Giáo án lớp 4: LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ NHÂN HẬU, ĐOÀN KẾT

Chia sẻ: abcdef_14

-Mở rộng và hệ thống vốn từ theo chủ điểm:Thương người như thể thương thân. -Hiểu nghĩa và biết cách dùng các từ ngữ theo chủ điểm. -Hiểu nghĩa một số từ và đơn vị cấu tạo từ gốc Hán Việt có trong baì và biết cách dùng các từ đó. II-Đồ dùng dạy học: -Giấy khổ to kẻ sẵn + bút dạ. III-Hoạt động dạy và học: Thời gian 5 phút 1-Bài cũ -Y/c hs tìm các tiếng chỉ người trong gia đình mà phần vần: +Có 1 âm,… +Có 2 âm,… -Nhận xét các từ tìm được. 2-Dạy...

Nội dung Text: Giáo án lớp 4: LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ NHÂN HẬU, ĐOÀN KẾT

LUYỆN TỪ VÀ CÂU: BÀI: MỞ RỘNG VỐN TỪ NHÂN HẬU, ĐOÀN KẾT

LỚP :4/

I-Mục tiêu:

-Mở rộng và hệ thống vốn từ theo chủ điểm:Thương người như thể thương thân.

-Hiểu nghĩa và biết cách dùng các từ ngữ theo chủ điểm.

-Hiểu nghĩa một số từ và đơn vị cấu tạo từ gốc Hán Việt có trong baì và biết cách dùng các từ đó.

II-Đồ dùng dạy học:

-Giấy khổ to kẻ sẵn + bút dạ.

III-Hoạt động dạy và học:

Thời gian Học sinh
Giáo viên

5 phút 1-Bài cũ

-Y/c hs tìm các tiếng chỉ người trong -2 hs lên bảng mỗi hs tìm 1 loại,

gia đình mà phần vần: dưới lớp làm giấy nháp.

-có 1 âm:cô,chú ,bố,mẹ ,dì…
+Có 1 âm,…

+Có 2 âm,… -có 2 âm:bác ,thím, ông, anh…

-Nhận xét các từ tìm được.

2-Dạy bài mới:

1 phút 2.1-Giới thiệu:

7 phút 2.2-Hướng dẫn làm bài tập:

Bài 1:

-Gọi hs đọc yêu cầu. -2 hs đọc thành tiếng y/c trong sgk.

-Hoạt động nhóm.
Chia hs thành nhóm. y/c hs suy

nghĩ,t ìm từ và viết vào giấy,

-Y/c 6 nhóm lên dán phiếu lên bảng .
-Gv và hs cùng nhận xét,các phiếu -Nhận xét ,bổ sung các từ ngữ mà nhóm

đúng và bổ sung. bạn chưa tìm được.

+Thể hiện lòng thương người

+Trái nghĩa với nhân hậu và yêu thương.

+Thể hiện tinh thần đùm bọc ,giúp đỡ.

+Trái nghĩa với đùm bọc và giúp đỡ.

7 phút Bài tâp2:

-Gọi hs đọc y/c. -2 hs đọc thành tiếng y/c trong sgk.

-Kẻ sẵn 1 phần bảng thành 2 cột với

nội dung bài tập 2a ,2b.

-Y/c hs trao đổi theo nhóm đôi, làm Thảo luận làm bài.

vào giấy nháp.

-Gọi 2 hs lên bảng làm bài tập. -2 hs lên bảng làm bài tập.

-Gọi 2 hs nhận xét ,bổ sung. -Nhận xét ,bổ sung bài của bạn.

-Chốt lại lời giải đúng. -Lời giải:

+Tiếng “nhân “có nghĩa là người:nhân

dân ,nhân loại ,nhân tài, công nhân.

+Tiếng “nhân “có nghĩa là thương

người:nhân hậu ,nhân đức ,nhân từ,nhân

ái.

+Hỏi hs về nghĩa của các từ ngữ vừa

sắp xếp.Nếu hs không giải nghĩa được

gv có thể cung cấp cho hs.

Bài tập3:

-Gọi 1 hs đọc y/c. -1 hs đọc thành tiếng trước lớp.

-Y/c hs tự làm bài. -Hs tự đặt câu.Mỗi hs đặt 2 câu (1 câu ở

từ nhóm a, 1 câu ở từ nhóm b)
-Gọi hs đã viết các câu mình đã đặt lên -5-6 hs lên bảng viết.

bảng. +Nhân dân ta có lòng nồng nàn yêu nước.

+Bố em là công nhân.

+Toàn nhân loại đều căm ghét chiến

tranh.

+Bà em rất nhân hậu.

+Người Việt Nam ta giàu lòng nhân hậu.
7 phút

+Mẹ con bà nông dân rất nhân đức.

Gv và hs nhận xét. -Hs nhận xét.

Bài tập 4:

-Gọi hs đọc y/c. -2 hs đọc y/c trong sgk.

-Y/c hs thảo luận theo nhóm đôi về ý -Nhóm thảo luận.

nghĩa của từng câu tục ngữ.

-Gọi đại diện nhóm trình bày. -Nhóm nối tiếp nhau trình bày ý kiến của

-Y/c hs lớp nhận xét. mình.

Gv chốt lại lời giải đúng. của từng câu

tục ngữ.

3-Củng cố và dặn dò;

-Nhận xét tiết học.

-Dặn hs về nhà học thuộc các từ ngữ
7 phút

,thành ngữ vừa tìm được và chuẩn bị

bài sau.

IV-Bài tập hướng dẫn luyện tập

thêm:

+Em hãy viết 1 đoạn văn ngắn (8-10

câu) có nội dung: nhân hậu , đoàn kết.
1 phút
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản