Giáo án lớp 4 môn Lịch Sử: Tên bài dạy :Nhà Nguyễn thành lập

Chia sẻ: abcdef_22

A .MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN ) - Nắm được đôi nét về sự thành lập của nhà Nguyễn : + Sau khi Quang Trung qua đời , triều đình Tây Sơn suy yếu dần. Lợi dụng thời cơ đó Nguyễn Anh đã huy động lực lượng tấn công nhà Tây Sơn . Năm 1802 triều Tây Sơn bị lật đổ , Nguyễn Anh lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu là Gia Long , định đô ở Phú Xuân ( Huế ) - Nêu một vài chính sách cụ thể của các vua nhà Nguyễn đễ cũng cố...

Nội dung Text: Giáo án lớp 4 môn Lịch Sử: Tên bài dạy :Nhà Nguyễn thành lập

Tên bài dạy : Nhà Nguyễn thành lập

A .MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN )

- Nắm được đôi nét về sự thành lập của nhà Nguyễn :

+ Sau khi Quang Trung qua đời , triều đình Tây Sơn suy yếu dần.

Lợi dụng thời cơ đó Nguyễn Anh đã huy động lực lượng tấn công

nhà Tây Sơn . Năm 1802 triều Tây Sơn bị lật đổ , Nguyễn Anh lên

ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu là Gia Long , định đô ở Phú Xuân ( Huế

)

- Nêu một vài chính sách cụ thể của các vua nhà Nguyễn đễ cũng cố

sự thống trị :

+ Các vua nhà Nguyễn không đặt ngôi hoáng hậu , bỏ chứctể tướng

, tự mình điều hành mọi việc quan trong trong nước

+ Tăng cường lực lượng quan đội ( với nhiều thứ quân các nơi điều

có thành trì vũng chắc …. )

+ Ban hành bộ luật Gia Long nhằm bảo vệ quyền hành tuyệt đối của

nhà vua . Trừng trị tàn bạo kẻ chống đối .

B CHUẨN BỊ

C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HỌC SINH
GIÁO VIÊN

I / Kiểm tra

- Quang Trung đánh giá Nguyễn Thiếp - 2-3 HS trả lời

là người như thế nào?

- Quang Trung đã đối xử với Nguyễn

Thiếp như thế nào? Kết quả ra sao?

- GV nhận xét cho điểm

II / Bài mới

.Hoạt động 1.

Hoạt động 1: Sự ra đời của nhà

Nguyễn. - Năm 1792 Quang Trung qua đời.

- Vua Quang Trung qua đời năm nào? - Triều Tây Sơn mất đi trụ cột

- Lúc này, tình hình triều đại Tây Sơn vững chắc. Nguyễn Nhạc tự cao,

như thế nào? tự đại, Nguyễn Lữ bất lực.
 GV chốt: tình hình triều Tây Sơn có - Nguyễn Ánh đã lợi dụng thời cơ

đó huy động lực lượng tấn công
dấu hiệu yếu kém và sập đổ.

nhà Tây Sơn. Năm 1802, triều Tây
- Nhà Nguyễn ra đời trong thời gian

Sơn bị lật đổ, Nguyễn Ánh lên
nào?

ngôi hoàng đế lấy hiệu là Gia

Long, chọn Phú Xuân (Huế)làm

kinh đô.

- Từ năm 1802 – 1858 nhà Nguyễn

Trãi qua các đời vua Gia Long,
- Từ năm 1802 – 1858 nhà Nguyễn

Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức.
Trãi qua các đời vua nào?

- ( HS khá , giỏi )

- Hãy lấy ví dụ dẫn chứng cho thấy các - Các vua triều Nguyễn không đặt

ngôi hoàng hậu, bỏ chức tể tướng
vua triều Nguyễn muốn cho ai, chia sẻ

tự mình điều hành mọi việc hệ
hoặc lấn át uy quyền của mình.

trọng trong nước.
 GV chốt ý.

Hoạt động 2: Tìm hiểu về luật Gia

Long.
- Quân đội nhà Nguyễn gồm những - Quân đội nhà Nguyễn gồm nhiều

loại nào? loại: bộ binh, thủy binh, tượng

binh…

- Để truyền tin từ nơi này sang nơi - Xây các trạm ngựa nối liền cực

khác nhà Nguyễn đã làm gì? Bắc tới Nam.

Binh lính tại ngũ mà trốn nếu

- Nêu một số điều trong bô luật Gia kh6ng tìm thấy bắt cha, con, anh,

em họ hàng đi lính thay.
Long?

- Không được tự tiện vào thành,

qua cửa thành phải xuống ngựa đi

bộ, không được phóng tên, ném đá

vào thành.

+ Nếu vua chưa cho phép, khi gặp

riêng vua phải bịt mắt bằng băng

đen.

+ Ai vi phạm bị xử chém, xẻo thịt.
D . CŨNG CỐ - DẶN DÒ :

- Xem lại bài

- Chuẩn bị: Kinh thành Huế.

- Nhận xét tiết.

DUYỆT : ( Ý kiến góp ý )
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản