Giáo án lớp 4 môn Lịch Sử: Tên bài dạy : Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

Chia sẻ: abcdef_22

A .MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN ) - Nắm được những nét chính về sự kiện Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân : + Sau khi Ngô Quyền mất, đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, Các thế lực cát cứ địa phương nổi dậy chia cắt đất nước . + Đinh Bộ Lĩnh đã tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân , thống nhất đất nước . - Đôi nét về Đinh Bộ Lĩnh : Đinh Bộ Lĩnh quê ở vùng Hoa Lư , Ninh Bình , là một người cương nghị ,...

Nội dung Text: Giáo án lớp 4 môn Lịch Sử: Tên bài dạy : Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

Tên bài dạy : Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

A .MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN )

- Nắm được những nét chính về sự kiện Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ

quân :

+ Sau khi Ngô Quyền mất, đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, Các thế

lực cát cứ địa phương nổi dậy chia cắt đất nước .

+ Đinh Bộ Lĩnh đã tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân , thống

nhất đất nước .

- Đôi nét về Đinh Bộ Lĩnh : Đinh Bộ Lĩnh quê ở vùng Hoa Lư ,

Ninh Bình , là một người cương nghị , mưu cao và có chí lớn , ông

có công edp5 loạn 12 sứ quân .

B CHUẨN BỊ

- Hình vẽ trong SGK

C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :HỌC SINH
GIÁO VIÊN
Giới thiệu bài

Hoạt động1: Hoạt động cả lớp - 2-3 HS trả lời câu hỏi

- GV yêu cầu HS dựa vào SGK thảo

luận vấn đề sau:

+ Tình hình đất nước sau khi Ngô - Triều dình lục đục tranh nhau ngai

Vương mất? vàng , đất nước bị chia cắt thành 12

vùng .

Hoạt động2: Hoạt động nhóm

- GV đặt câu hỏi:

+ Em biết gì về con người Đinh Bộ

Lĩnh? - Đinh Bộ Lĩnh sinh ra & lớn lên

GV giúp HS thống nhất: ở Hoa Lư, Gia Viễn, Ninh Bình,

truyện Cờ lau tập trận nói lên từ

+ Ông đã có công gì? nhỏ Đinh Bộ Lĩnh đã có chí lớn

GV giúp HS thống nhất: - Lớn lên gặp buổi loạn lạc, Đinh

Bộ Lĩnh đã xây dựng lực lượng,

đem quân đi dẹp loạn 12 sứ quân.
+ Sau khi thống nhất đất nước, Đinh Năm 968, ông đã thống nhất được

Bộ Lĩnh đã làm gì? giang sơn.

- GV giúp HS thống nhất: - Lên ngôi vua lấy hiệu là Đinh

- GV giải thích các từ Tiên Hoàng, đóng đô ở Hoa Lư, đặt

+ Hoàng: là Hoàng đế, ngầm nói vua tên nước là Đại Cồ Việt, niên hiệu

nước ta ngang hàng với Hoàng đế Thái Bình

Trung Hoa

+ Đại Cồ Việt: nước Việt lớn

+ Thái Bình: yên ổn, không có loạn lạc

& chiến tranh

- GV đánh giá và chốt ý.

Hoạt động 3: Hoạt động nhóm

- GV yêu cầu các nhóm lập bảng so .

sánh tình hình đất nước trước & sau

khi được thống nhấtThời gian Trước khi - Đại diện nhóm thông báo kết quả
thống nhất làm việc của nhóm

Các mặt

- Đất nước - Lãnh thổ bị

Sau khi thống nhất
chia thành- Đất nước quy về một mối
12 vùng

- Triều dình - Lục đục

- Được tổ chức lại quy củ
- Đời sống của - Làng mạc,

đồngruộng

- Đồng ruộng trở lại xanh tươi,
người dân bị tàn phá, đổ

ngược xuôi buôn bán, khắp nơi
máu vô ích

chùa tháp được xây dựng
D . CŨNG CỐ - DẶN DÒ :

- GV cho HS thi đua kể các chuyện về Đinh Bộ Lĩnh mà các em sưu

tầm được.

- Chuẩn bị bài: Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất

(981)

.DUYỆT : ( Ý kiến góp ý )
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản