Giáo án lớp 4: LỊCH SỬ: CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG DO NGÔ QUYỀN LÃNH ĐẠO

Chia sẻ: abcdef_14

I- Mục tiêu: Học xong bài học này hs biết: 1- Kiến thức: -Vì sao có trận Bạch Đằng. -Kể lại được diễn biến của trận Bạch Đằng. -Trình bày được ý nghĩa của trận Bạch Đằng đối với lịch sử dân tộc. 2- Thái độ: -Giáo dục hs lòng tự hào dân tộc và lòng biết ơn các anh hùng dân tộc . II- Đồ dùng học tập : -Lược đồ khu vực chính nổ ra khởi nghĩa Hai Bà Tưng . -Lược đồ trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 . -Tranh vẽ trận Bạch Đằng...

Nội dung Text: Giáo án lớp 4: LỊCH SỬ: CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG DO NGÔ QUYỀN LÃNH ĐẠO

LỊCH SỬ: CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG DO NGÔ QUYỀN LÃNH ĐẠO (Tiết 7 )
I- Mục tiêu:
Học xong bài học này hs biết:
1- Kiến thức: -Vì sao có trận Bạch Đằng.
-Kể lại được diễn biến của trận Bạch Đằng.
-Trình bày được ý nghĩa của trận Bạch Đằng đối với lịch sử dân tộc.
2- Thái độ: -Giáo dục hs lòng tự hào dân tộc và lòng biết ơn các anh hùng dân tộc .
II- Đồ dùng học tập :
-Lược đồ khu vực chính nổ ra khởi nghĩa Hai Bà Tưng .
-Lược đồ trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 .
-Tranh vẽ trận Bạch Đằng .
-Trò chơi đoán ô chữ.
-Phiếu học tập của hs .
-Các thông tin về Ngô Quyền .
III-Hoạt động dạy và học :

Trình chiếu trên máy Giáo viên Học sinh
-Hs hát.
1-Ổn định lớp.
-Giới thiệu thầy cô về dự giờ.
Lịch sử : Kiểm tra bài cũ: 2- Kiểm tra bài cũ: Khởi nghĩa
Câu 1 : Hai Bà Trưng kêu gọi nhân
Hai Bà Trưng ( năm 40 ).
dân khởi nghĩa trong hoàn cảnh nào?
-Hai Bà Trưng kêu gọi nhân dân - 1 hs trả lời .
Câu 2 :Dựa vào lược đồ em hãy trình
khởi nghĩa trong hoàn cảnh nào?
bày tóm tắt cuộc khởi nghĩa của hai
Bà Trưng?
-Dựa vào lược đồ trình bày tóm tắt -1 hs lên bảng vừa chỉ
Câu 3 : Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà
cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. trên màn hình vừa trả
Trưng có ý nghĩa gì?
-Cuộc khởi nghĩa của Hai Trưng có lời.
ý nghĩa gì? - 1 hs trả lời
-Gv nhận xét.
-Tranh hình 1 sgk /22.
-Gv treo h /1 sgk lên bảng và hỏi:
Em thấy những gì qua bức tranh? +Những chiếc cọc nhọn
tua tủa trên mặt sông ,
những chiếc thuyền nhỏ
đang lao đi vun vút ,
những người lính đang
vung gươm đánh chiếm
thuyền lớn.
3-Gv giới thiệu : Cảnh trong tranh
mô tả một trận đánh nổi tiếng
trong lịch sử chống giặc ngoại xâm
của nước ta hơn một nghìn năm
trước .Vậy đó là trận đánh nào?
xảy ra ở đâu ? Diễn biến ,kết quả
trận đánh như thế nào ?Chúng ta
cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay.
-Gv ghi đề lên bảng
Lịch sử: Chiến thắng Bạch Đằng do
Ngô Quyền lãnh đạo ( năm 938 )
Hoạt động 1:
* Tìm hiểu về con người Ngô
Quyền .Gv bấm máy.
-Hs đọc các thông tin
-Gv y/c hs đọc thầm các thông tin
Điền dấu x vào ô trống những thông
trên màn hình .
trên màn hình .
tin về Ngô Quyền .
-hs nhìn màn hình trả lời
-Gv y/c một vài em giới thiệu một
+Ngô Quyền là người Đường Lâm
+Ngô Quyền là con rễ của Dương số nét về con người Ngô Quyền .
Đình Nghệ.
-Gv chốt lại : Ngô Quyền là người
+Ngô Quyền chỉ huy quân ta đánh
ở xã Đường Lâm . Ông là người có
quân Nam Hán .
+Trước trận đánh Bạch Đằng Ngô tài ,yêu nước , là con rể của Dương
Quyền lên ngôi vua.
Đình Nghệ, người đã tập hợp quân
dân ta đứng lên đánh đuổi bọn đô
hộ Nam Hán , giành thắng lợi năm
931.Vì sao có trận Bạch đằng ?. Cô
cùng các em tìm hiểu phần thứ
nhất.
-Gv ghi bảng , bấm máy mục 1 .
I- Vì sao có trận Bạch Đằng?
I- Vì sao có trận Bạch Đằng ?
-hs đọc thầm các thông
-Gv cho hs đọc các thông tin trên
tin trên kênh chữ nhỏ ở
kênh chữ nhỏ và thảo luận theo
đầu bài học và thảo luận
nhóm 4. ( 2 phút).
–Hs trình bày .
+Vì Kiều Công Tiễn
giết chết Dương Đình
Nghệ.
+Ngô Quyền đem quân
đi báo thù.
+Công Tiễn cầu cứu nhà
Hán .
+Nhà Hán đem quân
sang xâm chiếm đất
nước ta .
+Ngô Quyền biết tin
giết Kiều Công Tiễn và
chuẩn bị đón đánh giặc
-Gv chốt lại : Các em biết không vì xâm lược.
Dương Đình Nghệ bị một viên
tướng của mình là Kiều Công Tiễn
giết chết nên Ngô Quyền đem quân
đi báo thù . Công Tiễn đã cho
người sang cầu cứu nhà Nam Hán ,
nhân cơ đó nhà Nam Hán đem quân
sang xâm chiếm đất nước ta.Biết
tin này Ngô Quyền bắt giết Kiều
Công Tiễn và chuẩn bị đón đánh
giặc xâm lược.
Hoạt động 2:
II- Trận Bạch Đằng diễn ra
như thế nào? K ết quả ra sao?
-Gv y /c hs đọc thầm sgk từ
II- Trận Bạch Đằng diễn ra như thế
“Sang đánh nước ta ….ở sông
nào ?kết quả ra sao?
-Trận Bạch đằng diễn ra ở đâu? Khi
Bạch Đằng “ để trả lời.
nào?
-Gv ghi bảng và bấm máy hiện
-Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh
lên màn hình mục 2
giặc?
-Gv chốt ý :
+Trận Bạch Đằng diễn ra trên
cửa sông Bạch Đằng , ở tỉnh -Hs trình bày trước lớp.
Quảng Ninh vào cuối năm 938.
+Ngô Quyền đã dùng kế chôn
cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm
.
yếu ở cửa sông Bạch Đằng để
dánh giặc.- Gv nói :
Để biết trận Bạch Đằng diễn ra
như thế nào và kết quả ra sao cô
mời các em quan sát lược đồ.( gv
bấm máy hiện lược đồ )
Lược đồ trang 8 sgk.
-Gv dùng que chỉ và nêu kí hiệu
của các mũi tên màu đỏ , màu
đen cho hs biết rõ.
-Gv y/c hs kết hợp đọc thầm sgk
từ “Quân Nam hán…… thất bại”
và thảo luận theo nhóm 4 trong
vòng 3 phút.
-Hs quan sát lược đồ
trên máy và đọc thầm
sgk. để thảo luận .
-1 hs đứng dưới lớp
trình bày.
-Gv chốt lại bằng hình thức :
thuật lại với lược đồ ( lúc này
Hiện tranh hình 1 sgk /22
các mũi tên màu đỏ chớp ,nháy
liên tục ) -2 hs lên bảng chỉ trên
Gv bám máy hiện tranh hình1/22 màn hình thuật lại trận
và kết hợp tranh vẽ trận đánh đánh.
Bạch Đằng nă m 938 h/1 sgk /22

Vậy chiến thắng Bạch Đằng có ý
nghĩa như thế nào cô cùng các
em tìm hiểu tiếp phần còn lại
nhé.
-Gv bấm máy hiện mục 3.
Hoạt đông 3
III-Chiến thắng Bạch Đằng có ý
nghĩa như thế nào?
III-Chiến thắng Bạch Đằng có
ý nghĩa như thế nào?
-Y/c hs đọc thầm phần còn lại
sgk.trả lời câu hỏi -hs đọc thầm sgk và trả
+Sau chiến thắng Bạch Đằng lời câu hỏi.
Ngô Quyền đã làm gì? +Sau chiến thắng Bạch
Đằng , mùa xuân Ngô
Quyền xưng vương và
chọn Cổ Loa làm kinh
+Theo em chiến thắng Bạch
Đằng có ý nghĩa như thế nào đối đô.
+Có ý nghĩa là chấm dứt
với nước ta thời bấy giờ?
hoàn toàn thời kì hơn
một nghìn năm sống
dưới ách đô hộ của
phong kiến phương Bắc
và mở ra một thời kì độc
-Mùa xuân măn 939,Ngô Quyền
-Gv chốt lại - bấm máy hiện ý lập lâu dài cho dân tộc.
xưng vương , đóng đô ở Cổ Loa. Đất
chốt.
nước được độc lập sau hơn một
nghìn năm bị phong kiến phương
Bắc đô hộ.

-Hs trả lời :
- Gv hỏi tiếp : +Sau khi Ngô
+Nhân dân đã xây dựng
lăng để tưởng nhớ ông.
Quyền mất ,nhân dân ta đã làm
gì?
Tranh lăng Ngô Quyền ( hình 2 sgk
-Gv bám máy hiện lăng Ngô
trang 23 )
Quyền.
+Gv liên hệ thực tế: Đường Bạch
Đằng , đường Ngô Quyền ở Đà
Nẵng. +Hs đọc bài học.
Quân Nam Hán kéo quân sang đánh
-Gv tóm tắt nội dung bài học ,
nước ta .Ngô Quyền chỉ huy quân ta ,
lợi dụng nước thuỷ triều lên xuống y/c hs đọc lại bài học .
trên sông Bạch Đằng , nhử giặc vào
bãi cọc rồi đánh tan quân xâm lược
( năm 938 )
Ngô Quyền lên ngôi vua đã kết
thúc hoàn toàn thời kì đô hộ của
phong kiến phương Bắc và mở cho
thời kì độc lập lâu dài của đất nước
ta.

Hoạt động 4:
Tổ chức trò chơi : Đoán ô chữ
Trò chơi : “Ô chữ “ -Hs lắng nghe.
Gv bấm máy hiện trò chơi.
-Gv hướng dẫn cách chơi.
+Ô chữ gồm: 8 hàng ngang và 1
hàng dọc.
+Cả lớp chia thành 2 đội : đội A,
đội B
-Các đội chơi lần lượt chọn từ
hàng ngang .-Gv đọc gợi ý từ -Hs chơi trò chơi.
hàng ngang.-Sau 30 giây đội
không có câu trả lời thì đội khác
được quyền đoán .
+Mỗi từ hàng ngang được 10
điểm , từ hành dọc được 30 điểm
+Trò chơi kết thúc khi có đội tìm
ra hàng dọc .
+Đội nào có điểm cao hơn thì
đội đó thắng.
-Nhận xét trò chợi.
-Kết thúc tiết học
*dặn dò: về nhà ôn bài thật kĩ để
tiết sau ôn tập .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản