Giáo án lớp 4 môn Lịch Sử: Tên bài dạy : Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long ( Năm 1786 )

Chia sẻ: abcdef_22

A .MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN ) - Nắm được đôi nét về việc nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long diệt chúa Trịnh ( 1786 ) : + Sau khi lật đổ chính quyền họ Nguyễn , Nguyễn Huệ tiến ra Thăng Long , Lật đổ chính quyền họ Trịnh ( năm 1786 ) + Quân Nguyễn Huệ đi đến đâu đánh thắng tới đó , năm 1786 nghĩa quân Tây Sơn làm chủ Thăng Long, mở đầu cho việc thống nhất lại đất nước . - Nắm được công lao của Quang Trung trong việc đánh...

Nội dung Text: Giáo án lớp 4 môn Lịch Sử: Tên bài dạy : Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long ( Năm 1786 )

Tên bài dạy : Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long ( Năm

1786 )A .MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN )

- Nắm được đôi nét về việc nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long

diệt chúa Trịnh ( 1786 ) :

+ Sau khi lật đổ chính quyền họ Nguyễn , Nguyễn Huệ tiến ra

Thăng Long , Lật đổ chính quyền họ Trịnh ( năm 1786 )

+ Quân Nguyễn Huệ đi đến đâu đánh thắng tới đó , năm 1786 nghĩa

quân Tây Sơn làm chủ Thăng Long, mở đầu cho việc thống nhất lại

đất nước .

- Nắm được công lao của Quang Trung trong việc đánh bại chúa

Nguyễn , chúa Trịnh , mở đầu cho việc nhất đất nước .

HS khá , giỏi : Nắm được nguyên nhân thắng lợi của quân Tây

Sơn khi tiến ra Thăng Long : Quân Trịnhbạc nhược chủ quan ,

quân Tây Sơn tiến như vũ bão , quân Trịnh không kịp trở

tay…..

B CHUẨN BỊ
- Lược đồ Khởi nghĩa Tây Sơn .

C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :HỌC SINH
GIÁO VIÊN

I / Kiểm tra

- Kể tên các thành thị lớn của nước ta ở - 2-3 HS trả lời

thế kỉ XVI – XVII ?

- Cảnh buôn bán sôi nổi nói lên tình

hình kinh tế nước ta thời đó ?

- GV nhận xét cho điểm

II / Bài mới

Hoạt động 1. Làm việc cả lớp

Trính bày sự phát triển của nghĩa quân - Lớp lắng nghe

Tay Sơn - 2 – 3HS trình bày lại- GV nhận xét

Hoạt động 2 : - Lớp lắng nghe
- GV kể lại cuộc tiến ra Thăng Long

tiêu diệt họ Trịnh của nghĩa quân Tây

Sơn . - Tiến ra Thăng Long tiêu diệt họ

- GV dựa vào nội dung SGK để đặt các trịnh .

câu hỏi

+ Sau khi lật đổ chúa Nguyễn ở Đàng - Họ Trịnh sọ hải đứng ngồi không

Trong , Nguyễn Huệ có quyết định gì ? yên cuống cuồng lo , cắt dấu của

+ Nghe tin Nguyễn Huệ tiến quân ra cải , đưa vợ con đi trốn .

Bắc , thái độ của Trịnh Khải và quân - HS trả lời

tướng như thế nào ?

+ Cuộc tiến quân ra Bắc của nghĩa

quân Tây Sơn diễn ra thế nào ?

GV nhận xét

- Các nhóm đóng vai theo nội dung

SGK : Từ đầu … quân Tây Sơn .

- Một nhóm minh họa tiểu phẩm Quân - HS chia thành các nhóm phân vai

Tây Sơn tiến ra Thăng Long trước lớp tập đóng vai diễn
- 2 -3 nhóm lên biểu diễn tiểu

- GV theo dõi các nhóm để giúp đỡ HS phẩm trước lớp

luyện tập

GV nhận xét tuyên dương - ( HS khá giỏi )

Hoạt động 3 : Làm việc cả lớp - Tổ chức cho HS thảo luận về kết

quả và ý nghĩa của sự kiện nghĩa

quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long- GV nhận xét
D . CŨNG CỐ - DẶN DÒ :

- Nhận xét tiết học .

- Giáo dục HS tự hào về lịch sử của nước nhà

- Học thuộc ghi nhớ ở nhà .

DUYỆT : ( Ý kiến góp ý )
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản