Giáo án lớp 4: LỊCH SỬ: NHÀ TRẦN VÀ VIỆC ĐẮP ĐÊ

Chia sẻ: abcdef_13

I-/ MỤC TIÊU: -Nhà Trần rất coi trọng việc đắp đê ,phòng lũ . -Do có hệ thống đê điều tốt ,nền kinh tế nông nghiệp dưới thời Trần phát triển ,nhân dân no ấm . -Bảo vệ đê điều và phòng chống bão lụt ngày nay là truyền thống của nhân dân ta . II-/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Tranh SGK (phóng to ) Phiếu học tập cho HS Bản đồ tự nhiên Việt Nam III-/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC : Hoạt động của dạy Hoạt động học A-/ Kiểm tra bài cũ : GV nêu...

Nội dung Text: Giáo án lớp 4: LỊCH SỬ: NHÀ TRẦN VÀ VIỆC ĐẮP ĐÊ

LỊCH SỬ (15 ) NHÀ TRẦN VÀ VIỆC ĐẮP ĐÊ
I-/ MỤC TIÊU:
-Nhà Trần rất coi trọng việc đắp đê ,phòng lũ .
-Do có hệ thống đê điều tốt ,nền kinh tế nông nghiệp dưới thời Trần phát triển
,nhân dân no ấm .
-Bảo vệ đê điều và phòng chống bão lụt ngày nay là truyền thống của nhân dân ta
.
II-/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Tranh SGK (phóng to )
Phiếu học tập cho HS
Bản đồ tự nhiên Việt Nam
III-/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC :
Hoạt động của dạy Hoạt động học
A-/ Kiểm tra bài cũ :
GV nêu câu hỏi : Gọi 2 HS trả lời
+Nhà Trần ra đời trong hoàn cảnh nào ?
+Nhà Trần đã có việc làm gì để củng cố ,xây
dựng đất nước ?
GV nhận xét và cho điểm
B-/ Bài mới :
Giới thiệu bài :Cho HS quan sát tranh vẽ cảnh HS quan sát tranh
đắp đê để giới thiệu vào bài
GV ghi đề bài lên bảng :Nhà Trần và việc đắp -3HS đọc đề bài
đê
*Hoạt động 1:GV yêu cầu HS đọc SGK và trả
lời câu hỏi :
+Nghề chính của nhân dân ta dưới thời Trần là +Dưới thời Trần ,nhân dân ta làm
nghề nông nghiệp là chính .
gì ?
Sông ngòi ở nước ta như thế nào ? Hệ thống sông ngòi nước ta chằng
+Hãy chỉ trên bản đồ và nêu tên một số con sông chịt ,có nhiều sông như sông Hồng
,sông Đà ,sông Đuống ,sông Cầu
?
,sông Mã ,sông Cả ....
+Sông ngòi tạo ra những thuận lợi và khó khăn + Sông ngòi chằng chịt là nguồn
gì cho sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân cung cấp nước cho việc cấy trồng
nhưng cũng thường xuyên tạo ra lũ
dân ?
GV chỉ trên bản đồ và giới thiệu lại cho HS thấy lụt làm ảnh hưởng đến mùa màng
sự chằng chịt của sông ngòi sản xuất và cuộc sống của nhân dân
GV kết luận : Đắp đê ,phòng chống lụt lội đã là
truyền thống có từ ngàn đời của người Việt
*Hoạt động 2:Nhà Trần tổ chức đắp đê chống
-2 HS đọc SGK
lụt
GV yêu cầu HS đọc SGK ,thảo luận nhóm Hoạt động nhóm 4
+Nhà Trần đã tổ chức đắp đê chống lụt như thế -2 nhóm cùng viết lên bảng ,mỗi
nào ?Các nhóm tiếp nối nhau lên bảng ghi lại HS chỉ viết 1 ý kiến ,sau đó chuyền
những việc nhà Trần đã làm để đắp đê phòng phấn cho bạn khác cùng nhóm
chống lụt bão . Các nhóm còn lai nhận xét bổ

sung
GV kết luận :Nhà Trần rất quan tâm đến việc HS nhe GV kết luận
đắp đê phòng chống lụt bão :
-Đặt chức Hà đê sứ để trông coi việc đắp đê
-Đặt ra lệ mọi người đều phải tham gia đắp đê
-Hằng năm con trai từ 18 tuổi trở lên phải dành
một số ngày tham gia việc đắp đê
-Có lúc các vua Trần cũng tự mình trông nom
việc đắp đê
*Hoạt động 3 :Kết quả công cuộc đắp đê của nhà
Trần
-GV yêu cầu HS đọc SGK và trả lời : -HS đọc SGK sau đó xung phong
+Nhà Trần đã thu được kết quả như thế nào phát biểu ý kiến :Hệ thống đê điều
trông công cuộc đắp đê ? đã được hình thành dọc theo sông
hồng và các con sông lớn khác ở
đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung
Bộ
+Hệ thống đê điều đó đã giúp gìcho sản xuất và Hệ thống đê điều đã góp phần làm
đời sống nhân dân ta . cho nông nghiệp phát triển , đời
GV chốt ý : sống nhân dân thêm no ấm
*Hoạt động 4 :Liên hệ thực tế
Theo em tại sao hằng năm thường có lụt xảy ra? -Do phá hoại đê điều ,phá hoại
Muốn hạn chế lũ xảy ra ta phải làm gì ? rừng đầu nguồn .Cần bảo vệ môi
-C ủng cố ,dặn dò :HS đọc ghi nhớ trường tự nhiên
Về nhà học thuộc bài
Chuẩn bị bài sau :
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN
ĐỊA LÍ :(Tiết 15 )
ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ (Tiếp theo )
I -/ MỤC TIÊU :
Sau bài học ,học sinh có khả năng :
-Trình bày được một số đặc điểm tiêu biểu của hoạt động làng nghề thủ công và
chợ phiên của người dân đồng bằng Bắc Bộ
-Nêu được các công việc chính phải làm trong quá trình tạo nên sản phẩm gốm
-Đọc thông tin SGK ,xem tranh để tìm kiến thức
-Có ý thức tìm hiểu về vùng đồng bằng Bắc Bộ .
II-/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Hình 9,10,11 ,12 ,13 ,14 SGK .Bản đồ ,lược đồ
Bảng phụ
III-/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động dạy Hoạt động học
A-/ Kiểm tra bài cũ : GV nêu câu hỏi :
+Kể tên cây trồng và vật nuôi chính ở vùng Gọi 2 HS trả lời
ĐBBB
+Vì sao lúa được trồng nhiều ở ĐBBB?
GV nhận xét và cho điểm
B-/ Bài mới :Giới thiệu bài : Hôm nay chúng ta
tiếp tục tìm hiểu về hoạt động sản xuất của người HS lắng nghe
dân ĐBBB.
*Hoạt động 1 :Nơi có hàng trăm nghề thủ công
truyền thống .
-GV cho HS quan sát tranh 9 -hỏi :
+Theo em nghề thủ công ở ĐBBBcó từ lâu chưa ? -Nghề thủ công ở ĐBBBđã có từ
GV khẳng định :Nghề thủ công ở ĐBBBxuất hiện lâu ,tạo nên những nghề truyền
từ rất sớm .Người làm nghề thủ công giỏi gọi là thống
nghệ nhân .
+Kể tên các làng nghề và sản phẩm thủ công nổi + Vạn Phúc ,Bát tràng ,Kim Sơn ,
tiếng của người dân ĐBBB mà em biết Đồng Sơn Chuyên Mĩ
GV chốt ý : ĐBBBtrở thành vùng nổi tiếng với
hàng trăm nghề thủ công truyền thống
GV chuyển ý :Hoạt động 3 :
+ Đồ gốm được làm từ đất sét đặc
Các công đoạn tạo ra phẩm gốm
Hỏi :+ Đồ gốm được làm từ nguyên liệu gì ? biệt (sét cao lanh )
+ ĐBBB có điều kiện gì thuận lợi để phát triển +ĐBBBcó đất phù sa màu mỡ
nghề gốm. đồng thời có nhiều lớp đất sét
HS lên bảng xếp lại các tranh cho đúng với trình thích hợp để làm gốm.
tự các công đoạn tạo ra sản phẩm gốm
- GV yêu cầu HS nêu tên các công đoạn 1-Nhào đất và tạo dáng cho gốm
- Làm nghề gốm đòi hỏi người nghệ nhân 2-phơi gốm 3-Vẽ hoa văn cho
những gì ?Chuyển ý gốm 4 -Tráng men 5-Nung gốm
- *Hoạt động 3 :Chợ phiên ở ĐBBB 6 -Các sản phẩm gốm
- GV treo hình 15 :Cảnh chợ phiên ở ĐBBB
- HS hoạt động nhóm :Hỏi
- +Chợ phiên có đặc điểm gì?
- GV chốt ý : +Cách bày bán ở chợ phiên
- GV mở rộng :Chợ phiên là dịp để người dân +Hàng hoá là sản phẩm sản xuất
ĐBBB mua sắm ,mang các sản phẩm do mình làm tại địa phương
được ra bán.Chợ phiên ở các địa phương gần +Người đi chợ là người dân địa
nhăuthờng không trùng nhau để thu hút nhiều phương hoặc các vùng gần đó .
người đến mua bán .
- * Hoạt động 4:Giới thiệu về hoạt động sản
xuất ở ĐBBB -HS hoạt động nhóm :
- HS chọn tranh để chuẩn bị nội dung
- 1 /Mô tả hoạt động sản xuất trong tranh . VD 1: Đây là hoạt động sản xuất
gốm .Người dân lấy đất sét nặn
2 /Mô tả về một chợ phiên thành các hình ,sau đó sẽ phơi ,vẽ
GV yêu cầu đại diện các nhóm lên trình bày kết hoa văn và nung ........
quả .
- Gọi 3 em đọc phần ghi nhớ
Củng cố ,dặn dò
Dặn HS học bài và chuẩn bị bài sau :Thủ đô Hà
Nội
Nhận xét tiết học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản