Giáo án lớp 4 môn Lịch Sử: Tên bài dạy : Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất

Chia sẻ: abcdef_22

A .MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN ) - Nắm được những nét chính về cuộc kháng chiến chống Tống Lần thứ nhất ( năm 981 ) do Lê Hoàn chỉ huy : + Lê Hoàn lên ngôi vua là phù hợp với yêu cầu của đất nước và hợp với lòng dân . + Tường thuật ( sử dụng lược đồ ) ngắn gọn cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất : Đầu năm 981 quan Tống theo hai đườn thùy bộ tiến vào xâm lược nước ta. Quân ta chặn đánh ở Bạch Đắng ( đường...

Nội dung Text: Giáo án lớp 4 môn Lịch Sử: Tên bài dạy : Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất

Tên bài dạy : Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần

thứ nhất ( Năm 981 )

A .MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN )

- Nắm được những nét chính về cuộc kháng chiến chống Tống Lần

thứ nhất ( năm 981 ) do Lê Hoàn chỉ huy :

+ Lê Hoàn lên ngôi vua là phù hợp với yêu cầu của đất nước và

hợp với lòng dân .

+ Tường thuật ( sử dụng lược đồ ) ngắn gọn cuộc kháng chiến

chống Tống lần thứ nhất : Đầu năm 981 quan Tống theo hai đườn

thùy bộ tiến vào xâm lược nước ta. Quân ta chặn đánh ở Bạch Đắng (

đường thủy ) và Chi Lăng ( đường bộ ) Cuộc kháng chiến thắng lợi

- Đôi nét về Lê Hoàn : Lê Hoàn là người chỉ huy đội nhà Dinh vời chức

Thập Đạo tướng quân . Khi Đinh Tiên Hoàng bị ám hại , quạn Tống sang

xam lược , Thái hậu họ Dương và quân sĩ đã suy tôn ông lên ngôi Hoàng

đế ( nhà tiền Lê ) . Ong đã chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tống thắng lợi

.

B CHUẨN BỊ

- Lược đồ minh họa
C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :HỌC SINH
GIÁO VIÊN

I / Kiểm tra :

- Đinh Bộ Lĩnh đã có công gì? - 2-3 HS trả lời câu hỏi

- Đinh Bộ Lĩnh lấy nơi nào làm kinh

đô & đặt tên nước ta là gì?

- GV nhận xét .

II Bài mới

1 / Giới thiệu bài :

- Ghi tựa bài - 2 HS nhắc lại

2 / Bài giảng

Hoạt động 1 : Làm việc cả lớp

GV dặt vấn đề : - HS đọc SGK “ năm 979 ….. là

- Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn tiền Lê “

cảnh nào ? - Vua Đinh & con trưởng là Đinh

Liễn bị giết hại
+ Con thứ là Đinh Toàn mới 6 tuổi

lên ngôi vì vậy không đủ sức gánh

vác việc nước

+ Lợi dụng cơ hội đó, nhà Tống

- Việc Lê Hoàn được tôn lên làm vua đem quân sang xâm lược nước ta

có được nhân dân ủng hộ không ? - Đặt niềm tin vào “Thập đạo

tướng quân” (Tổng chỉ huy quân

- GV nêu vấn đề: “Việc Lê Hoàn lên đội) Lê Hoàn và giao ngôi vua cho

ngôi vua có hai ý kiến khác nhau: ông.

+ Thái hậu Dương Vân Nga yêu quý - ( HS khá , giỏi )

Lê Hoàn nên đã trao cho ông ngôi vua. - HS trao đổi & nêu ý kiến

+ Lê Hoàn được tôn lên làm vua là

phù hợp với tình hình đất nước &

nguyện vọng của nhân dân lúc đó.

Em hãy dựa vào nội dung đoạn trích

trong SGK để chọn ra ý kiến đúng.”

- GV kết luận: Ý kiến thứ hai đúng vì: .
Đinh Toàn khi lên ngôi còn quá nhỏ;

nhà Tống đem quân sang xâm lược. Lê

Hoàn giữ chức Tổng chỉ huy quân đội;

khi Lê Hoàn lên ngôi được quân sĩ

tung hô “Vạn tuế”

Hoạt động 2: Hoạt động nhóm

GV yêu cầu các nhóm thảo luận các

câu hỏi sau: - HS dựa vào phần chữ & lược đồ

trong SGK để thảo luận

- Quân Tống sang xâm lược nước ta - Năm 981

vào năm nào? - Đường thủy : theo sông Bạch

- Quân Tống tiến vào nước ta theo Đằng

những đường nào? Đướng bộ : Theo dường Lạng

- Hai trận đánh lớn diễn ra ở đâu và Sơn

diễn ra như thế nào? -Trên sông Bạch Đằng ông cho

quân đóng cọc để ngăn chặn chiến

- Quân Tống có thực hiện được ý đồ thuyền ….
xâm lược của chúng không? Quân ta chặn đánh quân Tống ơ

Chi Lăng ….

- Quân Tống không thực hiện được

ý đồ xâm lược .

GV nhận xét bổ sung . * Đại diện nhóm lên bảng thuật lại

Hoạt động 3: Làm việc cả lớp cuộc kháng chiến chống quân

- Thắng lợi của cuộc kháng chiến Tống của nhân dân trên bản đồ.

chống quân Tống đã đem lại kết quả gì

- ( HS khá , giỏi )
cho nhân dân ta?

- Giữ vững nền độc lập dân tộc, đưa

lại niềm tự hào và niềm tin sâu sắc

ở sức mạnh & tiền đồ của dân tộcD . CŨNG CỐ - DẶN DÒ :

- Trình bày tình hình nướpc ta trước khi quân Tống nsang xâm lược

như thế nào ?

- Dặn HS về nhà học thuộc bài xem bài sau

DUYỆT : ( Ý kiến góp ý )
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản