Giáo án lớp 4: KHOA HỌC: NƯỚC BỊ Ô NHIỄM

Chia sẻ: abcdef_13

I-/ MỤC TIÊU: Sau bài học ,HS biết : -Phân biệt được nước trong và nước đục bằng cách quan sát và thí nghiệm -Giải thích tại sao nước sông,hồ thường đục và không sạch . -Nêu đặc điểm chính của nước. II-/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : -Hình trang 52 ,53 SGK . -Dặn HS chuẩn bị theo nhóm : +Một chai nước hồ ,ao ,một chai nước giếng hoặc nước máy. +Hai chai không +Hai phễu lọc nước ; bông để lọc nước III-/ HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC : T/gian Hoạt động dạy Hoạt động học A-/...

Nội dung Text: Giáo án lớp 4: KHOA HỌC: NƯỚC BỊ Ô NHIỄM

KHOA HỌC (Tiết 25 ) NƯỚC BỊ Ô NHIỄM
I-/ MỤC TIÊU:
Sau bài học ,HS biết :
-Phân biệt được nước trong và nước đục bằng cách quan sát và thí nghiệm
-Giải thích tại sao nước sông,hồ thường đục và không sạch .
-Nêu đặc điểm chính của nước.
II-/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
-Hình trang 52 ,53 SGK .
-Dặn HS chuẩn bị theo nhóm :
+Một chai nước hồ ,ao ,một chai nước giếng hoặc nước máy.
+Hai chai không
+Hai phễu lọc nước ; bông để lọc nước
III-/ HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC :
Hoạt động dạy Hoạt động học
T/gian
A-/ Kiểm tra bài cũ :
Hỏi:+Em hãy nêu vai trò của nước đối với
đời sốngcủa người , động vật ,thực vật ? 2 HS ttrả lời câu hỏi
+ Nước có vai trò gì trong sản xuất nông
nghiệp và công nghiệp ? Cho ví dụ : Lớp nhận xét
GV nhận xét và cho điểm
B-/Bài mới :Giới thiệu
Làm thế nào để biết được đâu là nước sạch
đâu là nước bị ô nhiễm .Chúng ta cùng
Tìm hiểu bài học Nước bị ô nhiếm
2 HS đọc
Hoạt động 1:Tìm hiểu về một số đặc
điểm của nước trong tự nhiên .
Bước 1:Tổ chức và hướng dẫn
GV chía nhóm và đề nghị các nhóm -Nhóm trưởng kiểm tra báo cáo
trưởng báo cáovề việc chuẩn bị đồ dùng chuẩn bị dụng cụ
để quan sátvà làm thí nghiệm .
GV yêu cấu HS đọc mục quan sát và thực -HS quan sát hình 52 SGK
hành trang 52 SGK để biết cách làm
Bước 2:Làm việc theo nhóm
a-/HS quan sát 2 chai nước -HS quan sát
Cả nhóm thảo luận để đưa ra cách giải Giải thích :Nước trong hơn vì
chứa ít chất không tan ,nước
thích .
-2 đại diện của nhóm sẽ dùng 2 phễu để sông đục hơn vì chứa nhiều chất
lọc nước vào 2 chai không không tan
- Cả nhom cùng quan sát 2 miếng bông vừa
lọc
- +Cả nhóm rút ra kết luận -HS rút ra kết luận nước sông
đục hơn nướ giếngvì chứa nhiều
GV chốt ý chầt không tan
Bướ 3: Đánh giá
GV yêu cầu HS tìm nguyên nhân ,xem
tiến trình làm việc .
Yêu cầu đại diện các nhóm trả lời câu hỏi: HS trả lời câu hỏi
+Tại sao nước sông,ao,hồ hoặc nước đã
dùng rồi thì đục hơn nước giếng,nước mưa
Kết luận : Nước sông ,ao, hồ hoặc nước đã
dùng rồi thường bị lẫn nhiều đất ,cát, đặc Lắng nghe
biệt nước sông có nhiều phù sa nên chúng
thường bị vẫn đục .
Chuyển ý :
HS đọc đề
Hoạt động 2:Xác định tiêu chuẩn đánh
giá nước bị ô nhiễmvà nước sạch
Bước 1:GV yêu cầu các nhóm các nhóm
thảo luận và đưa ra các tiêu chuẩn về nước
sạch và nước bị ô nhiễm
Bước 2 :Làm việc theo nhóm
HS ghi theo mẫu sau
HS điền vào mẫu
Tiêu chuẩn Nước bị ô Nước sạch
đánh giá nhiễm
1.Màu


Bước 3:Trình bày và đánh giá
Các nhóm trình bày
Đại diện các nhóm treo kết quả của nhóm
mình lên bảng -GV yêu cầu HS mở sách
Lớp nhận xét
trang 53 ra đối chiếu .Các nhóm tự đánh
giá
GV nhận xét và khen nhóm có kết quả
đúng
Kết luận :Như mục bạn cần biết trang 53
SGK
Củng cố -dặn dò
Chuẩn bị bài sau :Nguyên nhân làm nước
bị ô nhiễm
.
KHOA HỌC (Tiết 26) NGUYÊN NHÂN LÀM NƯỚC BỊ Ô
NHIỄM
I-/MỤC TIÊU :
Sau bài học ,HS biết :
-Tìm ra những nguyên nhân làm nước ở sông ,hồ ,kênh ,rạch ,biển .....bị ô
nhiễm
-Sưu tầm thông tin về nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm nước ở địa
phương .
-Nêu tác hại của việc sử dụng nguồn nướcbị ô nhiễm đối với sức khoẻ con người
II-/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Hình trang 54, 55 sgk
- Sưu tầm về thông tin về nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm nướcở địa
phương và tác hại do nguồn nước bị ô nhiễm gây ra .
III-/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC
Hoạt động dạy Hoạt động học
T/gian
A-/Kiểm tra bài cũ:
Hỏi + Thế nào là nước sạch ? Gọi 2 HS trả lời
+Thế nào là nước bị ô nhiễm ?
GV nhận xét và cho điểm
B-/ Dạy bài mới :
Giới thiệu :Bài trước các em đã biết thế nào
là nước bị ô nhiễm và những nguyên nhân HS lắng nghe
nào gây ra tình trạng ô nhiễm ,các em cùng
học để biết nhé !
*Hoạt đông 1:Tìm hiểu một số nguyên
nhân làm nước bị ô nhiễm
Bước 1 :GV yêu cầu hS quan sát các hình
,từ hinh1 đến hình 8 trang 54 55 SGK ; tập
đặt câu hỏi cho từng hình . Ví dụ :
-Hình nào cho biết nước sông ,hồ ,kênh rạch -Nước từ nhà mày chảy không
bị nhiễm bẩn ?Nguyên nhân gây nhiễm bẩn qua xử lí xuống sông làm ô
được mô tả trong hình đó là gì ?( H1,H4) nhiễm nước sông , ảnh hưởng
đến con người và cây trồng
-
Hình nào cho biết nước máy bị nhiễm bẩn -Ống nước sạch bị vỡ ,các chất
?Nguyên nhân gây nhiễm bẩn được mô tả bẩn chui vào ống nước .Nguồn
trong hình đó là gì ?( h2 ) nước sạch bị nhiễm bẩn
-Tàu bị đắm trên biển dầu tràn
-Hình nào cho biết nước biển bi nhiễm bẩn ra mặt biển ,nước biển bi ô
?Nguyên nhân gây nhiễm bẩn được mô tả nhiễm
trong hình đó là gì ? (h3 ) -Khí thải từ các nhà máy làm ô
nhiễm nước mưa .
-Hình nào cho biết nước mưa bị nhiễm bẩn
?Nguyên nhân gây nhiễm bẩn được mô tả
trong hình đó là gì ?( h7,h8 )
-Hình nào cho biết nước ngầm bị nhiễm bẩn Bón phân hoá học và phun
?Nguyên nhân gây nhiễm bẩn được mô tả thuốc trừ sâu cho lúa gây ô
tronh hình đó là gì ? (h5 ,h6, h8) nhiễm nước
Bước 3 :GV gọi một số HS trình bày kết
quả làm việc của các nhóm . Mỗi nhóm chỉ
nói về một dung
Kết luận :Mục bạn cần biết trang55 SGK
*Hoạt động 3 :Thảo luận về sự tác hại
của việc ô nhiễm nước
GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi Nguồn nước bị ô nhiễm là môi
Điều gì sẽ xảy ra khi nguồn nước bị ô nhiễm trường tốt để vi sinh vật sống
như:rong ,rêu ,bọ gậy ,ruồi
?
,muỗi...chúng phát triển và là
nguyên nhân gây bệnh : tả ,lị
,thương hàn ,tiêu chảy,bại liệt
,viêm gan
Kết luận :Mục bạn cần biết ( trang55)SGK
Củng cố -dặn dò -
Nêu nguyên nhân làm nướ bị ô nhiễm ?
GV nhận xét tiết học
Bài sau:Một số cách làm sạch nước
-
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản