Giáo án lớp 4: Môn Lịch sử: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương bắc

Chia sẻ: abcdef_14

I.Mục tiêu: Sau bài học Hs nêu được:  Thời gian nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ là từ năm 179 TCN đến năm 938  Một số chính sách áp bức bóc lột của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với dân ta  Nhân dân ta không chiụ khuất phục liên tục đứng lên khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược, giữ gìn nền văn hoá dân tộc. II.Chuẩn bị: Phiếu thảo luận nhóm và bảng phụ. III.Hoạt động dạy học Hoạt động của thầy 1. Kiểm tra bài cũ...

Nội dung Text: Giáo án lớp 4: Môn Lịch sử: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương bắc

nước ta dưới ách đô hộ của
Môn Lịch sử (3)

các triều đại phong kiến phương bắc
I.Mục tiêu:
Sau bài học Hs nêu được:
 Thời gian nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ là từ năm 179
TCN đến năm 938
 Một số chính sách áp bức bóc lột của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với
dân ta
 Nhân dân ta không chiụ khuất phục liên tục đứng lên khởi nghĩa đánh đuổi quân
xâm lược, giữ gìn nền văn hoá dân tộc.
II.Chuẩn bị:
Phiếu thảo luận nhóm và bảng phụ.
III.Hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ 3 Hs lên bảng
Kể lại cuộc kháng chiến chống quân xâm
lược Triệu Đà của nhân dân Âu Lạc
GV nhận xét:
2. Bài mới
Giới thiệu bài:
Cuối bài học trước chúng ta đã biết năm - Hs lắng nghe + Mở SGK trang 17
179 TCN như thế nào? Hôm nay chúng
cùng tìm hiểu bài: “Nước ta dưới ách đô - Hs nối tiếp nhau nhắc lại đề
hộ của các triều đại phong kiến phương
Bắc”.
GV ghi bảng
Hoạt động 1: - Hs đọc thầm SGK
Để biết được chính sách áp bức bóc lột của
các triều đại phong kiến phương Bắc đối
với nhân dân ta như thế nào? Cô mời các Hs nối tiếp nhau trả lời:
em đọc thầm từ : Sau khi Triệu Đà... + Chúng chia nước ta thành nhiều
người Hán Hỏi: Sau khi thôn tính được Quận, Huỵên do chính quyền người
Hán cai quản.
nước ta các triều đại Phong kiến phương
Bắc đã thi hành những chính sách áp bức + Bắt dân ta lên rừng săn voi, tê giác,
bóc lột nào đối với dân ta. chim quý, đẳn gỗ, trầm, xuống
biểnmò ngọc trai, bắt đồi mồi, khai
thác san hô để cống nạp.
+ Đưa người Hán sang ở với dân ta,
bắt dân ta theo phong tục của người
Hán, học chữ Hán, sống theo pháp
luật của người Hán
Hs thảo luận nhóm
Yêu cầu Hs thảo luận nhóm Đại diện nhóm trả lời
-Tìm sự khác biệt về tình hình nước ta về
chủ quyền về kinh tế, văn hoá trước và sau
khi bị các triều đại phong kiến phương
Bắc đô hộ.
GV treo bảng phụ


Thời gian Từ năm 179 đến
Trước năm
các mặt 179 TCN năm 938
Chủ
quyền
Kinh tế

Văn hoá


GV kết luận nội dung hoạt động 1 - Lớp bổ sung ý kiến
- Trước sự áp bức bóc lột của bọn phong kiến
phương Bắc dân ta đã làm gì mời các em tìm
hiểu phần 2.
Giáo viên ghi bảng: các cuộc khởi nghĩa chống
ách đô hộ của phong kiến phương Bắc.
Hoạt động 2 - Hs làm việc cá nhân
GV phát phiếu học tập Yêu cầu Hs đọc SGK và
điền các thông tin về các Cuộc khởi nghĩa vào
phiếu học tập Gọi Hs trả lời - Hs trả lời Hs khác bổ sung
GV điền vào bảng: Thời gian các cuộc khởi
nghĩa
GV nhận xét:
Hỏi: Từ năm 179 TCN đến năm 938 dân ta có - Có 9 cuộc khởi nghĩa lớn
bao nhiêu cuộc khởi nghĩa lớn chống đô hộ
phong kiến phương Bắc?
_Mở đầu cho các cuộc khởi nghĩa ấy là khởi - Khởi nghĩa của Hai Bà
nghĩa nào? Trưng
_Cuộc khởi nghĩa nào đã kết thúc hơn một
ngàn - Khởi nghĩa Ngô Quyền với
năm đô hộ của phong kién phương Bắc và chiếnthắng Bạch Đằng năm
giành lại độc lập hoàn toàn cho đất nước ta? 938
_ Việc nhân dân ta liên tục khởi nghĩa nói lên
điều gì?
GV kết luận hoạt động 2 - Nhân dân ta có một lòng
nồng nàn yêu nước, quyết
3.Củng cố dặn dò tâm bền chí đánh giặc giữ
Gọi Hs đọc ghi nhớ SGK nước.
Nhận xét: - 2 Hs đọc
Dặn dò bài sau
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản