục tiêu: - Học sinh có khả năng: Phát hiện ra một số tính chất của không khí bằng cách: -Quan sát để phát hiện màu, mùi, vị của không khí -Làm thí nghiệm chứng minh không khí không có hình dạng nhất định. Không khí có thể nén lại hoặc giãn ra -Nêu 1 số ví dụ về việc ứng dụng 1 số tính chất của không khí trong đời sống II.Chuẩn bị: Hình trang 64, 65/SGK. Nhóm: chuẩn bị 8- 10 quả bóng bay có hình dáng khác nhau Bơm tiêm, bơm xe đạp (nếu có) III.Các hoạt...

Nội dung Text: Giáo án lớp 4: Khoa học: KHÔNG KHÍ CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ

Khoa học (31): KHÔNG KHÍ CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ?

I.Mục tiêu:
- Học sinh có khả năng: Phát hiện ra một số tính chất của không khí bằng cách:
-Quan sát để phát hiện màu, mùi, vị của không khí
-Làm thí nghiệm chứng minh không khí không có hình dạng nhất định. Không khí có thể nén
lại hoặc giãn ra
-Nêu 1 số ví dụ về việc ứng dụng 1 số tính chất của không khí trong đời sống
II.Chuẩn bị:
Hình trang 64, 65/SGK.
Nhóm: chuẩn bị 8- 10 quả bóng bay có hình dáng khác nhau
Bơm tiêm, bơm xe đạp (nếu có)
III.Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I Kiểm tra bài cũ : - 2 em trả lời
+ Em hãy tìm một vài ví dụ chứng tỏ không khí có ở
chung quanh ta và không khí có trong chỗ rỗng của
mọi vật?
+ Lớp không khí bao quanh trái đất được gọi là gì?
(Khí quyển)
- Giáo viên nhận xét, ghi điểm
II Bài mới :
1 Giới thiệu bài: Để biết rõ không khí có những tính
chất gì? Các em sẽ tìm hiểu kỹ qua bài học hôm nay
- Giáo viên ghi đề
2 Giảng bài :
Hoạt động 1: Phát biểu màu, mùi, vị của không khí:
Mục tiêu:
- Sử dụng những giác quan để nhận biết không màu,
không mùi, không vị của không khí - Vài em nêu
- Giáo viên nêu câu hỏi: - Em khác bổ sung, nhận xét
+ Em có nhìn thấy không khí không? Tại sao? (Mắt ta
không nhìn thấy không khí vì không khí trong suốt và
không màu)
+ Hãy dùng mũi ngửi và dùng lưỡi ném, em hãy nhận
thấy không khí có mùi gì? Có vị gì? (Không khí
không mùi, không vị)
+ Đôi lúc em ngửi thấy một hương thơm hay một mùi
khó chịu, đó có phải là mùi của không khí không?
Cho ví dụ? (... Không phải là mùi của không khí mà
là mùi của những chất khác có trong không khí)
- Ví dụ:
+ Mùi nước hoa hay mùi của rác thải ...
- Giáo viên nhận xét và kết luận: Không khí trong - Học sinh lắng nghe
suốt, không màu, không mùi, không vị
Hoạt động 2: Chơi thổi bong bóng, phát hiện hình
dáng của không khí
Mục tiêu:
- Phát hiện không khí có hình dạng nhất định
* Bước 1: Chơi thổi bong bóng
- Chia lớp 4 nhóm, giáo viên phổ biến luật chơi:
+ Số bóng mỗi nhóm bằng nhau, bắt đầu thổi cùng - Học sinh thổi bóng
một lần, nhóm nào thổi xong trước, bóng đủ căng,
không bị vỡ là thắng
* Bước 2: Thảo luận:
- Gọi đại diện mô tả hình dáng của các quả bóng vừa - Đại diện nêu
được thổi
- Học sinh nêu
- Giáo viên:
+ Cái gì chứa trong quả bóng và làm chúng có hình - Học sinh khác nhận xét, bổ sung
dạng như vậy?
+ Qua đó, em rút ra được gì? Vậy theo em không khí
có hình dáng nhất định không?
+ Vậy em hãy nêu 1 ví dụ cho thấy không khí không
có hình dáng nhất định?
- Giáo viên nhận xét, kết luận: Không khí không có - Học sinh lắng nghe
hình dáng nhất định mà có hình dáng của toàn bộ
khoảng trống bên trong vật chứa nó
Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất bị nén và giãn ra của
không khí
Mục tiêu
- Không khí có thể bị nén lại hoặc giãn ra
- Nêu 1 số ví dụ về việc ứng dụng một số tính chất
của không khí trong đời sống
* Bước 1: Tổ chức và hướng dẫn
- Chia nhóm
- 2 em đọc mục quan sát SGK / 65
* Bước 2: Làm việc theo nhóm - Thảo luận nhóm
- Học sinh quan sát hình 2b, hình 2c - Học sinh qaun sát hình vẽ SGK / 65
+ Hình 2b, hình 2c cho em biết gì?
 Hình 2b: Dùng tay ấn thân bơm vào sâu trong vỏ
bơm tiêm
 Hình 2c: Thả tay ra thân bơm sẽ về vị trí ban đầu
 Cho ta biết ở hình 2b không khí có thể bị nén lại,
hình 2c không khí giãn ra
* Bước 3: Làm việc cả lớp
- Gọi học sinh lên trình bày kết quả - Đại diện lên nêu kết quả
- Giáo viên nhận xét và đặt câu hỏi:
+ Tác động lên chiếc bơm như thế nào để chứng minh - ấn thân bơm vào sâu trong vỏ bơm
không khí có thể bị nén lại và giãn ra? tiêm không khí sẽ bị nén lại
- Thả tay ra thân bơm sẽ về lại ví trí ban
đầu không khí sẽ giãn ra
- Học sinh:
+ Làm bơm tiêm kim
+ Em hãy nêu một số ví dụ về việc ứng dụng 1 số tính + Bơm xe
chất của không khí trong đời sống?
3 Củng cố- dặn dò
- Học bài, chuẩn bị bài sau: “Không khí gồm những
thành phần nào?”
Khoa học( 32): KHÔNG KHÍ GỒM NHỮNG THÀNH PHẦN NÀO?

I Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
-Làm thí nghiệm xác định 2 thành phần chính của không khí là khí ôxy duy trì sự cháy và
khí Nitơ không duy trì sự cháy
-Làm thí nghiệm để chứng minh trong không khí còn có những thành phần khác
II.Chuẩn bị:
Hình trang 66, 67/SGK.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Tg
I Kiểm tra bài cũ: - Học sinh trả lời SGK / 65
+ Không khí có những tính chất gì? mục “Bạn cần biết”
+ Khi nào thì không khí bị nén lại và giãn ra? Nêu ví - Học sinh nêu
dụ? - Học sinh khác nhận xét
- Giáo viên nhận xét, ghi điểm
II Bài mới
1. Giáo viên giới thiệu bài mới:
2. Giảng bài :
Hoạt động 1: Xác định thành phần chính của không
khí
Mục tiêu:
- Làm thí nghiệm xác định 2 thành phần chính của
không khí là khí ôxy duy trì sự cháy và khí Nitơ
không duy trì sự cháy
* Bước 1: Tổ chức và hướng dẫn
- Chia nhóm, các nhóm kiểm tra đồ dùng của nhóm
- 2 em đọc mục thực hành SGK / 66 - 2 em đọc
* Bước 2: Học sinh làm thí nghiệm:
+ Có phải là không khí gồm 2 thành phần chính là - Nhóm làm thí nghiệm như
ôxy duy trì sự cháy và khí Nitơ không duy trì sự cháy SGK / 66
- Nhóm thảo luận
không?
+ Tại sao khi nến tắt, nước lại dâng vào trong cốc?
(Chứng tỏ sự cháy đã làm mất đi một phần không khí
ở trong cốc và nước tràn vào cốc chiếm chỗ phần
không khí bị mất đi. Phần không khí mất đi chính là
chất khí duy trì sự cháy, chất đó có tên là ôxy
+ Vậy phần không khí còn lại có duy trì sự cháy
không? (... không duy trì sự cháy, vì vậy nến đã bị tắt)
+ Thí nghiệm trên cho em thấy không khí gồm mấy
thành phần chính? (2 thành phần: 1 thành phần duy trì
sự cháy, 1 thành phần không duy trì sự cháy)
* Bước 3: Trình bày
- Gọi học sinh lên trình bày - Đại diện nhóm trình bày
- Giáo viên giảng: Qua nhiều thí nghiệm đã phát hiện: - Học sinh lắng nghe
+ Thành phần duy trì sự cháy có trong không khí là
khí ôxy
+ Thành phần không duy trì sự cháy có trong không
khí là khí Nitơ
Người ta đã chứng minh được rằng: thể tích khí Nitơ
gấp 4 lần thể tích khí ôxy trong không khí. Giáo viên
kết luận:SGK/ 66  mục “Bạn cần biết”
Hoạt động 2: Tìm hiểu một số thành phần khác của
không khí
Mục tiêu:
- Làm thí nghiệm để chứng minh trong không khí còn
có những thành phần khác
* Bước 1: Tổ chức và hướng dẫn:
- Học sinh quan sát 2 lọ nước
- Học sinh quan sát hình vẽ 3a, 3b/ 67
vôi ở hình vẽ 3a, 3b SGK/ 67
* Bước 2: Thảo luận, quan sát
- Đọc thầm mục “Bạn cần biết” / 67 để thảo luận
* Bước 3: Trình bày
- Đại diện trình bày
- Gọi học sinh lên trình bày
* Bước 4: Thảo luận cả lớp
- Giáo viên đặt vấn đề:
- Học sinh nêu
+ Trong những bài học về nước, chúng ta đã biết
trong không khí có chứa hơi nước, vậy hãy nêu ví dụ
chứng tỏ không khí có hơi nước? (Những hôm trời
nóng, độ ẩm không khí cao, sàn nhà sẽ ...)
- Học sinh quan sát nêu
+ Hãy quan sát hình vẽ 4, 5SGK/ 67 và kể những
thành phần khác có trong không khí? (Bụi, khí độc, vi
khuẩn, ...)
- Học sinh nêu
+ Các em đóng cửa phòng học chỉ để 1 lỗ nhỏ cho tia
nắng lọt vào phòng, nhìn vào tia nắng đó, các em thấy
những gì? (Những hạt bụi lơ lửng trong không khí)
- Giáo viên nhận xét
- Không khí gồm có những thành phần nào? (Không
- 2 em nãu
khí gồm có 2 thành phần chính là ôxy và Nitơ, ngoài
ra, còn có chứa khí Cacbônic, hơi nước, bụi và vi
khuẩn, ...)
-3 Củng cố dặn dò :
Giáo viên nhận xét tiết học
- Chuẩn bị Bài 33, 34: ôn tập và kiểm tra học kỳ I
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản