Giáo án lớp 4 môn Lịch Sử: Tên bài dạy : Những chính sách về kinh tế , văn hoá của vua Quang Trung

Chia sẻ: abcdef_22

A .MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN ) - Nêu được công lao của Quang Trung trong việc xây dựng đất nước : + Đã có nhiều chính sách nhằm phát triển kinh tế : “ Chiếu khuyến nông “ đẩy mạnh phát triển thương nghiệp . Các chính sách này có tác dụng thúc đẩy kinh tế phát triển . + Đã có nhiều chính sách nhằm phát triển văn hoá , giáo dục : “ Chiều lập hôc “ đề cao chữ Nôm , ….Các chính sách này có tác dụng thúc đẩy văn hoá giáo dục phát...

Nội dung Text: Giáo án lớp 4 môn Lịch Sử: Tên bài dạy : Những chính sách về kinh tế , văn hoá của vua Quang Trung

Tên bài dạy : Những chính sách về kinh tế , văn hoá của vua

Quang Trung

A .MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN )

- Nêu được công lao của Quang Trung trong việc xây dựng đất nước

:

+ Đã có nhiều chính sách nhằm phát triển kinh tế : “ Chiếu khuyến

nông “ đẩy mạnh phát triển thương nghiệp . Các chính sách này có

tác dụng thúc đẩy kinh tế phát triển .

+ Đã có nhiều chính sách nhằm phát triển văn hoá , giáo dục : “

Chiều lập hôc “ đề cao chữ Nôm , ….Các chính sách này có tác dụng

thúc đẩy văn hoá giáo dục phát triển .

HS khá giỏi : Lí giải vì sac Quang Trung ban hành các chính

sách kinh tế văn hoá như “ Chiếu khuyến nông “ Chiếu lập học

“ đề coa chữ Nôm

B CHUẨN BỊC . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HỌC SINH
GIÁO VIÊN

I / Kiểm tra

- Bài “Quang Trung đại phá quân - 2-3 HS trả lời

Thanh”

- Gọi 2 HS đọc câu ghi nhớ

- GV nhận xét cho điểm

II / Bài mới

.Hoạt động 1.

Thảo luận nhóm - HS thảo luận nhóm. Đại diện

- GV trình bày tóm tắt tình hình kinh tế nhóm báo cáo kết quả.

đất nước trong thời Trịnh – Nguyễn

phân tranh: ruộng đất bị bỏ hoang,

kinh tế không phát triển. + Quang Trung ban bố “chiếu

- GV chia nhóm và yêu cầu nhóm thảo khuyến nông”, lệnh cho dân đã

luận vấn đề từng bỏ làng quê phải trở về quê

- Vua Quang Trung đã có những chính cũ cày cấy, khai phát ruộng hoang.

sách gì về kinh tế? Nội dung và tác Chỉ vài năm sau, mùa màng trở lại
dụng của các chính sách đó. tươi tốt, làng xóm lại thanh bình.
- GV kết luận: vua Quang Trung ban

hành chiếu khuyến nông(dân lưu tán

phải trở về quê cày cấy), đúc tiền mới,

yêu cầu nhà Thanh mở cửa biên giới

cho dân 2 nước được tự do trao đổi

hàng hoá, mở cửa biển cho thuyền - ( HS khá giỏi )

buôn nước ngoài vào buôn bán. - Chữ Nôm được dùng trong thi cử

Hoạt động 2 : làm việc cả lớp . và nhiều sắc lệnh của nhà nước.

- GV trình bày việc vua Quang Trung Mong muốn của vua Quang Trung

coi trọng chữ Nôm, ban bố chiếu lập là nhằm bảo tồn và phát triển chữ

học . viết của dân tộc

+ Tại sao vua Quang Trung lại đề cao - Đất nước muống phát triển được,

chữ Nôm ? cần phải đề cao dân trí, coi trọng

việc học hành .
+ Em hiểu câu “ xây dựng đất nước lấy

việc học làm đầu” như thế nào ? - 2- 3 HS trả lời

- GV kết luận : Chữ Nôm là chữ của

dân tôc. Việc vua Quang Trung đề cao

chữ Nôm là nhằm đề cao tinh thần dân

tộc .

Hoạt động 3 : Làm việc cả lớp

- GV trình bày sự dang dở của các

công việc mà vua Quang Trung đang

tiến hành và tình cảm của người đời

sau đối với vua Quang Trung.

- GV kết luận.
D . CŨNG CỐ - DẶN DÒ :
- Gọi 2,3 HS đọc ghi nhớ SGK.

+ Em hãy kể lại những chính sách về kinh tế và văn hoá, giáo dục của vua

Quang Trung?

- Chuẩn bị bài: “Nhà Nguyễn thành lập”

- GV nhận xét tiết học.

DUYỆT : ( Ý kiến góp ý )
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản