Giáo án lớp 4: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: LÀM QUÊN VỚI BẢN ĐỒ

Chia sẻ: abcdef_13

- Biết một số yếu tố về bản đồ: tên ,phương hướng ,tỉ lệ ,kí hiệu bản đồ. -Biết các kí hiệu của một số đối tương jđịa lý thể hiện trên bản đồ. II-Đồ dùng dạy học: -Một số loại bản đồ: thế giới ,châu lục Việt Nam. III-Hoạt động dạy và học:thời gian 5 phút 1-Bài cũ;

Nội dung Text: Giáo án lớp 4: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: LÀM QUÊN VỚI BẢN ĐỒ

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ; BÀI LÀM QUÊN VỚI BẢN ĐỒ (Tiết 2 )

LỚP: 4/

I-mục tiêu:

-Định nghĩa đơn giản về bản đồ.

- Biết một số yếu tố về bản đồ: tên ,phương hướng ,tỉ lệ ,kí hiệu bản đồ.

-Biết các kí hiệu của một số đối tương jđịa lý thể hiện trên bản đồ.

II-Đồ dùng dạy học:

-Một số loại bản đồ: thế giới ,châu lục Việt Nam.

III-Hoạt động dạy và học:thời gian Học sinh
Giáo viên

5 phút 1-Bài cũ;

-2 hs lên trả lời. 2 hs trả lời câu hỏi, lớp lắng nghe bổ

+Môn lịch sử và địa lý lớp 4 giúp các em sung.

hiểu điều gì?

+Em hãy xác định vị trí của nước ta trên

bản đồ địa lý tự nhiên VN?

Nhận xet, và ghi điểm.

2-Bài mới:

-Giới thiệu - ghi đề lên bảng.
1 phút

11 phút * Hoạt động 1:Khái niệm về bản đồ.

Bước 1 :Cá nhân hoạt động.

-Gv treo các loại bản đồ lên thứ tự lãnh -Hs quan sát các loại bản đồ.

thổ từ lớn đến nhỏ (thế giới ,châu lục

,Việt Nam )

-Hs trả lời câu hỏi trước lớp.
-Y /c hs đọc tên các bản đồ treo trên bản. +Bản đồ:Thế giới, châu lục ,Việt Nam.

-Y/c hs nêu phạm vi lãnh thổ được thể +Bản đồ thế giới thể hiện toàn bộ bề

hiện trên bản đồ. mặt trái đất.

+Bản đồ châu luc thể hiện một bộ phận

lớn của bề mặt trái đất, các châu lục.

+Bản đồ Việt Nam thể hiện một bộ

phận nhỏ hơn của bề mặt trái đất,nước

VN.

-Gv hỏi tiếp: Bản đồ là gì? - Hs trả lời:Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ

một khu vực hay toàn bộ bề mặt trái

đất theo một tỉ lệ nhất định.

-Gv chốt lại và ghi bảng (Gv treo pa-nô ) -Hs nhắc lại (4 -5 hs )

-Bước 2::Làm việc cá nhân.

-Y/c hs quan sát hình 1, 2 rồi chỉ vị trí hồ -Hs quan sát hình 1,2 trong sgk và chỉ

Hoàn Kiếm và đền Ngóc Sơn trên từng vị trí.

hình.

-Y/c hs đọc sgk và trả lời câu hỏi sau: -Hs trả lời câu hỏi đúng là;

+Ngày nay muốn vẽ bản đồ , chúng ta +Ngày nay muốn vẽ bản đồ ,người ta

thường phải làm gì? thường sử dụng hình ảnh chụp từ máy

bay hay vệ tinh.

-Gv y/c hs quan sát hình 3và bản đồ treo -Hs quan sát hình 3 trong sgk và bản

trên tường rồi hỏi: đồ treo tường trả lời câu hỏi đúng là:

+Tại sao cùng vẽ về Việt Nam mà bản đồ +Tính toán chính xác các khoảng cách

hình 3 trong sgk lại nhỏ hơn bản đồ Địa lý trên thực tế,sau đó thu nhỏ theo tỉ

tự nhiên treo tường? lệ,lựa chọn các kí hiệu rồi thể hiện các

đối tượng đó lên bản đồ.

-Gv chốt lại và chuyển ý sang hoạt động 2

12 phút *Hoạt động 2: Tìm hiểu một số yếu tố
về bản đồ.

-Y/c hs thảo luận theo nhóm 6.

+Bước 1 : Gv phát phiếu học tập. -Hs nhận lệnh:

-Y/c hs đọc sgk quan sát bản đồ trên bảng +Tên bản đồ cho ta biết điều gì?

và thảo luận theo các ý sau; +Trên bản đồ người ta thường quy định

các phương Bắc, phương Nam ,phương

Đông phương Tây như thế nào?

+ Tỉ lệ bản đồ cho em biết điều gì?

+Đọc tỉ lệ bản đồ ở hình 2 và cho biết

1 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu m

trên bản đồ?

+Bảng chú giải ở hình 3 có những kí

hiệu nào?Kí hiệu bản đồ đố được dùng

để làm gì?

Bươc 2:

-Y/c đại diện các nhóm lên trình bày kết -Đại diện nhóm lên trình bày, các

qủa trước lớp. nhóm khác bổ sung .

-gv chốt:Tên bản đồ cho ta biết tên của

khu vực.Người ta thường quy định

phương hướng: phía trên là hướng Bắc,

phía dưới là hướng Nam,bên phải là

hướng Đông, bên trái là hướng Tây.

-Gv kết luận: (treo pa-nô) lên bảng -Hs nhắc lại (4 -5 hs )

* Một số yếu tố của bản đồ là:Tên bản

đồ, phương hướng, tỉ lệ bản đồ và kí

hiệu bản đồ

6 phút 3-Củng cố và dặn dò trò chơi:

+Hỏi :-Bản đồ là gì?
-Nêu một số yếu tố của bản đồ?

-Kể một vài đối tượng địa lý được

thể hiện trên bản đổơ hình 3?

-Hãy chỉ các phương hướng B,N, D

,T trên bản đồ?

Trò chơi vẽ một số kí hiệu bản đồ.

-Gv phổ biến trò chơi.-thời gian chơi.

Y/c hs quan sát ở hình 3 và vẽ một số đối

tượng địa lý,nhóm nào vẽ nhiều và đúng

thì thắng.

-Đính lên bảng bài vẽ của mình và trình -Đại diện nhóm lên trình bày, lớp theo

dõi nhận xét .
bày

-Gv và cả lớp nhận xét ,tuyên dương.

+Tổng kết bài và giáo dục tư tưởng.

- Về nhà học bài thuộc;phần đóng khung

xanh.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản