Giáo án lớp 4 môn Lịch Sử: Tên bài dạy :Nhà Trần và việc đắp đê

Chia sẻ: abcdef_22

A .MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN ) - Nêu được một vài sự kiện về sự quan tâm của nhà Trần tới sản xuất nông nghiệp : Nhà Trần quan tâm đến việc đắp đê phòng lụt : lập Hà đê sứ ; năm 1248 nhân dân c3 nước được lệnh mở rộng việc đắp đê từ đầu nguồn các con sông lớn cho đến của biển ; khi có lũ lụt , tất cả mọi người phải tham gia đắp đê ; các vua Trần củng tự mình trông coi việc đắp đê . B CHUẨN BỊ -...

Nội dung Text: Giáo án lớp 4 môn Lịch Sử: Tên bài dạy :Nhà Trần và việc đắp đê

Tên bài dạy : Nhà Trần và việc đắp đê

A .MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN )

- Nêu được một vài sự kiện về sự quan tâm của nhà Trần tới sản xuất

nông nghiệp :

Nhà Trần quan tâm đến việc đắp đê phòng lụt : lập Hà đê sứ ; năm 1248

nhân dân c3 nước được lệnh mở rộng việc đắp đê từ đầu nguồn các con

sông lớn cho đến của biển ; khi có lũ lụt , tất cả mọi người phải tham gia

đắp đê ; các vua Trần củng tự mình trông coi việc đắp đê .

B CHUẨN BỊ

- Tranh ảnh đắp đê của nhà trần

C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :HỌC SINH
GIÁO VIÊN
I / Kiểm tra :

- Nhà Trần thành lập trong hoàn cảnh - 2-3 HS trả lời câu hỏi

nào?

- Nhà Trần đã có những việc làm gì để

củng cố , xây dựng đất nước ?

- GV nhận xét ghi điểm

II Bài mới

Hoạt động 1 : - Sông ngòi cung cấp nước cho

+ Đặt câu hỏi cho HS cả lớp thảo luận nông nghiệp phát triển , song cũng

có khi gây ra lũ lụt, ảnh hưởng đến
.

- Sông ngòi thuận lợi cho sản xuất sản xuất nông nghiệp

nông nghiệp nhưng cũng gây ra những

khó khăn gì? - HS trình bày theo hiểu biết .

- ( HS khá , giỏi )

- Em hãy kể tóm tắt về một cảnh lụt lội

mà em đã chứng kiến hoặc được biết

qua các phương tiện thông tin đại
- HS đọc bài trả lời
chúng?

* GV nhận xét vế lời kể của HS - Nhà Trần đặt ra lệ mọi người đều

Hoạt động 2 : làm việc cả lớp . phải tham gia việc đắp đê . Có lúc,

- GV đặt câu hỏi : vua Trần cũng trông nom việc đắp

- Em hãy tìm các sự kiện trong bài nói đê

lên sự quan tâm đến đê điều cảu nhà

Trần . - HS xem tranh ảnh- GV nhận xét

- GV giới thiệu đê Quai Vạc - Hệ thống đê dọc theo những con

Hoạt động 3 : sông chính được xây đắp , nông

Làm việc cả lớp nghiệp phát triển .

- Nhà Trần đã thu được những kết quả

như thế nào trong công cuộc đắp đê? - Trồng rừng, chống phá rừng, xây

- Ở địa phương em , nhân dân đã làm dựng các trạm bơm nước , củng cố

gì để chống lũ lụt? đê điều

- HS phát bểu ý kiến
- Cả lớp nhận xét bổ sung

- GV nhận chốt lại nội dung bài như - 1-2 HS nhắc lại

SGK ghi bảng .

GV tổng kết: Nhà Trần quan tâm và có

những chính sách cụ thể trong việc đắp

đê phòng chống lũ lụt, xây dựng các

công trình thủy lợi chứng tỏ sự sáng

suốt của các vua nhà Trần. Đó là chính

sách tăng cường sức mạnh toàn dân,

đoàn kết dân tộc làm cội nguồn cho

triều đại nhà Trần
D . CŨNG CỐ - DẶN DÒ :

- Nhà Trần đã làm gì để phát triển kinh tế nông nghiệp?

- Chuẩn bài : Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông –

Nguyên

DUYỆT : ( Ý kiến góp ý )
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản