Giáo án lớp 4: LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUNG THỰC - TỰ TRỌNG

Chia sẻ: abcdef_14

I-Mục tiêu: -Mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm : trung thực - tự trọng -Hiểu được nghĩa của các từ ngữ thuộc chủ điểm :Trung thực -Tự trọng. --Sử dụng các từ thuộc chủ điểm để nói , để viết. II-Đồ dùng dạy học : -Bảng lớp viết sẵn bài tập 1 . -The ghi các từ: tự tin , tự kiêu , tự ti , tự hào , tự trọng , ,tự ái . -Giấy khổ to. III-Hoạt động dạy và học :

Nội dung Text: Giáo án lớp 4: LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUNG THỰC - TỰ TRỌNG

LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUNG THỰC - TỰ
TRỌNG ( Tiết 12 )
I-Mục tiêu:
-Mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm : trung thực - tự trọng
-Hiểu được nghĩa của các từ ngữ thuộc chủ điểm :Trung thực -Tự trọng.
--Sử dụng các từ thuộc chủ điểm để nói , để viết.
II-Đồ dùng dạy học :
-Bảng lớp viết sẵn bài tập 1 .
-The ghi các từ: tự tin , tự kiêu , tự ti , tự hào , tự trọng , ,tự ái .
-Giấy khổ to.
III-Hoạt động dạy và học :


Học sinh
Tg Giáo viên
1-Bài cũ:
-Gọi 2 hs lên bảng thực hiện yêu - 2 hs lên bảng thực hiện yêu cầu.
cầu.
1)Viết 5 danh từ chung .
2) Viết 5 danh từ riêng.
-Nhận xét , ghi điểm .
2 Bài mới :
-Lớp lắng nghe.
2.1 Giới thiệu:
Trong gìơ luyện từ và câu hôm nay,
chúng ta cùng mở rộng và hệ
htoongs hoá các từ ngữ thuộc chủ
điểm : trung thực - Tự trọng .
-Gv ghi đề lên bảng.
-2 hs đọc thành tiếng .
2.2 -Hướng dẫn hs làm bài tập :
-Thảo luận theo nhóm đôi.
Bài 1 :
-Y/c hs đọc y/c và nội dung . -Hs làm bài , nhận xét , bổ sung.
- Y/c hs thảo luận theo nhóm đôi và
-Lớp chữa bài.
làm bài.
-Gọi hs làm nhanh lên bảng ghép từ
ngữ thích hợp . - 2 hs đọc lại bài.
- hs khác nhận xét ,bổ sung .
-Gv nhận xét, kết luận lời giải -2 hs đọc lại đề bài .
đúng . -Thảo luận trong nhóm.
-Gọi hs đọc bài đã hoàn chỉnh . -Hs 2 nhóm thi.
Bài 2 :
-Gọi hs đọc yêu cầu và nội dung.
- Y/c hs hoạt động trong nhóm.
-Tổ chức thi giữa 2 nhóm thảo luận
xong trước dưới hình thức .
+Nhóm1 : đưa ra từ.
+Nhóm 2: tìm nghĩa của từ.
Sau đó đổi lại . Nhóm2 sẽ đưa ra
nghĩa của từ , nhóm1 tìm từ.
-Nếu nhóm nào nói sai 1 từ , lập -2 hs đọc lại lời giải đúng
tức cuộc chơi dừng lại và gọi nhóm +trung thành.
kế tiếp.
-Nhận xét tuyên dương các nhóm +trung kiên .
hoạt động sôi nổi , trả lời đúng .
-Kết luận lời giải đúng.
+Một lòng một dạ gắn bó với lí
tưởng hay với người nào đó là :
+Trước sau như một không gì lay +trung nghĩa .
chuyển: +trung hậu .


+trung thực.
nổi là :
+Một lòng một dạ vì việc nghĩa là : -1 hs đọc thành tiếng .
+ Ăn ở nhân hậu , thành thật , trước - Thoả luận theo nhóm 4.
sau như một là : -Dán bài ,nhận xét , bổ sung.
+Ngay thẳng , thật thà là :


-Hs chữa bài vào vở.
Bài 3:
-Gọi hs đọc yêu cầu . Trung có nghĩa là Trung có nghĩa là
-Cho lớp hoạt động nhóm 4. “ở giữa “ “một lòng một dạ “
-Nhóm nào làm xong trước dán trung thu trung thành .
phiếu lên bảng . trung nghĩa .
trung bình
-Các nhóm khác nhận xét., bổ sung. trung tâm trung kiên .
--Kết luận về lời giải đúng trung thực .
trung hậu.


-2 hs đọc thành tiếng .


- 1 hs đọc đề .
-Hs tiếp nối nhau đặt câu.
V í dụ:
+Lớp em không có học sinh trung bình.
-Gọi 2 hs đọc lại 2 nhóm từ. +Đêm trung thu thật vui và lí thú.
Bài 4 : +Hà Nội là trung tâm kinh tế , chính trị
-Gọi hs đọc yêu cầu. của cả nước.
-Gọi hs đặt câu . gv nhắc nhở , sửa +Các chiến sĩ công an luôn trung thành
chữa các lỗi về câu sử dụng từ cho bảo vệ Tổ quốc.
từng hs . +Bạn minh là người trung thực.
+Phụ nữ Việt Nam rất trung hậu , đảm
đang .
+Trần Bình Trọng là người trung nghĩa.
+Bộ đội ta rất trung kiên với lí tưởng cách
mạng.
-Gv nhận xét ,tuyên dương những
hs đặt câu hay.
3- Củng cố và dặn dò:
-Nhận xét tiết học
-Dặn hs về nhà viết lại bài tập 1, bài
tập 4 vào vở.
-Chuẩn bị bài sau:Cách viết hoa tên
người ,tên địa lí Việt Nam.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản