Giáo án lớp 4 môn Lịch Sử: Tên bài dạy :Trường học thời hậu Lê

Chia sẻ: abcdef_22

A .MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN ) - Biết được sự phá triển của giáo dục thời Hậu Lê những sự cụ thể về tổ chức giáo dục , chính sách khuyến học . + Đến thời Hậu Lê giáo dục có quy củ chặt chẽ ; ở kinh đô có Quốc Tử Giam , ở các địa phương bên cạnh trường công còn các trường tứ ; ba năm có một kì thi Hương và thi Hội ; nội dung học tập là nho giáo . + Chính khuyến khích học tập ; đăt ra lễ xướng danh...

Nội dung Text: Giáo án lớp 4 môn Lịch Sử: Tên bài dạy :Trường học thời hậu Lê

Tên bài dạy : Trường học thời hậu LêA .MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN )

- Biết được sự phá triển của giáo dục thời Hậu Lê những sự cụ thể

về tổ chức giáo dục , chính sách khuyến học .

+ Đến thời Hậu Lê giáo dục có quy củ chặt chẽ ; ở kinh đô có Quốc

Tử Giam , ở các địa phương bên cạnh trường công còn các trường tứ

; ba năm có một kì thi Hương và thi Hội ; nội dung học tập là nho

giáo .

+ Chính khuyến khích học tập ; đăt ra lễ xướng danh , lễ vinh quy ,

khắc tên tuổi người đỗ cao vào bia đá dựng ở Văn Miếu .

.B CHUẨN BỊ

-Tranh vinh quy bái tổ và lễ xướng danh

-Phiếu học tập HS

C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :HỌC SINH
GIÁO VIÊN
I / Kiểm tra :

+ Luật Hồng Đức bảo vệ quyền lợi

của ai? - 2-3 HS trả lời

+ Dưới thời Hậu Lê nhà vua đã làm gì

để bảo vệ đất nước ?

- GV nhận xét cho điểm

II / Bài mới : Một HS đọc nội dung bài

Hoạt động 1 :Thảo luận nhóm

-HS đọc trong SGK các nhóm thảo - Lập văn Miếu , xây dựng lại và

luận câu hỏi: mở rộng lại Thái học viện , thu

+ Việc học với thời Hậu Lê được tổ nhận cả con em thường dân vào

chức như thế nào? trường Quốc Tử Giám , trường có

lớp học , chỗ ở , kho trữ sách, ở

các đạo , đều có trường do nhà

nước mở.

+ Trường học thời Hậu Lê dạy những - Nho giáo, lịch sử các vương triều

điều gì ? phương bắc
+Chế độ thi cử thời Hậu Lê thế nào? - Ba năm có một kì thi Hương và

thi Hội , có kì thi kiểm tra trình độ

GV kết luận: Giáo dục thời Hậu lê có của quan lại

tổ chức quy củ , nội dung học tập là

nho Giáo .

Hoạt động 2:Làm việc cả lớp

+ Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến -Tổ chức lễ đọc tên người đỗ, lễ

khích học tập? đón rước người đỗ về làng , khắc

vào bia đá tên những người đỗ cao

rồi cho đặt ở Văn Miếu.

- GV cho HS xem các hình trong SGK

và tranh ảnh , tham khảo thêm: Khuê

Văn Các và các bia tiến sĩ ở Văn Miếu

cùng hai bức tranh: Vinh Quy bái tổ và

lễ xướng danh để thấy được nhà Hậu

Lê đã rất coi trọng giáo dục.

- GV kết luận như SGK . Gọi HS đọc
ghi nhớ .D . CŨNG CỐ - DẶN DÒ :

+ Em hãy mô tả tổ chức giáo dục dưới thời Hậu Lê?

+ Nhà Hậu lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập?

-Gọi vài HS đọc ghi nhớ

-Chuẩn bị bài: Văn học và khoa học thời Hậu lê.

-GV nhận xét tiết học.

-DUYỆT : ( Ý kiến góp ý )
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản