Giáo án lớp 4 môn tiếng việt

Chia sẻ: chauvanviet

Giúp học sinh : * Hiểu các từ ngữ mới trong bài: Cẩu Khây, tinh thông, yêu tinh * Hiểu nội dung truyện: Ca ngợi sức khỏe, tài năng, lòng nhiệt thành làm việc của bốn anh em Cẩu Khây. * Đọc đúng các từ ngữ, câu, đoạn, bài. Đọc liền mạch các tên riêng Nắm Tay, Đóng Cọc, Lấy Tai Tát Nước, Móng Tay Đục Máng. * Biết đọc diến cảm bài văn với giọng kể khá nhanh; nhấn giọng những từ ngữ trong nội dung truyện...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án lớp 4 môn tiếng việt

Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1
GIÁO ÁN
TIẾNG VIỆT LỚP 4
GV Bùi Văn Mẹo
1
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Ngày dạy:……………………………………………….
Tập đọc:
BỐN ANH TÀI
I.MỤC TIÊU:
Giúp học sinh :
* Hiểu các từ ngữ mới trong bài: Cẩu Khây, tinh thông, yêu tinh
* Hiểu nội dung truyện: Ca ngợi sức khỏe, tài năng, lòng nhi ệt thành làm vi ệc c ủa b ốn anh em C ẩu
Khây.
* Đọc đúng các từ ngữ, câu, đoạn, bài. Đọc li ền m ạch các tên riêng N ắm Tay, Đóng C ọc, L ấy Tai Tát
Nước, Móng Tay Đục Máng.
* Biết đọc diến cảm bài văn với giọng kể khá nhanh; nhấn giọng những từ ngữ trong nội dung truyện
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh minh họa bài đọc trong SGK
- Bảng phụ ghi các câu, đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Khởi động : Ổn định tổ chức
2/ Kiểm tra bài cũ:
3/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:Giới thiệu tên gọi 5 chủ điểm của sách TV 4 - Học sinh lắng nghe
tập 2 và bài tập đọc: Người ta là hoa của đất, vẽ đẹp muôn
màu, những người quả cảm, khám phá thế giới, tình yêu
cuộc sống. Đây là những chủ điểm phản ánh những phương
diện khác nhau của con người: giúp các em hi ểu bi ết v ề
năng lực, tài trí của con người (Người ta là hoa đất) bi ết
rung cảm trước vẽ đẹp của thiên nhiên, đất nước, biết sống
đẹp ( vẽ đẹp muôn màu); có tinh thần dũng c ảm (nh ững
người quả cảm) ham thích du lịch, thám hiểm ( khám phá
thế giới); lạc quan yêu đời ( tình yêu cuộc sống)
*Học sinh xem tranh minh hoạ chủ điểm : Người ta là hoa
đất - Học sinh quan sát tranh
* GV giới thiệu truyện đọc “Bốn anh tài” - Học sinh nhắc lại đề bài.
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc: - 1 học sinh đọc toàn bài
Chia bài tập đọc ra thành 5 đoạn (Mỗi lần xuống dòng là - học sinh đọc tiếp nối 2-3 lượt
1 đoạn và cho học sinh đọc tiếp nối từng đoạn). Hướng dẫn - Học sinh luyện đọc theo cặp
học sinh xem tranh minh hoạ truyện để nhận ra từng nhân - 2 học sinh đọc diễn cảm toàn bài.
vật, có ấn tượng về biệt tài của từng cậu bé .Kết hợp giúp
học sinh hiểu một số từ có trong phần chú thích cuối bài
GV đọc toàn bài
b) Tìm hiểu bài:
Lần lượt cho HS đọc thầm kết hợp 1 em đọc thành tiếng
từng đoạn, kết hợp suy nghĩ trả lời những câu hỏi sau
Hỏi: Sức khoẻ và tài năng Cẩu Khây có gì đặc biệt? Về sức khoẻ Cẩu Khây nhỏ ngươi
nhưng ăn một lúc hết chín chỏ xôi,
mười tuổi sức đã bằng trai 18. Về tài
năng: 15 tuổi đã tinh thông võ nghệ, có
lòng thương dân, có chỉ lớn- quyết trừ
Có chuyện gì xảy ra với quê huơng Cẩu Khây? diệt kẻ ác
Yêu tinh xuất hiện, bắt người và súc
vật khiến làng bản tan hoang, nhiêu nơi
Cẩu Khây lê đường đi trừ diệt yêu tinh cùng những ai? không còn ai sống sót
2
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Cùng 3 người bạn: Nắm Tay Đóng
Mỗi người bạn của Cẩu Khây có tài năng gì? Cọc, Lấy Tai Tát Nước và Móng Tay
Đục Máng.
Nắm Tay Đóng Cọc: có thể dùng tay
làm vồ đóng cọc. Lấy Tai Tát Nước: có
thể dùng tai để tát nước.Móng Tay Đục
Máng: có thể đục gỗ thành lòng màng
dẫn nước vào ruộng.
Tìm chủ đề của truyện - HS đọc lướt toàn truyện
Truyện ca ngợi sức khoẻ, tài năng,
nhiệt thành làm việc nghĩa, cứu dân
lành của 4 anh em Cẩu Khây
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm
Gọi HS đọc tiếp nối 5 HS đọc tiếp nối 5 đoạn của bài
Chọn đoạn 1 và đoạn 2 đê hướng dẫn HS đọc diễn cảm HS luyện đọc và thi đọc diễn cảm
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- Nội dung chính của truyện là gì? HS trả lời
- Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Chính tả: (Nghe- viết)
KIM TỰ THÁP AI CẬP
I.MỤC TIÊU:
Giúp học sinh :
* Nghe, viết đúng chính tả, trình bày đúng đoạn văn Kim tự tháp Ai Cập
* Làm đúng các bài tập phân biệt từ ngữ có âm , vần dễ lẫn: s/x, iêc/iêt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Ba tờ phiếu viết nội dung bài tập 2. 3 băng giấy viết nội dung bài tập 3a hay 3b.
- VBT Tiếng Việt 4, tập 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Khởi động : Ổn định tổ chức
2/ Kiểm tra bài cũ:
3/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:Giới thiệu bài “ Kim Tự Tháp Ai Cập” - Học sinh nhắc lại đề bài.
Hoạt động 2: Hướng dẫn nghe viết
GV đọc bài chính tả - HS theo dõi SGK
- Đọc thầm đọc văn( chú ý những chữ
cần viết hoa, những từ ngữ thường viết
sai và cách trình bày)
Hỏi: Đoạn văn nói điều gì? - Ca ngợi Kim tự tháp là một công trình
kiến trúc vĩ đại của người Ai Cập cổ
Nhắc nhở HS cách trình bày, tư thế ngồi đại
GV đọc chính tả HS viết bài - Học sinh viết bài
GV đọc lại toàn bài chính tả một lần - HS soát bài
GV chấm sửa sai từ 7 đến 10 bài - Đổi vở soát lỗi cho nhau tự sửa những
Nhận xét chung chữ viết sai
3
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
Bài tập 2/6SGK
Gọi HS nêu yêu cầu bài tập Nêu yêu cầu
Đọc thầm đoạn văn làm vào vở bài
Tổ chức trò chơi “ Thi tiếp sức “ theo nhóm tập
GV chốt lại lời giải đúng: Sinh vật- biết-biết- sáng tác- HS thi
tuyệt mỹ- xứng đáng HS sửa bài
Bài tập 3: Lựa chọn
Gv gọi HS nêu yêu cầu bài tập
Tổ chức hoạt động nhóm HS nêu
Gọi HS nhận xét- GV chốt Hs làm việc theo nhóm trình bày
Từ ngữ viết đúng chính tả TN viết sai chính tả
sáng sủa sắp xếp
Sản sinh Tinh sảo
Sinh động Bổ sung
Thời tiết Thân thiếc
Công việc Nhiệc tình
Chiết dành Mải miếc
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- Gọi HS đọc lài bài tập 2 HS đọc
- Dặn HS về nhà làm bài tập 3 vào vở

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Ngày dạy:……………………………………………….
Luyện từ và câu:
CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀM GÌ?
I.MỤC TIÊU:
Giúp học sinh :
* Hiểu cấu tạo và ý nghĩa của bộ phận chủ ngữ (CN) trong câu kể Ai làm gì?
* Biết xác định bộ phận CN trong câu, biết đặt câu với bộ phận CN có sẵn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Một số tờ phiếu viết đoạn văn ở phần nhận xét, đoạn văn ở bài tập 1( phần luyện tập)
- Vở bài tập TV 4, tập 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Bài mới :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “ Chủ ngữ trong câu kể ai
làm gì?”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS hiểu cấu tạo và ý nghĩa của
bộ phận chủ ngữ Ai làm gì?
1/ Phần nhận xét:
- 1 HS đọc nội dung bài tập
- GV giao việc
- Cho HS làm bài - Cả lớp đọc thầm và trả lời các câu hỏi
trong SGK
- HS lên bảng trình bày kết quả - Đại diện lên trình bày- Lớp nhận xét
* GV nhận xét + chốt lại lời giải đúng
2/ Phần ghi nhớ:
- GV cho HS đọc phần ghi nhớ -3-4 HS đọc nội dung ghi nhớ trong
4
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- GV mời 1 HS lên phân tích 1 ví dụ minh ho ạ nội dung ghi SGK.
nhớ
Hoạt động 3: Luyện tập
Bài tập 1:
- Cho HS đọc yêu cầu bài tập 1 - 1 HS đọc to, lớp lắng nghe
- GV giao việc
- Cho HS làm bài - HS làm vào vở
- Cho HS trình bày kết quả lên bảng - 2 HS lên trình bày- Lớp nhận xét
* GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng
Bài tập 2:
- HS đọc yêu cầu của bài - 1 HS đọc to, cả lớp
- GV giao việc
- HS làm bài
- HS trình bày - HS tiếp nối nhau đọc những câu văn đã
đặt- Lớp nhận xét
* GV nhận xét và chốt lại ý đúng
Bài tập 3:
- HS đọc yêu cầu của bài tập - HS đọc to, lớp lắng nghe
- HS khá, giỏi làm mẫu - Cả lớp suy nghĩ, làm việc cá nhân
- HS trình bày kết quả - HS tiếp nối đọc kết quả- Lớp nhận
* GV nhận xét xét
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- HS nhắc lại nội dung phần ghi nhớ
- Yêu cầu HS về nhà hoàn chỉnh đoạn văn (bài tập 3), viết
lại vào vở

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Kể chuyện:
BÁC ĐÁNH CÁ VÀ GÃ HUNG THẦN
I. MỤC TIÊU:
1. Rèn kỹ năng nói
- Dựa vào lời kể của GV và tranh minh ho ạ, HS biết thuyết minh n ội dung m ỗi tranh; k ể l ại đ ược câu
chuyện, có thể kết hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt một cách tự nhiên.
- Nắm được nội dung câu chuyện, biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện
- Câu chuyện ca ngợi bác đánh cá thông minh, mưu trí đã thắng gã hung thần vô ơn, bạc ác…
2. Rèn kỹ năng nghe:
- Chăm chú nghe kể chuyện và nhớ cốt truyện
- Nghe bạn kể chuyện; nhận xét, đánh giá đúng lời kể của bạn; kể tiếp được lời bạn.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Tranh minh hoạ truyện trong SGK phóng to.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Bài mới :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Bác đánh cá và gã hung thần”5
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Hoạt động 2:GV kể chuyện
- GV kể lần 1( kết hợp giải nghĩa từ khó trong truyện) - HS lắng nghe
- GV kể lần 2 ( có tranh minh hoạ) - HS lắng nghe + quan sát tranh
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS thực hiện các yêu cầu của bài
tập
* Tìm lời thuyết minh cho mỗi tranh bằng 1-2 câu: - 1 HS đọc to
- HS đọc yêu cầu bài tập 1 - HS suy nghĩ nói lời thuyết minh cho
- HS làm bài 5 tranh- Lớp nhận xét

- GV nhận xét – viết nhanh dưới mỗi tranh 1 lời thuyết minh
* Kể từng đoạn và toàn bộ câu chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu
chuyện: - 1 HS đọc
- HS đọc yêu cầu của bài tập 2,3 - HS kể từng đoạn câu chuyện . kể
- Kể chuyện trong nhóm xong, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện
- 2-3 nhóm HS tiếp nối thi kể
- Thi kể chuyện trước lớp
- Cả lớp và GV nhận xét bình chọn nhóm, cá nhân k ể chuy ện
hay nhất
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV nhận xét tiết học. Yêu cầu HS về nhà kể lại câu chuyện
cho người thân
- Dặn HS đọc trước yêu cầu và gợi ý của bài tập k/c trong
SGK

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập đọc:
CHUYỆN CỔ TÍCH VỀ LOÀI VẬT
I.MỤC TIÊU:
Giúp học sinh :
* Đọc lưu loát toàn bài:
- Đọc đúng các từ ngữ khó do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương.
- Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng kể chậm, dàn trãi, dịu dàng; chậm hơn ở câu thơ kết bài.
* Hiểu ý nghĩa của bài thơ: Mọi vật được sinh ra trên trái đất này là vì con người, vì tr ẻ em. Hãy dành
cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh minh họa bài đọc trong SGK
- Băng giấy viết sẵn câu, đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 2 HS đọc bài “ Bốn anh tài” và trả lời các câu hỏi trong SGK
2. Bài mới :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: GV giới thiệu “Chuyện cổ tích về loài - Học sinh nhắc lại đề bài.
người”
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
GV cho HS đọc tiếp nối nhau 7 khổ thơ từ 2 đến 3 lượt.
GV kết hợp sửa lỗi về phát âm, cách đọc cho HS hiểu ( nhắc

6
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
HS đọc ngắt đúng nhịp) - Học sinh đọc tiếp nối 2-3 lượt
HS luyện đọc theo cặp. 1-2 HS đọc cả bài - HS đọc
Gv đọc diễn cảm toàn bài- giọng kể chậm, dàn trãi, d ịu
dàng chậm hơn ở câu thơ kết .Nhấn giọng những từ ngữ:
Trước nhất, toàn là, sáng lắm, tình yêu, lời ru, bi ết ngoan,
biết nghĩ, thật to……. - HS lắng nghe
b) Tìm hiểu bài:
HS trao đổi nhóm, trả lời các câu hỏi trong SGK - Đại diện các nhóm TL trước lớp
GV cho HS đọc thầm và gợi ý cho HS trả lời lần lượt trả
lời các câu hỏi sau:
Trong “câu chuyện cổ tích” này, ai là người được sinh - Trẻ em được sinh ra đầu tiên trên trái
ra đầu tiên? đất. Trái đất lúc đó chỉ có toàn là trẻ
con, cảnh vật trống vắng, trụi trần,
không dáng cây, ngọn cỏ
Sau khi trẻ sinh ra, vì sao cần có ngay mặt trời? - Để trẻ nhìn cho rõ
Sau khi trẻ sinh ra, vì sao cần có ngay người mẹ? - Vì trẻ cần lời ru và tình yêu, trẻ cần
bế bồng, chăm sóc.
Bố giúp trẻ em những gì? - Giúp trẻ hiểu biết, bảo cho trẻ
ngoan, dạy trẻ biết nghĩ
Thầy giáo giúp trẻ em những gì? - Dạy trẻ học hành
- HS đọc lướt toàn truyện
Cho HS đọc thầm cả bài thơ, suy nghĩ, nói ý nghĩa c ủa bài - HS trả lời.
thơ này là gì?
GV chốt ý: Bài thơ tràn đầy yêu mến đối với con người,
với trẻ em. Trẻ em cần được yêu thương, chăm sóc, dạy
dỗ.Tất cả những gì tốt đẹp nhất đều được dành cho trẻ em.
Mọi vật, mọi người sinh ra là vì trẻ em, để yêu mên, giúp đỡ
trẻ em
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm và HTL bài thơ
Gọi HS đọc tiếp nối bài thơ- GV kết hợp hướng dẫn để
HS tìm đúng giọng đọc của bài thơ, diễn cảm. HS đọc tiếp nối
GV đọc mẫu và hướng dẫn HS cả lớp luyện đọc
HS nhẩm HTL bài thơ HS luyện đọc và thi đọc diễn cảm
Thi đọc thuộc lòng từng khổ và cả bài
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- Nội dung chính của bài thơ là gì? HS trả lời
- Dặn HS về nhà HTL bài thơ
- GV nhận xét tiết học.

RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập làm văn:
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT.
I. MỤC TIÊU:
- Củng cố nhận thức về 2 kiểu mở bài(trực tiếp và gián tiếp) trong bài văn tả đồ vật.
- Thực hành viết đoạn mở bài cho một bài văn miêu tả đồ vật theo 2 cách trên.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng phụ viết sẵn nội dung cần ghi nhớ về 2cách mở bài( trực tiếp và gián tiếp) trong bài văn tả đồ
vật:
7
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
-Bút dạ, 3-4 tờ giấy trắng để HS làm bt2,VBTTV4 tập 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:
-Gọi 2 HS nhắc lại kiến thức về 2cách mở bài trong bài văn t ả đ ồ v ật( m ở bài tr ực ti ếp và gián
tiếp).
-Mở bảng phụ đã viết sẵn 2 cách mở bài.
2. Bài mới :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “ Luyện tập xây dựng mở
bài trong bài văn miêu tả đồ vật”
Hoạt động 2:Hướng dẫn HS luyện tập
Bài tập 1:
- HS tiếp nối nhau đọc yêu cầu của bài tập - 2 HS tiếp nối nhau đọc
- GV giao việc - HS trao đổi nhóm
- HS trình bày - HS phát biểu ý kiến
- Cả lớp và GV nhận xét, kết luận
Bài tập 2:
- HS đọc yêu cầu bài tập - 1 HS đọc
- Tổ chức cho Hs thực hiện: HS luyện viết mở bài theo hai - HS tiếp nối đọc nhau đọc bài viết
cách khác nhau cho bài văn.- GV phát giấy cho 3-4 HS
- Cả lớp và GV nhận xét -chấm điểm
- GV mời những HS làm bài trên phiếu dán bài lên bảng - 1 vài lên trình bày
lớp , đọc kết quả
- Cả lớp và Gv nhận xét bình chọn những bạn vi ết m ở bài
hay nhất
Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS viết bài chưa đạt về nhà hoàn chỉnh 2 đo ạn
văn, viết lại vào vở

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Luyện từ và câu:
MỞ RỘNG VỐN TỪ: TÀI NĂNG
I. MỤC TIÊU:
- Mở rộng vốn từ của HS thuộc chủ điểm trí tuệ, tài năng. Biết sử dụng các từ đã h ọc đ ể đặt câu và
chuyển các từ đó vào vốn từ tích cực.
- Biết được một số câu tục ngữ gắn với chủ điểm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- 4-5 tờ giấy phiếu khổ to kẻ bảng phân loại từ ở bài tập 1
- Vở BTTV 4, tập 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: 1 HS nhắc lại nội dung cần ghi nhơ trong tiết LTVC trước. Cho ví dụ
1 HS làm bài tập 3
2. Bài mới :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “ Mở rộng vốn từ Tài năng”


8
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập
Bài tập 1:
- HS đọc nội dung bài tập - 1 HS Đọc
- GV giaoviệc. Phát phiếu và 1 vài trang pho to tự đi ển cho - Cả lớp đọc thầm, trao đổi, chia
HS làm bài nhanh các từ có tiếng tài vào 2 nhóm
- HS trình bày kết quả - Đại diện các nhóm trình bày kết quả
- Cả lớp nhận xét
- GV nhận xét , tính điểm, chốt lại lời giải đúng - HS viết lời giải đúng vào vở
Bài tập 2:
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV giao việc - Mỗi HS tự đặt 1 câu với mỗi từ trong
các từ ở BT1.
- HS trình bày - HS tiếp nối nhau đọc nhanh câu của
- GV nhận xét mình
Bài tập 3:
- HS đọc yêu cầu của bài - 1 HS đọc
- GV gợi ý bài
- HS làm bài -1 vài HS lên trình bày bài- Lớp nhận
xét
- GV nhận xét và chốt ý đúng - Cả lớp sửa bài
Bài tập 4:
- GV nêu yêu cầu của bài tập - Hs đọc lại yêu cầu
- HS trình bày - HS đọc nối tiếp nhau những câu tục
ngữ các em thích
Hoạt động 3: Củng cố- dặn dò
- GV nhận xét giờ học
- Yêu cầu HS về nhà HTL 3 câu tục ngữ

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập làm văn:
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG KẾT BÀI
TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT
I.MỤC TIÊU:
- Củng cố nhận thức về 2 kiểu kết bài ( mở rộng và không mở rộng) trong bài văn tả đồ vật
- Thực hành viết kết bài mở rộng cbo một bài văn miêu tả đồ vật
II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:
Bút dạ; một số tờ giáy trắng để HS làm bài tập 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 2 HS đọc các đoạn mở bài ( trực tiếp, gián tiếp) cho bài văn miêu t ả cái
bàn học (BT 2, tiết TLV trước)
2. Bài mới :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS luyeän taäp
Baøi taäp 1:
- HS ñoïc noäi dungbaøi taäp1 - 1 HS ñoïc – caûlôùptheodoõi
- GV môøi HS nhaéclaïi kieánthöùcveà2 caùchkeátbaøi - 1-2 HS nhaéc
9
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
veàvaênKC
- HS ñoïc thaàmbaøi Caùi noùn vaøtöï laømbaøi - HS suynghólaømcaùnhaân
- HS trìnhbaøy - HS phaùt bieåu yù kieán- Caû lôùp
nhaänxeùt
- GV nhaänxeùt,choátlaïi lôøi giaûi ñuùng.
Baøi taäp 2:
- HS ñoïc 4 ñeàbaøi - 1 HS ñoïc
- Lôùplaømvieäc - Caû lôùp suy nghó, choïn ñeà baøi
vaên mieâu taû. Moät soá em phaùt
- HS laøm vaøo vôû hoaëc VBT- GV phaùt buùt daï vaø bieåu
giaùytraéngcho1 vaøi HS laøm - HS noái tieápnhauñoïc baøi vieát
- Nhöõng HS laøm treân giaáy daùn
baøi leânbaûng
- GV nhaänxeùtchoñieåmvieátkeátbaøi hay - Caû lôùp nhaän xeùt, bình choïn,
söûachöõa
Hoaït ñoäng 3: Cuûngcoá,daëndoø
- GV nhaänxeùttieáthoïc
- Yeâu caàunhöõngHS vieátñoaïnkeátbaøi chöañaït veà
nhaøvieátlaïi
- DaënHS chuaånbò giaáy,buùtñeålaømbaøi kieåmtra.

RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Tổ trưởng kiểm tra Ban giám hiệu
( Duyệt)
Tuần 20
Ngày dạy:……………………………………………….
Tập đọc:
BỐN ANH TÀI (Tiếp theo)
I.MỤC TIÊU:
Yêu cầu học sinh :
* Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài. Biết thuật lại sinh động cuộc chi ến đ ấu c ủa b ốn anh chàng tài
chống lại yêu tinh. Biết đọc diễn cảm bài văn, chuyển gi ọng linh ho ạt phù h ợp v ới di ễn bi ến c ủa câu
chuyện: Hồi hộp ở đoạn đầu; gắp gáp, dồn dập ở đoạn tả cuộc chiến đấu quyết li ệt chống yêu tinh;
chậm rãi, khoan thai ở lời kết
* Hiểu các từ ngữ mới trong bài: núc nác, núng thế
Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi sức khỏe, tài năng, tinh thần đoàn kết hiệp lực chiến đấu quy
phục yêu tinh, cưua dân bản của bốn anh em Cẩu Khây
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh minh họa bài đọc trong SGK
- Bảng phụ ghi các câu, đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc.
10
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Khởi động : Ổn định tổ chức
2/ Kiểm tra bài cũ: 2-3 HS đọc thuộc lòng bài thơ “Chuyện cổ tích về loài người”, trả lời các câu
hỏi trong SGK
3/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:
GV cho HS xem tranh minh họa trong SGk miêu tả cu ộc
chiến của bốn anh em Cẩu Khây với yêu tinh. - Học sinh quan sát tranh
GV giới thiệu truyện đọc “Bốn anh tài” - Học sinh nhắc lại đề bài.
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
GV cho HS đọc tiếp nối 2 đoạn của bài (Đoạn1: 6 dòng
đầu. Đoạn 2:còn lại) . GV kết hợp sửa lỗi cách đ ọc cho HS, - Học sinh đọc tiếp nối 2-3 lượt
giúp HS hiểu các từ mới được giải nghĩa (phần chú thích - Học sinh luyện đọc theo cặp
SGK) - 2 học sinh đọc diễn cảm toàn bài.
GV đọc diễn cảm toàn bài ( chú ý nhấn giọng những từ
ngữ gợi tả, gợi cảm.
b) Tìm hiểu bài
Lần lượt cho HS đọc thầm kết hợp 1 em đọc thành tiếng
từng đoạn, kết hợp suy nghĩ trả lời những câu hỏi sau
Hỏi: Tới nơi yêu tinh ở, anh em Cẩu Khây gặp ai và đã
được giúp đỡ như thế nào? - Anh em Cẩu Khây chỉ gặp 1 cụ già
còn sống sót. Bà cụ nấu cơm cho họ
ăn và cho họ ngủ nhờ.
Yêu tinh có phép thuật gì đặt biệt? - Yêu tinh có phép thuật phun nước
như mưa làm nước dâng ngạp cả
cánh đồng, làng mạc.
Thuật lại cuộc chiến đấu của bốn anh em chống yêu HS thuật
tinh. Anh em Cẩu Khây có sức khỏe và tài
Vì sai anh em Cẩu Khây chiến thắng được yêu tinh? năng phi thường: đánh nó bị thương,
phá phép thần thông của nó. Họ dũng
cảm đồng tâm, hiệp lực nên đã thắng
yêu tinh, buộc nó quy hàng.
Câu chuyện ca ngợi sức khỏe, tài
năng, tinh thần đoàn kết, hiệp lực
chiến đấu quy phục yêu tinh cứu dân
Ý nghĩa của câu chuyện này là gì? bản của 4 anh em Cẩu Khây

Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm
Gọi HS đọc tiếp nối 2 HS đọc tiếp nối 5 đoạn của bài
GV hướng dẫn cả lớp luyện đọc HS luyện đọc và thi đọc diễn cảm
GV đọc mẫu HS luyện đọc theo cặp- thi đọc
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- Nội dung chính của truyện là gì? HS trả lời
- Dặn HS về nhà tập thuật lại câu chuyện thật hấp dẫn
cho người thân

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................


11
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Ngày dạy:……………………………………………….
Chính tả (Nghe- viết):
CHA ĐẺ CỦA CHIẾC LỐP XE ĐẠP
I.MỤC TIÊU:
Yêu cầuHS :
- Nghe, viết đúng chính tả, trình bày đúng bài Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp .
- Phân biệt tiếng có âm, vần dễ lẫn: ch/tr, uôt/uôc
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Một số tờ phiếu viết nội dung bài tập 2a, 3a.
- Tranh minh họa hai truyện ở bài tập 3/SGK
- VBT Tiếng Việt 4, tập 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Khởi động : Ổn định tổ chức
2/ Kiểm tra bài cũ: GV mời 1 HS đọc cho 2 bạn viết, cả lớp viết vào nháp những từ ngữ , sản sinh,
sắp xếp, thân thiết, nhiệt tình……..
3/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:Giới thiệu bài viết chính tả “ Cha đẻ của
chiếc lốp xe đạp” - Học sinh nhắc lại đề bài.
Hoạt động 2: Hướng dẫn nghe viết
GV đọc toàn bài chính tả - HS theo dõi SGK
- Đọc thầm đọc văn (chú ý những chữ
cần viết những tên tiêng nước ngoài,
những chữ số La mã, những từ ngữ
thường viết sai và cách trình bày)
Nhắc nhở HS cách trình bày, tư thế ngồi - Học sinh viết bài
GV đọc chính tả HS viết bài - HS soát bài
GV đọc lại toàn bài chính tả một lần - Đổi vở soát lỗi cho nhau tự sửa những
GV chấm sửa sai từ 7 đến 10 bài chữ viết sai
Nhận xét chung
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
Bài tập 2/14SGK ( HS chọn 1 trong 2 đọan)
Gọi HS nêu yêu cầu bài tập Nêu yêu cầu
Đọc thầm khổ thơ, làm vào vở bài tập
– điền ch/tr, uôt/uôc vào chỗ trống
GV dán 3 tờ phiếu lên bảng HS Điền nhanh âm đầu hoặc vần thích
hợp vào chỗ trống. Từng thi đọc kết
GV chốt lại lời giải đúng: quả
Đoạn a)Chuyền trong- chim- trẻ HS sửa bài
Đoạn b) Cuốc- buộc- thuốc- chuột.
Bài tập 3: (HS chọn 1 trong 2 đoạn)
Gv gọi HS nêu yêu cầu bài tập
Tổ chức hoạt động nhóm ( như bài tập 2) HS nêu
Gọi HS nhận xét- GV chốt lời giải đúng: Hs làm việc theo nhóm trình bày
Đoạn a)Đãng trí bác học: đãng trí, chẳng thấy, xuất
trình
Đoạn b) Vị thuốc quý: Thuốc bổ, cuộc đi bộ, buộc
ngoài
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- Gọi HS đọc lài bài tập 2 HS đọc
- Dặn HS về nhà viết lại những từ ngữ đã sai

12
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
13
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Ngày dạy:……………………………………………….
Luyện từ và câu:
LUYỆN TẬP VỀ CÂU KỂ AI LÀM GÌ?
I. MỤC TIÊU:
- Củng cố kiến thức và kỹ năng sử dụng câu kể Ai làm gì?: Tìm được các câu kể Ai làm gì?
Trong đoạn văn. Xác định được bộ phận CN,VN trong câu
- Thực hành viết được mộtc đoạn văn có dùng kiểu câu Ai làm gì ?
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Một số tờ phiếu viết rời từng câu văn trong bài tập 1 để HS làm BT1,2
- VBT Tiếng việt 4, tập 2
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: 1 HS làm bài tập 1, 2 tiết LTVC trước
1 HS đọc thuộc lòng 3 câu tục ngữ ở BT3
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “ Luyện tập về câu kể ai
làm gì?”
Hoạt động 2: Hướng dẫn luỵên tập
Bài tập1:
- 1 HS đọc nội dung bài tập - Cả lớp theo dõi SGK
- HS đọc thầm đoạn văn - Cả lớp đọc thầm và trao đổi cùng
bạn để tìm câu kể Ai là gì?
- HS trình bày - HS phát biểu- lớp nhận xét
- GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng
Bài tập 2:
- GV nêu yêu cầu của bài
- HS làm bài cá nhân - HS làm bài
- HS trình bày - HS phát biểu- cả lớp nhận xét
- GV chốt lại ý đúng
Bài tập 3:
- HS nêu yêu cầu của bài
- GV treo tranh ảnh minh họa ( nếu có) và nhắc nhở HS
về yêu cầu của bài
- HS viết đoạn văn - Cả lớp làm bài
- HS trình bày - HS đọc nối tiếp nhau đoạn đã viết
- Cả lớp nhận xét
- GV nhận xét, chấm bài và khen những HS có đoạn văn
hay.
Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò
- GV nhâïn xét tiết học
- Yêu cần những HS viết đoạn văn chưa đạt về nhà hoàn
chỉnh, viết lại vào vở

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

14
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo

Ngày dạy:……………………………………………….
Kể chuyện:
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC
I. MỤC TIÊU:
- Rèn kỹ năng nói: HS biết kể tự nhiên, bằng lời của mình một câu chuyện(mẩu chuyện, đoạn
truyện) các em đã nghe, đã đọc nói về một người có tài. Hiểu truyện, trao đổi được với các bạn
về nội dung , ý nghĩa câu chuyện.
- Rèn kỹ năng nghe: HS chăm chú nghe lời bạn kể nhận xét đúng lời kể của bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Một số truyện về người có tài : Truyện cổ tích, thần thoại, truy ền thuy ết, truy ện danh nhân,
truyện thiếu nhi …
- Giấy khổ to viết dàn ý KC
- Bảng phụ viết tiêu chuẩn đánh giá bài kể chuyện.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: 1 hs kể 1-2 đoạn của câu chuyện Bácđánh cá và gã hung thần, nêu ý nghĩa
câu chuyện
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài” Kể chuyện đã nghe, đã
đọc”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của đề bài
- HS đọc đề bài - 1 HS đọc
-GV lưu ý HS: Chọn đúng 1 câu chuyện em đã đọc hoặc
dã nghe. Những nhân vật có tài được nêu làm ví dụ trong
sách là những nhân vật các em đã biết qua các bài học
trong SGK
- Một số HS giới thiệu câu chuyện - Một vài HS nối tiếp nhau giới thiệu
tên câu chuyện của mình
Hoạt động 3: HS thực hành kể chuyện, trao đổi về ý
nghĩa câu chuyện
GV mời 1 HS đọc lại dàn ý bài KC.
- HS kể trong nhóm - Từng cặp HS KC, trao đổi về ý
nghĩa câu chuyện.
- HS thi kể - HS thi kể theo nhóm hoặc cá nhân
( khuyến khích những HS xung phong
kể trước)
- Cả lớp nhận xét và bình chọn bạn
kể hay nhất, bạn kể tự nhiên, hấp
- GV nhận xét và ghi điểm dẫn nhất
Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học, khen những HS chăm chú nghe
bạn kể, nhận xét lời kể của bạn chính xác, đặt câu hỏi
hay.
- Yêu cầu HS về nhà tập kể lại câu chuyện vừa kể ở
lớp cho người thân

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY

15
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................


Ngày dạy:……………………………………………….
Tập đọc:
TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN
I.MỤC TIÊU:
1. Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài. Biết đọc diễn cảm bài văn với cảm hứng tự hào, ca ngợi
2. Hiểu các từ ngữ mới trong bài ( chính đáng, văn hóa Đông Sơn, hoa văn, vũ công, nhân bản, chim
Lạc, chim Hồng)
Hiểu nội dung ý nghĩa của bài : Bộ sưu tập trống đ ồng Đông S ơn r ất phong phú , đa d ạng v ới hoa
văn rất đặc sắc, là niềm tự hào chính đáng của người Việt Nam.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Ảnh trống đồng trong SGK phóng to
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Khởi động : Ổn định tổ chức
2/ Kiểm tra bài cũ: GV gọi 2 HS lên đọc truyện “Bốn anh tài”, trả lời các câu hỏi về nội dung truyện
3/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:
GV cho HS xem tranh minh họa và gi ới thi ệu m ột vài ý - Học sinh quan sát tranh+ lắng nghe
nghĩa của chiếc trống đồng - Học sinh nhắc lại đề bài.
GV giới thiệu bài “Trống đồng Đông Sơn”
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
GV cho HS đọc tiếp nối từng đoạn HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn
( Đoạn 1: từ đầu- hươu nai có gạc…
Đoạn 2: phần còn lại ). Kết hợp hướng dẫn HS quan sát
trống đóng SGK . Giúp HS hiểu các từ mới và khó trong bài,
yêu cầu HS đặt câu với một số từ đồnh thời nhắc HS lưu ý
những chỗ ngầm nghỉ hơi giữa các cụm từ trong câu văn khá
dài.
HS luyện đọc theo cặp. 1-2 HS đọc cả bài - Học sinh luyện đọc theo cặp
GV đọc diễn cảm toàn bài- giọng tự hào - 2 học sinh đọc diễn cảm toàn bài.
b) Tìm hiểu bài
GV hướng dẫn HS làm việc theo nhóm - Hs làm việc theo nhóm
HS đọc thầm đoạn 1 kết hợp 1 em đọc thành ti ếng từng
đoạn, kết hợp suy nghĩ trả lời những câu hỏi sau
Hỏi: Trống đồng Đông Sơn đa dạng như thế nào? Trống đồng Đông Sơn đa dạng về
hình dáng, kích cỡ lẫn phong cách
trang trí, sắp xếp hoa văn.
Hoa văn trên mặt trống đồng được tả như thế nào? Giữa mặt trống là hình ngôi sao
nhiều cánh, hình tròn đồng tâm, hình
vũ công nhảy múa, chèo thuyền….
HS đọc thầm đoạn còn lại, trao đổi, trả lời câu hỏi: Lao động ,đánh cá, săn bắn, đánh
Hỏi:Những hoạt động nào của con ngừơi được miêu tả trống, thổi kèn, cầm vũ khí bảo vệ
trên trôùng đồng ? quê hương.

Vì sao có thể nói hình ảnh con người chiếm vị trí n ổi bật Vì những hình ảnh hoạt động của
trên hoa văn trống đồng? con người là những hình ảnh nổi rõ
nhất trên hoa văn……
16
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Trống đồng Đông Sơn đa dạng, hoa
Vì sao trống đồng là niềm tự hòa chính đáng c ủa người văn trang trí đẹp, là một cổ vật quý
Việt nam ta? giá phản ánh trình độ văn minh.

Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm
Gọi HS đọc tiếp nối 2 HS đọc tiếp nối 2 đoạn của bài
GV hướng dẫn cả lớp luyện đọc HS luyện đọc và thi đọc diễn cảm
GV đọc mẫu HS luyện đọc theo cặp- thi đọc
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- Nội dung chính của bài là gì? HS trả lời
- Dặn HS về nhà tiếp tục luyện đọc bài văn, kể những
nét độc đáo của trống đồng Đông Sơn cho ngừơi thân

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập làm văn:
MIÊU TẢ ĐỒ VẬT
( Kiểm tra viết)
I. MỤC TIÊU:
Thực hành viết hoàn chỉnh một bài văn miêu t ả đồ vật sau giai đo ạn h ọc v ề văn miêu t ả đ ồ v ật- bài vi ết đúng
với yêu cầu của đề, có đủ 3 phần( Mở bài, thân bài, k ết bài), diễn đạt thành câu, l ờ văn sinh đ ộng, t ự nhiên
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Tranh minh họa một số đồ vâït trong SGK
- Bảng lớp viết đề bài và dàn ý của bài văn miêu tả đồ vật
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới: Kiểm tra viết
Hoạt động 2: Ra đề
Một số điểm cần lưu ý:
- Ra đề bài tả đồ vật, đồ chơi gần gũi với các em ( tránh ra
đề tả những đồ vật, đồ chơi xa lạ)
- Ra đề gắn với nhứng kiến thức TLV vừa học
- Nêu ra ít nhất 3 đề để HS rộng rãi lựa chọn được 1 đ ề bài
mình thích
- Nhắc HS nên lập dàn ý, làm nháp trước khi vi ết vào gi ấy
kiểm tra
Hoạt động 3: Củng cố,dặn dò
Dặn HS đọc trước nội dung tiết TLV Luyện tập giới thiệu
địa phương, quan sát những dổi mới ở xóm làng hoặc phố
phường…..

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Luyện từ và câu:
MỞ RỘNG VỐN TỪ: SỨC KHỎE
17
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
I.MỤC TIÊU:
- Mở rộng và tích cực hóa vốn từ thuộc chủ điểm sức khỏe của HS
- Cung cấp cho HS một số thành ngữ, tục ngữ liên quan đến sức khỏe
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
Vở BTTV 4, tập 2
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 2 HS đọc đoạn văn kể về công việc làm trực nhật lớp, chỉ rõ các câu Ai
làm gì? Trong đoạn viết (BT3, Tiết LTVC trước)
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài” Mở rộng vốn từ : Sức khỏe”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài tập1:
- HS đọc nội dung bài tập - 1 HS đọc
- HS đọc thầm - HS đọc và trao đổi theo nhóm để làm
bài
- HS trình bày - Đại diện các nhóm lên trình bày kết
quả- Lớp nhận xét
- GV nhận xét và kết luận
Bài tập 2:
- GV nêu yêu cầu của bài tập
- HS trao đổi nhóm - Các nhóm HS trao đổi ý kiến
- HS trình bày kết quả - Đại diện nhóm trình bày-lớp nhận xét
- Giáo viên nhận xét và chốt ý đúng - HS viết vào vở
Bài tập 3: Cách tổ chức tương tự như BT2
Bài tập 4:
- HS đọc yêu cầu của bài- GV gợi ý -1-2 HS đọc
- HS làm bài - HS làm
- HS trình bày - Đại diện HS phát biểu
- GV chốt ý đúng - HS ghi vào vở
Hoạt động 3: Củng cố- dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS học thuộc lòng các câu thành ngữ, tục ngữ
trong bài

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập làm văn:
LUYỆN TẬP GIỚI THIỆU ĐỊA PHƯƠNG
I.MỤC TIÊU:
- HS nắm được cách giới thiệu về địa phương qua bài văn mẫu Nét mới ở Vĩnh Sơn
- Bước đầu biết quan sát và trình bày được những đổi mới nơi em sinh sống.
- Có ý thức đối với việc xây dựng quê hương
II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC:
Tranh minh họa một số nét đổi mới ở địa phương em
Bảng phụ viết dàn ý của bài giới thiệu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Bài mới:
18
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới” Luyện tập giới thiệu địa
phương”
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện tập
Bài tập 1:
- 1 HS đọc nội dung BT1 - Cả lớp theo dõi SGK
- HS làm bài - HS làm bài cá nhân, đọc thầm, suy
nghĩ, trả lời các câu hỏi.
- GV giúp HS nắm dàn ý bài giới thiệu
Bài tập 2:
* Xác định yêu cầu của đề bài
- HS đọc yêu cầu của đề bài.
- GV phân tích đề, giúp HS nắm vững yêu cầu, tìm được n ội
dung cho bài giới thiệu.
- HS trình bày - HS tiếp nối nhau nói nội dung các em
chọn giới thiệu
* HS thực hành giới thiệu về những đổi mới của địa phương:
- HS thực hành - Thực hành giới thiệu trong nhóm
- HS thi - Thi giới thiệu trước lớp
- Cả lớp bình chọn người giới thiệu địa
phương mình tự nhiên,chân thực, hấp
- GV nhận xét
Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà viết lại bài giới thiệu của em.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Tổ trưởng kiểm tra Ban giám hiệu
( Duyệt)
Tuần 21
Ngày dạy:……………………………………………….
Tập đọc:
ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRẦN ĐẠI NGHĨA
I.MỤC TIÊU:
Yêu cầu học sinh :
1. Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài. Đọc rõ ràng các số chỉ th ời gian, t ừ phiên âm ti ếng n ước ngoài:
1935, 1946, 1948, 1952, súng ba-đô- ca
Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể rõ ràng, chậm rãi, cảm hứng ca ngợi nhà khoa h ọc đã có
cống hiến sâu sắc cho đất nước
2. Hiểu các từ ngữ mới trong bài : Anh hùng Lao động, tiện nghi, cương vị, Cục Quân giới , cống
hiến….
Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài: Ca ngợi Anh hùng Lao động trần Đại Nghĩa đã có những cống
hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng và xây dựng nề khoa học trẻ của đất nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
19
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- Ảnh chân dung Trần Đại Nghĩa trong SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Khởi động : Ổn định tổ chức
2/ Kiểm tra bài cũ: 2-3 HS đọc bài “Trống đồng Đông Sơn”, trả lời các câu hỏi trong SGK
3/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:
GV cho HS xem ảnh chân dung nhà khoa học, năm sinh,
năm mất. - Học sinh quan sát ảnh
GV giới thiệu bài “Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa - Học sinh nhắc lại đề bài.

Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
+ GV cho HS đọc tiếp nối 4 đoạn của bài (Mỗi lần
xuống dòng là 1 đoạn). GV kết hợp sửa lỗi cách đọc cho - Học sinh đọc tiếp nối 2-3 lượt
HS, nhắc các em chú ý những chỗ ngầm nghỉ hơi gi ữa các
cụm từ trong câu văn khá dài
+ Luyện đọc theo cặp. - Học sinh luyện đọc theo cặp
- 1-2HS đọc cả bài văn
+ GV đọc diễn cảm toàn bài giọng kể rõ ràng chậm rãi - 2 học sinh đọc diễn cảm toàn bài.
nhấn giọng những từ ngữ ca ngợi nhân cách và những c ống
hiến cho đất nước của nhà khoa học
b) Tìm hiểu bài
Lần lượt cho HS đọc thầm kết hợp đọc thành tiếng từng
đoạn 1, kết hợp suy nghĩ trả lời những câu hỏi sau
Hỏi: Nói lại tiểu sử của Trần Đại Nghĩa trước khi theo
Bác Hồ về nước. - TĐN tên thật là Phạm Quang Lê; quê
ở Vĩnh Long; học trung học ở Sài Gòn,
năm 1935 sang Pháp học đại học theo
học đồng thời cả 3 ngành: kỹ sư cầu
cống- Điện- hàng không….
Em hiểu nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc là gì? - Đất nước đang bị giặc xâm lăng ,
nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ
quốc là nghe theo tình cảm yêu nước,
trở về xây dựng và bảo vệ đất nước.
Giáo sư TĐN đã có đóng góp gì lớn cho kháng chiến? - Trên cương vị Cục trưởng Cục Quân
Giới, ông đã cùng anh em nghiên cứu
chế tạo ra loại vũ khí có sức công phá
lớn: súng ba-đô-ca, sung không giật
bom bay tiêu diệt xe tăng và lô cốt giặc
- Ông có công lớn trong việc xây dựng
Nêu đóng góp của TĐN cho sự nghiệp xây dựng TQ. nền khoa học trẻ tuổi của nước nhà.
Nhiều năm liền, giữ cương vị chủ
nhiệm UBKHKT Nhà nước
- Năm 1948, ông được phong thiếu
Nhà nước đánh giá cao những đóng góp của ông TĐN tướng. Năm 1952 ông được tuyên
như thế nào? dương Anh hùng Lao động. Ông còn
được nhà nước tặng giải thưởng Hồ
Chí Minh và nhiều huân chương cao
quý.
- Nhờ ông yêu nước, tận tụy hết lòng
Nhờ đâu ông TĐN có những cống hiến lớn như vậy? vì nước; ông là nhà khoa học xuất sắc,
ham nghiên cứu, học hỏi.
20
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm
Gọi 4 HS đọc tiếp nối 4 đoạn - 4HS đọc tiếp nối 4 đoạn của bài
GV hướng dẫn cả lớp luyện đọc và thi đọc diễn cảm -HS luyện đọc và thi đọc diễn cảm
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV yêu cầu HS nêu ý nghĩa của bài? HS trả lời như phần mục tiêu
- GV nhận xét tiết học

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
21
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Ngày dạy:……………………………………………….
Chính tả (Nhớ- viết):
CHUYỆN CỔ TÍCH VỀ LOÀI NGƯỜI
I.MỤC TIÊU:
Yêu cầuHS :
- Nhớ và viết đúng chính tả, trình bày 4 khổ thơ trong bài Chuyện cổ tích về loài người.
- Luyện viết đúng các tiếng có âm đầu, dấu thânh dễ lẫn ( r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- 3-4 tờ phiếu khổ to photo nội dung BT2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Kiểm tra bài cũ: GV mời 1 HS đọc cho 2 bạn viết, cả lớp viết vào nháp những từ ngữ b ắt đ ầu
bằng tr/ch hoặc có vần uôt/uôc
2/ Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1:Giới thiệu bài viết chính tả “ Chuyện cổ
về loài người” - Học sinh nhắc lại đề bài.
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nhớ- viết
- GV nêu yêu cầu của bài - HS theo dõi SGK
- HS đọc thuộc lòng 4 khổ thơ cần viết trong bài Chuyện - Đọc thầm 4 khổ thơ
cổ về loài người
- HS gấp sách và viết bài - Học sinh viết bài
- Nhắc nhở HS cách trình bày, tư thế ngồi
- GV chấm sửa sai từ 7 đến 10 bài - Đổi vở soát lỗi cho nhau tự sửa những
Nhận xét chung chữ viết sai
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
Bài tập 2/22SGK ( HS chọn 1 trong 2 đọan)
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập - Nêu yêu cầu
- Đọc thầm khổ thơ, làm vào vở bài tập
- GV dán 3 tờ phiếu lên bảng - 3 HS lenâ bảng làm bài. Từng em đọc lại
đoạn thơ hoàn chỉnh
- Lớp nhận xét
- GV chốt lại lời giải đúng:
Bài tập 3: (HS chọn 1 trong 2 đoạn)
- Gv gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Tổ chức hoạt động nhóm ( như bài tập 2) HS nêu
- Gọi HS nhận xét- GV chốt lời giải đúng: Hs làm việc theo nhóm trình bày
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV nhận xét tiết học. Yêu cầu HS về n hà xem lại các HS đọc
bài tập 2,3 để ghi nhớ những từ ngữ đã luyện tập,,
không viết sai chính tả

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Ngày dạy:……………………………………………….
Luyện từ và câu:
CÂU KỂ AI THẾ NÀO?
I. MỤC TIÊU:
- Nhận diện được câu kể Ai thế nào?.Xác định được bộ phận CN-VN trong câu.
- Biết viết đoạn văn có dùng các câu kể Ai thế nào?
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

22
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- Một số tờ phiếu khổ to để viết đoạn văn ở BT1 ( phần nhận xét- viết riêng mỗi câu một dòng.
- VBT Tiếng việt 4, tập 2
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1.Kiểm tra bài cũ: 1 HS làm bài tập 1, 2 tiết LTVC trước
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “ Câu kể Ai thế nào?”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS Nắm nội dung bài
*Phần nhận xét:
Bài tập 1,2
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập - Cả lớp theo dõi SGK
- Đọc kỹ đoạn văn, dùng bút gạch dưới
những từ chỉ đặc điểm, tính chất, trạng
thái sự vật
- HS trình bày - HS phát biểu- lớp nhận xét
- GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng
Bài tập 3:
- HS đọc yêu cầu của bài
- GV hướng dẫn HS làm - HS làm bài
- HS trình bày - HS phát biểu- cả lớp nhận xét
- GV chốt lại ý đúng
Bài tập 4,5:
- HS nêu yêu cầu của bài
- GV hướng dẫn làm - Cả lớp làm bài
- HS trình bày - HS đọc nối tiếp nhau đoạn đã viết
- Cả lớp nhận xét
- GV nhận xét, chấm bài và khen những HS có đoạn văn hay.
* Phần ghi nhớ:
- HS đọc phần ghi nhớ SGK - 1 HS đọc – cả lớp theo dõi SGK
- Mời 1 HS phân tích 1 câu kể Ai thế nào?
Hoạt động 3: Hướng dẫn luỵên tập
Bài tập1:
- 1 HS đọc nội dung bài tập - Cả lớp theo dõi SGK
- HS trao đổi - Cả lớp đọc thầm và trao đổi cùng bạn
ngồi bên cạnh để tìm câu kể Ai thế
nào?
- HS trình bày - HS phát biểu- lớp nhận xét
- GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng
Bài tập 2:
- HS nêu yêu cầu của bài
- GV nhắc HS chú ý sử dụng câu kể Ai thế nào?
- HS làm bài cá nhân - HS suy nghĩ viết nhanh ra nháp
- HS trình bày - HS nối tiếp nhau kể về các bạn trong
tổ, nói rõ những câu kể Ai thế nào?
- Cả lớp nhận xét
- GV nhận xét khen ngợi những HS kể đúng yêu c ầu, k ể chân
thực, hấp dẫn
Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò
- GV nhâïn xét tiết học
- Yêu cầu HS về nhà viết lại vào vở bài em vừa kể về các
bạn trong tổ đoạn

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
23
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Kể chuyện:
KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I. MỤC TIÊU:
* Rèn kỹ năng nói: HS chọn được một câu chuyện về một người có kh ả năng ho ặc có s ức kh ỏe đ ặc
biệt. Biết kể chuyện theo cách sắp xếp các sự việc thành một câu chuyện có đ ầu có cu ối ho ặc ch ỉ k ể s ự
việc chứng minh khả năng đặc biệt của nhân vật.
- Biết trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện.
- Lời kể tự nhiên, chân thực, có thể kết hợp lời nói với cử chỉ, điệu bộ một cách tự nhiên
* Rèn kỹ năng nghe: Lắng nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Bảng lớp viết sẵn đề bài
- Bảng phụ viết tiêu chuẩn đánh giá bài kể chuyện.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: 1 hs kể lại chuyện đã nghe, đã đọ về một người có tài
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài” Kể chuyện được chứng kiến
hoặc tham gia”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của đề bài
- HS đọc đề bài - 1 HS đọc
- GV gạch dưới những chữ trong đề bài giúp HS xác đ ịnh
đúng yêu cầu của đề, tránh lạc đề
- HS đọc gợi ý trong SGK - 3 HS nối tiếp nhau đọc 3 gợi ý
- HS suy nghĩ nói nhân vật em chọn kể - HS suy nghĩ trả lời
- GV dán lên bảng 2 phương án kể chuyện theo gợi ý3 - HS đọc, suy nghĩ, lựa chọn theo 1 trong
- GV theo dõi nhận xét và tuyên dương các em 2 phướng án đã nêu
Hoạt động 3: HS thực hành kể chuyện
- HS kể chuyện theo cặp - Từng cặp HS KC
- Thi kể trước lớp + trả lời 1 câu hỏi - HS thi kể theo nhóm hoặc cá nhân
( khuyến khích những HS xung phong kể
trước)+ trả lời câu hỏi
- GV hướng dẫn HS nhận xét nhanh về lời kể của từng HS - Cả lớp nhận xét và bình chọn bạn kể
- GV nhận xét và ghi điểm chuyện hay nhất
Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học
- Yêu cầu HS về nhà tập kể lại câu chuyện cho người thân

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập đọc:
BÈ XUÔI SÔNG LA
I.MỤC TIÊU:24
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
1. Đọc trôi chảy, lưu loát bài thơ. Biết đọc di ễn c ảm bài th ơ v ới gi ọng nh ẹ nhàng, trìu m ến phù h ợp
với nội dung miêu tả cảnh đẹp thânh bình, êm ả của dòng sông La, v ới tâm tr ạng c ủa ng ười đi bè say mê
ngắm cảnh và mơ ước về tương lai.
2. Hiểu nội dung ý nghĩa của bài thơ: Ca ngợi vẻ đẹp của dòng sông La; nói lên tài năng, sức mạnh của
con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước, bất chấp bom đạn của kẻ thù.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh minh họa bài đọc trong SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Khởi động : Ổn định tổ chức
2/ Kiểm tra bài cũ: GV gọi 2 HS lên đọc bài “Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa” , trả lời các câu
hỏi về bài đọc trong SGK
3/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:* GV giới thiệu bài “Bè xuôi sông La” - Học sinh nhắc lại đề bài.
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
- GV cho HS đọc tiếp nối nhau 3 khổ thơ từ 2 đến 3
lượt. GV kết hợp nói về hoàn cảnh ra đời c ủa bài th ơ;
hướng dẫn HS quan sát tranh minh họa, sửa lỗi cách đọc,
giải nghĩa kèm tranh minh họa - Học sinh đọc tiếp nối 2-3 lượt
- HS luyện đọc theo cặp. - HS đọc -1-2 HS đọc cả bài
- GV đọc diễn cảm toàn bài- giọng nhẹ nhàng trìu
mến.Nhấn giọng những từ ngữ gợi tả: Trong veo, mươn
mướt, lượn đàn,…. - HS lắng nghe
b) Tìm hiểu bài:
- HS đọc khổ thơ thứ 2 và trả lời câu hỏi: - HS đọc
 Sông La đẹp như thế nào? - Nước sông La trong veo như ánh mắt.
Hai bên bờ hàng tre xah mướt như đôi
hàng mi. Những gợn sóng được nắng
chiếu long lanh như vẩy cá. Ngừơi đi
bè nghe thấy cả tiếng chim hót trên bờ
đê.
 Chiếc bè gỗ đuợc ví với cái gì? Cách nói ấy có gì - Chiếc bè gỗ được ví với đàn trâu đằm
hay? mình thong thả trôi theo dòng sông.
Cách so sánh ấy làm cho cảnh bè gỗ
trôi trên sông hiện lên rất cụ thể, sống
động.
- HS đọc đoạn còn lại và trả lời câu hỏi:
 Vì sao đi trên bè tác giả lại nghĩ dến mùi vôi xây, mùi Vì tác giả mơ tưởng đến ngày mai,
lán cưa và những mái ngói hồng? những chiếc bè gỗ được chở về xuôi se
góp phần vào công cuộc xây dựng lại
quê hương đang bị chiến tranh tàn phá.
Nói lên tài trí, sức mạnh của nhân dân
ta trong công cuộc xây dựng đất nước,
 Hình ảnh “ trong đạn bom đổ nát, bừng tươi n ụ ngói bất chấp bom đạn của kẻ thù
hồng” nói lên điều gì? - HS trả lời
- GV yêu cầu HS nói ý chính của bài thơ
Giáo viên chốt ý: Ca ngợi vẻ đẹp của dòng sông La; nói lên
tài năng, sức mạnh của con người Việt Nam trong công
cuộc xây dựng quê hương đất nước, bất chấp bom đạn của
kẻ thù.
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm và HTL bài thơ

25
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Gọi HS đọc tiếp nối 3 khổ thơ- GV kết hợp hướng dẫn
các em đọc diễn cảm nội dung bài HS đọc tiếp nối
GV hướng dẫn HS cả lớp luyện đọc HS luyện đọc và thi đọc diễn cảm
HS nhẩm HTL bài thơ Thi đọc thuộc lòng từng khổ và cả bài
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- Nội dung chính của bài thơ là gì? HS trả lời
- Dặn HS về nhà HTL bài thơ
- GV nhận xét tiết học.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập làm văn:
TRẢ BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT
I. MỤC TIÊU:
- Nhận thức đúng về lỗi trong bài văn miêu tả của bạn và của mình
- Biết tham gia sửa lỗi chung; biết tự sửa lỗi theo yêu cầu của giáo viên
- Thấy được cái hay của bài được GV khen
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Một số tờ giấy ghi lỗi điển hình về chính tả, dùng từ, đặt câu, ý…cần chữa chung trước lớp
- Phiếu học tập để thống kê các lỗi trong bài làm của mình theo từng loại và sửa lỗi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Nhận xét chung về kết quả làm bài
- GV viết lên bảng đề bài của tiết TLV ( kiểm tra viết tuần
trước)
- Nêu nhận xét: Những ưu, khuyết điểm
- Thông báo điểm cụ thể
- GV trả bài cho từng HS
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS chữa bài
* Hướng dẫn HS chữa lỗi:
- GV phát phiếu bài tập cho từng làm việc.- GV giao việc - Đọc lời nhận xét của GV. Đọc những
HS làm việc chỗ GV chỉ lỗi trong bài
- GV theo dõi , kiểm tra HS làm việc - Viết vào phiếu học tập các lỗi trong
bài làm theo từng loại và sửa lỗi
- Đổi bài làm, đổi phiếu cho bạn bên
cạnh để soát lỗi, soát lại việc sửa lỗi
* Hướng dẫn chữa lỗi chung
- GV dán lên bảng một số tờ giấy viết một số lỗi điển hình
về chính tả, dùng từ đặt câu, ý… - 1 số HS lên bảng lần lượt sửa từng lỗi-
- HS lên bảng chữa lỗi cả lớp chữa trên nháp
- HS cả lớp trao đổi và chữa bài
- GV sửa lại cho đúng - HS chép bài chữa vào vở
Hoạt động 3: hướng dẫn đọc những đoạn văn, bài văn hay
- GV đọc những đoạn văn, bài văn hay của một số HS trong - HS nghe, trao đổi, thảo luận dưới sự
lớp và giao việc cho HS hướng dẫn của GV để tìm cái hay , cái
đáng học của đoạn văn…
Hoạt động 4: Củng cố,dặn dò
- GV nhận xét tiết học, biểu dương những HS có bài văn
hay
26
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- Yêu cầu những HS viết bài chưa đạt về nhà vi ết lại bài
văn cho đạt để được điểm tốt hơn
- Dặn HS đọc trước nội dung tiết TLV tới

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Luyện từ và câu:
VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO?
I.MỤC TIÊU:
- Nắm được đặc điểm về ý nghĩa và cấu tạo của VN trong câu kể Ai thế nào?
- Xác định được bộ phận VN trong các câu kể Ai thế nào?; Biết đặt câu đúng mẫu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
1 tờ phiếu khổ to viết 5 câu kể Ai thế nào? Trong đoạn văn ở BT1, phần luyện tập ?( mỗi câu 1 dòng)
Vở BTTV 4, tập 2
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 2 HS đọc đoạn văn kể về các bạn trong tổ có sử dụng kiểu câu Ai th ế
nào?
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài” Câu kể Ai thế nào?”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nắm nội dung bài học
* Phần Nhận xét:
Bài tập 1:
- HS đọc nội dung bài tập 1 - Hai HS đọc nối tiếp
- HS đọc thầm đoạn văn - HS đọc và trao đổi với bạn
- HS trình bày - HS phát biểu ý kiến- lớp nhận xét
- GV nhận xét và kết luận
Bài tập 2+3: Tương tự như bài tập 1
* Phần Ghi nhớ:
- Hai, ba HS đọc nội dung phần ghi nhớ SGK - HS đọc
Hoạt động 3: Phần luyện đọc
Bài tập1:
- HS đọc nội dung bài tập - 1 HS đọc
- HS đọc thầm - HS đọc và trao đổi theo nhóm để làm
bài
- HS trình bày - Đại diện các nhóm lên trình bày kết
quả- Lớp nhận xét
- GV nhận xét và kết luận
Bài tập 2:
- GV nêu yêu cầu của bài tập
- HS trao đổi nhóm - Các nhóm HS trao đổi ý kiến
- HS trình bày kết quả - Đại diện nhóm trình bày-lớp nhận xét
- Giáo viên nhận xét và chốt ý đúng - HS viết vào vở
Hoạt động 4: Củng cố- dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS học thuộc lòng nội dung c ần ghi nhớ của bài
học

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
27
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập làm văn:
CẤU TẠO BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI
I.MỤC TIÊU:
- HS nắm được cấu tạo 3 phần ( Mở bài, thân bài, kết bài) của một bài văn tả cây cối.
- Biết lập dàn ý miêu tả một cây ăn quả quen thuộc theo 1 trong 2 cách đã học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC:
Tranh minh họa một số cây ăn quả để làm BT2
Giấy ghi lời giải BT1,2( phần nhận xét).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới” Cấu tạo bài văn miêu tả
cây cối”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nắm nội dung bài
* Phần Nhận xét:
Bài tập 1: - Cả lớp theo dõi SGK
- 1 HS đọc nội dung BT1 - Đọc bài và xác định các đoạn và nội
- HS đọc thầm bài Bãi ngô dung từng đoạn
- HS làm bài cá nhân, đọc thầm, suy
- HS làm bài nghĩ, trả lời các câu hỏi.

- GV chốt lại ý đúng
Bài tập 2:
GV nêu yêu cầu của BT
- Xác định đoạn và nội dung từng đoạn trong bài Cây mai tứ
quý.
- HS đọc thầm. - HS đọc và xác định đoạn và nội
dung từng đoạn
- HS so sánh trình tự trong bài Cây mai tứ quý có điểm gì - HS so sánh rút ra kết luận
khác với bài Bãi ngô.
- GV nhận xét
Bài tập 3:
- GV nêu yêu cầu của bài - HS trao đổi, rút ra nhận xét về c ấu
tạo của một bài văn cây cối( Nôi
dung trong phần ghi nhớ)
- GV Bài văn miêu tả cây cối gồm mấy phấn và nêu ý nghĩa - HS trả lời câu hỏi
của từng phần
- GV nhận xét và chốt lại
* Phần Ghi nhớ:
HS đọc phần ghi nhớ - 3-4 HS đọc- cả lớp lắng nghe
Hoạt động 3: Phần luyện tập
Bài tập1:
- HS đọc nội dung bài tập 1 - Cả lớp đọc thầm bài Cây gạo và xác
định trình tự miêu tả trong bài.
- HS trình bày - HS phát biểu ý kiến
- Cả lớp nhâïn xét
- GV nhận xét và kết luận
28
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Bài tập 2:
- HS đọc yêu cầu của bài tập - Các nhóm HS trao đổi ý kiến
- GV giao việc - Mỗi HS chọn 1 cây ăn quả quen
thuộc, lập dàn ý miêu tả cây đó
- HS trình bày kết quả - HS tiếp nối đọc dàn ý của
- Giáo viên nhận xét
Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà viết lại bài giới thiệu của em

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Tổ trưởng kiểm tra Ban giám hiệu
( Duyệt)
29
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Tuần 22
Ngày dạy:……………………………………………….
Tập đọc:
SẦU RIÊNG
I.MỤC TIÊU:
Yêu cầu học sinh :
1.Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài. Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng nhẹ nhàng, chậm rãi.
2.Hiểu các từ ngữ mới trong bài
Hiểu gía trị và vẻ đặc sắc của cây sầu riêng
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh, ảnh về cây, trái sầu riêng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Khởi động : Ổn định tổ chức
2/ Kiểm tra bài cũ: 2-3 HS đọc TL bài thơ “Bè xuôi sông La”, trả lời các câu hỏi 3,4 sau bài đọc
3/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:
GV cho HS quan sát tranh minh họa chủ đi ểm và GV gi ới
thiệu với HS từ tuần 22, các em sẽ bắt đàu chủ đi ểm mới- - Học sinh quan sát tranh và lắng nghe
Vẻ đẹp muôn màu. - Học sinh nhắc lại đề bài.
GV giới thiệu bài “Sầu riêng”
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
+ GV cho HS đọc tiếp nối 3 đoạn của bài (Mỗi lần
xuống dòng là 1 đoạn). GV kết hợp hướng dẫn HS quan sát - Học sinh đọc tiếp nối 2-3 lượt
tranh minh họa ,sửa lỗi cách đọc cho HS, Giúp các em hi ểu
các từ ngữ được chú giải cuối bài
+ Luyện đọc theo cặp. - Học sinh luyện đọc theo cặp
+ GV đọc diễn cảm toàn bài giọng tả nhẹ nhàng, chậm - 1-2HS đọc cả bài văn
rãi - 2 học sinh đọc diễn cảm toàn bài.
b) Tìm hiểu bài
+ HS đọc đoạn 1, trả lời : Sầu riêng là đặc sản ở vùng
nào? - SR là đặc sản của miền Nam
+ HS đọc thầm toàn bài, dựa vào bài văn, miêu t ả nh ững
nét đặc sắc của Hoa, quả, dáng cây như thế nào? - Hoa: Trổ vào cuối năm; thơm ngát
như hương câu….
- Quả:lủng lẳng dưới dành, trông như
tổ kiến; mùi thơm đậm , bay xa.
- Dáng cây:thân khẳng khiu, cao vút;
dành ngang thẳng đuột….
+ HS đọc toàn bài, tìm những câu văn thể hiện tình cảm - SR là loại trái cây quý của miền Nam/
của tác giả đối với cây sầu riêng? Hương vị quyến rũ đến kỳ lạ
+ Cho HS nêu ý chính của bài - HS nêu
+ GV chốt ý chính: Giá trị và vẻ đặc sắc của cây sầu
riêng
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm
Gọi 3 HS đọc tiếp nối 3 đoạn. Gv hướng dẫn tìm đúng - 3HS đọc tiếp nối 3 đoạn của bài
giọng đọc của bài văn và đọc diễn cảm
GV hướng dẫn cả lớp luyện đọc và thi đọc diễn cảm -HS luyện đọc và thi đọc diễn cảm
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV yêu cầu HS nêu ý nghĩa của bài? HS trả lời

30
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- Về nhà tìm các câu thơ, truyện cổ nói về SR.
- GV nhận xét tiết học

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Chính tả (Nghe- viết):
SẦU RIÊNG
I.MỤC TIÊU:
- Nghe- viết đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn văn của bài Sầu riêng
- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt đúng tiếng có âm đầu và vần dễ viết lẫn l/n, ut/uc
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- 3-4 tờ phiếu khổ to photo viết nội dung BT3
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Kiểm tra bài cũ: 2-3 HS viết bảng lớp(GV đọc) 5-6 từ bắt đầu r/d/gi đã được luyện vi ết ở BT3
2/ Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1:Giới thiệu bài viết chính tả “ Sầu riêng” - Học sinh nhắc lại đề bài.
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nghe- viết
- 1 HS đọc đoạn văn cần viết chính tả - HS theo dõi SGK
- HS đọc thầm lại đoạn văn cần viết chính tả - Cả lớp đọc thầm
- HS gấp sách GK. GV đọc từng câu HS viết - Học sinh viết bài
- GV chấm sửa sai từ 7 đến 10 bài - Đổi vở soát lỗi cho nhau tự sửa những
chữ viết sai
Nhận xét chung
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
Bài tập 2/35SGK ( HS chọn 1 trong 2 đọan)
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập - Nêu yêu cầu
- HS đọc thầm - Đọc thầm dòng thơ, làm vào vở bài tập
- GV mời 1 HS lên bảng điền - 1 HS lên bảng làm bài. - Lớp nhận xét
- HS đọc lại các dòng thơ đã hoàn chỉnh - 2-3 HS đọc lại
- GV chốt lại lời giải đúng:
Bài tập 3:
- Gv gọi HS nêu yêu cầu bài tập -HS nêu
- HS đọc và làm - Cả lớp đọc thầm và làm
- HS trình bày - HS trình bày tiếp sức – lớp nhận xét
- Gọi HS nhận xét- GV chốt lời giải đúng:
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV nhận xét tiết học. HS đọc
- Yêu cầu HS ghi nhớ những từ ngữ đã luyện vi ết chính
tả, học thuộc lòng khổ thơ ở BT 2

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
31
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Ngày dạy:……………………………………………….
Luyện từ và câu:
CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO?
I. MỤC TIÊU:
- Nắm được ý nghĩa và cấu tạo của chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?
- Xác định đúng CN trong câu kể Ai thể nào? Viết được một đoạn văn tả một loại trái cây cáo dùng
một số câu kể Ai thế nào?.
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Hai tờ phiếu khổ to để viết 4 câu kể Ai thế nào?(1,2,4,5) trong đoạn văn ở phần nhận xét
- VBT Tiếng việt 4, tập 2
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1.Kiểm tra bài cũ: 1 HS nhắc lại ghi nhớ trong tiết LTVC trước
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “ Chủ ngữ trong câu kể Ai thế
nào?”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS Nắm nội dung bài
*Phần nhận xét:
Bài tập 1:
- 1 HS đọc nội dung yêu cầu bài tập - Cả lớp theo dõi SGK và trao đổi cùng
- GV giao việc bạn ngồi bên, tìm câu kể Ai thế nào?
trong đoạn
- HS trình bày - HS phát biểu- lớp nhận xét
- GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng
Bài tập 2:
- HS đọc yêu cầu của bài
- GV hướng dẫn HS làm - HS làm bài
- HS trình bày - HS phát biểu- cả lớp nhận xét
- GV chốt lại ý đúng
Bài tập 3:
- HS nêu yêu cầu của bài
- GV hướng dẫn làm - Cả lớp làm bài
- HS trình bày - HS đọc nối tiếp nhau đoạn đã viết
- Cả lớp nhận xét
- GV nhận xét, chấm bài và khen những HS có đoạn văn hay.
* Phần ghi nhớ:
- HS đọc phần ghi nhớ SGK - 2-3 HS đọc – cả lớp theo dõi SGK
- Một HS nêu một ví dụ minh họa nội dung phần ghi nhớ
Hoạt động 3: Phần luỵên tập
Bài tập1:
- 1 HS đọc nội dung bài tập - Cả lớp theo dõi SGK
- HS trao đổi - Cả lớp đọc thầm và trao đổi cùng bạn
ngồi bên cạnh để tìm câu kể Ai thế
nào?
- HS trình bày - HS phát biểu- lớp nhận xét
- GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng
Bài tập 2:
- GV nêu yêu cầu của bài
- GV giao việc. - HS viết đoạn văn. HS nối tiếp nhau
- HS làm bài cá nhân đọc đoạn văn nói rõ câu kể Ai thế nào?
- Cả lớp nhận xét
- GV nhận xét và chấm điểm một số đoạn viết tốt
32
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò
- 1 HS nhắc lại nội dung ghi nhớ của bài học
- GV nhâïn xét tiết học
- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục hoàn chỉnh đoạn văn tả một trái
cây

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Kể chuyện:
CON VỊT XẤU XÍ
I. MỤC TIÊU:
* Rèn kỹ năng nói: Nghe GV kể chuyện, nhớ chuyện, sắp xếp đúng th ứ t ự các tranh minh h ọa trong
SGK, kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện, có thể phối hợp lời k ể v ới đi ệu b ộ, nét m ặt m ột
cách tự nhiên
- Hiểu lời khuyên của câu chuyện: Phải nhận ra cái đẹp c ủa người khác, bi ết yêu th ương ng ười khác.
Không lấy mình làm mãu khi đánh giá người khác.
* Rèn kỹ năng nghe: Chăm chú nghe GV kể chuyện, nhớ chuyện.
Lắng nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Tranh minh họa trong SGK phóng to (nếu có)
- Aûnh thiên nga ( nếu có)
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: 1 hs kể lại chuyện về một người có khả năng hoặc có sức khỏe đặc biệt mà em
biết.
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài” Con vịt xấu xí”của nhà văn
An-đéc-xen.
Hoạt động 2: GV kể chuyện
- GV kể lần 1 - HS lắng nghe
- GV kể lần 2; kể thêm lần 3 (nếu cần)
Hoạt động 3: HS thực hiện các yêu cầu của bài tập
* Sắp xếp lại các tranh minh họa câu chuyện theo trình tự
đúng
- HS đọc yêu cầu của BT1 - 1-2 HS đọc – Lớp theo dõi
- GV treo 4 tranh lên bảng theo thứ tự sai ( như SGK). - HS sắp xếp lại đúng theo thứ tự và nói
cách sắp xếp
- HS trình bày - HS phát biểu ý kiến- 1 HS lên sắp xếp
tranh theo thứ tự đúng
- GV nhận xét
* Kể từng đoạn và toàn bộ câu chuyện, trao đổi về ý nghĩa
của câu chuyện
- HS đọc yêu cầu của bài tập 2,3,4 - 1-2 HS đọc
- HS kể chuyện theo nhóm - HS kể theo nhóm 2-4 em nối tiếp nhau
kể theo tranh.
- HS thi kể trước lớp - HS thi kể từng đoạn- thi kể toàn bộ
câu chuyện
- Lớp nhận xét
- GV nhận xét và bình chọn nhóm, cá nhân KC hấp d ẫn
33
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
nhất
Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học
- Yêu cầu HS về nhà luyện kể lại câu chuyện cho người
thân

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Ngày dạy:……………………………………………….
Tập đọc:
CHỢ TẾT
I.MỤC TIÊU:
1. Đọc lưu loát toàn bài thơ. Biết đọc diễn c ảm bài thơ v ới gi ọng chậm rãi, nh ẹ nhàng, phù h ợp v ới
việc diễn tả bức tranh giàu màu sắc, vui vẻ, hạnh phúc của một phiên chợ Tết miện trung du
2. Hiểu các từ ngữ trong bài.
Cảm và hiểu được vẻ đẹp bài thơ: Bức tranh chợ Tết miền trung du giàu màu sắc và vô cùng sinh
động đã nói về cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của những người dân quê.
3. HTL bài thơ
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh minh họa bài đọc trong SGK và tranh ảnh chợ Tết (nếu có)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Khởi động : Ổn định tổ chức
2/ Kiểm tra bài cũ: GV gọi 2 HS lên đọc bài “Sầu riêng”, trả lời các câu hỏi sau bài đọc
3/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:* GV giới thiệu bài “Chợ Tết” - Học sinh nhắc lại đề bài.
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
- GV cho HS đọc tiếp nối nhau từng đoạn của bài thơ.
GV hướng dẫn các em đọc đúng các từ ngữ khó và giúp HS - Học sinh đọc tiếp nối 2-3 lượt
hiểu các từ ngữ chú giải sau bài; Lưu ý các em về cách đọc - HS luyện đọc theo cặp
phân tách các cụm từ ở một số dòng thơ. - HS đọc -1-2 HS đọc cả bài
- GV đọc diễn cảm toàn bài- giọng chậm rãi ở 4 dòng
đầu, vui, rộn ràng ở những dòng thơ sau. Nhấn gi ọng nh ững
từ ngữ gợi cảm, gợi tả: đỏ dần, ôm ấp, viền trắng - HS lắng nghe
b) Tìm hiểu bài:
GV gợi ý HS trả lời các câu hỏi trong SGK:
 Người các ấp đi chợ Tết trong khung cảnh đẹp như - Mặt trời lên làm đỏ dàn những dãi
thế nào? mây trắng và những làn sương sớm.
Núi đồi cúng làm duyên- núi uốn mình
trong chiếc áo the xanh, đồi thoa son….
 Mõi người đến chợ Tết với dáng vẻ riêng ra sao? - Những thằng cu mặc áo màu đỏ chạy
lon xon; các cụ già chóng gậy bước
lom khom…..
 Bên cạnh dáng vẻ riêng 1 người đi chợ Tết có những - điểm chung giữa họ: ai ai cũng vui vẻ
điểm gì chung? : tưng bừng ra chợ Tết…
 Bài thơ là một bức tranh giàu màu sắc về chợ Tết. - Trắng, đỏ, hồng, lam, xanh, biếc,
Em hãy tìm những từ ngữ tạo nên bức tranh giàu màu sắc thắm vàng tía son
ấy.
GV hỏi về nội dung bài thơ: - HS trả lời
GV chốt ý chính: Bài thơ là một bức tranh chợ Tết miền
34
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
trung du giàu màu sắc và vô cùng sinh động. Qua bức tranh
một phiên chợ Tết ta thấy cảnh sinh hoạt nhộn nhịp của
người dân quê vào dịp Tết
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm và HTL bài thơ
Gọi 2 HS đọc tiếp nối bài thơ- GV kết hợp hướng dẫn
các em đọc biểu cảm thể hiện đúng n. dung bài thơ HS đọc tiếp nối
GV hướng dẫn HS cả lớp luyện đọc
HS nhẩm HTL bài thơ HS luyện đọc và thi đọc diễn cảm
Thi đọc thuộc lòng từng khổ và cả bài
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- Nội dung chính của bài thơ là gì? HS trả lời
- Dặn HS về nhà HTL bài thơ
- GV nhận xét tiết học.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập làm văn:
LUYỆN TẬP QUAN SÁT CÂY CỐI
I. MỤC TIÊU:
- Biết quan sát cây cối, trình tự quan sát, kết h ợp các giác quan khi quan sát. Nh ận ra đ ược s ự gi ống
nhau và khác nhau giữa miêu tả một loài cây với miêu tả một cái cây.
- Từ những hiểu biết trên, tập quan sát, ghi lại kết quả quan sát một cái cây.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Một số tờ phiếu kẻ bảng thể hiện nội dung các bài tập 1a,b
- Bảng viết sẵn lời giải BT 1d,e, tranh ảnh một số loài cây.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Bài cũ: 2 HS đọc lại dàn ý tả một cây ăn quả.
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Luyện tập quan sát cây cối”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS luyện tập
Bài tập 1: - 1 HS đọc- Cả lớp theo dõi trong SGK
- HS đọc nội dung BT1 - HS mỗi nhóm đọc thầm, trao đổi, viết
- HS làm bài theo nhóm nhỏ vắn tắt các câu trả lời; trả lời miệng
- HS trình bày - Đại diện các nhóm trình bày kết quả
- Gv nhận xét, chốt lại lời giải đúng
Bài tập 2:
- HS đọc yêu cầu của bài - HS đọc
- GV giao việc
- HS làm bài - HS dựa vào những gì quan sát, ghi lại
kết quả quan sát trên giấy
- HS trình bày - HS trình bày kết quả quan sát được
- Cả lớp nhận xét
- GV nhận xét-cho điểm một số ghi chép tốt
Hoạt động 4: Củng cố,dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục quan sát cái cây đã chọn đ ể
hoàn chỉnh kết quả quan sát
35
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Luyện từ và câu:
MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÁI ĐẸP
I.MỤC TIÊU:
- Mở rộng hệ thống hóa vốn từ, nắm nghĩa các từ thuộc chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu. Bước đầu làm
quen với các thành ngữ liên quan đến cái đẹp.
- Biết sử dụng các từ đã học để đặt câu
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
Vở BTTV 4, tập 2
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 2 HS đọc đoạn văn kể về một loại trái câyyêu thích có dùng câu kể Ai
thể nào? (BT2, Tiết LTVC trước)
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài” Mở rộng vốn từ : Cái đẹp”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài tập1:
- HS đọc nội dung bài tập - 1 HS đọc
- HS đọc thầm - HS đọc và trao đổi theo nhóm để làm
bài
- HS trình bày - Đại diện các nhóm lên trình bày kết
quả- Lớp nhận xét
- GV nhận xét và kết luận
Bài tập 2:Tổ chức tương tự bài tập 1
Bài tập 3: Cách tổ chức tương tự như BT2-
- GV nêu yêu cầu của bài tập
- HS trình bày miệng - HS nối tiếp nhau đặt câu với từ vừa
tìm được
- Giáo viên nhận xét và chốt ý đúng - HS viết vào vở
Bài tập 4:
- HS đọc yêu cầu của bài- GV gợi ý -1-2 HS đọc
- HS làm bài - 1HS làm bài
- HS trình bày - 2-3 HS lên đọc lại kết quả
- GV chốt ý đúng
Hoạt động 3: Củng cố- dặn dò
- GV khen những HS, nhóm HS làm việc tốt..
- Yêu cầu HS ghi nhớ những từ ngữ và thành ngữ vừa được
cung cấp.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập làm văn:
LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÁC BỘ PHẬN CỦA CÂY CỐI
I.MỤC TIÊU:

36
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- Thấy được những điểm đặc sắc trong cách quan sát và miêu t ả các b ộ ph ận c ủa cây c ối ở m ột s ố
đoạn văn mẫu
- Viết được một đoạn văn miêu tả lá( thân, gốc) của .
II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC:
Một tờ phiếu viết lời giải BT1 .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: 2-3 HS đọc kết quả quan sát một cái cây em yêu thích trong khu v ực tr ường em
hoặc nơi em ở- BT 2
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới” Luyện tập miêu tả các
bộ phận của cây cối”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS luyện tập
Bài tập 1:
- 2 HS tiếp nối nhau đọc nội dung BT1 - Cả lớp theo dõi SGK
- GV giao việc - HS đọc thầm đoạn văn, suy nghĩ,
trao đổi cùng bạn, phát hiện cách tả
của tác giả trong mỗi đoạn có gì dáng
chú ý.
- HS trình bày - HS phát biểu ý kiến- lớp nhận xét
- GV nhận xét
Bài tập 2:
- HS đọc yêu cầu của BT - Cả lớp theo dõi SGK
- GV gợi ý - HS làm – 1vài HS phát biểu ý kiến-
lớp nhận xét
- HS viết đoạn văn
- GV chọn đọc trước lớp 5-6 bài; chấm điểm nhứng đoạn văn
viết hay
Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà hoàn chỉnh lại đoạn văn tả một bộ phận
của cây, viết lại vào vở
- GV dặn HS đọc trước nội dung của tiết TLV tới

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................


Tổ trưởng kiểm tra Ban giám hiệu
( Duyệt)
Tuần 23

37
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Ngày dạy:……………………………………………….
Tập đọc:
HOA HỌC TRÒ
I.MỤC TIÊU:
Yêu cầu học sinh :
1.Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài. Biết đọc diễn c ảm bài văn với gi ọng nhẹ nhàng, suy t ư, phù h ợp
với nội dung bài là ghi lại những phát hi ện của tác gi ả v ề v ẻ đ ẹp đ ặc bi ệt c ủa hoa ph ượng, s ự thay
đổi bất ngờ của màu hoa theo thời gian.
Cảm nhận được vẻ đẹp độc đáo của hoa phượng qua ngòi bút miêu t ả tài tình c ủa tác gi ả; hi ểu ý
nghĩa của hoa phượng- hoa học trò đối với hs đang ngồi trên ghế nhà trường
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh minh họa bài dạy hoặc ảnh cây hoa phượng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Khởi động : Ổn định tổ chức
2/ Kiểm tra bài cũ: 2-3 HS đọc TL bài thơ “Chợ Tết”, trả lời các câu hỏi trong SGK
3/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: GV giới thiệu bài “Hoa học trò” Học sinh nhắc lại đề bài.
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
+ GV cho từng nhóm 3 HS đọc tiếp n ối 3 đo ạn của bài
(Mỗi lần xuống dòng là 1 đoạn). GV kết hợp hướng dẫn - Học sinh đọc tiếp nối 2-3 lượt
HS quan sát tranh ảnh cây hoa phượng ,sửa lỗi cách đọc cho - Học sinh luyện đọc theo cặp
HS, Giúp các em hiểu các từ ngữ được chú giải cuối bài - 1-2HS đọc cả bài
+ GV đọc diễn cảm toàn bài giọng tả nhẹ nhàng, suy tư;
nhấn giọng những từngữ được dùng môït cách ấn tượng để
tả vẻ đẹp của hoa phượng; sự thay đổi bất ngờ của màu
hoa theo thời gian.
b) Tìm hiểu bài - 2 học sinh đọc diễn cảm toàn bài.
GV gợi ý HS trả lời các câu hỏi:
+ Tại sao tác giả lại gọi hoa phượng là “hoa học trò”? - Vì phượng là một loài cây gần gũi,
quen thguộc với học trò. Phượng
thường được trồng trên các sân trường
và nở vào mùa thi của học trò. Thấy
màu hoa phượng học trò nghĩ đến kỳ
thi và những ngày nghỉ hè. Hoa phượng
gắn với kỉ niệm của nhiều về mái
trường.
+ Vẻ đẹp của hoa phượng có gì đặc biệt ? - Hoa phượng đỏ rực, đẹp không phải
ở một đóa mà cả một vùng, cả một góc
trời
+ Hoa phượng gợi cảm giác vừa buồn
lại vừa vui; buồn vì báo hiệu sắp kết
thúc năm học; vui vì bào hiệu sắp nghỉ
hè.
+ Hoa phượng nở nhanh đến bất ngờ,
màu hoa phượng mạnh mẽ làm khắp
thành phố rực lên như đến tết nhà nhà
dán câu đối đỏ
+ Màu hoa phượng đổi như thế nào theo thời gian? - Lúc đầu, màu hoa phượng là màu đỏ
còn non. Có mưa, hoa dàng tươi dịu.
Dần dần ,số hoa tăng, màu cũng đậm
38
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
dần, rồi hòa với mặt trời chói lọi, màu
phượng rực lên
+ Cho HS nêu ý chính của bài - HS nêu
+ GV chốt ý chính: Hoa phượng có vẻ đẹp rất độc đáo
dưới ngòi bút miêu tả tài tình của tác giả/ Hoa phượng là
loài hoa rất gần gũi, thân thiết với học trò/Bài văn giúp em
hiểu vẻ đẹp lộng lẫy của h phượng.
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm
Gọi 3 HS đọc tiếp nối 3 đoạn văn. Gv hướng dẫn đọc diễn - 3HS đọc tiếp nối 3 đoạn của bài
cảm bài văn
GV hướng dẫn cả lớp luyện đọc và thi đọc diễn cảm -HS luyện đọc và thi đọc diễn cảm
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV yêu cầu HS nêu ý nghĩa của bài? HS trả lời
- Vềø nhà tìm các tranh, ảnh, những bài hát về HP và
HTL bài “ Chợ Tết” để chuẩn bị viết chính tả trí nhớ.
- GV nhận xét tiết học

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Chính tả (Nhớ- viết):
CHỢ TẾT
I.MỤC TIÊU:
Yêu cầu HS :
- Nhớ và viết lại chính xác, trình bày đúng 11 dòng đầu bài thơ Chợ tết
- Làm đúng bài tập tìm tiếng thích hợp có âm đầu hoặc vần d ễ lẫn ( s/x ho ặc ưc/ ưt?) đi ền vào các ô
trống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Một vài tờ phiếu viết sẵn bài tập 2a( hoặc 2b)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Kiểm tra bài cũ: GV mời 1 HS đọc cho 2 bạn viết, cả lớp viết vào nháp những từ ngữ b ắt đ ầu
bằng l/n hoặc có vần uc/ưt) đã được luyện viết ở bài tâp 3 , tiết CT trước
2/ Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1:Giới thiệu bài viết chính tả “ Chợ tết” - Học sinh nhắc lại đề bài.
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nhớ- viết
- GV nêu yêu cầu của bài - HS theo dõi SGK
- HS đọc thuộc lòng 11 dòng thơ cần vi ết trong bài Chợ - Cả lớp nhìn SGK,đọc thầm lại để nhớ
tết 11 dòng thơ đầu
- HS gấp sách và viết bài - Học sinh viết bài
- Nhắc nhở HS cách trình bày, tư thế ngồi
- GV chấm sửa sai từ 7 đến 10 bài - Đổi vở soát lỗi cho nhau tự sửa những
Nhận xét chung chữ viết sai
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
Bài tập 2/44SGK .
- GV đưa bảng phụ có viết sẵn truyện vui Một ngày và - Nêu yêu cầu
một năm và giải thích yêu cầu của BT2 .
- HS đọc thầm - Đọc thầm truyện và làm vào vở BT.
- GV dán 3-4 tờ phiếu lên bảng - Tổ chức các nhóm HS đại diện thi tiếp
sức .- Lớp nhận xét
39
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- GV bình chọn và tuyên dương nhóm điền đúng chính tả
đồng thời chốt lại lời giải đúng:
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV nhận xét tiết học. Yêu cầu HS ghi nhớ những từ
ngữ đã được luyện tập để không viết sai chính tả .

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Luyện từ và câu:
DẤU GẠCH NGANG
I. MỤC TIÊU:
- Nắm được tác dụng của dấu gạch ngang.
- Sử dụng đúng dấu gạch ngang trong khi viết.
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Một tờ phiếu viết lời giải BT1 ( Phần nhận xét)
- Một tờ phiếu viết lời giải BT1 ( Phần luyện tập)
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1.Kiểm tra bài cũ: 2 HS làm BT của tiết LTVC trước ( MRVT: Cái đẹp)
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “ Dấu gạch ngang”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nắm nội dung bài
*Phần nhận xét:
Bài tập 1:
- 3 HS nối tiếp nhau đọc nội dung yêu cầu bài tập 1 - Cả lớp theo dõi SGK
- HS tìm những câu văn có chứa dấu gạch ngang - HS phát biểu- lớp nhận xét
- GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng
Bài tập 2:
- HS đọc yêu cầu của bài
- GV giữ tờ phiếu viết lời giải BT1 - HS nhìn phiếu trả lời, tham khảo nội
- GV chốt lại ý đúng dung phần ghi nhớ, trả lời :
* Phần ghi nhớ:
- HS đọc nội dung cần ghi nhớ trong SGK - 3-4 HS đọc – cả lớp theo dõi SGK
Hoạt động 3: Phần luỵên tập
Bài tập1:
- 1 HS đọc nội dung bài tập - Cả lớp theo dõi SGK
- GV giao việc - Tìm dấu gạch ngang trong truyện
Qùa tặng cha
- HS trình bày - HS phát biểu- lớp nhận xét
- GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng
Bài tập 2:
- HS đọc yêu cầu của bài
- GV phát bút dạ cho một số HS. - HS viết đoạn trò chuyện giữa mình
với bố mẹ.
- HS trình bày - HS nối tiếp nhau đọc bài viết trước
- GV kiểm tra - nhận xét và chấm điểm bài làm tốt lớp- Cả lớp nhận xét
Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò
- GV nhâïn xét tiết học. Yêu cầu HS ghi nhớ nội dung bài
học.
40
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- Dặn những HS làm BT2 chưa đạt về nhà sửa bài, vi ết l ại
vào vở

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Kể chuyện:
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC
I. MỤC TIÊU:
- Rèn kỹ năng nói: HS biết kể tự nhiên, bằng lời c ủa mình m ột câu chuy ện, đo ạn truy ện đã nghe, đã
đọc có nhân vật, ý nghĩa, ca ngợi cái đẹp cái hay phản ánh cu ộc đ ấu tranh gi ữa cái đ ẹp v ới cái x ấu, cái
thiện với cái ác.
- Hiểu và trao đổi với các bạn về nội dung , ý nghĩa câu chuyện.
- Rèn kỹ năng nghe: HS chăm chú nghe lời bạn kể nhận xét đúng lời kể của bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Một số truyện thuộc đề tài KC.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: 1 hs kể 1-2 đoạn của câu chuyện Con vịt xấu xí, nêu ý nghĩa câu chuyện
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài” Kể chuyện đã nghe, đã đọc”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của BT
- 1 HS đọc đề bài ( GV gạch dưới những chữ cần chú ý - 1 HS đọc
trong đề bài)
- 2 HS đọc tiếp nối gợi ý 2,3 - Cả lớp theo dõi trong SGK
- GV hướng dẫn HS quan sát tranh minh họa các truyện :
Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn, Cây trăm đốt trong SGK
- Một số HS giới thiệu tên câu chuyện của mình, nhân vật - HS giới thiệu
trong truyện
Hoạt động 3: HS thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa
câu chuyện
- GV nhắc HS KC phải có đầu có cuối để các bạn hiểu
- HS kể theo cặp - Từng cặp HS KC cho nhau nghe, trao
GV mời 1 HS đọc lại dàn ý bài KC. đổi về ý nghĩa câu chuyện.
- HS kể chuyện trước lớp - HS thi kể theo nhóm hoặc cá nhân
( khuyến khích những HS xung phong kể
trước)
- HS thi kể - Cả lớp nhận xét và bình chọn bạn kể
hay nhất, bạn kể tự nhiên, hấp dẫn nhất
- GV nhận xét và ghi điểm
Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò
- Một, hai HS nói tên câu chuyện em thích nhất.
- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục kể lại câu chuyện vừa kể ở
lớp cho người thân
- Dặn HS đọc trước nội dung của bài KC tiết tới

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................


41
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Ngày dạy:……………………………………………….
Tập đọc:
KHÚC HÁT RU NHỮNG EM BÉ LỚN TRÊN LƯNG MẸ
I.MỤC TIÊU:
1. Đọc trôi chảy,lưu loát bài thơ. Biết ngắt nghỉ hơi đúng nhịp th ơ. Bi ết đ ọc di ễn c ảm bài th ơ v ới
giọng âu yếm, dịu dàng và đầy tình yêu thương.
2. Hiểu ý nghĩa bài thơ: Ca ngợi tình yêu nước, yêu con sâu sắc c ủa người ph ụ n ữ Tà-ôi trong công
kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
3. HTL 1 khổ thơ
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh minh họa bài thơ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Khởi động : Ổn định tổ chức
2/ Kiểm tra bài cũ: GV gọi 2 HS lên đọc bài “Hoa học trò”, trả lời các câu hỏi sau bài đọc
3/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:* GV giới thiệu bài “Khúc hát ru những em
- Học sinh nhắc lại đề bài.
bé lớn trên lưng mẹ”
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
- GV cho HS tiếp nối nhau đọc bài thơ. GV kết hợp - Học sinh đọc tiếp nối 2-3 lượt
giúp HS hiểu nghĩa các từ khó được chú giải sau bài. - HS luyện đọc theo cặp
- GV đọc diễn cảm toàn bài- giọng âu yếm, dịu dàng, - HS đọc -1-2 HS đọc cả bài
đầy tình yêu thương.. Nhấn giọng những từ ngữ , gợi tả:
đừng rơi, nghiêng, nóng hổi, nhấp nhô, trắng ngần, lún sân,
mặt trời dần, ôm ấp, viền trắng - HS lắng nghe
b) Tìm hiểu bài:
GV gợi ý HS trả lời các câu hỏi trong SGK:
 Em hiểu thế nào là “ Những em bé lớn lên trên lưng
mẹ?” - Phụ nữ miềm núi đi đâu, làm gì cúng
thường địu con theo. Những em bé cả
 Người mẹ làm những công việc gì? Những công việc lúc ngủ cúng nằm trên lưng mẹ.
đó có ý nghĩa như thế nào? - Người mẹ nuôi con khôn lớn, người
mẹ giã gạo nuôi bộ đội, tỉa bắp trên
nương. Những công việc này góp phần
vào công cuộc chống Mỹ cứu nước của
 Tìm những hình ảnh đẹp nói lên tình yêu thương và toàn dân tộc
niềm hi vọng của người mẹ đối với con. - Lưng đưa nôi- tim hát thành lời, mẹ
thương A kay…;mai sau con lớn vung
 Theo em , cái gì đẹp thể hiện trong bài thơ này? chày lún sân.
- Là tình yêu của mẹ đối với con , đối
GV hỏi về nội dung bài thơ: với cách mạng
GV chốt ý chính: Bài thơ là Ca ngợi tình yêu đất nước, - HS trả lời
yêu con sâu sắc của người phụ nữ Ta-ôi trong cuộc kháng
chiến chống Mỹ cứu nước
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm và HTL bài thơ
Gọi 2 HS đọc tiếp nối bài thơ- GV kết hợp hướng dẫn
các em đọc biểu cảm thể hiện đúng n. dung bài thơ HS đọc tiếp nối
GV hướng dẫn HS cả lớp luyện đọc HS luyện đọc và thi đọc diễn cảm
HS chọn nhẩm HTL 1 đoạn thơ mình thích Thi đọc thuộc lòng trước lớp
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
42
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- Nội dung chính của bài thơ là gì? HS trả lời
- Dặn HS về nhà HTL bài thơ
- GV nhận xét tiết học.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
43
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Ngày dạy:……………………………………………….
Tập làm văn:
LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÁC BỘ PHẬN CỦA CÂY CỐI
I. MỤC TIÊU:
- Thấy được những điểm đặc sắc trong cách quan sát và miêu tả các b ộ ph ận c ủa cây c ối ( hoa, qu ả)
trong những đoạn văn mẫu.
- Viết được một đoạn văn miêu tả hoa hoặc quả.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Một số tờ phiếu viết sẵn lời giải BT 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
3. Bài cũ: 1 HS đọc đoạn văn tả lá, thân hay gốc của cái cây em yêu thích.
4. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Luyện tập miêu tả các bộ
phận của cây cối”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS luyện tập
Bài tập 1:
- 2 HS đọc tiếp nối nhau nội dung BT1 - 1 HS đọc- Cả lớp theo dõi trong SGK
- Cả lớp đọc đoạn văn - Cả lớp đọc thầm, trao đổi với bạn, nêu
nhận xét về cách miêu tả của tác giả
trong mỗi đoạn.
- HS trình bày - HS phát biểu ý kiến- Lớp nhận xét
- Gv nhận xét, chốt lại lời giải đúng
Bài tập 2:
- HS đọc yêu cầu của bài - HS đọc
- GV giao việc - HS suy nghĩ, chọn tả một loài hoa hay
- HS làm bài thứ qủa mà em thích.
- HS trình bày - HS trình bày kết quả
- HS viết đoạn văn - Cả lớp nhận xét
- GV chọn đọc trước lớp 5-6 bài, chấm đi ểm những đo ạn
viết hay.
Hoạt động 3: Củng cố,dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục hoàn chỉnh m ột đo ạn văn tả
về một loại hoa hoặc một thứ quả, viết lại vào vở

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
44
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Ngày dạy:……………………………………………….
Luyện từ và câu:
MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÁI ĐẸP
I.MỤC TIÊU:
- Làm quen với câu tục ngữ liên quan đến cái đẹp. Biết nêu những hoàn c ảnh s ử d ụng nh ững câu t ục
ngữ đó.
- Tiếp tục mở rộng, hệ thống hóa vốn từ, nắm nghĩa các t ừ miêu t ả m ức đ ộ cao c ủa cái đ ẹp, bi ết đ ặt
câu với các từ đó.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
Bảng phụ ghi sẵn nội dung bảng ở BT1
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 2 HS đọc đoạn văn kể lại cuộc nói chuyện giữa em và bố mẹ…có dun
gf dấu gạch ngang.
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài” Mở rộng vốn từ : Cái đẹp”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài tập1:
- HS đọc nội dung bài tập - 1 HS đọc
- HS làm bài vào vở BT - HS làm
- HS trình bày - Đại diện HS lên trình bày kết quả-
- GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng Lớp nhận xét
Bài tập 2:
- HS đọc yêu cầu của bài tập
- GV mời 1 HS khá, giỏi lên làm mẫu
- HS suy nghĩ tìm những trường hợp có thể sử dụng 1 trong 4
câu tục ngữ - HS phát biểu ý kiến
- Giáo viên nhận xét và chốt ý đúng
Bài tập 3+ 4:
- HS đọc yêu cầu của bài- GV gợi ý -1-2 HS đọc
- HS làm bài - 1HS làm bài
- HS trình bày - 2-3 HS lên đọc lại kết quả
- GV chốt ý đúng
Hoạt động 3: Củng cố- dặn dò
- GV khen những HS, nhóm HS làm việc tốt..
- Yêu cầu HS về nhà học thuộc lòng 4 câu tục ngữ trong BT1.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập làm văn:
ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI
I.MỤC TIÊU:
- Nắm được đặc điểm nội dung hình thức của đoạn văn trong bài miêu tả cây cối.
- Nhận biết và bước đầu biết xây dựng các đoạn văn tả cây cối
- Có ý thức bảo vệ cây xanh .
II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC:
Tranh, ảnh cây gạo, cây trám đen ( nếu có)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

45
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
1. Kiểm tra bài cũ: 1 HS đọc đoạn văn tả một loài hoa hay thứ quả mà em thích- 1 HS nói v ề cách t ả
của tác giả trong đoạn văn đọc thêm Hoa mai vàng hoặc Trái vải hiến vua.
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới “ Đoạn văn trong bài miêu
tả cây cối”
Hoạt động 2:
* Phần Nhận xét:
Bài tập 1,2,3:
- 1 HS đọc yêu cầu của BT 1,2,3 - Cả lớp theo dõi SGK
- HS cả lớp đọc thầm bài Cây gạo - HS đọc thầm đoạn văn, suy nghĩ,
trao đổi cùng bạn, phát hiện cách tả
của tác giả trong mỗi đoạn có gì dáng
- HS làm việc cá nhân chú ý.
- HS trình bày - HS phát biểu ý kiến- lớp nhận xét
- GV nhận xét- Chốt lại lời giải đúng
*Phần Ghi nhớ:
- HS đọc yêu cầu của BT - Cả lớp theo dõi SGK
- HS cả lớp đọc thầm - HS đọc thầm,làm việc cá nhân hoặc
trao đổi cùng bạn xác địnhcác đoạn và
nội dung chính của từng đoạn
- HS trình bày -HS phát biểu ý kiến- lớp nhận xét
- GV nhận xét, chốât lại lời giải đúng
Hoạt động 3: Phần luyện tập
- GV nêu yêu cầu của bài, gợi ý cho HS làm
- HS làm - HS viết đoạn văn
- HS trình bày - 1 vài HS khá, giỏi đọc đoạn viết
- GV hướng dẫn cả lớp nhận xét, góp ý. - Lớp nhận xét
- GV chấm chữa một số bài viết
Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà hoàn chỉnh lại đoạn văn tả một bộ phận
của cây, viết lại vào vở
- GV dặn HS đọc trước nội dung của tiết TLV tới

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Tổ trưởng kiểm tra Ban giám hiệu
( Duyệt)
46
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo


Tuần 24
Ngày dạy:……………………………………………….
Tập đọc:
VẼ VỀ CUỘC SỐNG AN TOÀN
I.MỤC TIÊU:
Yêu cầu học sinh :
1. Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng tên viết tắt c ủa tổ chức UNICEF (u-ni-xép). Bi ết đ ọc đúng m ột
bản tin ( thông báo tin vui)- giọng ró ràng, rành mạch, vui, tốc độ khá nhanh.
2. Hiểu các từ ngữ mói trong bài.
Nắm được nội chínhcủa bản tin: Cuộc thi vẽ Em muốn sống an toàn đ ược thi ếu nhi c ả n ước h ưởng
ứng. Tranh dự thi cho thấy các em có nhận thức đúng về an toàn, đặc bi ệt là an toàn giao thông và bi ết
thể hiện nhận thức của mình bằng ngôn ngữ hội họa.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Tranh minh họa bài đọc, tranh về an toàn giao thông HS trong l ớp t ự v ẽ ( n ếu có). B ảng ph ụ vi ết
sẵn đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc đúng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Khởi động : Ổn định tổ chức
2/ Kiểm tra bài cũ: 2-3 HS đọc TL 1 khổ thơ “ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ”, trả lời
các câu hỏi trong SGK
3/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: GV giới thiệu bài “ Vẽ về cuộc sống an Học sinh nhắc lại đề bài.
toàn”
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
+ GV ghi bảng: UNICEF, hướng dẫn đọc c ả lớp đọc - HS đọc và nghe giải thích.
đồng thânh . kết hợp GV giải thích nghĩa c ủa từ UNICEF:
tên viết tắt của Quỹ Bảo trợ Nhi đồng của Liên hợp quốc.
+ GV: 6 dòng đầu của bài đọc là 6 dòng tóm t ắt những
nội dung đáng chú ý của bản tin
+ Một, hai HS đọc 6 dòng mở đầu bài đọc - Từng nhóm 4 HS đọc tiếp nối nhau
đọc 4 đoạn của bài; đọc 2-3 lượt
+ GV hướng dẫn HS xem các bức tranh thi ếu nhi vẽ ; - Học sinh luyện đọc theo cặp
Giúp HS hiểu những từ khó trong bài: Unicef, thẩm m ỹ, - 1-2HS đọc cả bài
nhận thức, khích lệ…..; Lưu ý HS nghỉ ngắt hơi dúng các
dấu câu, nghỉ hơi tự nhiên, tách các cụm từ trong câu quá
dài.
+ GV đọc mẫu bản tin với giọng thông báo tin vui, rõ
ràng, rành mạch, tốc độ khá nhanh. Nhấn giọng các từ ngữ:
nâng cao, đông đảo, 50 000, 4 tháng….
b) Tìm hiểu bài
GV gợi ý HS trả lời các câu hỏi: - Em muốn sống an toàn
+ Chủ đề của cuộc thi vẽ là gì? - Chỉ trong vòng 4 tháng đã có 50 000
+ Thiếu nhi hưởng ứng cuộc thi như thế nào? bức tranh của các thiếu nhi khắp mọi
miền tổ quốc gửi về Ban tổ chức
- Chỉ điểm tên 1 số tác phẩm cúng thấy
kiến thức của thiếu nhi về an toàn, đặc
+ Điều gì cho ta thấy các em có nhận thức tốt về chủ đề biệt là an toàn GT
cuộc thi? - Phòng trưng bày là phòng tranh đẹp,
+ Những nhận xét nào thể hiện sự đánh giá cao khả năng màu sắc tươi tắn, bố cục rõ ràng…

47
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
thẩm mỹ của các em? - Gây ấn tượng nhằm hấp dẫn người
đọc. Tóm tắt thật gọn bằng số liệu và
những từ ngữ nổi bật giúp người đọc
+ Những dòng in đậm ở bản tin có tác dụng gì? nắm nhanh thông tin
- HS nêu
+ Cho HS nêu ý chính của bài
+ GV chốt ý chính: Bài đọc giúp các em hiểu thế nào là
một bản tin, nội dung tóm tắt của một bản tin, cách đọc
một bản tin.
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc
Gọi 4 HS đọc tiếp nối 4 đoạn văn. Gv hướng dẫn các em - 4HS đọc tiếp nối 4 đoạn của bài
có giọng đọc đúng với một bản thông báo tin vui: nhanh,
gọn, rõ ràng
GV đọc mẫu đoạn tin sau đó hướng dẫn cả lớp đọc và thi -HS luyện đọc và thi đọc đoạn tin.
đọc đoạn tin
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV yêu cầu HS nêu ý nghĩa của bài? HS trả lời
- Vềø nhà tiếp tục luyện đọc bản tin
- GV nhận xét tiết học

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Chính tả (Nhớ- viết):
HỌA SỸ TÔ NGỌC VÂN
I.MỤC TIÊU:
- Nghe- viết chính xác, trình bày đúng bài chính tả Họa sĩ Tô Ngọc Vân.
- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt đúng ti ếng có âm đ ầu ho ặc d ấu thânh d ễ l ẫn: Trích, dấu
hỏi/ dấu ngã
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- 3-4 tờ phiếu khổ to photo viết nội dung BT2a
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Kiểm tra bài cũ: 1 HS đọc những từ ngữ cần điền vào ô trống ở BT2
2/ Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1:Giới thiệu bài viết chính tả “ Họa sĩ Tô - Học sinh nhắc lại đề bài.
Ngọc Vân”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nghe- viết
- GV đọc bài chính tả Họa sĩ Tô Ngọc Vân - HS theo dõi SGK
- HS đọc thầm lại đoạn văn cần viết chính tả - Cả lớp đọc thầm
- GV: Đoạn văn nói điều gì? - HS trả lời
- HS gấp sách GK. GV đọc từng câu HS viết - Học sinh viết bài
- GV chấm sửa sai từ 7 đến 10 bài - Đổi vở soát lỗi cho nhau tự sửa những
Nhận xét chung chữ viết sai
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
Bài tập 2/56SGK
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập - HS theo dõi
- HS làm bài cá nhân - HS trao đổi cùng các bạn để điền vào
chỗ trống
- GV mời HS lên bảng điền - HS lên bảng thi làm bài làm bài.Từng em
48
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
đọc kết quả - Lớp nhận xét
- GV chốt lại lời giải đúng:
Bài tập 3:
- Gv gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- HS đọc và làm -HS nêu
- HS trình bày - Cả lớp đọc thầm và làm
- Gọi HS nhận xét- GV chốt lời giải đúng: - HS trình bày tiếp sức – lớp nhận xét
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV nhận xét tiết học. HS đọc
- Yêu cầu HS ghi nhớ những từ ngữ vừa luyện tập để
không viết sai chính tả

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Luyện từ và câu:
CÂU KỂ AI LÀ GÌ?
I. MỤC TIÊU:
- HS hiểu cấu tạo ,tác dụng của câu kể Ai là gì?.
- Biết tìm câu kể Ai là gì? Trong đoạn văn. Biết đặt câu kể Ai là gì? Để giới thiệu và nhận định vè
một người , một vật.
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Hai tờ phiếu ghi 3 câu văn của đoạn văn ở ( Phần nhận xét)
- Ba tờ phiếu mỗi tờ ghi nội dung một đọan văn, thơ ở BT1( Phần luyện tập)
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1.Kiểm tra bài cũ: HS đọc thuộc lòng 4 câu trong bài tập 1 ( tiết LTVC trước)- 1 HS làm BT3
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “ Câu kể Ai là gì?”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nắm nội dung bài
*Phần nhận xét:
Bài tập 1,2,3,4:
- 4 HS nối tiếp nhau đọc nội dung yêu cầu các bài tập trên - Cả lớp theo dõi SGK
- GV giao việc - Một số HS đọc 3 câu in nghiêng trong
đoạn văn ( cả lớp đọc thầm)
- HS trình bày - HS phát biểu- lớp nhận xét
- GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng
* Phần ghi nhớ:
- HS đọc nội dung cần ghi nhớ trong SGK - 4-5 HS đọc – cả lớp theo dõi SGK
đọc thầm
Hoạt động 3: Phần luỵên tập
Bài tập1:
- 1 HS đọc nội dung yêu cầu bài tập - Cả lớp theo dõi SGK
- GV giao việc - HS suy nghĩ trao đổi.
- HS trình bày - HS phát biểu- lớp nhận xét
- GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng
Bài tập 2:
- HS đọc yêu cầu của bài
- GV giao việc. - HS suy nghĩ, viết nhanh vào giấy nháp
lời giới thiệu, kiểm tra các câu kể Ai là
49
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
gì? Có trong đoạn văn.
- HS thực hành - Từng cặp HS thực hành giới thiệu.
HS thi giới thiệu trước lớp - Cả lớp
- GV nhận xét, bình chọn bạn có đo ạn gi ới thới thi ệu đúng nhận xét
đề tài, tự nhiên, sinh động, hấp dẫn
Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò
- GV nhâïn xét tiết học. Yêu cầu HS ghi nhớ nội dung bài
học.
- Yêu cầu HS về nhà hoàn chỉnh đoạn giới thiệu BT2 vào vởû

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Kể chuyện:
KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I. MỤC TIÊU:
- Rèn kỹ năng nói: HS kể được một câu chuyện về một hoạt động động mình đã tham gia để góp phần
giữ xóm làng ( đường phố, trường học) xanh, sạch, đẹp. Các sự vật được sắp xếp h ợp lý. Bi ết trao đ ổi
với các bạn về ý nghĩa câu chuyện
- Lời kể tự nhiên, chân thực, có thể kết hợp với lời nói cử chỉ, điệu bộ
- Rèn kỹ năng nghe: Lắng nghe lời bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Tranh ảnh thiếu nhi tham gia giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: 1 hs kể mmột câu chuyện em đã được nghe hoặc đã được đọc ca ngợi cái đẹp hay
phản ánh cuộc đấu tranh giữa cái đẹp và cái xấu, cái thiện với cái ác.
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài” Kể chuyện được chứng kiến
hoặc tham gia”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của đề bài
- 1 HS đọc đề bài ( GV gạch dưới những chữ cần chú ý - 1 HS đọc
trong đề bài)
- 2 HS đọc tiếp nối gợi ý 1,2,3 - Cả lớp theo dõi trong SGK
- HS kể chuyện - HS kể chuyện người thực, việc thực
Hoạt động 3: HS thực hành kể chuyện
- HS kể theo cặp- GV đến từng nhóm, nghe HS kể, hướng - HS kể chuyện theo cặp .
dẫn,góp ý - Một vài nhóm HS thi kể. Mỗi em kể
- HS thi kể chuyện trước lớp xong, đối thoại với các bạn về nội dung,
ý nghĩa câu chuyện
- Cả lớp nhận xét về nội dung, câu
chuyên, cách kể, cách dùng từ, đặt
- GV nhận xét và ghi điểm câu.Bình chọn bạn kể sinh động nhất
Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò
- Yêu cầu HS về nhà viết lại vào vở nội dung câu chuyện
các em vừa kể ở lớp
- Dặn HS chuẩn bị trước bài KC Những chú bé không chết.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
50
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
..............................................................................................................................................................................


Ngày dạy:……………………………………………….
Tập đọc:
ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ
I.MỤC TIÊU:
1. Đọc trôi chảy,lưu loát bài thơ. Biết đọc di ễn cảm bài th ơ v ới gi ọng đ ọc th ể hi ện đ ược nh ịp đi ệu
khẩn trương, tâm trạng hào hứng của những người đánh các trên biển
2. Hiểu các từ ngữ trong bài.
Hiểu ý nghĩa bài thơ: Ca ngợi vẻ đẹp huy hoàng của biển cả, vẻ đẹp của lao động.
3. HTL bài thơ
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh minh họa trong SGK phóng to
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Khởi động : Ổn định tổ chức
2/ Kiểm tra bài cũ: GV gọi 2 HS lên đọc bài “Vẽ về cuộc sống an toàn” , trả lời các câu hỏi sau bài
đọc
3/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:* GV giới thiệu bài “ Đoàn thuyền đánh cá” - Học sinh nhắc lại đề bài.
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
- GV cho HS tiếp nối nhau đọc 5 khổ thơ. GV k ết h ợp - Học sinh đọc tiếp nối 2-3 lượt
hướng dẫn HS xem tranh, giúp HS hiểu nghĩa các từ khó - HS luyện đọc theo cặp
trong bài; hướng dẫn các em biết nghỉ hơi tự nhiên, đúng - HS đọc -1-2 HS đọc cả bài
nhịp trong mỗi đoạn thơ
- GV đọc diễn cảm toàn bài- giọng đọc nhịp nhàng , khẩn
trương. Nhấn giọng những từ ngữ ca ngợi c ảnh đ ẹp huy - HS lắng nghe
hoàng của biển, ca ngợi tinh thần lao động sôi nổi, hào hứng
của những người đánh cá
b) Tìm hiểu bài:
GV gợi ý HS trả lời các câu hỏi trong SGK:
 Đoàn thuyền đánh cá ra khơi vào lúc nào? Những câu - Vào lúc hoàng hôn. Mặt trời xuống
thơ nào cho biết điều đó? biển như hòn lửa cho biết điều đó
Gv bổ sung: Vì quả đâùt hình tròn nên có cảm giác m ặt
trời đang lặn dần xuống đáy biển.
 Đoàn thuyền đánh cá trở về vào lúc nào? Những câu - Đoàn thuyền trở về vào lúc bình
thơ nào cho biết điều đó? minh. Những câu thơ “sao mờ…. trời
sáng; Mặt trời… màu mới” cho ta
biết điều đó
 Tìm những hình ảnh nói lên vẻ đẹp huy hoàng c ủa - Mặt trời xuống biển như hòn lửa-
biển. sóng đã cài then, đêm sập cửa….
 Công việc lao động của người đánh cá được miêu - Câu hát căng buồm cùng giáo khơi-
tả đẹp như thế nào? Lời ca của họ thật hay, thật vui vẻ,
hào hứng: cá bạc biển đông lặng..
nuôi lớn đời ta tự buổi nào- Công
việc kéo lưới, những mẻ cá nặng
được miêu tả thật đẹp: ta kéo xoăn
tay chìm cá nặng.. lưới xếp buồm lên
đón nắng hồng- Hình ảnh thuyền về
thật đẹp: đoàn thuyền chạy đua nhau
51
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
cùng mặt trời
- HS trả lời

GV hỏi về nội dung bài thơ:
GV chốt ý chính: Bài thơ là Ca ngợi vẻ đẹp huy hoàng
của biển cả, vẻ đẹp của lao động
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm và HTL bài thơ
Gọi 5 HS đọc tiếp nối 5 khổ thơ- GV kết hợp hướng
dẫn các em tìm đúng giọng đọc của bài thơ và thể hiện bi ểu
cảm HS đọc tiếp nối
GV hướng dẫn HS cả lớp luyện đọc
HS nhẩm HTL bài thơ HS luyện đọc và thi đọc diễn cảm
Thi đọc thuộc lòng từng khổ và cả
bài thơ
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- Nội dung chính của bài thơ là gì? HS trả lời
- Dặn HS về nhà HTL bài thơ
- GV nhận xét tiết học.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập làm văn:
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI
I. MỤC TIÊU:
- Dựa vào những hiểu biết về đoạn văn trong bài văn tả cây cối, HS luyện tập viết một đoạn văn hoàn
chỉnh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Một tờ phiếu viết đoạn 1 chưa hoàn chỉnh của bài văn miêu tả cây cối chuối tiêu BT2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
5. Bài cũ: GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ trong bài tập làm tiết trước.
6. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Luyện tập xây dựng đoạn
văn miêu tả cây cối”
Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs làm bài tập (trang 60-SGK)
Bài tập 1:
- 1 HS đọc dàn ý bài văn miêu tả cây chuối tiêu. - 1 HS đọc- Cả lớp theo dõi trong SGK
- GV hỏi: Từng dàn ý trên thuộc phần nào trong c ấu t ạo c ủa - HS trả lời - Lớp nhận xét
bài văn miêu tả cây cối?
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng
Bài tập 2:
- GV nêu yêu cầu của bài - HS theo dõi
- GV giao việc: Cả lớp đọc thầm 4 đoạn văn chưa hoàn - HS thực hiện
chỉnh trong SGK, suy nghĩ, làm bài cá nhân vào vở
- HS trình bày - HS tiếp nối nhau đọc đoạn 1 các em đã
- GV nhận xét, khen đoạn hay nhất hoàn chỉnh
- HS làm bài trên phiếu ( có đoạn 1) dán bài trên bảng lớp, - Cả lớp nhận xét
đọc kết quả.

52
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Hoạt động 3: Củng cố,dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục hoàn chỉnh cả 4 đo ạn văn ở
BT2.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Luyện từ và câu:
VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀ GÌ?
I.MỤC TIÊU:
- HS nắm được VN trong câu kể kiểu Ai là gì?, các từ làm vị ngữ trong kiểu câu này.
- Xác định được bộ phận VN trong các câu kể Ai là gì?, trong đoạn văn, đoạn thơ;đặt được câu kể Ai
là gì? Từ những VN đã cho.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- 3 tờ phiếu viết 4 câu văn ở phần nhận xét- viết riêng rẽ từng câu.
- Vở BTTV 4, tập 2
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 2 HS làm BT2 ( tiết LTVC trước).
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài” Vị ngữ trong câu kể Ai là
gì?”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nắm nội dung bài học
* Phần Nhận xét:
Bài tập 1:
- 1 HS đọc yêu cầu của BT trong SGK (trg 61). - Cả lớp theo dõi SGK
- GV gợi ý bài tập
- HS đọc thầm lại các câu vănđoạn văn - HS đọc và trao đổi với bạn, lần lượt
thực hiện yêu cầu trong SGK
- Xác định vị ngữ trong câu vừa tìm được
- GV: Những từ ngữ nào có thể làm vị ngữ trong câu Ai là gì? - HS trả lời
* Phần Ghi nhớ:
- Hai, ba HS đọc nội dung cần ghi nhớ trong SGK - HS đọc
- Một HS nêu ví dụ minh họa cho nội dung ghi nhớ.
Hoạt động 3: Phần luyện đọc
Bài tập1:
- HS đọc nội dung bài tập - 1 HS đọc
- GV nhắc nhở HS thực hiện đúng yêu cầu của bài
- HS làm bài tập
- HS trình bày - HS phát biểu ý kiến - Lớp nhận xét
- GV nhận xét và kết luận
Bài tập 2: Tiến hành như BT1
Bài tập3:
- HS đọc yêu cầu của bài tập
- GV gợi ý bài cho HS
- HS tiếp nối nhau đặt câu.
- GV nhận xét và chốt lại ý đúng
Hoạt động 4: Củng cố- dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
53
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- Yêu cầu HS học thuộc nội dung cần ghi nhớ trong bài

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập làm văn:
TÓM TẮT TIN TỨC
I.MỤC TIÊU:
- Hiểu thế nào là tóm tắt tin tức.
- Bước đầu biết cách tón tắt tin tức .
II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC:
Một tờ giấy viết lời giải BT1 .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra 2 HS đọc lại đoạn văn đã giúp bạn Hồng Nhung vi ết hoàn ch ỉnh
( BT2, tiết TLV trước).
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới “ Tóm tắt tin tức”
Hoạt động 2:
* Phần Nhận xét:
Bài tập 1,:
- 1 HS đọc yêu cầu của BT 1 - Cả lớp theo dõi SGK
- Yêu cầu a.HS cả lớp đọc thầm bản tin Vẽ về cuộc sống an - HS đọc thầm và thực hiện
toàn, xác định đọan của bản tin
- HS trình bày - HS phát biểu - Lớp nhận xét
- GV nhận xét- Chốt lại lời giải đúng
- Yêu cầu b. HS trao đổi vơi bạn, thực hiện yêu cầu b - HS thực hiện
- HS trình bày - HS đọc kết quả trao đổi trước lớp -
- GV nhâïn xét- chốt lại lời giải đúng Lớp nhận xét
- Yêu cầu c. HS suy nghĩ viết ra nháp lời tóm tắt toàn bộ bản - HS phát biểu.
tin.
- GV dán tờ giấy đã ghi phương án tóm tắt
Bài tập 2:
- HS đọc yêu cầu BT2.
- GV hướng dẫn trao đổi, đi đến kết luận nêu phần Ghi nhớ
*Phần Ghi nhớ:
- 3-4 HS đọc nội dung cần ghi nhớ trong SGK
- Một HS đọc 6 dòng in đậm ở đầu bản tin Vẽ về cuộc sống
an toàn-
Hoạt động 3: Phần luyện tập
Bài tập 1:
- 1 HS đọc nội dung BT1. - Cả lớp đọc thầm
- GV giao việc - HS làm việc cá nhân, hoặc trao đổi
với bạn ngồi bên để tóm tắt bản tin.
- GV phát giấy khổ rộng cho 1 vài HS khá , giỏi
- GV mời những HS làm BT trên giấy trình bày kết quả - HS phát biểu ý kiến- Lớp nhận xét
- GV nhận xét bình chọn phương án tóm tắt ngắn gọn, đ ủ ý
nhất
Bài tập 2:
- HS đọc yêu cầu của BT - HS đọc
54
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- GV lưu ý HS cần tóm tắt bản tin theo cách thứ hai- trình bày
bằng số liệu, những từ ngữ nổi bật, gây ấn tượng
- HS đọc thầm 6 dòng in đậm đầu bản tin Vẽ về cuộc sống - HS đọc, cùng bạn trao đổi , đưa ra
an toàn phương án tóm tắt cho bản tin.
- 1 số HS làm bài trên giấykhổ rộng - HS phát biểu
- Những HS làm bài trên giấy trình bày cách tóm tắt - Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn
phương án tóm tắt hay nhất.
Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò
- Một HS nhắc lại tác dụng của việc tóm tắt bản tin.
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà viết lại vào vở tóm tắt bản tin Vịnh Hạ
Long được tái công nhận.
- GV dặn HS đọc trước nội dung của tiết TLV tới

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Tổ trưởng kiểm tra Ban giám hiệu
( Duyệt)
Tuần 25
Ngày dạy:……………………………………………….
Tập đọc:
KHUẤT PHỤC TÊN CƯỚP BIỂN
I.MỤC TIÊU:
Yêu cầu học sinh :
1. Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài. Biết đọc diễn c ảm bài văn - gi ọng k ể khoan thai nh ưng dõng d ạc,
phù hợp với diễn biến câu chuyện. Đọc phân biệt lời của các nhân vật
2. Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi hành động dũng c ảm c ủa bác s ỹ Ly trong cu ộc đ ối đ ầu v ới tên
cướp biển hung hãn. Ca ngợi sức mạnh chính nghĩa chiến thắng sự hung ác, bạo ngược.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh minh họa bài đọc trong SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Khởi động : Ổn định tổ chức
2/ Kiểm tra bài cũ: 2-3 HS đọc TL bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá”, trả lời các câu hỏi trong SGK
3/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:
GV giới thiệu chủ điểm Những người quả cảm , tranh HS quan sát tranh và lắng nghe
minh họa chủ điểm. Gợi cho HS nhận ra các nhân vật anh
55
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
hùng trong tranh: có thể là anh Nguyễn Văn Trỗi, chị Võ thị
Sáu, anh Kim Đồng, anh Nguyễn Bá Ngọc.
GV giới thiệu bài “Khuất phục tên cướp biển” Học sinh nhắc lại đề bài.
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
+ GV cho HS đọc tiếp nối 3 đoạn của bài - Học sinh đọc tiếp nối 2-3 lượt
Đoạn 1: 3 dòng đầu ( Hình ảnh dữ tợn c ủa tên cướp - Học sinh luyện đọc theo cặp
biển) - 1-2HS đọc cả bài
Đoạn 2:Tiếp theo……phiên toàn sắp tới ( Cuộc dối đầu
của bác sỹ Ly và tên cướp biển
Đoạn 3: Còn lại (Tên cướp biển bị khuất phục)
GV kết hợp giúp các em hiểu nghĩa những từ khó được
chú giải sau bài; hướng dẫn HS đọc đúng các câu hỏi.
+ GV đọc diễn cảm toàn bài giọng giọng rõ ràng, dứt
khoát, gấp gáp dần theo diễn biến câu chuyện; nhấn gi ọng
những từ ngữ miêu tả vẻ hung dữ của tên cướp biển. Đọc
phân biệt lời các nhân vật.
b) Tìm hiểu bài - HS lắng nghe.
GV gợi ý HS trả lời các câu hỏi: - Tên chúa tàu đập tay xuống bàn quát
+ Tính hung hãn của tên chúa tàu( tên cướp biển) được mọi ngừơi im ; có câm mồm không….
thể hiện qua chi tiết nào? - Ông là người rất nhân hậu, điềm đạm
+ Lời nói và cử chỉ của bác sĩ Ly cho thấy ông là người nhưng cũng rất cứng rắn, dũng cảm
như thế nào? dám đối đàu chống cái xấu, cái ác, bất
chấp nguy hiểm
- Một đằng thì đức độ…. nhốt chuồng
+ Cặp câu nào khắc họa hai hình ảnh đối nghịch nhau - Vì bác sĩ bình tĩnh và cương quyết
của Bác sĩ Ly và tên cướp biển? bảo vệ lẽ phải
+ Vì sai bác sĩ Ly khuất phục được tên cướp biển hung - Phải đấu tranh một cách không khoan
hãn? nhượng với cái xấu, cái ác
+ Truyện đọc trên giúp em hiểu ra điều gì? - HS nêu
+ Cho HS nêu ý chính của bài
+ GV chốt ý chính: Ca ngợi hành động dũng cảm của
bác sỹ Ly trong cuộc đối đầu với tên cướp biển hung hãn.
Ca ngợi sức mạnh chính nghĩa chiến thắng sự hung ác, bạo
ngược.
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm
Gọi một tốp 3 HS đọc truyện theo cách phân vai ( người
dẫn chuyện, tên cướp, bác sỹ Ly) GV hướng dẫn các em - 3 HS đọc phân vai
đọc diển cảm đúng lời các nhân vật
GV hướng dẫn cả lớp luyện đọc và thi đọc di ễn c ảm đ ối -HS luyện đọc và thi đọc diễn cảm
thoại giữa bác sĩ Ly và tên cướp biển theo cách phân vai
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV yêu cầu HS nêu ý nghĩa của bài? HS trả lời
- Vềø nhà kể lại câu chuyện trên cho người thân
- GV nhận xét tiết học
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Chính tả (Nghe- viết):
KHUẤT PHỤC TÊN CƯỚP BIỂN
56
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
I.MỤC TIÊU:
- Nghe- viết đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn trong truyện Khuất phục tên cướp biển
- Luyện viết đúng những tiếng có âm đầu và vần dễ viết sai ( r/d/gi, ên/ênh)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- 3-4 tờ phiếu khổ to viết sẵn nội dung BT2a hay 2b
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Kiểm tra bài cũ: 1 HS đọc nội dung BT2a (tiết CT trước) cho 2 bạn vi ết trên bản lớp, cả lớp vi ết
giấy nháp.
2/ Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1:Giới thiệu bài viết chính tả “ Khuất phục - Học sinh nhắc lại đề bài.
tên cướp biển”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nghe- viết
- 1 HS đọc đoạn văn cần viết chính tả - HS theo dõi SGK
- HS đọc thầm lại đoạn văn cần viết chính tả - Cả lớp đọc thầm
- HS gấp sách GK. GV đọc từng câu HS viết - Học sinh viết bài
- GV chấm sửa sai từ 7 đến 10 bài - Đổi vở soát lỗi cho nhau tự sửa những
Nhận xét chung chữ viết sai
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
- GV nêu yêu cầu của bài - HS lắng nghe
+ Với BT2a: tiếng điền vào phải thích hợp với nghĩa c ủa
câu, phải viết dúng chính tả. Muốn tìm được tiếng thích
hợp, em dựa vào nội dung của câu, dựa vào nghĩa các t ừ
đứng trước hoặc sau ô trống
+ Với BT 2b: Ở từng chỗ trống, em lần lượt thử điền
từng vần có sẵn sao cho tạo ra từ, câu có n ội dung thích
hợp - HS đọc thầm và trao đổi nhóm
- HS đọc thầm nội dung đọan văn - Đại diện nhóm đọc lại đoạn văn, đoạn
- GV mời các nhóm lên bảng thi tiếp sức- điền ti ếng thơ, giải đố, sau khi đã điền tiếng, vàn
hoặc vần thích hợp vào chỗ trống. hoàn chỉnh- Lớp nhận xét- bình chọn

- GV nhận xét- chốt lại lời giải đúng:
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV nhận xét tiết học. HS đọc
- Yêu cầu HS ghi nhớ cách viết những từ ngữ vừa ôn
luyện trong bài .

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Luyện từ và câu:
CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀ GÌ?
I.MỤC TIÊU:
Giúp học sinh :
* Nắm đượcý nghĩa và cấu tạo của CN trong câu kể Ai là gì?
* Biết xác định CN trong câu kể Ai là gì?; tạo được câu kể Ai là gì? Từ những chủ ngữ đã cho.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bốn băng giấy- mỗi băng viết 1 câu kể Ai là gì?
- 3-4 tờ phiếu viết nội dung 4 câu văn ở BT1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
57
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
1. Kiểm tra bài cũ: GV viết lên bảng một vài câu văn hoặc đoạn thơ, mời 2 HS lên bảng tìm câu kể
Ai là gì?,xác định vị ngữ trong câu
2. Bài mới :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “ Chủ ngữ trong câu kể Ai là
gì?”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS hiểu cấu tạo và ý nghĩa của
bộ phận chủ ngữ Ai là gì?
1/ Phần nhận xét:
- 1 HS đọc nội dung bài tập - HS đọc
- Lớp đọc thầm các câu văn, thơ, làm bài vào vở lần lượt thực - HS thực hiện.
hiện từng yêu cầu trong SGK, phát biểu ý kiến
- GV dán 4 băng giấy viết 4 câu kể Ai là gì? -4 HS lên bảng gạch dưới bộ phận
2/ Phần ghi nhớ: chủ ngữ trong mỗi câu
- GV cho HS đọc phần ghi nhớ -3-4 HS đọc nội dung ghi nhớ trong
SGK.
Hoạt động 3: Phần Luyện tập
Bài tập 1:
- Cho HS đọc yêu cầu bài tập 1 - 1 HS đọc to, lớp lắng nghe
- GV giao việc
- Cho HS làm bài - HS làm vào vở
- Cho HS trình bày kết quả lên bảng - 2 HS lên trình bày- Lớp nhận xét
* GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng
Bài tập 2:
- HS đọc yêu cầu của bài - 1 HS đọc to, cả lớp
- GV hướng dẫn và giao việc
- HS làm bài
- HS suy nghĩ phát biểu ý kiến - HS phát biểu-Lớp nhận xét
* GV nhận xét và chốt lại ý đúng ( mời 2 HS đọc lại kết qu ả
làm bài)
Bài tập 3: - HS đọc to, lớp lắng nghe
- HS đọc yêu cầu của bài tập - Cả lớp suy nghĩ, làm việc cá nhân
- GV gợi ý và giao việc
- HS suy nghĩ tiếp nối đặt câu - HS tiếp nối đặt câu- Lớp nhận xét
* GV nhận xét
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- HS nhắc lại nội dung phần ghi nhớ
- Yêu cầu HS về nhà viết lại vào vở các câu văn vừa đặt ở
BT3û

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Kể chuyện:
NHỮNG CHÚ BÉ KHÔNG CHẾT
I. MỤC TIÊU:
2. Rèn kỹ năng nói
- Dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ, HS kể lại câu chuyện đã nghe, có th ể k ết h ợp l ời k ể v ới
điệu bộ, nét mặt một cách tự nhiên.

58
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- Hiểu nội dung câu chuyện, trao đổi với các bạn về ý nghĩa truyện ( Ca ngợi tinh th ần dũng c ảm, s ự
hi sinh cao cả của các chiến sỹ nhỏ tuổi trong cuộc chiến chống kẻ thù xâm lược, bảo v ệ T ổ qu ốc); bi ết
đặt tên khác cho truyện.
2. Rèn kỹ năng nghe:
- Chăm chú nghe kể chuyện , nhớ chuyện.
- Nghe bạn kể chuyện; nhận xét, đánh giá đúng lời kể của bạn; kể tiếp được lời bạn.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Tranh minh hoạ truyện trong SGK phóng to.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: GV mời 1-2 HS kể lại việc em đã làm để góp phần giữ xóm làng xanh, sạch,
đẹp.
2. Bài mới :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Những chú bé không chết”
Hoạt động 2:GV kể chuyện
- GV kể lần 1( kết hợp giải nghĩa từ khó trong truyện) - HS lắng nghe
- GV kể lần 2 ( có tranh minh hoạ) - HS lắng nghe + quan sát tranh
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS thực hiện các yêu cầu của bài
tập
Trước khi thực hành KC, GV yêu cầu 1 HS đọc nhi ệm vụ của
bài KC trong SGK
Kể từng đoạn, kể toàn bộ câu chuyện. - HS kể từng đoạn của câu chuyện
a) KC trong nhóm theo nhóm 2 hoặc 4 em
- HS kể từng đoạn - Từng HS kể. Cả nhóm cùng trao đổi
- Cá nhân kể toàn chuyện về nội dung câu chuyện, trả lời câu
hỏi trong yêu cầu 3

b) Thi KC trước lớp. - HS kể theo nhóm
- 1 vài nhóm HS thi kể từng đoạn câu chuyện theo tranh - HS kể cá nhân
- Một vài HS thi kể toàn bộ câu chuyện - HS kể + Trả lời câu hỏi( như
- Mỗi nhóm hoặc cá nhân kể xong đều phải trả lời các câu h ỏi SHD125)
trong yêu cầu 3 - Cả lớp bình chọn bạn KC hay nhấtå
- Cả lớp và GV nhận xét tính điểm.
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV nhận xét tiết học. Yêu cầu HS về nhà luyện k ể l ại câu
chuyện cho người thân
- Dặn HS đọc trước yêu cầu và gợi ý bài KC tiếp theo

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập đọc:
BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH
I.MỤC TIÊU:
1. Đọc lưu loát toàn bài thơ. Đọc đúng nhịp thơ. Bi ết đọc diễn c ảm bài th ơ v ới gi ọng đ ọc vui, hóm
hỉnh , thể hiện tinh thần dũng cảm, lạc quan của các chiến sĩ lái xe.59
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
2. Hiểu ý nghĩa bài thơ: Qua hình ảnh độc đáo của những chiếc xe không kính vì bom giật bom rung, tác
giả ca ngợi tinh thần dũng cảm, lạc quan của các chi ến sĩ lái xe trong những năm tháng ch ống M ỹ c ứu
nước.
3. HTL bài thơ
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Ảnh minh họa bài đọc trong SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Khởi động : Ổn định tổ chức
2/ Kiểm tra bài cũ: GV gọi 2 HS lên đọc bài “Khuất phục tên cướp biển”, theo cách phân vai và trả
lời câu hỏi: truyện này giúp em hiểu điều gì?
3/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: HS quan sát ảnh minh họa bài đọc: Tấm ẩh
chụp bộ đội ta đang băng băng trên đướng Trường Sơn đầy
khói lửa đạn bom.( nếu có) - HS tranh
* GV giới thiệu bài“Bài thơ về tiểu đội xe không kính” - Học sinh nhắc lại đề bài.
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
- GV cho HS tiếp nối nhau đọc 4 khổ thơ. GV kết hợp - Học sinh đọc tiếp nối 2-3 lượt
sửa lỗi đọc cho HS lưu ý việc ngắt nghỉ hơi - HS luyện đọc theo cặp
- HS đọc -1-2 HS đọc cả bài
- GV đọc diễn cảm toàn bài- Nhập vai đọc của các chi ến
sỹ lái xe nói về bản thân mình, về những chiếc xe không có
kính, về ấn tượng cảm giác của họ trên chiếc xe đó. - HS lắng nghe
b) Tìm hiểu bài:
GV cho HS đọc và gợi ý các em trả lời các câu hỏi:
 HS đọc thầm 3 khổ đầu của bài thơ, trả lời câu hỏi:
Những hình ảnh nào trong bài nói len tinh thần dũng c ảm và - Bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi ….
lòng hăng hái của các chiến sĩ lái xe?
 HS đọc thầm khổ thơ 4 , trả lời: tình đồng chí , đ ồng - Gặp bạn bè suốt đọc đường đi tới,
đội của các chiến sĩ được thể hiện trong những câu thơ Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi….
nào?
 HS đọc thầm cả bài và trả lời: Hình ảnh những chiếc - Các chú bộ đội lái xe rất vất vả, rất
xe không có kính vẫn băng băng ra trận giữa bom đạn c ủa dũng cảm
kẻ thù gợi cho em cảm nghỉ gì?
GV hỏi về nội dung bài thơ: - HS trả lời
GV chốt ý chính: Qua hình ảnh độc đáo của những chiếc
xe không kính vì bom giật bom rung, tác giả ca ngợi tinh
thần dũng cảm, lạc quan của các chiến sĩ lái xe trong những
năm tháng chống mỹ cứu nước
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm và HTL bài thơ
Gọi 4 HS đọc tiếp nối 4 khổ thơ- GV có th ể ch ọn
hướng dẫn HS luyện đọc và thi đọc diễn cảm khổ thơ 1 và HS đọc tiếp nối
3 HS luyện đọc và thi đọc diễn cảm
HS nhẩm HTL bài thơ Thi đọc TL từng khổ, cả bài thơ
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV hỏi HS về ý nghĩa của bài thơ là gì? HS trả lời
- Dặn HS về nhà tiếp tục HTL bài thơ
- GV nhận xét tiết học.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................

60
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập làm văn:
LUYỆN TẬP TÓM TẮT TIN TỨC
I. MỤC TIÊU:
- Tiếp tục rèn cho HS kỹ năng tóm tắt tin tức.
- Bước đầu làm quen với việc tự viết tin, tóm tắt tin về các hoạt động học tập, sinh hoạt diễn ra xung
quanh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Một tờ phiếu viết đoạn 1 chưa hoàn chỉnh của bài văn miêu tả cây cối chuối tiêu BT2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Bài cũ: GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ trong bài tập làm tiết trước.
2 Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Luyện tập tóm tắt tin tức”
Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs làm bài tập (trang 72-SGK)
Bài tập 1,2:
- 2 HS đọc tiếp nối nhau nội dung BT1,2 - HS đọc- Cả lớp theo dõi trong SGK
- GV gợi ý- Giao việc
- HS đọc thầm 2 đoạn thơ
- HS làm VBT - HS làm bài
- HS tiếp nối đọc 2 bản tin tóm tắt - HS đọc
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng
Bài tập 3:
- GV nêu yêu cầu của bài - HS theo dõi
- GV nhắc nhở+ giao việc - HS thực hiện
- Một vài HS nói tin em sẽ viết - HS viết tin và tóm tắt tin vào vở
- HS tiếp nối nhau đọc bản tin và tóm tắt trước lớp - HS tiếp nối nhau đọc – Cả lớp bình
- GV nhận xét và cho điểm chọn bạn viết tin hay nhất
Hoạt động 3: Củng cố,dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục hoàn chỉnh BT 3 (đối với
những em chưa đạt)
- Dặn HS quan sát trước một cây mà em thích, sưu tầm ảnh
cây đó mang đến lớp để học tốt tiết TLV sau

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Luyện từ và câu:
MỞ RỘNG VỐN TỪ: DŨNG CẢM
I.MỤC TIÊU:
- Mở rộng, hệ thống hóa vốn từ thuộc chủ điểm Dũng cảm
- Biết sử dụng các từ đã học để tạo thành những cụm từ có nghĩa, hoàn chỉnh câu văn hoặc đoạn văn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
Ba, bốn tờ phiếu viết nội dung bài tập 4
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

61
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
1. Kiểm tra bài cũ: 1 HS nhắc lại nội dung ghi nhớ ở tiết LTVC trước. Nêu 1 ví dụ về câu kể Ai là
gì?
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Mở rộng vốn từ : Dũng cảm”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập( trg.73,74)
Bài tập1:
- HS đọc nội dung yêu cầu bài tập - HS thực hiện
- HS suy nghĩ, làm bài - HS phát biểu ý kiến
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng
Bài tập 2:
- HS đọc yêu cầu của bài tập - HS theo dõi
- GV gợi ý
- HS cả lớp suy nghĩ, làm bài, tiếp nối nhau đọc kết quả. - Làm và tiếp nối nhau đọc kết quả -
- Giáo viên nhận xét và chốt ý đúng Lớp nhận xét
Bài tập 3:
- HS đọc yêu cầu của bài tập
- GV gợi ý và hướng dẫn cho HS làm
- HS suy nghĩ, làm bài, phát biểu ý kiến. - HS làm và phát biểu ý kiến
- Giáo viên nhận xét và chốt ý đúng - HS ghi vào vở
Bài tập 4:
- GV nêu yêu cầu của bài- GV gợi ý
- HS làm bài - HS làm
- HS trình bày - HS sinh lên bảng điền từ đúng/nhanh.
Từng em đọc kết quả
- GV nhận xét - chốt lời giải đúng
Hoạt động 3: Củng cố- dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS ghi nhớ những từ ngữ vừa được cung cấp trong
tiết học

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập làm văn:
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG MỞ BÀI
TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI
I. MỤC TIÊU:
- HS nắm được hai cách mở bài trực tiếp, gián tiếp trong bài văn miêu tả cây cối
- Vận dụng viết được hai kiểu mở bài trên khi làm bài văn miêu tả cây cối.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Tranh, ảnh một vài cây, hoa để HS quan sát, làm BT 3
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Bài cũ: GV kiểm tả 2 HS làm BT3, tiết TLV trước.
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Luyện tập xây dựng mở bài
trong bài văn miêu tả cây cối”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập (trang 75-SGK)

62
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Bài tập 1:
- 1 HS đọc yêu cầu của BT, - 1 HS đọc- Cả lớp theo dõi trong SGK
- HS tìm sự khác nhau trong 2 cách mở bài văn tả. - HS tự làm
- HS phát biểu
- GV nhận xét, kết luận
Bài tập 2:
- GV nêu yêu cầu của bài - HS theo dõi
- GV nhắc nhở- giao việc - HS thực hiện
- HS viết đoạn văn - HS làm bài
- HS tiếp nối nhau đọc đoạn viết của mình - HS tiếp nối nhau trình bày.Cả lớp nhận
- GV nhận xét, khen đoạn hay nhất + chấm điểm xét
Bài tập 3:
- HS đọc yêu cầu của bài - HS theo dõi
- GV nhắc nhở- giao việc
- HS làm bài - HS suy nghĩ trả lời lần lượt từng câu
- HS trình bày - HS tiếp nối nhau phát biểu
- GV nhận xét, góp ý
Bài tập 4:
- GV nêu yêu cầu của bài - HS lắng nghe
- GV gợi ý
- HS làm bài - HS viết đoạn văn. Từng cặp đổi bài,
góp ý cho nhau
- HS trình bày - HS tiếp nối nhau đọc đoạn mở bài của
mình trước lớp
- GV nhận xét, khen ngợi và chấm điểm cho những đo ạn
văn viết tốt
Hoạt động 3: Củng cố,dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục hoàn chỉnh, viết lại đoạn m ở
bài giới thiệu chung một các cây, biết lợi ích c ủa cây đó,
chuẩn bị học tốt tiết TLV tới.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Tổ trưởng kiểm tra Ban giám hiệu
( Duyệt)
63
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Tuần 26
Ngày dạy:……………………………………………….
Tập đọc:
THẮNG BIỂN
I.MỤC TIÊU:
Yêu cầu học sinh :
1. Đọc lưu loát toàn bài. Biết đọc diễn cảm bài văn với gi ọng gấp gáp, căng th ẳng, c ảm h ứng ng ợi ca.
Nhấn giọng các từ ngữ gợi tả, các từ tượng thânh làm nổi bật sự dữ dội c ủa c ơn bão, s ự b ền b ỉ, d ẻo
dai và tinh thần quyết thắng của thânh niên xung kích
2. Hiểu nội dung,ý nghĩa của bài: Ca ngợi lòng dũng c ảm, ý chí quy ết th ắng c ủa con ng ười trong
cuộc đấu tranh chống thiên tai, bảo vệ con đê, bảo vệ cuộc sống yên bình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh minh họa bài đọc trong SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Khởi động : Ổn định tổ chức
2/ Kiểm tra bài cũ: 2- HS đọc TL bài thơ “ Bài thơ về tiểu đội xe không kính”, trả lời các câu hỏi
trong SGK
3/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: GV giới thiệu bài “Thắng biển” Học sinh nhắc lại đề bài.
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
+ GV cho HS đọc tiếp nối 3 đoạn của bài( xem m ỗi lần - Học sinh đọc tiếp nối 2-3 lượt
xuống dòng là 1 đoạn) - Học sinh luyện đọc theo cặp
Đoạn 1: Cơn bão biển đe dọa - 1-2HS đọc cả bài
Đoạn 2:Cơn bão biển tấn công.
Đoạn 3: Con người quyết chiến, quyết thắng c ơn bão
biển
GV kết hợp hướng dẫn HS quan sát tranh minh họa mô tả
cuộc chiến đấu với biển cả của TNXK; giúp HS hiểu các từ
khó trong bài( mập, cây vẹt, xung kích, chão) - HS lắng nghe.
+ GV đọc diễn cảm toàn bài
Đoạn 1:đọc chậm rãi- sau nhanh dàn nhấn giọng từ nuốt
tươi.
Đoạn 2:giọnggấp gáp, căng thẳng
Đoạn 3: Giọng hối hả , gấp gáp hơn..
b) Tìm hiểu bài
GV gợi ý HS trả lời các câu hỏi: - Biển đe dọa( đoạn 1) Biển tấn
+ Cuộc chiến đấu giữa con người và cơn bão bi ển được công( đoạn 2)  Người thắng biển
miêu tả theo trình tự tả như thế nào? ( đoạn 3)
- Gió bắt đầu mạnh- nước biển dàng
+ Tìm từ ngữ, hình ảnh nói lên sự đe dọa của cơn bão dữ…
biển. - Rất rõ nét, sinh động….
+ Cuộc tấn công dữ dội của cơn bão biển được miêu tả
như thế nào ở đoạn 2? - Biện pháp so sánh, biện pháp nhân
+ Trong đoạn 1, đoạn 2 tác giả đã sử dụng biện pháp gì hóa.
để miêu tả hình ảnh của biển cả? - Tạo nên những hình ảnh rõ nét, sinh
+ Các biện pháp nghệ thuật này có tác dụng gì? động,gây ấn tượng mạnh mẽ.
- HS nêu
+ Cho HS nêu ý chính của bài
+ GV chốt ý chính: Ca ngợi lòng dũng cảm, ý chí quyết

64
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
thắng của con người trong cuộc đấu tranh chống thiên tai,
bảo vệ con đê, bảo vệ cuộc sống yên bình.
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm
Gọi 3 HS đọc tiếp nối nhau 3 đoạn của bài. GV hướng
dẫn để các em đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung từng - 3 HS đọc tiếp nối
đoạn -HS luyện đọc và thi đọc diễn cảm
GV hướng dẫn cả lớp luyện đọc và thi đọc diễn cảm
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV yêu cầu HS nêu ý nghĩa của bài? HS trả lời
- GV nhận xét tiết học
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Chính tả (Nghe- viết):
THẮNG BIỂN
I.MỤC TIÊU:
- Nghe- viết đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn trong bài Thắng biển
- tiếp tục luyện viết đúng các tiếng có âm đầu và vần dễ viết sai ( l/n, in/inh)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- 3-4 tờ phiếu khổ to viết sẵn nội dung BT2a hay 2b
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Kiểm tra bài cũ: GV đọc cho 2 HS viết trên bảng lớp, cả lớp viết giấy nháp những từ ngữ đã đ ược
luyện viết ở BT2.
2/ Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1:Giới thiệu bài viết chính tả “ Thắng - Học sinh nhắc lại đề bài.
biển”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nghe- viết
- 1 HS đọc 2 đoạn văn cần viết chính tả trong bài Thắng - HS theo dõi SGK
biển - Cả lớp đọc thầm
- HS đọc thầm lại đoạn văn cần viết chính tả - Học sinh viết bài
- HS gấp sách GK. GV đọc từng câu HS viết - Đổi vở soát lỗi cho nhau tự sửa những
- GV chấm sửa sai từ 7 đến 10 bài chữ viết sai
Nhận xét chung
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả(trg .
77,78- SGK)
- GV nêu yêu cầu của bài - HS lắng nghe
- HS làm bài vào vở hoặc VBT - HS làm
- Cho HS các nhóm thi điền tiếp sức - Các nhóm thi
- GV nhận xét- chốt lại lời giải đúng:
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV nhận xét tiết học. HS đọc
- Yêu cầu HS về nhà tìm v à viết vào vở 5 từ bắt đầu
bằng n, 5 từ bắt đầu từ l .

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................


65
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Ngày dạy:……………………………………………….
Luyện từ và câu:
LUYỆN TẬP VỀ CÂU KỂ AI LÀ GÌ?
I. MỤC TIÊU:
- Tiếp tục luyện tập về câu kể Ai là gì?: Tìm được câu kể Ai là gì? trong đoạn văn, nắm được tác
dụng của mỗi câu, xác định được bộ phận CN vàVN trong các câu đó .
- Viết được đoạn văn có dùng câu kể Ai là gì?
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Một số tờ phiếu viết lời giải .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
3. Kiểm tra bài cũ: 1 HS nói nghĩa của 3-4 từ cùng nghĩa với từ dũng cảm
1 HS làm lại bài tập 4 .
4. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “ Luyện tập về câu kể Ai là gì?”
Hoạt động 2: Hướng dẫn luỵên tập ( trang 78-SGK)
Bài tập1:
- 1 HS đọc nội dung bài tập - Cả lớp theo dõi SGK
- HS làm bài - Cả lớp suy nghĩ làm bài
- HS trình bày - HS phát biểu- lớp nhận xét
- GV nhận xét và kết luận
Bài tập 2: tiến hành như BT1
Bài tập 3:
- HS nêu yêu cầu của bài
- GV gợi ý
- 1 HS khá, giỏi làm mẫu - HS theo dõi
- HS làm vào vở - HS viết đoạn giới thiệu vào VBT
- HS tiếp nối nhau đọc đoạn văn, chỉ ra các câu kể Ai là gì? - HS đọc - cả lớp nhận xét
- GV nhận xét, chấm bài và khen những HS có đoạn văn hay.
Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò
- GV nhâïn xét tiết học
- Yêu cần những HS viết đoạn văn giới thiệu chưa đạt về
nhà hoàn chỉnh, viết lại vào vở

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Kể chuyện:
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC
I. MỤC TIÊU:
- Rèn kỹ năng nói: HS biết kể tự nhiên bằng lời của mình m ột câu chuy ện(đo ạn truy ện) đã nghe, đã
đọc có nhân vật, ý nghĩa, nói về lòng dũng cảm của con người
- Hiểu truyện, trao đổi được với các bạn về ý nghĩa câu chuyện.
- Rèn kỹ năng nghe: HS chăm chú nghe lời bạn kể nhận xét đúng lời kể của bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Một số truyện viết về lòng dũng cảm của con người.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: 1 hs kể 1-2 đoạn của câu chuyện Những chú bé không chết, nêu ý nghĩa câu
chuyện

66
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài” Kể chuyện đã nghe, đã đọc”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của BT
- 1 HS đọc đề bài ( GV gạch dưới những chữ cần chú ý - 1 HS đọc
trong đề bài)
- 2 HS đọc tiếp nối gợi ý 1,2,3,4 - Cả lớp theo dõi trong SGK
- GV hướng dẫn HS quan sát tranh minh họa các truyện : Ở
lại với chiến khu, Nỗi dằn vặt của An-đrây- ca
- Một số HS giới thiệu tên câu chuyện của mình, nhân vật - HS giới thiệu
trong truyện
Hoạt động 3: HS thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa
câu chuyện
- KC trong nhóm - HS kể theo cặp, trao đổi về ý nghĩa
cấu chuyện
- Thi kể chuyện trước lớp - Một vài HS kể
- Cả lớp nhận xét và bình chọn bạn kể
- GV nhận xét và ghi điểm hay nhất, bạn kể tự nhiên, hấp dẫn nhất
Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học. Yêu cầu HS về nhà kể lại câu
chuyện kể ở lớp cho người thân. Nhắc nhở những HS chưa
kể đạt về nhà tiếp tục luyện tập
- Dặn HS đọc trước nội dung của bài KC tiết tới

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập đọc:
GA-VRỐT NGOÀI CHIẾN LŨY
I.MỤC TIÊU:
1. Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng, lưu loát các tên riêng người n ước ngoài ( Ga-vrốt, Ăng –giôn-ra,
Cuốc-phây-rắc), lời đối đáp giữa các nhân vật.
Giọng đọc phù hợp với từng lời nói của từng nhân v ật, v ới l ời dẫn truy ện; th ể hi ện đ ược tình c ảm
hồn nhiên và tinh thần dúng cảm của Ga-vrốt ngoài chiến lũy.
2. Hiểu nội dung ý nghĩa của bài: Ca ngợi lòng dũng cảm của chú bé Ga-vrốt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Tranh minh họa bài đọc trong SGK
Truyện những người khốn khổ (nếu có)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Khởi động : Ổn định tổ chức
2/ Kiểm tra bài cũ: GV gọi 2 HS tiếp nối đọc bài “Thắng biển”, trả lời các câu hỏi SGK ?
3/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:
* GV giới thiệu bài“Ga-vrốt ngoài chiến lũy” - Học sinh nhắc lại đề bài.
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
- GV cho HS tiếp nối nhau đọc từng đo ạn. GV k ết h ợp - Học sinh đọc tiếp nối 2-3 lượt
viết bảng, hướng dẫn phát âm đúng các tên riêng n ước - HS luyện đọc theo cặp
ngoài, lưu ý các em đọc đúng các câu hỏi, câu c ảm, câu - HS đọc -1-2 HS đọc cả bài
67
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
khiến trong bài; Giúp các em hiểu thêm các từ khó trong bài
( Chiến lũy, nghĩa quân, thiên thần, ú tim)
Đoạn 1: 6 dòng đầu - HS lắng nghe
Đoạn 2: Tiếp đến Ga-vrốt nói.
Đoạn 3: Còn lại
- GV đọc diễn cảm toàn bài
b) Tìm hiểu bài:
GV cho HS đọc và gợi ý các em trả lời các câu hỏi:
 Ga- vrốt ra ngoài chiến lũy để làm giø? - Ga- vrốt nghe Ăng- giôn-ra thông báo
nghĩa quân sắp hết đạn nên ra ngoài
chiến lũy để nhặt đạn, giúp nghĩa quân
có đạn tiếp tục.
 Những chi tiết nào thể hiện lòng dũng cảm của Ga- - Ga- vrốt không sợ nguy hiểm, ra
vrốt ? ngoài chiến lũy để nhặt đạn cho nghĩa
quân dưới làn mưa đạn của địch
- Vì thân hình bé nhỏ của chú ẩn, hiện
 Vì sao tác giả lại nói Ga- vrốt là một thiên thần? trong làn khói đạn như thiên thần…
- Ga- vrốt là một cậu bé anh hùng . /Em
rất khâm phục lòng dũng cảm của Ga-
 Nêu cảm nghỉ của em về nhân vtj Ga-vrốt. vrốt .
- HS trả lời

GV hỏi về nội dung ý nghĩa của bài:
GV chốt ý chính: Ca ngợi lòng dũng cảm của chú bé Ga-
vrốt.
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm
Gọi một tốp 4 HS đọc tiếp nối nhau đọc truyện theo
cách phân vai HS đọc tiếp nối
GV hướng dẫn HS đọc đúng, đọc diễn cảm l ời các nhân
vật
GV hướng dẫn HS cả lời luyện đọc và thi đ ọc di ễn HS luyện đọc và thi đọc diễn cảm
cảm 1 đoạn truyện.
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV hỏi HS về ý nghĩa của bài là gì? HS trả lời
- Dặn HS về nhà tiếp tục luyện đọc truyện theo cách
phân vai
- GV nhận xét tiết học.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
68
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Tập làm văn:
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG KẾT BÀI
TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI
I. MỤC TIÊU:
- HS nắm được hai kiểu kết bài ( Mở rộng, không mở rộng) trong bài văn miêu tả cây cối
- Luyện tập viết đoạn kết bài trong bài văn miêu tả cây cối.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Tranh, ảnh một vài cây: na, ổi, mít, si, tre, tràm đa….
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
3. Bài cũ: 2 HS đọc mở bài giới thiệu chung về cái cây em định tả.
4. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Luyện tập xây dựng kết bài
trong bài văn miêu tả cây cối”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập (trang 75-SGK)
Bài tập 1:
- 1 HS đọc yêu cầu của BT. - 1 HS đọc- Cả lớp theo dõi trong SGK
- Hs làm bài, trao đổi cùng bạn, tả lời câu hỏi. - HS tự làm
- HS trình bày - Phát biểu ý kiến
- GV nhận xét, chốt lại lời giải
Bài tập 2:
- GV kiểm tra sự chuẩn bị ở nhà của HS
- GV treo tranh?( một cái cây) - HS quan sát.
- HS đọc yêu cầu của bài - HS đọc
- HS làm bài,suy nghĩ và trả lời câu hỏi trong SGK - HS làm bài
- HS trình bày - HS tiếp nối nhau phát biểu.Cả lớp
- GV nhận xét, góp ý. nhận xét
Bài tập 3:
- GV nêu yêu cầu của bài- nhắc nhở HS chú ý cách làm - HS theo dõi
- HS viết đoạn văn - HS làm
- HS tiếp nối nhau đọc kết bài của mình trước lớp. - HS trình bày
- GV nhận xét,khen ngợi những HS viết két bài hay
Bài tập 4: - HS lắng nghe
- HS nêu yêu cầu của bài
- GV gợi ý
- HS Viết đoạn văn - HS trao đổi góp ý cho nhau làm
- HS tiếp nối nhau đọc đoạn văn - HS trình bày
- GV nhận xét, khen ngợi và chấm điểm cho những đo ạn
kết hay
Hoạt động 3: Củng cố,dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục hoàn chỉnh, viết lại đoạn kết
bài theo yêu cầu BT4
- Dăn HS chuẩn bị trước nội dung tiết TLV luyện tập miêu
tả cây cối.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
69
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo

Ngày dạy:……………………………………………….
Luyện từ và câu:
MỞ RỘNG VỐN TỪ: DŨNG CẢM
I.MỤC TIÊU:
- Tiếp tục mở rộng, hệ thống hóa vốn từ thuộc chủ điểm Dũng cảm. Biết một số thành ngữ gắn với
chủ điểm
- Biết sử dụng các từ đã học để đặt câu chuyển các từ đó vào vốn từ tích cực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
Bảng lớp viết các từ ngữ BT3
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: 2 HS thực hành đóng vai- giới thiệu với bố mẹ bạn Hà về từng người trong nhóm
đến thăm bà bị ốm.
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Mở rộng vốn từ : Dũng cảm”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập( trg.83)
Bài tập1:
- HS đọc nội dung yêu cầu bài tập - HS theo dõi
- GV gợi ý
- GV phát phiếu cho HS làm theo nhóm, giao việc - Các nhóm làm bài .
- Đại diện nhóm trình bày kết quả - Các nhóm lên bảng dán kết quả
- Cả lớp nhận xét
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng
Bài tập 2:
- GV nêu yêu cầu của bài tập
- GV gợi ývà giao việc
- Mỗi HS đăït ít nhấùt một câu với m ột từ v ừa tìm đ ược ở - HS làm bài
BT1 HS trình bày - Lớp nhận xét
- HS tiếp nối nhau đọc câu vừa đặt
- Giáo viên nhận xét
Bài tập 3:
- HS đọc yêu cầu của bài tập
- GV gợi ý và hướng dẫn cho HS làm - HS làm và phát biểu ý kiến
- HS suy nghĩ, làm bài, phát biểu ý kiến. - HS sửa bài vào vở
- Giáo viên nhận xét và chốt ý đúng
Bài tập 4:
- HS đọc yêu cầu của bài. - HS làm
- HS trao đổi,làm bài - HS nêu kết quả
- HS trình bày
- GV nhận xét - chốt lời giải đúng - HS thực hiện
- HS nhẩm HTL , thi đọc thuộc các thành ngữ
Bài tập 5:
- HS đọc yêu cầu của bài.
- HS đăït câu với 1 trong các thành ngữ vừa tìm được ở BT4
- GV gợi ý - HS làm
- HS suy nghĩ, đặt câu - HS trình bày nối tiếp
- HS tiếp nối nhau đọc nhanh câu mình vừa đặt
- GV nhận xét - chốt lời giải đúng
Hoạt động 3: Củng cố- dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà đặt thêm 2 câu văn với 2 thành ngữ ở
70
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
BT4, tiếp tục HTL các thành ngữ

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................Ngày dạy:……………………………………………….
Tập làm văn:
LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÂY CỐI
I. MỤC TIÊU:
- HS luỵên tập tổng hợp viết hoàn chỉnh một bài văn tả cây cối tuần tự theo các bước: lập dàn ý, viết
từng đoạn ( Mở bài, thân bài, kết bài)
- Tiếp tục củng cố kỹ năng viết đoạn mở bài ( kiểu trực tiếp, gián tiếp); đọan thân bài; đoạn kết bài
( kiểu mở rộng và không mở rộng).
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Tranh, ảnh một vài cây
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1 Bài cũ: GV kiểm tra 2 HS đọc lại đoạn kết bài mở rộng về nhà các em đã vi ết lại hoàn ch ỉnh –
BT4.
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Luyện tập miêu tả cây cối”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của bài tập
(trang 83-SGK)
- 1 HS đọc yêu cầu của BT, - 1 HS đọc- Cả lớp theo dõi trong SGK
- GV gạch dưới những từ ngữ quan trọng để HS chú ý.
- 4-5 HS phát biểu về cây em sẽ chọn tả - HS phát biểu
- 4 HS tiếp nối nhau đọc gợi ý 1,2,3,4 - HS tiếp nối nhau trình bày
- GV nhận xét, kết luận
Hoạt động 3: HS viết bài
- HS lập dàn ý, tạo lập từng đoạn, hoàn chỉnh cả bài. - HS làm, cùng bạn trao đổi góp ý cho
nhau
- HS tiếp nối nhau đọc bài viết - HS trình bày
- GV nhận xét,khen ngợi những bài viết tốt, chấm điểm
Hoạt động 4: Củng cố,dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS viết bài chưa đạt về nhà hoàn chỉnh, viết lại
vào vở
- Dặn HS chuẩn bị làm bài kiểm tra viết

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Tổ trưởng kiểm tra Ban giám hiệu
( Duyệt)71
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Tuần 27
Ngày dạy:……………………………………………….
Tập đọc:
DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY
I.MỤC TIÊU:
Yêu cầu học sinh :
1. Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các tên riêng nước ngoài: Cô-péc- ních, Ga-li-lê
Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể rõ ràng, chậm rãi, cảm hứng ca ngợi lòng dũng cảm bảo vệ
chân lý khoa học của 2 nhà bác học Cô-péc-ních và Ga-li-lê.
2. Hiểu nội dung và ý nghĩa của bài: Ca ngợi những nhà khoa h ọc chân chính đã dũng c ảm, kiên trì
bảo vệ chân lý khoa học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh chân dung Cô- péc-ních, Ga –li-lê trong SGK; sơ đồ quả đất trong hệ mặt trời .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Khởi động : Ổn định tổ chức
2/ Kiểm tra bài cũ: 4HS đọc truyện Ga-vrốt ngoài chiến lũy theo cách phân vai, trả lời các câu h ỏi
trong SGK
3/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:
GV giới thiệu bài “Dù sao trái đất vẫn quay” Học sinh nhắc lại đề bài.
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
+ GV cho HS đọc tiếp nối 3 đoạn của bài - Học sinh đọc tiếp nối 2-3 lượt
Đoạn 1: từ đầu….. của Chúa trời :Cô-péc-ních dũng cảm - Học sinh luyện đọc theo cặp
bác bỏ ý kiến sai lầm, công bố phát hiện mới. - 1-2HS đọc cả bài
Đoạn 2: Tiếp theo….gần bảy chục tuổi : Ga-li-lê bị xét
xử.
Đoạn 3: Còn lại: Ga-li-lê bảo vệ chân lý.
GV kết hợp hướng dẫn HS phát âm đúng các tên riêng Cô-
péc-ních, Ga-li-lê;đọc đúng tình cảm thể hiện thái độ bực
tức, phẩn nộ của Ga-li-lê: Dù sao trái đất vẫn quay ; giúp HS
hiểu các từ khó trong bài: Thiên văn học, tà thuyết, chân lý.
+ GV đọc diễn cảm toàn bài – giọng kể rõ ràng chậm rãi
b) Tìm hiểu bài
GV gợi ý HS trả lời các câu hỏi: - HS lắng nghe.

72
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
+ Ý kiến của Cô-péc-ních có gì khác với ý kiến chung lúc - Thời đó, người ta cho rằng trái đất là
bấy giờ? trung tâm của vũ trụ, đứng yên một
chỗ, còn mặt trời, mặt trăng và các vì
sao phải quay xung quanh nó..Cô-péc-
ních đã chứng minh ngược lại: chính
trái đất mới là hành tinh quay chung
quanh mặt trời.
+ Ga-li-lê viết sách nhằm mục đích gì? - Ga-li-lê viết sách nhằm ủng hộ tư
tưởng k/học của Cô-péc-ních.
+ Vì sao toà án lúc ấy xử phạt ông? - Vì cho rằng ông đã chống đối quan
điểm của Giáo hội, nói ngược với lời
phán bảo của Chúa trời
+ Lòng dũng cảm của Cô-péc-ních và Ga-li-lê thể hi ện ở - Hai nhà khoa học đã dám nói ngược
chỗ nào? với lời phán bảo của Chúa trời, tức là
đối lập với quan điêm của Giáo hội lúc
bấy giờ
+ Cho HS nêu nội dung ý chính của bài - HS nêu
+ GV chốt ý chính: Ca ngợi những nhà khoa học chân
chính đã dũng cảm, kiên trì bảo vệ chân lý khoa học.
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm
Gọi 3 HS đọc tiếp nối nhau 3 đoạn văni. GV hướng dẫn để
các em đọc diễn cảm - 3 HS đọc tiếp nối
GV hướng dẫn cả lớp luyện đọc và thi đọc diễn c ảm 1 -HS luyện đọc và thi đọc diễn cảm
đoạn tiêu biểu.
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV yêu cầu HS nêu ý nghĩa của bài? HS trả lời
- Về nhà luyện đọc lại câu chuyện và kể cho người thân
nghe.
- GV nhận xét tiết học
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Chính tả (Nhớ- viết):
BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH
I.MỤC TIÊU:
- Nhớ- viết lại đúng chính tả 3 khổ thơ cuối của bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính. Biết cách trình
bày các dòng thơ theo thể tự do và trình bày các khổ thơ.
- Tiếp tục luyện viết đúng các tiếng có âm, vần dễ lẫn: s/x, dấu hỏi/ dấu ngã
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Một số tờ phiếu khổ rộng viết nội dung BT2a
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Kiểm tra bài cũ: 1 HS đọc những từ ngữ cần điền vào ô trống ở BT2
2/ Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1:Giới thiệu bài viết chính tả “ Bài thơ về - Học sinh nhắc lại đề bài.
tiểu đội xe không kính”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nhớ- viết
- 1 HS đọc yêu cầu của bài đọc thuộc 3 khổ thơ cu ối c ủa - HS theo dõi SGK
bài Bài thơ tiểu đội xe không kính

73
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- HS đọc thầm lại để ghi nhớ 3 khổ thơ - Cả lớp đọc thầm
- HS gấp sách GK. Nhớ lại 3 khổ thơ tự viết bài - Học sinh viết bài
- GV chấm sửa sai từ 7 đến 10 bài - Đổi vở soát lỗi cho nhau tự sửa những
Nhận xét chung chữ viết sai
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
Bài tập 2/86SGK
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập - HS theo dõi
- HS làm bài cá nhân - HS trao đổi cùng các bạn để điền vào
chỗ trống
- GV mời HS lên bảng điền - HS lên bảng thi làm bài làm bài.Từng em
đọc kết quả - Lớp nhận xét
- GV chốt lại lời giải đúng:
Bài tập 3:
- Gv chọn bài tập cho HS
- HS đọc thầm đoạn văn - Cả lớp đọc thầm và làm
- HS làm vào vở - HS tự làm
- HS trình bày - HS lên bảng thi làm bài- Lớp nhận xét
- Gọi HS nhận xét- GV chốt lời giải đúng:
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV nhận xét tiết học. HS đọc
- Yêu cầu HS về nhà đọc lại kết quả làm BT2,3 ; đọc lại
và nhớ những thông tin thú vị.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Luyện từ và câu:
CÂU KHIẾN
I. MỤC TIÊU:
- Nắm được cấu tạo ,tác dụng của câu khiến.
- Biết nhận diện câu khiến, đặt câu khiến.
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Bảng phụ viết câu khiến ở BT1 ( Phần nhận xét)
- Bốn băng giấy mỗi băng viết một đoạn văn ở BT1( Phần luyện tập)
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1.Kiểm tra bài cũ:
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “ Câu khiến”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nắm nội dung bài
*Phần nhận xét:
Bài tập 1,2:
- 1 HS đọc yêu cầu của BT1,2 - Cả lớp theo dõi SGK
- HS suy nghĩ , phát biểu ý kiến - HS phát biểu.- Lớp nhận xét
- GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng
Bài tập 3:
- 1 HS đọc yêu cầu của BT3
- HS lên bảng tiếp nối ghi mỗi HS một câu văn
- GV nhận xét từng câu, rút ra kết luận
* Phần ghi nhớ:
74
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- HS đọc nội dung cần ghi nhớ trong SGK
- Một HS lấy 1 ví du minh họa nội dung ghi nhớ
Hoạt động 3: Phần luỵên tập
Bài tập1:
- 4 HS nối tiếp nhau đọc nội dung yêu cầu bài tập 1 - Cả lớp theo dõi SGK
- HS làm bài cá nhân hoặc trao đổi với bạn bên cạnh - HS suy nghĩ trao đổi.
- HS trình bày - HS phát biểu- lớp nhận xét
- GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng
Bài tập 2:
- HS đọc yêu cầu của bài - HS theo dõi SGK
- GV phát giấy cho HS -giao việc.
- Các nhóm làm vào giấy - HS suy nghĩ, viết nhanh vào giấy
- Các nhóm lên trình bày kết quả - Đại diện các nhóm trình bày - Cả lớp
- GV nhận xét nhận xét
Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò
- GV nhâïn xét tiết học. Yêu cầu HS ghi nhớ nội dung bài
học.
viết vào vở 5 câu khiến

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Kể chuyện:
KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I. MỤC TIÊU:
- Rèn kỹ năng nói: HS chọn được câu chuyện về lòng dũng c ảm mình đã ch ứng ki ến ho ặc tham gia.
Biết sắp xếp các sự việc thành một câu chuyện. Biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện.
- Lời kể tự nhiên, chân thực, có thể kết hợp với lới nói cử chỉ điệu bộ ..
- Rèn kỹ năng nghe: Lắng nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Tranh minh họa SGK.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: 1 hs kể lại câu chuỵên em đã nghe hoặc được đọc nói về lòng dũng cảm.
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài” Kể chuyện được chứng kiến
hoặc được tham gia”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của đề bài
- 1 HS đọc đề bài ( GV gạch dưới những chữ cần chú ý - 1 HS đọc
trong đề bài)
- 4 HS đọc tiếp nối gợi ý 1,2,3,4 - Cả lớp theo dõi trong SGK
- HS tiếp nối nhau nói đề tài câu chuyện mình chọn kể - HS lần lược nêu
Hoạt động 3: HS thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa
câu chuyện
- KC theo cặp - HS kể
- Thi kể chuyện trước lớp - Một vài HS kể
- Cả lớp nhận xét và bình chọn bạn kể
- GV nhận xét và ghi điểm hay nhất, bạn kể tự nhiên, hấp dẫn nhất
Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học. Yêu cầu HS về nhà kể lại câu
75
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
chuyện kể ở lớp cho người thân. Nhắc nhở những HS chưa
kể đạt về nhà tiếp tục luyện tập
- Dặn HS đọc trước nội dung của bài Đôi cánh của ngựa
trắng KC tiết tới

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập đọc:
CON SẺ
I.MỤC TIÊU:
1. Đọc lưu loát toàn bài, biết ngắt nghỉ đúng ch ỗ. Bi ết đ ọc di ễn c ảm bài văn chuy ện gi ọng phù h ợp
với diễn biến câu chuyện: hồi hộp, căng thẳng…..
2. Hiểu nội dung ý nghĩa của bài: Ca ngợi hành động dũng cảm xả thân cứu sẻ non của sẻ già.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Tranh minh họa bài đọc trong SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Khởi động : Ổn định tổ chức
2/ Kiểm tra bài cũ: GV gọi 2 HS đọc bài “Dù sao trái đất vẫn quay”, trả lời các câu hỏi: Lòng dũng
cảm của Cô-péc-ních và Ga-li-lê thể hiện ở chỗ nào?
3/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:
* GV giới thiệu bài“Sẻ non” - Học sinh nhắc lại đề bài.
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
- GV cho HS tiếp nối nhau đọc 5 đoạn của bài ( xem m ỗi - Học sinh đọc tiếp nối 2-3 lượt
lần chấm xuống dòng là một đoạn. GV hướng dẫn HS quan - HS luyện đọc theo cặp
sát tranh minh họa truyện; giúp HS hiểu các từ khó trong bài - HS đọc -1-2 HS đọc cả bài
( Tuồng như, khản đặc, náu, bối rối, kính cẩn); Nhắc HS
nghỉ hơi đúng giữa các cụm trong câu văn..
- GV đọc diễn cảm toàn bài- giọng đọc phù hợp với di ễn
biến câu chuyện. - HS lắng nghe
b) Tìm hiểu bài:
GV cho HS đọc và gợi ý các em trả lời các câu hỏi:
 Trên đường đi, con chó thấy gì? Nó định làm gì?
- Trên đường đi, con chó đánh hơi thấy
một con sẻ non vừa rơi từ trên tổ
xuống. Nó chậm rãi tiến đến gần sẻ
 Việc gì đột ngột xảy ra khiến con chó dừng lại và non.
lùi ? - Đột nhiên, 1 con sẻ già từ trên cây lao
xuống đất cứu con. Dáng vẻ của sẻ
rất hung dữ khiến con chó phải dừng
lại và lùi vì cảm thấy trước mặt nó có
 Hình ảnh con sẻ mẹ dúng cảm từ trên cây lao xuống một sức mạnh làm gió phải ngần ngại.
cứu con được miêu tả như thế nào? - Con sẻ già lao xuống như 1 hòn đá
rơi trước mõm con chó; lông dựng
ngược, miệng rít lên tuyệt vọng và
 Vì sao tác giả bày tỏ lòng kính phục đối với con sẻ thảm thiết
nhỏ bé? - Vì hành động của con sẻ nhỏ bé dũng
76
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
cảm đối đầu với con chó săn hung dữ
để cứu con là một hành động đáng trân
trọng, khiến con người cũng phải cảm
GV hỏi về nội dung ý nghĩa của bài: phục.
GV chốt ý chính: Ca ngợi hành động dũng cảm xả thân - HS trả lời
cứu sẻ non của sẻ già.
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm
Gọi 3 HS đọc tiếp nối 5 đoạn văn HS đọc tiếp nối
GV hướng dẫn HS cả lơp luyện đọc và thi đ ọc di ễn
cảm 1 đoạn truyện. HS luyện đọc và thi đọc diễn cảm
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV hỏi HS về ý nghĩa của bài là gì? HS trả lời
- Dặn HS về nhà luyện đọc diễn cảm bài văn; kể lại
câu chuyện cho người thân
- GV nhận xét tiết học.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập làm văn:
MIÊU TẢ CÂY CỐI
( Làm bài viết)
I. MỤC TIÊU:
- HS thực hành viết hoàn chỉnh một bài văn miêu tả cây cối sau giai đoạn học về văn miêu tả cây cối –
bài viết đúng với yêu cầu của đề bài, có đủ 3 phần ?( mở bài, thân bài, kết bài), diễn đạt thành câu, lời tả
sinh động, tự nhiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Tranh, ảnh một số cây cối trong SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1 Bài cũ: 2 HS đọc mở bài giới thiệu chung về cái cây em định tả.
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Miêu tả cây cối”làm bài viết
Hoạt động 2: ra đề
Bốn dề kiểm tra ở tiết TLV ( trg.92) là những đề gợi ý. GV
có thể dùng 4 đề này. Cũng có thể dựa vào các đề gợi ý, ra
đề khác cho HS. Khi ra đề, cần chú ý những điểm sau:
- Nêu ra ít nhất 3 đề để HS lựa chọn được 1 đ ề bài t ả m ột
cái cây gần gũi., mình ưa thích.
- Ra đề gắn với kiến thức TLV vừa học ví dụ như :
Đề1.Hãy tả một cái cây ở trường gắn với nhiều kỷ niệm
của em. Chú ý mở bài theo cách gián tiếp
Đề2: Hãy tả một cái cây do chính em vun trồng. Chú ý k ết
bài theo cách mở rộng
Đề 3: Em thích loại hoa nào nhất? Hãy tả loài hoa đó. Chú ý
mở bài theo cách gián tiếp
- GV cho HS làm bài
- Thu và chấâm bài
77
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Hoạt động 3: Củng cố,dặn dò
- GV nhận xét tiết kiểm tra.
- Yêu cầu HS chưa hoàn thành bài viết về nhà tiếp tục hoàn
chỉnh.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Luyện từ và câu:
CÁCH ĐẶT CÂU KHIẾN
I.MỤC TIÊU:
- HS nắm được cách đặt câu khiến. Biết đặt câu khién trong các tình huống khác nhau.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
Bốn băng giấy mỗi băng viết 1 câu văn ở BT 1
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: 1 HS nói lại nội dung cần ghi nhớ trong tiết học trước.
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Cách đặt câu khiến”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài
* Phần nhận xét:
- HS đọc yêu cầu của bài - HS theo dõi
- GV hướng dẫn HS biết cách chuyển câu kể thành câu khiến
theo 4 cách đã nêu trong SGK(trg 92).
- HS làm bài. - HS làm bài .
- HS trình bày - 3 HS lên bảng trình bày, sau đó từng
em đọc lại câu khiến với giọng điệu
phù hợp.- Cả lớp nhận xét
- GV nhận xét
* Phần Ghi nhớ:
- HS căn cứ cách làm bài trong phần Nhận xét,tự nêu 4 cách
đặt câu khiến
- 2-3 HS đọc nội dung cần ghi nhớ trong SGK - HS đọc
Hoạt động 3: Phần luyện tập
Bài tập 1:
- 1 HS đọc nội dung bài tập 1 - 1 HS đọc- cả lớp theo dõi SGK
- GV gợi ý và hướng dẫn HS làm
- HS làm bài cá nhân - HS làm bài
- HS tiếp nối nhau đọc kết quả - HS trình bày- Cả lớp nhận xét
- GV nhận xét- chốt lại lời giải đúng
Bài tập 2,3,4: Thực hiện như BT1
Hoạt động 4: Củng cố- dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà viết lại 5 câu khiến
- Nhắc HS mỗi em tìm một tin trên báo, mang đến lớp đ ể tập
tóm tắt tin trong tiết học sau.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
78
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập làm văn:
TRẢ BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI
I. MỤC TIÊU:
- Nhận thức đúng về lỗi trong bài văn miêu tả cây cối của bạn hoặc của mình khi đã được thầy, cô
giáo chỉ rõ.
- Biết tham gia cùng các bạn trong lớp chữa những lỗi chung về ý, bố cục bài, cách dùng từ, đặt câu,
lỗi chính tả; biết tự chữa lỗi GV yêu cầu chữa trong bài viết của mình
- Nhận thực được cái hay của bài được GV khen
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Bảng lớp và phấn màu để chữa lỗi chung
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1.Bài cũ:
2.Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Trả bài văn miêu tả cây
cối”
Hoạt động 2: GV nhận xét chung về kết quả bài viết của
cả lớp
- GV viết đề bài văn đã kiểm tra lên bảng
- Nhận xét về kết quả làm bài ( ưu, khuyết điểm)
- Thông báo điểm số cụ thể
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS chữa bài
- Hướng dẫn từng HS chữa lỗi - HS làm, cùng bạn trao đổi góp ý cho
- Hướng dẫn sửa lỗi chung nhau
- Hướng dẫn học tập những đoạn văn, bài văn hay - HS trình bày
+ GV đọc những đoạn văn, bài văn hay của một số HS trong
lớp
+ HS trao đổi thảo luận dưới sự hướng dẫn của GV để tìm
ra cái hay, cái đáng học của đoạn văn, bài văn, t ừ đó rút kinh
nghiệm cho mình. Mỗi HS chọn đoạn trongbài làm của
mình, viết lại theo cách hay hơn
Hoạt động 4: Củng cố,dặn dò
- GV khen ngợi những HS làm việc tốt trong tiết trả bài.
- Yêu cầu một số HS viết bài không đạt hoặc điểm thấp về
nhà viết lại bài văn khác nộp lại
- Dặn HS về nhà đọc lại các bài tập đọc và HTL, chu ẩn b ị
lấy điểm đọc trong tuần ôn tập giữaHKII

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Tổ trưởng kiểm tra Ban giám hiệu
( Duyệt)
79
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo


Tuần 28
Ngày dạy:……………………………………………….
ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1- Kiểm tra lấy điểm tập đọc và học thuộc lòng (HTL),kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc-hiểu.
Yêu cầu về kĩ năng đọc thành tiếng: HS đọc trôi chảy các bài tập đọc đã học từ đầu học kì II lớp 4
2- Hệ thống được một số điều cần ghi nhớ về các bài tập đọclà truyện kể thuộc chủ đi ểm Người ta
là hoa đất
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Phiếu thăm ghi tên bài tập đọc + câu hỏi yêu cầu HS trả lời.
- Một số tờ giấy khổ to kẻ sẵn bảng ở BT2 để HS điền vào chỗ trống.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên (GV) Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giới thiệu bài. Ôn tập, củng cố kiến thức và
kiểm tra kết qủa học môn Tiếng Việt trong 9 tuần đầu
HKII
Hoạt động 2: Kiểm tra TĐ và HTL
Cách tiến hành
a/Số lượng HS kiểm tra: Khoảng 1/3 số HS trong lớp.
b/Tổ chức cho HS kiểm tra.
- Gọi từng HS lên bốc thăm. -HS lần lượt lên bốc thăm.
- Cho HS chuẩn bị bài. -Mỗi em được chuẩn bị trong 2’.
- Cho HS trả lời. -HS đọc bài trong SGK (hoặc đọc
* GV cho điểm (theo hướng dẫn của Vụ Giáo viên Tiểu học) thuộc lòng) + trả lời câu hỏi ghi trong
phiếu thăm.
Hoạt động 3:Tóm tắt vào bảng nội dung các bài tập đọc là
truyện kể dã học trong chủ điểm Người là hoa
đất -1 HS đọc to,lớp lắng nghe.
- Cho HS đọc yêu cầu của bài tập
- GV giao việc: chỉ tóm tắt các nội dung bài tập đọc là truyện
kể trong chủ điểm Người là hoa đất. - HS trả lời
H:Trong chủ điểm “Người là hoa đất”(tuần 19,20,21) có
những bài tập đọc nào là truỵên kể ? -HS làm
- Cho HS làm bài. - HS đọc kết quả -Lớp nhận xét.
- Cho HS trình bày.
* GV nhận xét + chốt lại lời giải đúng.
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS xem lại các bài học về 3 kiểu câu kể ( Ai làm
gì?, Ai thế nào?,Ai là gì?). Để chuẩn bị học tiết ôn tập tới .

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1- Nghe-viết đúng chính tả,trình bày đúng đoạn văn miêu tả Hoa giấy.
2- Ôn luyện về 3 kiểu câu: Ai làm gì?, Ai thế nào?,Ai là gì?
80
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- 3 tờ giấy khổ to để 3 HS làm BT2.
- Tranh, ảnh hoa giấy minh họa cho đoạn văn ở BT1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên (GV) Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giới thiệu bài.Nghe viết đúng chính tả bài Hoa
giấy.
Hoạt động 2: Hướng dẫn nghe viết chính tả Hoa giấy.
- GV đọc cả bài một lượt. -HS theo dõi trong SGK.
- Cho HS đọc thầm. -Cả lớp đọc thầm bài Lời hứa.
- Hướng dẫn HS viết một số từ ngữ dễ viết sai: Rực rỡ, trắng -HS luyện viết các từ ngữ.
muốt, tinh khiết….
- GV hỏi HS về nội dung đoạn văn+ Giới thiệu tranh ảnh hoa
giấy ( nếu có)
* GV đọc cho HS viết chính tả
- GV đọc từng câu và cụm từ cho HS viết. Mỗi câu (bộ phận -HS viết chính tả.
câu) đọc 2 lượt cho HS viết theo tốc độ viết quy định.
- GV đọc lại toàn bài chính tả một lượt. -HS rà soát lại bài.
* Chấm, chữa bài -Những HS không nộp bài chấm đổi
- GV chấm 5->7 bài. tập cho nhau để kiểm tra lỗi + ghi
GV nêu nhận xét chung. lỗi ra bên lề trang tập.
Hoạt động 3: Đặt câu
- Cho HS đọc yêu cầu của BT2. -1 HS đọc to,lớp lắng nghe.
- GV hỏi: Các bài tập 2a,2b,2c yêu cầu chúng ta đặt các câu văn - HS trả lời
tương ứng với các kiểu câu kể nào?
- Cho HS làm bài. -HS làm bài.
- Cho HS trình bày. -HS đọc kết quả . -Lớp nhận xét.
* GV nhận xét + chốt lại.
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà làm lại bài tập 2 vào vở
- Dặn những HS chưa có điểm kiểm tra đọc hoạc kiểm tra
chưa đạt về nhà tiếp tục luyện đọc

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II (Tiết 3)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1- Tiếp tục kiểm tra lấy điểm TĐ và HTL.
2- Hệ thống được những điều cần ghi nhớ về n ội dung chính c ủa các bài t ập đ ọc là văn xuôi thu ộc
chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu.
3- Nghe viết đúng chính tả, trình bày đúng bài thơ Cô Tấm của mẹ
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Phiếu thăm ghi bài tập đọc, HTL ( như tiết 1)
- Phiếu ghi sẵn nội dung chính của bài tập đọc thuộc chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên (GV) Hoạt động của HS
81
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Hoạt động 1: Giới thiệu bài Ôn các bài tập đọc – HTL thuộc
chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu .
Hoạt động 2: Kiểm tra (Thực hiện như ở tiết 1)
Hoạt động 3: Nêu tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Vẻ
đẹp muôn màu -1 HS đọc to,lớp lắng nghe.
- Cho HS đọc yêu cầu của BT2. - HS đọc
- GV giao việc: Tìm 6 bài tập đọc thuộc chủ điểm Vẻ đẹp
muôn màu ( tuần 22,23,24).
- Cho HS làm bài. - HS suy nghĩ làm bài
- Cho HS trình bày kết quả. - HS phát biểu. -Lớp nhận xét.
* GV nhận xét + chốt lại lời giải đúng.
- 1 HS đọc lại nội dung bảng tổng kết
Hoạt động 3: Nghe viết bài Cô Tấm của mẹ
- GV đọc bài thơ Cô Tấm của mẹ - HS theo dõi SGK
- HS quan sát tranh minh họa, đọc thầm bài thơ
- GV nhắc HS cách trình bày bài
- Hỏi: Bài thơ nói điều gì? - HS trả lời.
- HS gấp sách GK
- GV đọc từng câu cho HS viết - HS viết bài
- GV đọc toàn bài lại một lần - HS rà soát lại bài
- HS đổi vở chấm chéo - cả lớp đổi vở cho nhau chéo
- GV chấm một số bài
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà xem trước tiết MRVT thuộc 3 chủ đi ểm
trong SGK TV 4- tập 2 để học tốt tiết ôn tập sau

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................


Ngày dạy:……………………………………………….
ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II(Tiết 4)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1- Hệ thống hoá các từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ đã học trong 3 chủ điểm Người ta là hoa đất, Vẻ đẹp
muôn màu,Những người qủa cảm
2- Rèn kỹ năng lựa chọn và kết hợp từ qua bài tập điền từ vào chỗ trống để tạop cụm từ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Một số giấy khổ to viết sẵn lời giải BT1,2.
- Bảng lớp vết nội dung BT3a,b,c theo hàng ngang.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên (GV) Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
H:Từ đầu học HKII , các em đã học những chủ điểm nào. - HS trả lời
Tiết ôn tập hôm nay giúp các em hệ thống hóa các t ừ ng ữ đã -
học, luyện tập sử dụng các từ ngữ đó
82
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện tập
Bài tập 1,2: -1 HS đọc to,lớp lắng nghe.
- Cho HS đọc yêu cầu của BT1,2
- GV giao việc
- Cho HS làm bài. - HS mỗi nhóm mở SGK làm bài.
- Cho HS trình bày. - Đại diện nhóm dán kết quả lên
* GV nhận xét + tính điểm và chốt lại (GV dán lên bảng l ớp bảng lớp – cả lớp nhận xét
tờ giấy to đã ghi lời giải đúng).
Bài tập 3:
Cho HS đọc yêu cầu của BT. -1 HS đọc to,cả lớp đọc thầm.
- GV giao việc
- HS làm bài vào vở BT - HS lần lượt điền các từ có sẵn sao
cho tạo ra cụm từ có nghĩa
- HS trình bày - 3 HS lên bảng làm bài-Lớp nhận xét.

* GV nhận xét + chốt lại những thành ngữ, tục ngữ.
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn những em chưa có điểm kiểm tra hoặc kiểm tra chưa
đạt yêu cầu về nhà tiếp tục luyện đọc

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II(Tiết 5)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1- Tiếp tục kiểm tra lấy điểm TĐ và HTL (yêu cầu như tiết 1).
2- Hệ thống được một số điều cần ghi nhớ về thể loại, n ội dung chính, nhân vật, tính cách, cách đ ọc
các bài tập đọc thuộc chủ điểm Những người qủa cảm
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Phiếu ghi tên từng bài TĐ,HTL ( như tiết 1)
- Một tờ giấy khổ to viết sẵn lời giải BT2 + BT3.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên (GV) Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giới thiệu bài giúp các em hệ thống lại những
điều cần nhớ về thể loại, nội dung chính, nhân vật, tính
cách…thuộc chủ điểm Những người quả cảm
83
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Hoạt động 2: Kiểm tra TĐ và HTL
- Kiểm tra tất cả những HS chưa có điểm.
- Thực hiện như ở tiết 1.
Hoạt động 3: Tóm tắt vào bảng nội dung các bài tập đọclà
truyện thuộc chủ điểm Những người quả cảm
- Cho HS đọc yêu cầu của BT1. - HS đọc – Cả lớp theo dói SGK.
- GV giao việc:
- GV phát phiếu cho HS làm việc theo nhóm -HS làm bài
- Cho HS trình bày. -Đại diện các nhóm dán thi trình bày
kết quả-Lớp nhận xét.
* GV nhận xét + chốt lại kết quả đúng – tuyên dương nhóm
làm đúng nhất
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
-Dặn HS về nhà tiếp tục xem lại các tiết học về 3 kiểu câu
kể: Ai làm gì? (Tuần 17,19); câu kể Ai thế nào? ?(tuần 21,22)
, câu kể Ai là gì? (tuần 24,25) để học tốt tiết ôn tập tiếp theo

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II(Tiết 6)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1- Tiếp tục ôn luyện về 3 kiểu câu kể .
2- Viết được một đoạn văn ngắn có sử dụng 3 kiểu câu kể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Một số tờ phiếu kẻ bảng để HS phân biệt 3 kiểu câu kể BT1; một tờ phiếu viết sẵn lời BT1. Một
ờ phiếu viết đoạn văn ở BT2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên (GV) Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giới thiệu bài ôn tập “ 3 kiểu câu kể”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài tập 1:
- Cho HS đọc yêu cầu của BT1. -1 HS đọc to,lớp lắng nghe.
- GV giao việc: Nhiệm vụ của các em là đọc kĩ đoạn văn,chú ý
đến các loại từ đơn,từ ghép,từ láy,chú ý đến những danh
từ,động từ,tính từ…có trong đoạn.
- Các nhóm làm bài GV phát giấy khổ to để các nhóm làm - HS làm bài theo nhóm
- HS các nhóm trình bày - Đại diện các nhóm trình bày-Cả
lớp nhận xét
- GV nhận xét, tính điểm và đưa ra lời giải đúng.
Bài tập 2
- Cho HS đọc yêu cầu của BT2. -1 HS đọc to,lớp lắng nghe.
- GV gợi ý và giao việc cho HS
- Cho HS làm bài cá nhân hay trao đổi cùng bạn - HS làm bài
- Cho HS trình bày kết quả bài làm. - HS phát biểu ý kiến- Cả lớp nhận
* GV nhận xét + chốt lại lời giải đúng. xét
84
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Bài tập 3 :
- GV nêu yêu cầu bài tập -1 HS đọc to,lớp lắng nghe.
- GV nhắc nhở HS cách làm
- HS viết đoạn văn -HS làm bài
- HS nối tiếp nhau trình bày trước lớp - HS trình bày- lớp nhận xét
* GV nhận xét.
Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà thử làm bài luyện tập tiết 7,8 và chuẩn bị
giấy bút để làm bài kiểm tra viết giữa HK II

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................


Ngày dạy:……………………………………………….
BÀI LUYỆN TẬP(Tiết 7)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Củng cố lại nội dung đã học từ đầu học kì II đến nay
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ hoặc băng giấy ghi sẵn các bài tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên (GV) Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giới thiệu bài.Luyện tập
Hoạt động 2: Làm bài tập
A.Đọc thầm
- Cho HS đọc yêu cầu của BTA. -1 HS đọc to,cả lớp đọc thầm theo.
- GV giao việc -HS cả lớp đọc thầm
- Cho HS đọc thầm.
B.Chọn câu trả lời đúng (8 câu)
Câu 1:
- Cho HS đọc yêu cầu của câu 1. -1 HS đọc to,lớp lắng nghe.
- GV giao việc : Các em đã đọc bài Chiếc lá.
- Cho HS làm bài: GV đưa bảng phụ lên. -1 HS lên bảng phụ làm trên bảng
* GV nhận xét + chốt lại lời giải đúng: ý c phụ.HS còn lại làm vào vở (VBT).
Câu2:
- Cách tiến hành: như ở câu 1.
- Lời giải đúng: ý b
Câu 3:
- Cách tiến hành: như ở câu 1.
- Lời giải đúng: ý a
Câu 4:
- Cách tiến hành: như ở câu 1.
- Lời giải đúng: ý c
Câu 5:
- Cách tiến hành: như ở câu 1.
- Lời giải đúng: ý c
Câu 6:
- Cách tiến hành: như ở câu 1.

85
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- Lời giải đúng: ý c
Câu 7:
- Cách tiến hành: như ở câu 1.
- Lời giải đúng: ý c
Câu 8:
- Cách tiến hành: như ở câu 1.
- Lời giải đúng: ý b
Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà đọc trước bài luyện tập ở tiết 8.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
BÀI LUYỆN TẬP (Tiết 8)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1- Nhớ-viết đúng chính tả bài Đoàn thuyền đánh cá ( 3 khổ thơ đầu).
2- HS dựa và các câu hỏi và viết thành một đoạn văn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ viết bài chính tả.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên (GV) Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giới thiệu bài nhớ-viết bài CT Đoàn
thuyền đánh cá.
Hoạt động 3: Hướng dẫn viết chính tả
- GV đọc bài chính tả một lượt.( 3 khổ thơ đầu) -HS lắng nghe.
- Cho HS đọc lại ( 3 khổ thơ đầu của bài) -2 HS đọc 3 khổ thơ
- GV nhắc HS về cách trình bày tựa bài,trình bày bài vi ết,tư
thế ngồi viết…
- HS nhớ- viết lại 3 khổ thơ đầu của bài Đoàn thuyền đánh -HS viết chính tả.
cá.
Chấm,chữa bài -HS đổi tập (vở) cho nhau để soát lỗi,
- GV chấm 5-7 bài. chữa lỗi ra bên lề hay giấy hoặc viết
Nhận xét chung. lỗi, cách chữa đúng dưới bài chính tả.
Hoạt động 3: Làm bài tập
- Cho HS đọc yêu cầu của BT. -1 HS đọc to,lớp lắng nghe.
- GV giao việc: Nhiệm vụ của các em là viết một đoạn văn
miêu tả đồ vật, cây cối ( khoảng 10 câu) trong thời gian 30’
- Cho HS làm bài. -HS làm bài.
- Cho HS trình bày bài. -Một vài HS đọc bài làm trước lớp.
* GV nhận xét + khen những HS viết hay. -Lớp nhận xét.
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS chưa viết xong về nhà hoàn chỉnh bài viết.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Tổ trưởng kiểm tra Ban giám hiệu
86
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
( Duyệt)
Tuần 29
Ngày dạy:……………………………………………….
Tập đọc:
ĐƯỜNG ĐI SA PA
I.MỤC TIÊU:
1. Đọc lưu loát toàn bài. Biết đọc diễn cảm bài văn với gi ọng nhẹ nhàng, th ể hi ện sự ngưỡng m ộ,
niềm vui, sự háo hức của du khách trước vẻ đẹp của đường lên Sa Pa, phong cảnh Sa Pa.
2. Hiểu các từ ngữ trong bài.
Hiểu nội dung ý nghĩa của bài: Ca ngợi vẻ đẹp độc đáo c ủa Sa Pa, th ể hi ện tình c ảm yêu m ến thi ết
tha của tác giả đối với cảnh đẹp đất nước.
3. HTL 2 đoạn cuối bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh minh họa bài đọc trong SGK; thêm tranh, ảnh về cảnh Sa Pa hoặc đường lên Sa Pa ( n ếu có )
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Khởi động : Ổn định tổ chức
2/ Kiểm tra bài cũ: Gọi 1-2 HS đọc bài “Con sẻ “, trả lời các câu hỏi trong SGK.
3/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:
GV giới thiệu chủ điểm khám phá thế giới và tranh
minh họa chủ điểm .
Giới thiệu bài đọc : Sa Pa- một huyện thuộc tỉnh Lào Học sinh nhắc lại đề bài.
Cai, là một địa điểm du lịch và nghỉ mát nổi tiếng ở mièn
Bắc nước ta. Bài đọc Đường đi Sa Pa sẽ giúp các em hình
dung được cảnh đẹp đặc biệt của con đường đi Sa Pa và
phong cảnh Sa Pa.
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
+ GV giúp HS xác định từng đoạn văn và nội dung m ỗi
đoạn
Đoạn 1: Từ đầu….. liễu rũ: ( Phong cảnh đường lên Sa Pa
)
Đoạn 2: Tiếp theo….Trong sương núi tím nhật: (phong
cảnh một thị trấn trên đường lê Sa Pa )
Đoạn 3: Còn lại: Cảnh đẹp Sa Pa
GV kết hợp hướng dẫn HS quan sát tảnh; giúp HS hi ểu - Học sinh đọc tiếp nối 3 đoạn của bài,
các từ ngữ (Rừng cây âm u, hoàng hôn, áp phiên,…); Lưu ý đọc 2-3 lượt
HS nghỉ hơi đúng chỗ….. - Học sinh luyện đọc theo cặp
+ GV đọc diễn cảm toàn bài – giọng nhẹ nhàng nhấn - 1-2HS đọc cả bài
giọng những từ ngữ gợi cảm, gợi tả vẻ đẹp của Sa Pa

b) Tìm hiểu bài
GV gợi ý HS trả lời các câu hỏi:
+ Vì sao tác giả gọi Sa Pa là “ món quà kỳ di ệu c ủa thiên - Vì phong cảnh Sa Pa rất đẹp. Vì sự
nhiên? đổi mùa trong một ngày ở Sa Pa rất là
lùng , hiếm có.
87
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
+ Bài văn thể hiện tình cảm của tác giả đối với cảnh đẹp - Tác giả ngưỡng mộ, háo hức trước
Sa Pa như thế nào ?Ý kiến của Cô-péc-ních có gì khác với ý cảnh đẹp của Sa Pa. Ca ngợi: Sa Pa là
kiến chung lúc bấy giờ? món quà diệu kỳ của thiên nhiên dành
cho đất nước ta.
+ Cho HS nêu nội dung ý chính của bài - HS nêu
+ GV chốt ý chính: Ca ngợi vẻ đẹp độc đáo của Sa Pa,
thể hiện tình cảm yêu mến thiết tha của tác giả đối với
cảnh đẹp đất nước..
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm
Gọi 3 HS đọc tiếp nối nhau 3 đoạn văn. GV hướng dẫn để
các em đọc diễn cảm - 3 HS đọc tiếp nối
GV GV đọc mẫu ,hướng dẫn cả lớp luyện đọc và thi đọc -HS luyện đọc theo cặp và thi đọc diễn
diễn cảm 1 đoạn tiêu biểu. cảm trước lớp
HS nhẩm HTL hai đoạn văn (Từ hôm sau….đến hết) - HS thi đọc TL đoạn văn.
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV yêu cầu HS nêu ý nghĩa của bài? HS trả lời
- Về nhà tiếp tục HTL 2 đoạn cuối bài Đường đi Ca ngợi
vẻ đẹp độc đáo của Sa Pa, thể hiện tình cảm yêu mến thi ết
tha của tác giả đối với cảnh đẹp đất nước, chuẩn bị cho ti ết
CT trí nhớ- viết ở tuần 30
- GV nhận xét tiết học
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Chính tả (Nghe- viết):
AI NGHĨ RA CÁC CHỮ SỐ 1,2,3,4,….?
I.MỤC TIÊU:
Yêu cầu HS :
- Nghe, viết đúng chính tả, trình bày đúng bài Ai Nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4,..?; Viết đúng các tên riêng
nước ngoài, trình bày đúng bài văn
- Tiếp tục rèn viết đúng các chũe có âm đầu hoặc vần dễ lẫn ch/tr, êt/êch
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Ba, bốn tờ phiếu viết nội dung bài tập 2a, 3a.
- Ba, bốn tờ phiếu khổ rộng viết nội dung bài tập 3.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Khởi động : Ổn định tổ chức
2/ Kiểm tra bài cũ:
3/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:Giới thiệu bài viết chính tả “ Ai nghĩ ra
các chữ số 1,2,3,4,…?” - Học sinh nhắc lại đề bài.
Hoạt động 2: Hướng dẫn nghe- viết
- GV đọc toàn bài chính tả - HS theo dõi SGK
- Đọc thầm đọc văn (chú ý những chữ
cần viết những tên tiêng nước ngoài,
những từ ngữ thường viết sai và cách
trình bày)
- Nhắc nhở HS cách trình bày, tư thế ngồi - Học sinh viết bài
- GV đọc chính tả HS viết bài( đọc từng đoạn văn ngắn) - HS soát bài
- GV đọc lại toàn bài chính tả một lần - Đổi vở soát lỗi cho nhau tự sửa những
88
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- GV chấm sửa sai từ 7 đến 10 bài chữ viết sai
Nhận xét chung
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
Bài tập 2/104SGK ( HS chọn 1 trong 2 đọan)
- GV nêu yêu cầu bài tập - HS theo dõi.
- GV nhắc nhở HS cách làm bài
- HS làm bài cá nhân hoặc trao đổi cùng bạn -HS làm bài
- HS trình bày - HS phát biểu- Lớp nhận xétû
- GV chốt lại lời giải đúng: HS sửa bài
Bài tập 3:
- GV nêu yêu cầu bài tập
- HS đọc thầm truyện vui Trí nhớ tốt - HS đọc thầm
- HS làm bài vào vở - HS làm bài
- HS trình bày - HS lên bảng thi lớp nhận xét
- Gọi HS nhận xét- GV chốt lời giải đúng
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- Nhận xét giờ học HS đọc
- Yêu cầu HS ghi nhớ những từ vừa được ôn luyện chính
tả, nhớ truyện vui Trí nhớ tốt, kể lại cho người thân

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
89
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Ngày dạy:……………………………………………….
Luyện từ và câu:
MỞ RỘNG VỐN TỪ: DU LỊCH- THÁM HIỂM
I.MỤC TIÊU:
- MRVT thuộc chủ điểm Du lịch- Thám hiểm
- Biết một số từ chỉ địa danh, phản ứng trả lơìi nhanh trong trò chơi :“ Du lịch trên sông”.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
Một số tờ giấy để HS các nhóm làm BT4
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Mở rộng vốn từ : Du lịch-
Thám hiểm”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập( trg.105)
Bài tập 1:
- HS đọc thầm yêu cầu bài tập - HS đọc thầm
- HS suy nghĩ làm bài - HS làm bài .
- HS trình bày - HS phát biểu- Cả lớp nhận xét
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng
Bài tập 2,3:Tiến hành như BT1
Bài tập 4:
- Một HS đọc nội dung bài tập 4 - HS theo dõi SGK
- GV chia lớp thành các nhóm- phát gi ấy cho các nhóm trao
đổi thảo luận
- GV giao việc
- HS suy nghĩ, làm bài. - HS làm bài
- HS trình bày - HS phát biểu ý kiến - Lớp nhận xét
- Giáo viên nhận xét và chốt ý đúng
Hoạt động 3: Củng cố- dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà HTL bài thơ ( ở BT4) và câu tục ngữ Đi
mộït ngày đàng học một sàng khôn

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
90
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Ngày dạy:……………………………………………….
Kể chuyện:
ĐÔI CÁNH CỦA NGỰA TRẮNG
I. MỤC TIÊU:
1.Rèn kỹ năng nói
- Dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ, HS kể lại được từng đoạn và toàn b ộ câu chuyện Đôi
cánh của Ngựa Trắng, có thể kết hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt một cách tự nhiên.
- Hiểu nội dung câu chuyện, trao đổi với các bạn về ý nghĩa chuyện: Ph ải m ạnh dạn đi đó đi đây m ới
mở rộng tầm hiểu biết, mới mau khôn lớn, vững vàng.
2. Rèn kỹ năng nghe:
- Chăm chú nghe GV kể chuyện , nhớ chuyện.
- Nghe bạn kể chuyện; nhận xét, đánh giá đúng lời kể của bạn; kể tiếp được lời bạn.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Tranh minh hoạ truyện trong SGK phóng to.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:.
2. Bài mới :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Đôi cánh của Ngựa Trắng”sẽ
thấy đúng la øĐi một ngày đàng học một sàng khôn
Hoạt động 2:GV kể chuyện
- GV kể lần 1( kết hợp giải nghĩa từ khó trong truyện) - HS lắng nghe
- GV kể lần 2 ( có tranh minh hoạ) - HS lắng nghe + quan sát tranh
Hoạt động 3: Hướng dẫn Hs kể chuyện và trao đổi về ý nghĩa
câu chuyện
a) 1 HS đọc yêu cầu của BT 1,2.
b) KC trong nhóm
- HS kể từng đoạn - HS kể từng đoạn của câu chuyện
theo nhóm 2 hoặc 4 em

- Cá nhân kể toàn chuyện - Từng HS kể. Cả nhóm cùng trao đổi
- Cùng các bạn trao đổi về ý nghĩa câu chuyện về nội dung câu chuyện, trả lời câu
hỏi trong yêu cầu 3
c) Thi KC trước lớp.
- 1 vài tốp HS thi kể từng đoạn câu chuyện theo tranh - HS kể cá nhân từng đoạn
- Một vài HS thi kể toàn bộ câu chuyện - HS kể cá nhân toàn bộ câu chuyện
- Mỗi nhóm hoặc cá nhân kể xong đều phải trả lời các câu hỏi - HS kể + Trả lời câu hỏi( như
SHD191)
- Cả lớp và GV nhận xét tính điểm. - Cả lớp bình chọn bạn KC hay nhấtå
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV nhận xét tiết học. Yêu cầu HS về nhà tập kể lại câu
chuyện trên cho người thân
- Dặn HS đọc trước yêu cầu và gợi ý bài KC tiếp theo

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
91
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập đọc:
TRĂNG ƠI…TỪ ĐÂU ĐẾN ?
I.MỤC TIÊU:
1. Đọc trôi chảy, lưu loát bài thơ. Biết ngắt nghỉ đúng nhịp thơ, cuói mỗi dòng thơ.
Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng tha thiết; đọc đúng những câu l ặp đi l ặp l ại Trăng ơi..từ đâu
đến ? Với giọng ngạc nhiên, thân ái, dịu dàng, thể hiện sự ngưỡng mộ của nhà th ơ v ới v ẻ đ ẹp c ủa
trăng.
2. Hiểu các từ ngữ trong bài.
Hiểu bài thơ thể hiện tình cảm yêu m ến, sự gần gũi c ủa nhà th ơ v ới trăng. Bài th ơ là khám phá r ất
độc đáo của nhà thơ về nơi trang đến để tác giả nêu suy nghĩ của mình về trăng.
3. HTL bài thơ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Tranh minh họa bài đọc trong SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Khởi động : Ổn định tổ chức
2/ Kiểm tra bài cũ:
1 HS đọc bài Đường đi Sa Pa , trả lời câu hỏi 3 trong SGK.
Một HS đọc TL đoạn văn có yêu cầu học thuộc, trả lời câu hỏi trong SGK
3/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:
* GV giới thiệu bài“Trăng ơi…từ đâu đến?” - Học sinh nhắc lại đề bài.
92
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
- GV cho HS tiếp nối nhau đọc 6 khổ thơ. GV kết hợp - Học sinh đọc tiếp nối 2-3 lượt
hướng dẫn quan sát tranh minh họa bài thơ; đọc đúng các câu - HS luyện đọc theo cặp
hỏi; nghỉ hơi dài sau dấu 3 chấm; giúp HS hiểu từ kỳ diệu. - HS đọc -1-2 HS đọc cả bài
- GV đọc diễn cảm toàn bài- giọng tha thi ết, trải dài ở
khổ thơ cuối; nhấn giọng những từ gợi tả, gợi cảm… - HS lắng nghe
b) Tìm hiểu bài:
GV cho HS đọc và gợi ý các em trả lời các câu hỏi:
 Trong hai khổ thơ đầu, trăng được so sánh với những- Trăng hồng như quả chín, trăng tròn
gì? như mắt cá.
- Vì trang hồng như một quả chín treo
 Vì sao tác giả nghỉ trăng đến từ cánh đồng xa, từ biển
xanh? lơ lững trước nhà; trăng đến từ biển
xanh vì trăng tròn như mắt cá không
bao giờ chớp mi.
 Trong mỗi khổ thơ tiếp theo, vầng trăng gắn với một - Đó là sân chơi, quả bóng, lời mẹ ru,
đối tượng cụ thể. Đó là những gì, những ai? chú Cuội, đường hành quân, chú bộ
đội, góc sân…..
 Bài thơ thể hiện tình cảm của tác giả đối với quê - Tác giả rất yêu trăng, yêu mến, tự
hương, đất nước như thế nào? hào về quê hương đất nước, cho rằng
không có trăng nơi nào sáng hơn đất
nước em .
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm và HTL bài thơ
Gọi 3 HS đọc tiếp nối 6 khổ thơ HS đọc tiếp nối
GV hướng dẫn HS cả lơp luyện đọc và thi đ ọc di ễn HS luyện đọc và thi đọc diễn cảm
cảm 2 – 3 khổ thơ.
HS đọc nhẩm TL bài thơ HS Thi HTL từng khổ, cả bài thơ.
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV hỏi Hình ảnh thơ nào là phát hiện đọc đáo của tác HS trả lời
giả khiến em thích nhất?
- GV chốt lại: Bài thơ là một phát hiện độc đáo của nhà
thơ về vầng trăng- vầng trăng dưới con mắt nhìn của trẻ em.
- Dặn HS về nhà tiếp tục HTL bài thơ
- GV nhận xét tiết học.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................


Ngày dạy:……………………………………………….
Tập làm văn:
LUYỆN TẬP TÓM TẮT TIN TỨC
I. MỤC TIÊU:
- Tiếp tục rèn cho HS kỹ năng tóm tắt tin tức đã học ở các tuần 24,25.

93
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- Tự tìm tin, tóm tắt các tin đã nghe, đã đọc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Một tờ giấy trắng khổ rộng để HS làm BT 1,2,3.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
3. Bài cũ: GV.
2 Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Luyện tập tóm tắt tin tức”
Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs làm bài tập (trang 72-SGK)
Bài tập 1,2:
- 2 HS đọc tiếp nối nhau nội dung BT1,2 - HS đọc- Cả lớp theo dõi trong SGK
- HS quan sát 2 tranh minh họa ở BT1 để hiểu hơn nội dung
thông tin
- GV gợi ý- Giao việc
- HS viết tóm tắt vào vở BT. GV phát giấy riêng cho 2 HS - HS viết tin và tóm tắt tin vào vở
giao cho mỗi em tóm tắt một ý
- HS tiếp nối đọc bản tóm tắt - HS tiếp nối nhau đọc - Cả lớp bình
chọn bạn viết tin hay nhất
- GV mời những HS làm bài trên giấy dán bài lên bảng lớp - 2 HS lên bảng dán đọc kết quả
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng
Bài tập 3:
- HS nêu yêu cầu của bài - HS đọc, cả lớp theo dõi SGK
- GV Kiểm tra HS mang đến lớp những mẫu tin cắt trên báo
- Một vài HS tiếp nối nhau đọc bản tin mình đã sưu tầm
được
- HS làm việc cá nhân, tự tóm tắt bản tin.GV phát phi ếu - HS làm việc
riêng cho một vài HS
- HS trình bày -HS trình bày – Lớp nhận xét
- GV nhận xét và cho điểm
Hoạt động 3: Củng cố,dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS quan sát trước một vật nuôi trong nhà
( gà,chim,chó….) mang đến lớp tranh, ảnh về vật nuôi sưu
tầm dược để học tốt tiét TLV sau

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Luyện từ và câu:
GIỮ PHÉP LỊCH SỰ KHI BÀY TỎ YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ
I.MỤC TIÊU:
- HS hiểu thế nào là lời yêu cầu,đề nghị lịch sự
- Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự; biết dùng các từ ngữ phù h ợp v ới các tình hu ống khác nhau đ ể
bảo đảm tính lịch sự của lời yêu cầu, đề nghị.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
Một tờ phiếu ghi lời giải BT2,3 (phần Nhận xét)
Một vài tờ giấy khổ to để HS làm BT 4 ?( Phần Luyện tập)
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: 1 HS làm BT2,3; 1 HS làmBT4 ( tiết LTVC trước: MRVT: Du lịch-Thám hiểm).

94
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Giữ phép lịch sư ïbày tỏ yêu
cầu,dề nghị”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài
* Phần nhận xét:
- 4 HS đọc tiếp nối nhau các BT 1,2,3,4. - HS theo dõi SGK
- HS đọc thầm lại đoạn văn ở BT1, trả lời lần lượt các câu - HS đọc thầm và làm bài
hỏi 2,3,4.
- HS phát biểu ý kiến - HS trình bày – lớp nhận xét
- GV nhận xét- Chốt lại lời giải đúng
* Phần Ghi nhớ:
- 2-3 HS đọc nội dung cần ghi nhớ trong SGK - HS đọc
- GV yêu cầu HS học thuộc nội dung cần ghi nhớ.
Hoạt động 3: Phần luyện tập
Bài tập 1:
- 1 HS đọc nội dung bài tập 1 - 1 HS đọc- cả lớp theo dõi SGK
- 2 HS đọc các câu cầu khiến trong bài đúng ngữ đi ệu, sau đó
lựa chọn cách nói lịch sự ( cách b,c)
- HS làm bài cá nhân - HS làm bài
- HS tiếp nối nhau đọc kết quả - HS trình bày- Cả lớp nhận xét
- GV nhận xét- chốt lại lời giải đúng
Bài tập 2,3,: Thực hiện như BT1
Bài tập 4:
- HS đọc nội dung bài tập 4 - HS đọc- cả lớp theo dõi SGK
- GV hướng dẫn HS làm
- HS làm bài.GV phát phiếu riêng cho một vài em làm - HS tự làm
- HS tiếp nối nhau đọc đúng ngữ điệu những câu khiến đã - HS tiếp nối nhau trình bày.
đặt
- GV nhận xét- chốt lại lời giải đúng
Hoạt động 4: Củng cố- dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS họcthuộc nội dung cần ghi nhớ .

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập làm văn:
CẤU TẠO BÀI VĂN MIÊU TẢ CON VẬT
I.MỤC TIÊU:
- HS nắm được cấu tạo 3 phần của một bài văn miêu tả con vật.
- Biết vận dụng những hiểu biết trên để lạpdàn ý cho một bài văn miêu tả con vật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC:
Tranh minh họa một số con vật nuôi trong nhà.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: 2-3 HS đọc tóm tắt bảng tin các em đã đọc trên báo.
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới” Cấu tạo bài văn miêu tả
con vật”
95
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nắm nội dung bài
* Phần Nhận xét:
Bài tập 1:
- 1 HS đọc nội dung BT - Cả lớp theo dõi SGK
- Cả lớp đọc kỹ văn mẫu Con Mèo Hung, suy nghĩ ,phân đoạn - Cả lớp đọc- HS làm bài cá nhân, đọc
bài văn; xác định nội dung chính của mỗi đoạn; nêu nhận xét thầm, suy nghĩ phân đoạn
vè cấu tạo của bài
-HS phát biểu ý kiến - HS trình bày
- GV nhận xét và chốt lại nội dung cần ghi nhớ
* Phần Ghi nhớ:
- HS đọc nội dung phần ghi nhớ - 3-4 HS đọc- cả lớp lắng nghe
- GV yêu cầu HS họcthuộc phần nội dung cần ghi nhớ
Hoạt động 3: Phần luyện tập
Bài tập1:
- HS đọc nội dung bài tập - HS đọc- Cả lớp theo dõi SGK
- GV kiểm tra HS chuẩn bị cho BT.GV nhắc nhở HS cách làm
- HS lập dàn ý cho bài văn. GV phát giấy riêng cho 1 vài HS - HS làm bài
- HS đọc dàn ý của mình - HS phát biểu ý kiến- Cả lớp nhâïn
- GV nhận xét và kết luận chấm mẫu vài dàn ý rút kinh xét
nghiệm
Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà sửa chữa,hoàn chỉnh dàn ý bài văn miêu
tả một vật nuôi
- Dặn HS quan sát ngoại hình, hoạt động của m ột con v ật-
xem trước bài TLV tiết sau .

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Tuần 30
Ngày dạy:……………………………………………….
Tập đọc:
HƠN MỘT NGHÌN NGÀY VÒNG QUANH TRÁI ĐẤT
I.MỤC TIÊU:
1. Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc lưu loát tên riêng nước ngoài ( Xê-vi-la, Tây Ban Nha, Ma- gien-lăng,
Ma-tan); Đọc rành các chữ số chỉ ngày, tháng, năm.
Biết đọc diễn cảm bài văn với gi ọng đ ọc rõ ràng, ch ậm rãi, c ảm h ứng ca ng ợi Ma-gien-lăng và đoàn
thám hiểm.
2. Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài.
Hiểu ý nghĩa câu chuyện: ca ngợi Ma-gien-lăng và đoàn thám hi ểm đã dũng c ảm v ượt bao khó khăn,
hi sinh, mất mát để hoàn thành sứ mạng lịch sử: khẳng định trái đất hình cầu, phát hiện Thái Bình Dương
và những vùng đất mới.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Ảnh chân dung Ma-gien-lăng ( nếu có )
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Khởi động : Ổn định tổ chức
2/ Kiểm tra bài cũ: Gọi 1-2 HS đọc TL bài “Trăng ơi….từ đâu đến?”, trả lời các câu hỏi trong SGK.
3/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

96
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Hoạt động 1:
GV giới thiệu bài “ Hơn môït nghìn ngày vòng quanh
trái đất “ Học sinh nhắc lại đề bài.
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
+ GV viết lên bảng các tên riêng; các chữ số chỉ ngày,
tháng, năm: mời HS đọc đồng thâng, giúp các em đọc dúng,
không vấp các tên riêng và chữ số.
+HS tiếp nối đọc 6 đoạn của bài ( xem mỗi lần xuống - Học sinh đọc tiếp nối 6 đoạn của
dòng là một đoạn). Kết hợp sửa lỗi phát âm cho HS, giúp các bài, đọc 2-3 lượt
em hiểu nghĩa những từ được chú giải sau bài. - Học sinh luyện đọc theo cặp
+ GV đọc diễn cảm toàn bài – giọng rõ ràng, chậm rãi, - 1-2HS đọc cả bài
cảm hứng;nhấn giọng những từ ngữ nói về những gian khổ,
những mất mát, những hi sinh đoàn thám hi ểm đã trải qua,
sứ mạng vinh quang mà đoàn thám hiểm đã thực hiện được .
b) Tìm hiểu bài
GV gợi ý HS trả lời các câu hỏi:
+ Ma-gien- lăng tực hiện cuộc thám hiểm với mục đích - Cuộc thám hiểm của Ma-gien-lăng có
gì? nhiệm vụ khám phá những con đường
trên biển dẫn đến những vùng đất mới
- Cạn thức ăn, hết nước ngọt, thủy thủ
phải uống nước tiểu, ninh nhừ giày và
+Đoàn thám hiểm gặp những khó khăn gì đọc đường? thắt lưng da để ăn. Mỗi ngày có vài ba
người chết phải ném xác xuống biển.
Phải giao tranh với thổ dân.
- Ra đi với 5 chiếc thuyền, đoàn thám
hiểm mất 4 thuyền lớn, hai trăm người
+Đoàn thám hiểm đã bị thiệt hại như thế nào? bỏ mạng đọc đường, trong đó có Ma-
gien-lăng bỏ mình trong cuộc giao
tranh với dân đảo Ma-tan. Chỉ còn một
chiếc thuyền với 18 thủy thủ sống sót.
-Đòan thuyền xuất phát từ cửa biển
Xê-vi-la nước Tây Ban Nha tức là từ
+ Hạm đội của Ma-gien- lăng đã đi theo hành trình nào? Châu Aâu
- Chuyến tham hiểm kéo dài 1083
ngày đã khẳng định trái đất hình cầu,
+ Đoàn thuyền thám hiểm của Ma-gien-lăng đã đạt được phát hiện từ Thái Bình Dương và
những kết quả gì? nhiều vùng đất mới.
- Những nhà thám hiểm rất dũng
cảm, dám vượt qua mọi khó khăn để
+ Câu chuyện giúp em hiểu những gì về nhà thám hiểm? đạt được mục đích đặt ra.

Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm
Gọi 3 HS đọc tiếp nối nhau 6 đoạn của bài. GV h ướng d ẫn
các em đọc diển cảm, thể hiện đúng nội dung . - 3 HS đọc tiếp nối
GV hướng dẫn cả lớp luyện đọc và thi đọc diễn c ảm 1 -HS luyện đọc theo cặp và thi đọc
đoạn tiêu biểu. diễn cảm trước lớp
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV Muốn tìm hiểu khám phá thế giới, ngay từ bây giờ, Ham học hỏi, ham hiểu biết, dũng
HS cần rèn luyện đức tính gì? cảm, biết vượt khó khăn.
- yêu cầu HS nêu ý nghĩa của bài? HS trả lời
- Về nhà tiếp tục luyện đọc, kể lại câu chuyện cho người
thân
97
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- GV nhận xét tiết học
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Chính tả (Nhớ- viết):
ĐƯỜNG ĐI SA PA
I.MỤC TIÊU:
- Nhớ- viết lại chính xác , trình bày đúng đoạnvăn đã HTL trong bài Đường đi Sa Pa.
- Làmđúng các bài tập phân biệt tiếng có âm đầu dễ lẫn r/d/gi (hoặc v/d/gi) .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Một số tờ phiếu khổ rộng viết nội dung BT2a
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Kiểm tra bài cũ: 2 HS lên bảng viết 5-6 tiếng có nghĩa bắt dầu bằng tr/ch hoặc có vần êt/êch.
2/ Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1:Giới thiệu bài viết chính tả “ Đường đi Sa - Học sinh nhắc lại đề bài.
Pa”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nhớ- viết
- 1 HS đọc yêu cầu của bài đọc thuộc đo ạn vi ết của bài - HS theo dõi SGK
Đường đi Sa Pa
- HS đọc thầm lại - Cả lớp đọc thầm
- HS gấp sách GK. Nhớ - Học sinh viết bài
- GV chấm sửa sai từ 7 đến 10 bài - Đổi vở soát lỗi cho nhau tự sửa
Nhận xét chung những chữ viết sai
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
Bài tập 2/115SGK ( chọn 1 trong 2 bài)
- GV nêu yêu cầu bài tập chọn bài tập cho HS,nhắc các em - HS theo dõi
chú ý thêm dấu thanh cho vần để tạo thành tiếng có nghĩa
- HS làm bài , suy nghĩ ,trao đổi nhóm
- Mời các nhóm lên thi tiếp sức - HS làm bài theo nhóm
- GV nhận xét, bổ sung, khen ngợi nhóm tìm được nhiều - Đại diện các nhóm lên trình bày - Lớp
tiếng . nhận xét
- HS làm vào vở BT
Bài tập 3: Thực hiện tương tự như BT2
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Nhắc HS ghi nhớ những thông tin thú vị quabài chính tả
BT3.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Luyện từ và câu:
MỞ RỘNG VỐN TỪ: DU LỊCH- THÁM HIỂM
I.MỤC TIÊU:
- Tiếp tục MRVT về Du lịch- Thám hiểm
- Biết viết đoạn văn về hoạt động du lịch hay thám hiểm có sử dụng từ ngữ vừa tìm được.
98
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
Một số tờ phiếu viết nội dung BT1,2.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 1 HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ trong ti ết LTVC tr ước ( Giữ phép
lịch sự)
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Mở rộng vốn từ : Du lịch-
Thám hiểm”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập ( trg.116)
Bài tập 1:
- HS đọc yêu cầu bài tập - HS đọc – Cả lớp theo dõi SGK
- GV phát phiếu cho các nhóm trao đổi - HS làm theo nhóm
- Thi tìm từ - Đại diện các nhóm lên thi - Cả lớp
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng nhận xét
Bài tập 2:Tiến hành như BT1
Bài tập 3:
- Một HS đọc yêu cầu của BT3 - HS theo dõi SGK
- HS làm cá nhân: mỗi HS tự chọn nội dung vi ết về du lịch
hay thám hiểm - HS làm bài cá nhân
- HS đọc đoạn viết trước lớp. - HS phát biểu ý kiến - Lớp nhận xét
- GV chấm điểm một số đoạn viết tốt.
Hoạt động 3: Củng cố- dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà hoàn chỉnh, viết lại vào vở đoạn văn ở
BT3.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Kể chuyện:
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC
I. MỤC TIÊU:
- Rèn kỹ năng nói: HS biết kể tự nhiên, bằng lời c ủa mình m ột câu chuy ện,đo ạn truy ện đã nghe, đã
đọc về du lịch hay thám hiểm có nhân vật, ý nghĩa.
- Hiểu cốt truyện, trao đổi được với bạn về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
- Rèn kỹ năng nghe: lắng nghe lời bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Một số truyện viết về du lịch hay thám hiểm.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: 1 HS kể 1-2 đoạn của câu chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng, Nêu ý nghĩa câu
chuyện
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài” Kể chuyện đã nghe, đã đọc”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của BT
(trg.117) - 1 HS đọc
- 1 HS đọc đề bài ( GV gạch dưới những chữ cần chú ý
trong đề bài) - Cả lớp theo dõi trong SGK
- 2 HS đọc tiếp nối gợi ý 1,2. - HS giới thiệu
99
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- HS tiếp nối nhau giới thiệu tên câu chuyện mình sẽ kể
-GV dán tờ phiếu ghi vắn tắt dàn ý của bài kể chuyện.1 HS
đọc
Hoạt động 3: HS thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa
câu chuyện
- Kể chuyện theo cặp - HS kể theo cặp, trao đổi về ý nghĩa câu
chuyện
- HS thi kể chuyện trước lớp - HS thi kể
- GV dán tiêu chuẩn đánh giá bài KC
- HS tiếp nối nhau thi kể. Mỗi em kể xong cùng bạn đối - Cả lớp nhận xét và bình chọn bạn kể
thoại hay nhất, bạn kể tự nhiên, hấp dẫn nhất
- GV nhận xét và ghi điểm
Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà kể lại câu chuyện kể ở lớp cho người
thân.
- Dặn HS đọc trước nội dung của bài KC tiết tới

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập đọc:
DÒNG SÔNG MẶC ÁO
I.MỤC TIÊU:
1. Đọc lưu loát toàn bài . Biết đọc diễn cảm bài thơ với gi ọng vui, dịu dàng và dí d ỏm th ể hi ện ni ềm
tin, sự bất ngờ của tác giả khi phát hiện ra sự đổi sắc muôn màu của dòng sông quê hương.
2. Hiểu các từ ngữ trong bài.
Hiểu ý nghĩa của bài: Ca ngợi vẻ đẹp của dòng sông quê hương
3. HTL bài thơ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Tranh minh họa bài đọc trong SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Khởi động : Ổn định tổ chức
2/ Kiểm tra bài cũ:
GV gọi 2HS tiếp nói nhau đọc bài Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất, trả lời câu hỏi
trong SGK.
3/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:
* GV giới thiệu bài thơ “Dòng sông mặc áo” HS nhắc lại tên bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
- GV cho HS tiếp nối nhau đọc 2 đoạn của bài thơ. - Học sinh đọc tiếp nối 2-3 lượt
+ Đoạn 1: 8 dòng đầu (màu áo của dòng sông các
buổi sang, trưa, chiều, tối.
+ Đoạn 2: 6 dòng còn lại( màu áo của dòng sông lúc
đêm khuya, trời sáng. GV kết hợp hướng dẫn quan sát
tranh minh họa bài thơ; giúp các emhiểu nghĩa các từ
được chú giải;lưu ý các em nghĩ hơi đúng giữa các
100
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
dòng thơ
- HS luyện đọc theo cặp - HS luyện đọc theo cặp
- 1-2 HS đọc cả bài. - HS đọc -1-2 HS đọc cả bài
- GV đọc diễn cảm toàn bài- giọng nhẹ nhàng, ngạc - HS lắng nghe
nhiên; nhấn giọng những từ gợi tả, gợi cảm…
b) Tìm hiểu bài:
GV cho HS đọc và gợi ý các em trả lời các câu hỏi: - HS đọc và trả lời câu hỏi- xem SGV-TV4
 Vì sao tác giả nói là dòng sông điệu? trang 212.
 Sắc màu của dòng sông thay đổi như thế nào .
trong một ngày?
 Cách nói “dòng sông mặc áo” có gì hay?
 Em thích hình ảnh nào trong bài? Vì sao?
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm và HTL
bài thơ
Gọi 2 HS đọc tiếp nối 2khổ thơ HS đọc tiếp nối
GV hướng dẫn HS cả lớp luyện đọc và thi đọc HS luyện đọc và thi đọc diễn cảm
diễn cảm 1 đoạn của bài.
HS đọc nhẩm TL bài thơ HS Thi HTL từng khổ, cả bài thơ.
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV yêu cầu HS nói nội dung bài thơ: Bài thơ là sự HS nói
phát hiện của tác giả về vẻ đẹp của dòng sông quê
hương. Qua bài thơ, mỗi người thấy thêm yêu dòng
sông của quê hương mình
- Dặn HS về nhà tiếp tục HTL bài thơ
- GV nhận xét tiết học.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập làm văn:
LUYỆN TẬP QUAN SÁT CON VẬT
I. MỤC TIÊU:
- Biết quan sát con vật,chọn lọc các chi tiết để miêu tả.
- Biết tìm các từ ngữ miêu tả phù hợp làm nổi bật ngoại hình,hành động của con vật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Tranh minh họa bài đọc trong SGK
- Một số tranh,ảnh chó, mèo ( cỡ to)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1.Bài cũ: GV kiểm tra 1 HS đọc nội dung cần ghi nhơ tiết TLV trước; đọc lại dàn ý chi tiết tả một con
vật nuôi trong nhà
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Luyện tập quan sát con
vật”
Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs quan sát (trang 119-SGK)
Bài tập 1,2:
- HS đọc nội dung BT1,2,trả lời câu hỏi: ( xem SGV-TV4- - HS đọc- Cả lớp theo dõi trong SGK
trang 213)
- HS phát biểu - HS phát biểu

101
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- Ghi lại vào vở những câu đã phát biểu-GV đã nhận xét
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng
Bài tập 3:
- HS nêu yêu cầu của bài - HS nêu- cả lớp theo dõi SGK
- GV Kiểm tra kết quả quan sát ngoại hình,hành động con
mèo,con chó đã dặn tiết học tiết học trước.
- GV treo tranh,ảnh chó, mèo lên bảng. Nhắc hs chú ý trình
tự thực hiện BT:
- HS ghi vắn tắt vào vở két quả quan sát ngoại hình c ủa con - HS làm việc
vật.
- HS phát biểu miêu tả ngoại hình -HS trình bày – Lớp nhận xét
- GV nhận xét ,khen ngợi những HS biết miêu tả ngoại hình
của con vật cụ thể
Bài tập 4:
- HS nêu yêu cầu của bài - HS đọc- Cả lớp theo dõi SGK
- GV nhắc nhở HS chú ý yêu cầu của đề bài
- HS làm bài cá nhân,tiếp nối phát biểu -HS làm và trình bày nối tiếp
- GV nhận xét ,khen ngợi những HS bi ết miêu tả sinh đ ộng
hoạt động của con vật

Hoạt động 3: Củng cố,dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS hoàn chỉnh,viết lại vào vở 2 đo ạn văn miêu tả
BT3,4
- Dặn HS quan sát trước các bộ phận của một con vật nuôi
mà mình yêu thích

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Luyện từ và câu:
CÂU CẢM
I.MỤC TIÊU:
- Nắm đuợc cấu tạo và tác dụng cả câu cảm,nhận diện đựơc Câu cảm
- Biết đặt câu và sư ûdụng Câu cảm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
Một tờ phiếu ghi lời giải BT1 (phần Nhận xét)
Một vài tờ giấy khổ to để các nhóm thi làm BT2 HS làm BT 4 ?( Phần Luyện tập)
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 2 HS đọc đoạn văn đã viết về họat động du lịch hay thám hiểm BT3( tiết
LTVC trước).
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Câu cảm”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài
* Phần nhận xét:
- 3 HS đọc tiếp nối nhau các BT 1,2,3. - HS theo dõi SGK
- HS tự suy nghĩ làm bài - HS làm bài
- HS phát biểu ý kiến - HS trả lời lần lượt từng câu hỏi – lớp
- GV nhận xét- Chốt lại lời giải đúng nhận xét
102
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
* Phần Ghi nhớ:
- 4 HS đọc nội dung cần ghi nhớ trong SGK - HS đọc
- GV yêu cầu HS học thuộc nội dung cần ghi nhớ.
Hoạt động 3: Phần luyện tập
Bài tập 1:
- 1 HS đọc nội dung bài tập 1 - 1 HS đọc- cả lớp theo dõi SGK
- HS làm vào vở BT. GV phát phiếu cho một số HS - HS làm bài
- HS phát biểu ý kiến - HS trình bày
- GV nhận xét ; mời một số HS dán bài lên bảng lớp,đọc kết - HS làm phiếu lên bảng dán-Cả lớp
quả nhận xét
- GV chốt lại lời giải đúng
Bài tập 2: Thực hiện như BT1
Bài tập 3:
- Một số HS đọc yêu cầu của BT 3 - HS đọc- cả lớp theo dõi SGK
- GV nhắc nhở HS xác định rõ mục đích của bài khi làm.
- HS suy nghĩ làm bài . - HS tự làm
- HS phát biểu ý kiến - HS trình bày.
- GV nhận xét- chốt lại lời giải đúng
Hoạt động 4: Củng cố- dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS họcthuộc nội dung cần ghi nhớ trong bài; về
nhà tự đặt 3 câu cảm, viết vào vở.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
103
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Tập làm văn:
ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN
I.MỤC TIÊU:
- HS biết điền đúng nội dung vào các chỗ trống trong gi ấy tờ in sẵn – Phiếu khai báo tạm trú, tạm
vắng.
- Biết tác dụng của việc khai báo tạm trú,tạm vắng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC:
- Vở BTTV 4- tập2
- 1 bản photo Phiếu khai báo tạm trú tạm vắng cỡ to để GV treo lên bảng, hướng dẫn HS điền vào
phiếu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: 1 HS đọc đoạn văn tả ngoại hình con mèo ( hoặc chó) đã viết BT3 ( ti ết TLV
trước)
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới” Điền vào giấy tờ in sẵn”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài tập 1:
- 1 HS đọc yêu cầu BT và nội dung phiếu - Cả lớp theo dõi SGK
- GV treo tờ pho to phóng to lên bảng,giải thích từ ngữ viết - Cả lớp đọc- HS làm bài cá nhân, đọc
tắt
- GV cho HS mở VBT - HS làm bài
- Cho HS làm việc cá nhân,điền nội dung vào phiếu. - HS trình bày
- HS tiếp nối nhau đọc tờ khai-đọc rõ ràng,rành mạch để các
bạn và Gv nhận xét ( xem ví dụ mẫu: SGV TV4-219)
- GV nhận xét và chốt lại nội dung cần ghi nhớ
Bài tập 2: - Cả lớp theo dõi
- 1 HS đọc yêu cầu BT . - HS tự làm
- Cho HS cả lớp suy nghĩ, trả lơì câu hỏi - HS phát biểu- lớp nhận xét
- HS trình bày
- GV nhận xét và kết luận
Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Nhắc HS nhớ cách điền vào Phiếu khai báo tạm trú, tạm
vắng
- chuản bị nội dung cho tiết học TLV tuần 31

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Tổ trưởng kiểm tra Ban giám hiệu
( Duyệt)
104
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo


Tuần 30
Ngày dạy:……………………………………………….
Tập đọc:
HƠN MỘT NGHÌN NGÀY VÒNG QUANH TRÁI ĐẤT
I.MỤC TIÊU:
1. Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc lưu loát tên riêng nước ngoài ( Xê-vi-la, Tây Ban Nha, Ma- gien-lăng,
Ma-tan); Đọc rành các chữ số chỉ ngày, tháng, năm.
Biết đọc diễn cảm bài văn với gi ọng đ ọc rõ ràng, ch ậm rãi, c ảm h ứng ca ng ợi Ma-gien-lăng và đoàn
thám hiểm.
2. Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài.
Hiểu ý nghĩa câu chuyện: ca ngợi Ma-gien-lăng và đoàn thám hi ểm đã dũng c ảm v ượt bao khó khăn,
hi sinh, mất mát để hoàn thành sứ mạng lịch sử: khẳng định trái đất hình cầu, phát hiện Thái Bình Dương
và những vùng đất mới.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Ảnh chân dung Ma-gien-lăng ( nếu có )
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Khởi động : Ổn định tổ chức
2/ Kiểm tra bài cũ: Gọi 1-2 HS đọc TL bài “Trăng ơi….từ đâu đến?”, trả lời các câu hỏi trong SGK.
3/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: GV giới thiệu bài “ Hơn môït nghìn ngày
vòng quanh trái đất “ Học sinh nhắc lại đề bài.
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
+ GV viết lên bảng các tên riêng; các chữ số chỉ ngày,
tháng, năm: mời HS đọc đồng thâng, giúp các em đọc dúng,
không vấp các tên riêng và chữ số.
+HS tiếp nối đọc 6 đoạn của bài ( xem mỗi lần xuống - Học sinh đọc tiếp nối 6 đoạn của
dòng là một đoạn). Kết hợp sửa lỗi phát âm cho HS, giúp các bài, đọc 2-3 lượt
em hiểu nghĩa những từ được chú giải sau bài. - Học sinh luyện đọc theo cặp
+ GV đọc diễn cảm toàn bài – giọng rõ ràng, chậm rãi, - 1-2HS đọc cả bài
cảm hứng;nhấn giọng những từ ngữ nói về những gian khổ,
những mất mát, những hi sinh đoàn thám hi ểm đã trải qua,
sứ mạng vinh quang mà đoàn thám hiểm đã thực hiện được .
b) Tìm hiểu bài
GV gợi ý HS trả lời các câu hỏi:
+ Ma-gien- lăng tực hiện cuộc thám hiểm với mục đích - Cuộc thám hiểm của Ma-gien-lăng có
gì? nhiệm vụ khám phá những con đường
trên biển dẫn đến những vùng đất mới
- Cạn thức ăn, hết nước ngọt, thủy thủ
phải uống nước tiểu, ninh nhừ giày và
+Đoàn thám hiểm gặp những khó khăn gì đọc đường? thắt lưng da để ăn. Mỗi ngày có vài ba
người chết phải ném xác xuống biển.
Phải giao tranh với thổ dân.
- Ra đi với 5 chiếc thuyền, đoàn thám
hiểm mất 4 thuyền lớn, hai trăm người
+Đoàn thám hiểm đã bị thiệt hại như thế nào? bỏ mạng đọc đường, trong đó có Ma-

105
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
gien-lăng bỏ mình trong cuộc giao
tranh với dân đảo Ma-tan. Chỉ còn một
chiếc thuyền với 18 thủy thủ sống sót.
-Đòan thuyền xuất phát từ cửa biển
Xê-vi-la nước Tây Ban Nha tức là từ
+ Hạm đội của Ma-gien- lăng đã đi theo hành trình nào? Châu Aâu
- Chuyến tham hiểm kéo dài 1083
ngày đã khẳng định trái đất hình cầu,
+ Đoàn thuyền thám hiểm của Ma-gien-lăng đã đạt được phát hiện từ Thái Bình Dương và
những kết quả gì? nhiều vùng đất mới.
- Những nhà thám hiểm rất dũng
cảm, dám vượt qua mọi khó khăn để
+ Câu chuyện giúp em hiểu những gì về nhà thám hiểm? đạt được mục đích đặt ra.

Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm
Gọi 3 HS đọc tiếp nối nhau 6 đoạn của bài. GV h ướng d ẫn
các em đọc diển cảm, thể hiện đúng nội dung . - 3 HS đọc tiếp nối
GV hướng dẫn cả lớp luyện đọc và thi đọc diễn c ảm 1 -HS luyện đọc theo cặp và thi đọc
đoạn tiêu biểu. diễn cảm trước lớp
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV Muốn tìm hiểu khám phá thế giới, ngay từ bây giờ, Ham học hỏi, ham hiểu biết, dũng
HS cần rèn luyện đức tính gì? cảm, biết vượt khó khăn.
- yêu cầu HS nêu ý nghĩa của bài? HS trả lời
- Về nhà tiếp tục luyện đọc, kể lại câu chuyện cho người
thân
- GV nhận xét tiết học
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Chính tả (Nhớ- viết):
ĐƯỜNG ĐI SA PA
I.MỤC TIÊU:
- Nhớ- viết lại chính xác , trình bày đúng đoạnvăn đã HTL trong bài Đường đi Sa Pa.
- Làmđúng các bài tập phân biệt tiếng có âm đầu dễ lẫn r/d/gi (hoặc v/d/gi) .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Một số tờ phiếu khổ rộng viết nội dung BT2a
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Kiểm tra bài cũ: 2 HS lên bảng viết 5-6 tiếng có nghĩa bắt dầu bằng tr/ch hoặc có vần êt/êch.
2/ Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1:Giới thiệu bài viết chính tả “ Đường đi Sa - Học sinh nhắc lại đề bài.
Pa”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nhớ- viết
- 1 HS đọc yêu cầu của bài đọc thuộc 3 khổ thơ cu ối c ủa - HS theo dõi SGK
bài Bài thơ tiểu đội xe không kính
- HS đọc thầm lại để ghi nhớ 3 khổ thơ - Cả lớp đọc thầm
- HS gấp sách GK. Nhớ lại 3 khổ thơ tự viết bài - Học sinh viết bài

106
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- GV chấm sửa sai từ 7 đến 10 bài - Đổi vở soát lỗi cho nhau tự sửa những
Nhận xét chung chữ viết sai
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
Bài tập 2/115SGK ( chọn 1 trong 2 bài)
- GV nêu yêu cầu bài tập chọn bài tập cho HS,nhắc các - HS theo dõi
em chú ý thêm dấu thanh cho vần để tạo thành tiếng có
nghĩa
- HS làm bài , suy nghĩ ,trao đổi nhóm - HS làm bài theo nhóm
- Mời các nhóm lên thi tiếp sức - Đại diện các nhóm lên trình bày - Lớp
- GV nhận xét, bổ sung, khen ngợi nhóm tìm được nhiều nhận xét
tiếng .
- HS làm vào vở BT
Bài tập 3: Thực hiện tương tự như BT2
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Nhắc HS ghi nhớ những thông tin thú vị qua bài chính
tả BT3.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Luyện từ và câu:
MỞ RỘNG VỐN TỪ: DU LỊCH- THÁM HIỂM
I.MỤC TIÊU:
- Tiếp tục MRVT về Du lịch- Thám hiểm
- Biết viết đoạn văn về hoạt động du lịch hay thám hiểm có sử dụng từ ngữ vừa tìm được.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
Một số tờ phiếu viết nội dung BT1,2.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 1 HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ trong ti ết LTVC tr ước ( Giữ phép
lịch sự)
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Mở rộng vốn từ : Du lịch-
Thám hiểm”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập ( trg.116)
Bài tập 1:
- HS đọc yêu cầu bài tập - HS đọc – Cả lớp theo dõi SGK
- GV phát phiếu cho các nhóm trao đổi - HS làm theo nhóm
- Thi tìm từ - Đại diện các nhóm lên thi - Cả lớp
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng nhận xét
Bài tập 2:Tiến hành như BT1
Bài tập 3:
- Một HS đọc yêu cầu của BT3 - HS theo dõi SGK
- HS làm cá nhân: mỗi HS tự chọn nội dung vi ết về du lịch
hay thám hiểm - HS làm bài cá nhân
- HS đọc đoạn viết trước lớp. - HS phát biểu ý kiến - Lớp nhận xét
- GV chấm điểm một số đoạn viết tốt.
Hoạt động 3: Củng cố- dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
107
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- Yêu cầu HS về nhà hoàn chỉnh, viết lại vào vở đoạn văn ở
BT3.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Kể chuyện:
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC
I. MỤC TIÊU:
- Rèn kỹ năng nói: HS biết kể tự nhiên, bằng lời c ủa mình m ột câu chuy ện,đo ạn truy ện đã nghe, đã
đọc về du lịch hay thám hiểm có nhân vật, ý nghĩa.
- Hiểu cốt truyện, trao đổi được với bạn về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
- Rèn kỹ năng nghe: lắng nghe lời bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Một số truyện viết về du lịch hay thám hiểm.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: 1 HS kể 1-2 đoạn của câu chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng, Nêu ý nghĩa câu
chuyện
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài” Kể chuyện đã nghe, đã đọc”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của BT
(trg.117) - 1 HS đọc
- 1 HS đọc đề bài ( GV gạch dưới những chữ cần chú ý
trong đề bài) - Cả lớp theo dõi trong SGK
- 2 HS đọc tiếp nối gợi ý 1,2. - HS giới thiệu
- HS tiếp nối nhau giới thiệu tên câu chuyện mình sẽ kể
-GV dán tờ phiếu ghi vắn tắt dàn ý của bài kể chuyện.1 HS
đọc
Hoạt động 3: HS thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa
câu chuyện
- Kể chuyện theo cặp - HS kể theo cặp, trao đổi về ý nghĩa câu
chuyện
- HS thi kể chuyện trước lớp - HS thi kể
- GV dán tiêu chuẩn đánh giá bài KC
- HS tiếp nối nhau thi kể. Mỗi em kể xong cùng bạn đối - Cả lớp nhận xét và bình chọn bạn kể
thoại hay nhất, bạn kể tự nhiên, hấp dẫn nhất
- GV nhận xét và ghi điểm
Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà kể lại câu chuyện kể ở lớp cho người
thân.
- Dặn HS đọc trước nội dung của bài KC tiết tới

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….

108
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Tập đọc:
DÒNG SÔNG MẶC ÁO
I.MỤC TIÊU:
4. Đọc lưu loát toàn bài . Biết đọc diễn cảm bài thơ với gi ọng vui, dịu dàng và dí d ỏm th ể hi ện ni ềm
tin, sự bất ngờ của tác giả khi phát hiện ra sự đổi sắc muôn màu của dòng sông quê hương.
5. Hiểu các từ ngữ trong bài.
Hiểu ý nghĩa của bài: Ca ngợi vẻ đẹp của dòng sông quê hương
6. HTL bài thơ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Tranh minh họa bài đọc trong SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Khởi động : Ổn định tổ chức
2/ Kiểm tra bài cũ:
GV gọi 2HS tiếp nói nhau đọc bài Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất, trả lời câu hỏi
trong SGK.
3/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: * GV giới thiệu bài thơ “Dòng sông
mặc áo” HS nhắc lại tên bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
- GV cho HS tiếp nối nhau đọc 2 đoạn của bài thơ. - Học sinh đọc tiếp nối 2-3 lượt
+ Đoạn 1: 8 dòng đầu (màu áo của dòng sông các
buổi sang, trưa, chiều, tối.
+ Đoạn 2: 6 dòng còn lại( màu áo của dòng sông lúc
đêm khuya, trời sáng. GV kết hợp hướng dẫn quan sát
tranh minh họa bài thơ; giúp các emhiểu nghĩa các từ
được chú giải;lưu ý các em nghĩ hơi đúng giữa các
dòng thơ
- HS luyện đọc theo cặp - HS luyện đọc theo cặp
- 1-2 HS đọc cả bài. - HS đọc -1-2 HS đọc cả bài
- GV đọc diễn cảm toàn bài- giọng nhẹ nhàng, ngạc - HS lắng nghe
nhiên; nhấn giọng những từ gợi tả, gợi cảm…
b) Tìm hiểu bài:
GV cho HS đọc và gợi ý các em trả lời các câu hỏi: - HS đọc và trả lời câu hỏi- xem SGV-TV4
 Vì sao tác giả nói là dòng sông điệu? trang 212.
 Sắc màu của dòng sông thay đổi như thế nào .
trong một ngày?
 Cách nói “dòng sông mặc áo” có gì hay?
 Em thích hình ảnh nào trong bài? Vì sao?
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm và HTL
bài thơ
Gọi 2 HS đọc tiếp nối 2khổ thơ HS đọc tiếp nối
GV hướng dẫn HS cả lớp luyện đọc và thi đọc HS luyện đọc và thi đọc diễn cảm
diễn cảm 1 đoạn của bài.
HS đọc nhẩm TL bài thơ HS Thi HTL từng khổ, cả bài thơ.
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV yêu cầu HS nói nội dung bài thơ: Bài thơ là sự HS nói
phát hiện của tác giả về vẻ đẹp của dòng sông quê
hương. Qua bài thơ, mỗi người thấy thêm yêu dòng
sông của quê hương mình
109
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- Dặn HS về nhà tiếp tục HTL bài thơ
- GV nhận xét tiết học.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập làm văn:
LUYỆN TẬP QUAN SÁT CON VẬT
I. MỤC TIÊU:
- Biết quan sát con vật,chọn lọc các chi tiết để miêu tả.
- Biết tìm các từ ngữ miêu tả phù hợp làm nổi bật ngoại hình,hành động của con vật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Tranh minh họa bài đọc trong SGK
- Một số tranh,ảnh chó, mèo ( cỡ to)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1.Bài cũ: GV kiểm tra 1 HS đọc nội dung cần ghi nhơ tiết TLV trước; đọc lại dàn ý chi tiết tả một con
vật nuôi trong nhà
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Luyện tập quan sát con
vật”
Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs quan sát (trang 119-SGK)
Bài tập 1,2:
- HS đọc nội dung BT1,2,trả lời câu hỏi: ( xem SGV-TV4- - HS đọc- Cả lớp theo dõi trong SGK
trang 213)
- HS phát biểu - HS phát biểu
- Ghi lại vào vở những câu đã phát biểu-GV đã nhận xét
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng
Bài tập 3:
- HS nêu yêu cầu của bài - HS nêu- cả lớp theo dõi SGK
- GV Kiểm tra kết quả quan sát ngoại hình,hành động con
mèo,con chó đã dặn tiết học tiết học trước.
- GV treo tranh,ảnh chó, mèo lên bảng. Nhắc hs chú ý trình
tự thực hiện BT:
- HS ghi vắn tắt vào vở két quả quan sát ngoại hình c ủa con - HS làm việc
vật.
- HS phát biểu miêu tả ngoại hình -HS trình bày – Lớp nhận xét
- GV nhận xét ,khen ngợi những HS biết miêu tả ngoại hình
của con vật cụ thể
Bài tập 4:
- HS nêu yêu cầu của bài - HS đọc- Cả lớp theo dõi SGK
- GV nhắc nhở HS chú ý yêu cầu của đề bài
- HS làm bài cá nhân,tiếp nối phát biểu -HS làm và trình bày nối tiếp
- GV nhận xét ,khen ngợi những HS bi ết miêu tả sinh đ ộng
hoạt động của con vật

Hoạt động 3: Củng cố,dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS hoàn chỉnh,viết lại vào vở 2 đo ạn văn miêu tả
BT3,4
110
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- Dặn HS quan sát trước các bộ phận của một con vật nuôi
mà mình yêu thích

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Luyện từ và câu:
CÂU CẢM
I.MỤC TIÊU:
- Nắm đuợc cấu tạo và tác dụng cả câu cảm,nhận diện đựơc Câu cảm
- Biết đặt câu và sư ûdụng Câu cảm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
Một tờ phiếu ghi lời giải BT1 (phần Nhận xét)
Một vài tờ giấy khổ to để các nhóm thi làm BT2 HS làm BT 4 ?( Phần Luyện tập)
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 2 HS đọc đoạn văn đã viết về họat động du lịch hay thám hiểm BT3( tiết
LTVC trước).
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Câu cảm”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài
* Phần nhận xét:
- 3 HS đọc tiếp nối nhau các BT 1,2,3. - HS theo dõi SGK
- HS tự suy nghĩ làm bài - HS làm bài
- HS phát biểu ý kiến - HS trả lời lần lượt từng câu hỏi – lớp
- GV nhận xét- Chốt lại lời giải đúng nhận xét
* Phần Ghi nhớ:
- 4 HS đọc nội dung cần ghi nhớ trong SGK - HS đọc
- GV yêu cầu HS học thuộc nội dung cần ghi nhớ.
Hoạt động 3: Phần luyện tập
Bài tập 1:
- 1 HS đọc nội dung bài tập 1 - 1 HS đọc- cả lớp theo dõi SGK
- HS làm vào vở BT. GV phát phiếu cho một số HS - HS làm bài
- HS phát biểu ý kiến - HS trình bày
- GV nhận xét ; mời một số HS dán bài lên bảng lớp,đọc kết - HS làm phiếu lên bảng dán-Cả lớp
quả nhận xét
- GV chốt lại lời giải đúng
Bài tập 2: Thực hiện như BT1
Bài tập 3:
- Một số HS đọc yêu cầu của BT 3 - HS đọc- cả lớp theo dõi SGK
- GV nhắc nhở HS xác định rõ mục đích của bài khi làm.
- HS suy nghĩ làm bài . - HS tự làm
- HS phát biểu ý kiến - HS trình bày.
- GV nhận xét- chốt lại lời giải đúng
Hoạt động 4: Củng cố- dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS họcthuộc nội dung cần ghi nhớ trong bài; về
nhà tự đặt 3 câu cảm, viết vào vở.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
111
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
112
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Ngày dạy:……………………………………………….
Tập làm văn:
ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN
I.MỤC TIÊU:
- HS biết điền đúng nội dung vào các chỗ trống trong gi ấy tờ in sẵn – Phiếu khai báo tạm trú, tạm
vắng.
- Biết tác dụng của việc khai báo tạm trú,tạm vắng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC:
- Vở BTTV 4- tập2
- 1 bản photo Phiếu khai báo tạm trú tạm vắng cỡ to để GV treo lên bảng, hướng dẫn HS điền vào
phiếu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: 1 HS đọc đoạn văn tả ngoại hình con mèo ( hoặc chó) đã viết BT3 ( ti ết TLV
trước)
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới” Điền vào giấy tờ in sẵn”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài tập 1:
- 1 HS đọc yêu cầu BT và nội dung phiếu - Cả lớp theo dõi SGK
- GV treo tờ pho to phóng to lên bảng,giải thích từ ngữ viết - Cả lớp đọc- HS làm bài cá nhân, đọc
tắt
- GV cho HS mở VBT - HS làm bài
- Cho HS làm việc cá nhân,điền nội dung vào phiếu. - HS trình bày
- HS tiếp nối nhau đọc tờ khai-đọc rõ ràng,rành mạch để các
bạn và Gv nhận xét ( xem ví dụ mẫu: SGV TV4-219)
- GV nhận xét và chốt lại nội dung cần ghi nhớ
Bài tập 2: - Cả lớp theo dõi
- 1 HS đọc yêu cầu BT . - HS tự làm
- Cho HS cả lớp suy nghĩ, trả lơì câu hỏi - HS phát biểu- lớp nhận xét
- HS trình bày
- GV nhận xét và kết luận
Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Nhắc HS nhớ cách điền vào Phiếu khai báo tạm trú, tạm
vắng
- chuản bị nội dung cho tiết học TLV tuần 31

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Tổ trưởng kiểm tra Ban giám hiệu
( Duyệt)
113
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Tuần 31
Ngày dạy:……………………………………………….
Tập đọc:
ĂNG-CO VÁT
I.MỤC TIÊU:
1. Đọc lưu loát bài văn. Đọc đúng tên riêng ( Aêng- co vát, Cam- pu- chia) Chữ số La Mã ( XII-mười
hai).
Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng đọc rõ ràng, chậm rãi, tình cảm kính phục,ngưỡng mộ Ăng –co
Vát- mộtcông trình kiến trúc và điêu khắc tuyệt diệu.
2. Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài.
Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Ăng - co Vát, m ột c ộng trình ki ến trúc và điêu kh ắc tuy ệt di ệu c ủa nhân
dân Cam-pu-chia.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Ảnh khu đền Ăng -co Vát trong SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Kiểm tra bài cũ: Gọi 2-3 HS đọc TL bài thơ “Dòng sông mặc áo?”, trả lời các câu hỏi trong SGK.
2/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài thuộc chủ điểm Khám phá thế
giới, bài học“ Ăng- co Vát” Học sinh nhắc lại đề bài.
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
-HS đọc tiếp nối 3 đoạn (xem mỗi lần xuống dòng là - Học sinh đọc tiếp nối 3 đoạn của
một đoạn) bài, đọc 2-3 lượt
- GV giúp HS hiểu các từ mới trong bài
- HS luyện đọc theo cặp - Học sinh luyện đọc theo cặp
- 1-2 HS đọc cả bài. - 1-2HS đọc cả bài
- GV đọc diễn cảm toàn bài – giọng rõ ràng, chậm rãi, th ể - HS lắng nghe
hiện tình cảm ngưỡng mộ; nhấn giọng những từ ngữ ca
ngợi vẻ dẹp của Ăng-co Vát.
b) Tìm hiểu bài
GV gợi ý HS trả lời các câu hỏi: - HS trả lời ( Xem sách GV-TV4,tập 2-
- Ăng-co Vát được xây dựng ở đâu và từ bao giờ? trang 221)
- Khu đền chính đồ sộ như thế nào?
- Khu đền chính được xây dựng kỳ công như thế nào ?
- Phong cảnh khu đền lúc hoàng hôn có gì đẹp?
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm
Gọi 3 HS đọc tiếp nối nhau 3 đoạn của bài. GV h ướng dẫn
các em đọc diễn cảm, thể hiện đúng nội dung . - 3 HS đọc tiếp nối
GV hướng dẫn cả lớp luyện đọc và thi đọc diễn c ảm 1 -HS luyện đọc theo cặp và thi đọc
đoạn tiêu biểu. diễn cảm trước lớp
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV hỏi về ý nghĩa của bài văn: Ca ngợi Ăng –coVát, một Ham học hỏi, ham hiểu biết, dũng
công trình kiến trúc và điêu khắc tuyệt diệu của nhân dân cảm, biết vượt khó khăn.
Cam-pu-chia. HS trả lời
- GV nhận xét tiết học
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
114
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Chính tả (Nghe- viết):
NGHE LỜI CHIM NÓI.
I.MỤC TIÊU:
- Nghe- viết đúng chính tả, trình bày đúng bài thơ Nghe lời chim nói.
- Tiếp tục luyện viết đúng các tiếng có âm đầu và vần dễ viết sai ( l/n, thanh hỏi/ngã)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- 3-4 tờ phiếu khổ to viết sẵn nội dung BT2a hay 2b
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Kiểm tra bài cũ: GV đọc cho 2 HS đọc lại thông tin trong BT3a(3b) tiết CT trước.
2/ Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1:Giới thiệu bài viết chính tả “ Nghe lời - Học sinh nhắc lại đề bài.
chim nói.”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nghe- viết
- GV đọc bài chính tả Nghe lời chim nói - HS theo dõi SGK
- HS đọc thầm lại bài thơ - Cả lớp đọc thầm
- GV nhắc nhở HS cách trình bày
- HS nói về nội dung bài thơ - HS nêu nội dung
- HS gấp sách GK. GV đọc từng câu HS viết - Học sinh viết bài
- GV chấm sửa sai từ 7 đến 10 bài - Đổi vở soát lỗi cho nhau tự sửa những
Nhận xét chung chữ viết sai
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả(trg .
125- SGK)
Bài tập 2: - HS lắng nghe
- GV nêu yêu cầu của bài - HS nhận phiếu làm
- GV phát phiếu cho HS thi làm bài; nhắc các em tìm càng
nhiều từ càng tốt - Các nhóm làm và lên trình bày
- HS làm theo nhóm và trình bày kết quả - Làm vào vở cá nhân
- HS làm bài vào vở khoảng 15 từ
- GV nhận xét- chốt lại lời giải đúng:
Bài tập 3:Thực hiện như BT
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV nhận xét tiết học. HS đọc
- Yêu cầu HS ghi nhớ những từ ngữ đã luyện vi ết chính
tả, nhớ những mẩu tin thú vị trong BT3.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Luyện từ và câu:
THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU
I.MỤC TIÊU:
- Hiểu được thế nào là trạng ngữ
- Biết nhận diện và đặt được câu có trạng ngữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
Bảng phụ viết các câu văn ở BT1 ( phần Luyện đọc)
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: 1 HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ trong tiết LTVC trước ( Câu cảm)
2. Bài mới:

115
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Thêm trạng ngữ cho câu”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài
*Phần Nhận xét:
- Ba HS nối tiếp nhau đọc nội dung các yêu cầu 1,2,3. - 3 HS đọc – Cả lớp theo dõi SGK
- Cả lớp suy nghĩ , lần lượt thực hiện từng yêu cầu, phát biểu - HS làm và trình bày ý kiến - Cả lớp
ý kiến. nhận xét
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng
* Phần Ghi nhớ:
- Hai, ba HS đọc nội dung cần ghi nhớ trong SGK - HS theo dõi SGK
- GV yêu cầu HS học thuộc phần ghi nhớ
Hoạt động 3: Phần Luyện tập ( trg.126-SGK)
Bài tập 1:
- HS đọc yêu cầu của BT - HS theo dõi SGK
- HS suy nghĩ làm bài vào vở - HS làm bài
- GV nhắc nhở HS chú ý xác định kỹ bài
- HS phát biểu ý kiến - HS trình bày
- GV chốt lại lời giải và gạch dưới những bộ phận tr ạng
ngữ trong câu
Bài tập 2:
- HS thực hành viết một đoạn văn ngắn về một lần được đi - HS thực hành viết bài
chơi xa, trong đó có ít nhất 1 câu có dùng trạng ngữ. Vi ết
xong, từng cặp HS đổi bài sửa lỗi cho nhau.
-HS tiếp nối nhau đọc đoạn văn, nói rõ câu văn có dùng tr ạng - Tiếp nối nhau đọc bài mới làm- lớp
ngữ nhận xét
- GV nhận xét, chấm điểm
Hoạt động 4: Củng cố- dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS viết đoạn văn ở BT3 chưa đạt yêu cầu, về nhà
hoàn chỉnh, viết lại vào vở .

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Kể chuyện:
KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I. MỤC TIÊU:
- Rèn kỹ năng nói: HS chọn được câu chuyện về một cuộc du lịch hoặc cắm trại mà em được tham
gia. Biết sắp xếp các sự việc thành một câu chuyện. Biết trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện
- Lời kể tự nhiên, chân thực, có thể kết hợp với lới nói cử chỉ điệu bộ ..
- Rèn kỹ năng nghe: Lắng nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Tranh, ảnh về các cuộc du lịch, cắm trại, tham quan của lớp ( nếu có)
- Bảng lớp viết sẵn đề bài , gợi ý 2.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: 1 hs kể lại câu chuỵên em đã nghe hoặc được đọc nói về du lịch hay thám hiểm.
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài” Kể chuyện được chứng kiến
hoặc được tham gia”
116
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của đề bài
- 1 HS đọc đề bài ( GV gạch dưới những từ ngữ quan trọng - 1 HS đọc
trong đề bài)
- 1 HS đọc gợi ý 1 và 2. - Cả lớp theo dõi trong SGK
- GV nhắc HS: nhớ kể về một chuyến đi du lịch hay m ột
cuộc đi tham quan để kể một câu chuyện có đầu có cuối.
- HS tiếp nối nhau nói đề tài câu chuyện mình chọn kể - HS lần lượt nêu
Hoạt động 3: HS thực hành kể chuyện .
- KC trong nhóm - HS kể
- Thi kể chuyện trước lớp - Một vài HS kể
- Cả lớp nhận xét và bình chọn bạn kể
- GV nhận xét và ghi điểm hay nhất, bạn kể tự nhiên, hấp dẫn nhất
Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học. Yêu cầu HS về nhà kể lại câu
chuyện kể ở lớp cho người thân hoặc có thể viết lại nội
dung câu chuyện đó.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập đọc:
CON CHUỒN CHUỒN NƯỚC
I.MỤC TIÊU:
1.Đọc lưu loát toàn bài . Biết đọc diễn cảm bài văn với gi ọng nhẹ nhàng th ể hi ện sự ngạc nhiên; đ ổi
giọng linh hoạt phù hợp với nội dung từng đoạn.
2.Hiểu các từ ngữ trong bài.
Hiểu ý nghĩa của bài: Ca ngợi vẻ đẹp sinh động của chú chu ồn chu ồn n ước, c ảnh đ ẹp c ủa thiên nhiên
đất nước theo cánh bay của chú chuồn chuồn, bộ lộ tình cảm của tác giả với đất nước, quê hương.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Tranh minh họa bài đọc trong SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Kiểm tra bài cũ: GV gọi 2HS đọc bài Ăng - co Vát, trả lời câu hỏi trong SGK.
2/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:
* GV giới thiệu bài thơ “Dòng sông mặc áo” HS nhắc lại tên bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
- HS tiếp nối đọc 2 đoạn đầu trong bài - Học sinh đọc tiếp nối 2-3 lượt
- GV kết hợp hướng dẫn các em quan sát tranh, ảnh
minh họa chuồn chuồn, giải nghĩa một số từ; Lưu ý
HS phát âm đúng một số tiếng: lấp lánh, long lanh,
…..đọc đúng những câu cảm ( Ôi chao! Chú chuồn
nước mới đẹp làm sao).
- HS luyện đọc theo cặp. - HS luyện đọc theo cặp
- Một, hai HS đọc cả bài - HS đọc -1-2 HS đọc cả bài
- GV đọc diễn cảm toàn bài- giọng nhẹ nhàng, ngạc - HS lắng nghe
nhiên; nhấn giọng những miêu tả vẻ đẹp của chú
chuồn chuồn nước…
117
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
b) Tìm hiểu bài:
GV cho HS đọc và gợi ý các em trả lời các câu hỏi: - HS đọc và trả lời câu hỏi- xem SGV-TV4
- Chú chuồn chuồn nước được miêu tả qua những trang 229.
hình ảnh so sánh nào?
- Em thích hình ảnh so sánh nào? Vì sao?
- Cách miêu tả chú chuồn chuồn bay có gì hay?
- Tình yêu quê hương đất nước của tác giả thể hiện
qua những câu văn nào?
+ GV đặt câu hỏi để HS tìm hiểu nội dung, ý nghĩa - HS trả lời
của bài?
+ GV kết luận: Bài văn ca ngợi vẻ đẹp sinh động của
chú chuồn chuồn nước, cảnh đẹp của thiên nhiên đất
nước theo cánh bay của chú chuồn chuồn, bộ lộ tình
cảm của tác giả với đất nước, quê hương.
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm
- Gọi 2 HS đọc tiếp nối bài văn
-GV hướng dẫn HS cả lớp luyện đọc và thi đọc diễn HS đọc tiếp nối
cảm 1 đoạn tiêu biểu trong bài. HS luyện đọc và thi đọc diễn cảm
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV nhận xét tiết học. HS nói
- Yêu cầu HS về nhà ghi lại những hình ảnh so sánh
đẹp trong bài văn

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập làm văn:
LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÁC BỘ PHẬN CỦA CON VẬT
I. MỤC TIÊU:
- Luyện tập quan sát các bộ phận của con vật .
- Biết tìm các từ ngữ miêu tả làm nổi bật những đặc điểm của con vật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Một số tranh,ảnh một số con vật (để HS làm BT3)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Bài cũ:
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Luyện tập miêu tả các bộ
phận con vật”
Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs quan sát và chọn lọc chi tiết
miêu tả(trang 128-SGK)
Bài tập 1,2:
- HS đọc nội dung BT1,2 - HS đọc- Cả lớp theo dõi trong SGK
- HS đọc kỹ đoạn Con ngựa
- HS làm vào vở BT. - HS làm bài
- HS phát biểu - HS phát biểu
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng
Bài tập 3:
- HS đọc nội dung của bài tập 3 - HS theo dõi SGK
- 1 vài HS nói tên con vật em chọn để quan sát - HS nói tên con vật mình quan sát
118
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- GV nhắc nhở và gợi ý các em làm bài tập
- HS viết bài, đọc kết quả - HS làm bài và trình bày trước lớp
- GV nhận xét ,cho điểm một số bài thể hiện sự quan sát k ỹ
lưỡng, chọn từ ngữ miêu tả chính xác
Hoạt động 3: Củng cố,dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà hoàn chỉnh kết quả quan sát các bộ
phận của con vật
- Dặn HS quan sát con gà trống để chuẩn bị học tiết TLV
sau

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Luyện từ và câu:
THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ NƠI CHỐN CHO CÂU
I.MỤC TIÊU:
- Hiểu được tác dụng và đặc điểm của trạng ngữ chỉ nơi chốn trong câu ( trả lời câu hỏi Ở đâu).
- Nhận diện được trạng ngữ chỉ nơi chốn; thêm được trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Bảng lớp viết
- 3 băng giấy mỗi băng giấy viết một câu chưa hoàn chỉnh ở BT2
- 4 băng giấy mỗi băng viết một câu chỉ có trạng ngữ chỉ nơi chốn ở BT3
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 2 HS đọc đoạn văn ngắn kể về một lần em đi chơi xa, trong đó có ít nhát
1 câu dùng trạng ngữ .
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn
cho câu”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài
* Phần nhận xét:
- 3 HS đọc tiếp nối nhau các BT 1,2. - HS theo dõi SGK
- HS tự suy nghĩ làm bài - HS làm bài
- HS phát biểu ý kiến - 1 HS lên bảng làm – lớp nhận xét
- GV nhận xét- Chốt lại lời giải đúng
* Phần Ghi nhớ:
- 2,3 HS đọc nội dung cần ghi nhớ trong SGK - HS đọc
- GV yêu cầu HS học thuộc nội dung cần ghi nhớ.
Hoạt động 3: Phần luyện tập
Bài tập 1:
- 1 HS đọc nội dung bài tập 1 - 1 HS đọc- cả lớp theo dõi SGK
- HS làm vào vở BT. GV phát phiếu cho một số HS - HS làm bài
- HS phát biểu ý kiến -1 HS lên bảng lên bảng gạch dưới bộ
- GV chốt lại lời giải đúng phận VN trong câu-Cả lớp nhận xét
Bài tập 2: Thực hiện như BT1
Bài tập 3:
- Một số HS đọc yêu cầu của BT 3
- GV: bộ phận cần điền dể hoàn thiện các câu văn là bộ phận - HS đọc- cả lớp theo dõi SGK
nào?
119
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- HS làm bài cá nhân. - HS tự làm
- HS suy nghĩ làm bài .- phát biểu ý kiến - HS trình bày.
- GV nhận xét- chốt lại lời giải đúng
Hoạt động 4: Củng cố- dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS họcthuộc nội dung cần ghi nhớ, đặt thêm 2 câu
có trạng ngữ chỉ nơi chốn,viết lại vào vở.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
120
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Ngày dạy:……………………………………………….
Tập làm văn:
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ CON VẬT
I. MỤC TIÊU:
- Ôn lại kiến thức về đoạn văn qua bài văn miêu tả con vật
- Biết thể hiện kết quả quan sát các bộ phận con vật; sử dụng các từ ngữ miêu tả để viết đoạn văn
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Bảng phụ viết câu văn của BT2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Bài cũ: GV yêu cầu 2 HS đọc lại những ghi chép sau khi quan sát các b ộ phận c ủa con v ật mình yêu
thích.
2.Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Luyện tập xây dựng đoạn
văn miêu tả con vật”
Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs làm bài tập (trang 60-SGK)
Bài tập 1:
- 1 HS đọc kỹ bài Con chuồn chuồn nước trong SGK - 1 HS đọc- Cả lớp theo dõi trong SGK
- HS xác định đoạn văn trong bài - HS làm
- Tìm ý chính từng đoạn
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng
Bài tập 2:
- HS đọc yêu cầu của bài - HS theo dõi SGK
- GV nhắc nhở HS làm bài
- HS làm bài,phát biểu ý kiến - 3 HS lên bảng làm bài- Cả lớp nhận xét
- GV nhận xét, chốt lời giải
Bài tập 3: Tiến hành tương tự BT2
Hoạt động 3: Củng cố,dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS thuộc nội dungcần ghi nhớ, đặt thêm 2 câu có
trạng ngữ chỉ nơi chốn ,viết lại vào vở

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Tổ trưởng kiểm tra Ban giám hiệu
( Duyệt)
Tuần 32
Ngày dạy:……………………………………………….
Tập đọc:
VƯƠNG QUỐC VẮNG NỤ CƯỜI
I.MỤC TIÊU:
1. Đọc lưu loát bài văn. Biết đọc di ễn c ảm bài văn v ới gi ọng đ ọc rõ ràng, ch ậm rãi, nh ấn gi ọng nh ững
từ ngữ miêu tả sự buồn chán, âu sầu của vương quốc n ọ vì thi ếu ti ếng cười. Đo ạn cu ối đ ọc v ới gi ọng
nhanh hơn,háo hức, hi vọng. Đọc phân biệt lời các nhân vật.
2. Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài.
121
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Hiểu nội dung truyện ( phầân đầu): Cuộc sống thiếu tiếng cười sẽ vô cùng tẻ nhạt,buồn chán..
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh minh họa bài đọc trong SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Kiểm tra bài cũ: Gọi 2-3 HS đọc bài “Con chuồn chuồn nước”, trả lời các câu hỏi trong SGK.
2/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài thuộc chủ điểm Tình yêu và
cuộc sống, bài học“ Vương quốc vắng nụ cười” Học sinh nhắc lại đề bài.
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
-HS đọc tiếp nối 3 đoạn - Học sinh đọc tiếp nối 3 đoạn của
+ Đoạn 1: từ đầu….Chuyên về môn cười cợt bài, đọc 2-3 lượt
+ Đoạn 2: Tiếp theo….Thần đã cố gắng hết sức nhưng
học không vào? - Học sinh luyện đọc theo cặp
- 1-2HS đọc cả bài
+ Đoạn 3: còn lại
- HS lắng nghe
- Gvkết hợp hướng dẫn HS quan sát tranh minh họa;giúp
HS hiểu các từ ngữ được chú giải cuối bài
- HS luyện đọc theo cặp
- 1-2 HS đọc cả bài. - HS trả lời ( Xem sách GV-TV4,tập 2-
- GV đọc diễn cảm toàn bài – giọng rõ ràng, ch ậm rãi ( nh ư trang 221)
phần mục tiêu đã nêu).
b) Tìm hiểu bài
GV gợi ý HS trả lời các câu hỏi:
- Tìm những chi tiết cho thấy ở vương quốc nọ rất buồn.? - HS trả lời câu hỏi ( xem sách GV-tập
- Vì sao cuộc sống ở vương quốc ấy buồn chán như vậy? 2.trg 238)
- Nhà vua đã làm gì để thay đổi tình hình ?
- Kết quả ra sao?
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm
- GV hướng dẫn một tốp HS đọc truyện theo cách phân
vai,giúp các em biết đọc đúng, đọc diễn cảm lời các nhân - HS nghe hướng dẫn và đọc
vật.
- GV hướng dẫn HS cả lớp luyện đọc và thi đọc diễn c ảm 1 -HS luyện đọc và thi đọc diễn cảm 1
đoạn theo cách phân vai . đoạn trước lớp
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV nhaänxeùttieáthoïc
- Yeâu caàuHS veànhaøtieùptuïc luyeänñoïc baøi vaên
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Chính tả (Nghe- viết):
VƯƠNG QUỐC VẮNG NỤ CƯỜI
I.MỤC TIÊU:
- Nghe- viết đúng chính tả, trình bày đúng đoạn trong bài Vương quốc vắng nụ cười.
- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt âm đầu ( s/x,âm chính o/ô/ơ)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- 1 số tờ phiếu viết sẵn nội dung BT2a hay 2b
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

122
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
1/ Kiểm tra bài cũ: GV đọc cho 2 HS đọc mẩu tin Băng trôi (Hoặc Sa mạc đen), nhớ và viết lại tin đó
trên bảng lớp đúng chính tả.
2/ Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1:Giới thiệu bài viết chính tả “ Vương quốc - Học sinh nhắc lại đề bài.
vắng nụ cười.”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nghe- viết
- HS đọc đoạn văn cần viết chính tả trong bài Vương - HS theo dõi SGK
quốc vắng nụ cười.
- HS đọc thầm lại bài thơ - Cả lớp đọc thầm
- GV nhắc nhở HS cách trình bày
- HS gấp sách GK. GV đọc từng câu HS viết - Học sinh viết bài
- GV chấm sửa sai từ 7 đến 10 bài - Đổi vở soát lỗi cho nhau tự sửa những
Nhận xét chung chữ viết sai
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả(trg .
133- SGK)
- GV nêu yêu cầu của bài tập, chọn bài cho HS lớp mình - HS lắng nghe
- HS đọc thầm câu chuyện vui - HS đọc thầm
- HS làm bài vào vở khoảng 15 từ - Làm vào vở cá nhân
- GV nhận xét- chốt lại lời giải đúng:
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV nhận xét tiết học. HS đọc
- Yêu cầu HS ghi nhớ những từ ngữ đã luyện vi ết chính
tả trong bài để không viết sai; về nhà kể lại cho người
thân các chuyện vui Chúc mừng năm mới sau một …thế
kỷ, Người không biết nói

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Luyện từ và câu:
THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ THỜI GIAN CHO CÂU
I.MỤC TIÊU:
- Hiểu được tác dụng và đặc điểm của trạng ngữ ch ỉ th ời gian trong câu ( Tr ả l ời câu h ỏi Bao giờ?
Khi nào? Mấy giờ?)
- Biết nhận diện được trạng ngữ chỉ thời gian trong câu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Bảng phụ viết các câu văn ở BT1 ( phần Nhận xét)
- Một số tờ giấy khổ rộng dể HS làm BT 3,4( phần Nhâïn xét )
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: 1 HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ trong tiết LTVC trước ( Câu cảm)
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Thêm trạng ngữ chỉ thời gian
cho câu”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài( trg
134.SGK)
*Phần Nhận xét: - 3 HS đọc – Cả lớp theo dõi SGK
123
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Bài tập 1,2: - HS làm và trình bày ý kiến - Cả lớp
- HS đọc nội dung các yêu cầu 1,2. nhận xét
- Cả lớp suy nghĩ , lần lượt thực hiện từng yêu cầu, phát biểu
ý kiến.
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng
Bài tập 3:
- HS đọc yêu cầu BT3 - HS theo dõi SGK
- HS làm bài - HS tự làm
- HS phát biểu - HS trình bày
- GV giúp HS nhận xét, kết luận
* Phần Ghi nhớ:
- Hai, ba HS đọc nội dung cần ghi nhớ trong SGK
Hoạt động 3: Phần Luyện tập ( trg.135-SGK)
Bài tập 1:
- HS đọc yêu cầu của BT - HS theo dõi SGK
- HS suy nghĩ làm bài vào vở - HS làm bài
- HS trình bày - 2 HS lên bảng làm
- GV nhận xét,két luận lời giải đúng.
Bài tập 2:
- HS đọc yêu cầu của BT. - 1 HS đọc- cả lớp theo dõi SGK
- GV lưu ý HS về trình tự làm bài
- HS suy nghĩ làm bài vào vở - HS làm bài
- HS trình bày - HS lên bảng trình bày -Lớp nhận xét
- GV nhận xét,kết luận lời giải đúng.
Hoạt động 4: Củng cố- dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà học thuộc nội dung cần ghi nhớ tựu đặt
2 câu có trạng ngữ chỉ thời gian .

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Kể chuyện:
KHÁT VỌNG SỐNG
I. MỤC TIÊU:
1.Rèn kỹ năng nói
- Dựa vào lời kể của GV và tranh minh ho ạ, HS kể lại được câu chu ỵên Khát vọng sống, có thể kết
hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt một cách tự nhiên.
- Hiểu truyện,biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi con ng ười v ới khát v ọng s ống
mãnh liệt đã vượt qua đói, khát, chiến thắng thú dữ, chiến thắng cái chết.
2. Rèn kỹ năng nghe:
- Chăm chú nghe GV kể chuyện , nhớ chuyện.
- Nghe bạn kể chuyện; nhận xét, đúng lời kể của bạn; kể tiếp được lời bạn.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Tranh minh hoạ truyện trong SGK (phóng to- nếu có).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:.1-2 HS kể lại một cuộc du lịch hoặc cắm trại mà em được tham gia.
2. Bài mới :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Khát vọng sống”
124
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Hoạt động 2:GV kể chuyện
- GV kể lần 1( kết hợp giải nghĩa từ khó trong truyện) - HS lắng nghe
- GV kể lần 2 ( có tranh minh hoạ) - HS lắng nghe + quan sát tranh
Hoạt động 3: Hướng dẫn Hs kể chuyện và trao đổi về ý nghĩa
câu chuyện
a) KC trong nhóm
Dựa vào lời kể của GV và tranh minh họa.
- HS kể từng đoạn của câu chuyện theo nhóm 2,3 em. - HS kể từng đoạn của câu chuyện
theo nhóm 2 hoặc 4 em
- Cá nhân kể toàn chuyện - Từng HS kể. Cả nhóm cùng trao đổi
- Cả nhóm trao đổi về ý nghĩa câu chuyện m ỗi em k ể toàn b ộ về nội dung câu chuyện
câu chuyện.
b) Thi KC trước lớp.
- 1 vài tốp HS thi kể từng đoạn câu chuyện . - HS kể cá nhân từng đoạn
- Một vài HS thi kể toàn bộ câu chuyện - HS kể cá nhân toàn bộ câu chuyện
- Mỗi nhóm hoặc cá nhân kể xong đều phải trả lời các câu hỏi - HS kể + Trả lời câu hỏi( như
SGV245)
- Cả lớp và GV nhận xét tính điểm. - Cả lớp bình chọn bạn KC hay nhấtå
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- 1 HS nhắc lại ý nghĩa của câu chuyện
- GV nhận xét tiết học. Yêu cầu HS về nhà tập kể l ại câu
chuyện trên cho người thân
- Dặn HS đọc trước yêu cầu và gợi ý bài KC tiếp theo

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập đọc:
NGẮM TRĂNG- KHÔNG ĐỀ
I.MỤC TIÊU:
1.Đọc trôi chảy, lưu loát hai bài thơ . đọc đúng nhịp thơ.
Biết đọc diễn cảm 2bài thơ với giọng ngân nga thể hiêïn tâm trạng ung dung,th ư thái,hào h ứng, l ạc
uan của Bác trong mọi hoàn cảnh.
2.Hiểu các từ ngữ trong bài.
Hiểu nội dung: Bài thơ nói lên tinh thần lạc quan yêu đ ời, yêu cu ộc s ống, b ất ch ấp m ọi hoàn c ảnh khó
khăn của Bác. Từ đó khâm phục,kính trọng và học tập Bác: luôn yêu đời,không nản chí trước khó khăn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Tranh minh họa bài đọc trong SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Kiểm tra bài cũ: GV gọi 1 tốp 4 HS đọc truyện Vương quốc vắng nụ cười , (phần 1) theo cách
phân vai,trả lời câu hỏi trong SGK.
2/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:
* GV giới thiệu 2 bài thơ “Ngắm trăng- Không đề” HS nhắc lại tên bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
Bài 1: Ngắm trăng
a) Luyện đọc:
- GV đọc diễn cảm bài thơ
125
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
GV kết hợp giải thích xuất xứ của bài, giải thích một số từ
trong bài. GV có thể đọc thêm 1,2 bài thơ trong Nhật ký
trong tù để hiểu hơn sự nghiệp vĩ đại của Bác
- HS tiếp nối đọc bài thơ Ngắm trăng - Mỗi HS đọc một lượt.
b) Tìm hiểu bài:
GV cho HS đọc và gợi ý các em trả lời các câu hỏi: - HS đọc và trả lời câu hỏi- xem SGV-
- Bác Hồ ngắm trăng trong hoàn cảnh nào? TV4 trang 247.
- Hình ảnh nào cho thấy tình cảm gắn bó của Bác Hồ v ới
trăng?
- Bài thơ nói lên điều gì về Bác Hồ?
c) Hướng dẫn HS đọc diễn cảm và học thuộc lòng bài thơ.
- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm và thi đọc diễn cảm bài
thơ - HS Lắng nghe
- HS nhẩm học thuộc lòng bài thơ
- Thi đọc thuộc lòng bài thơ - HS nhẩm TL bài thơ
- HS thi đọc
Bài 1: Không đề
a) Luyện đọc:
- GV đọc diễn cảm bài thơ ( giọng ngân nga,thư thái, vui - HS theo dõi SGK
vẻ).
- HS tiếp nối nhau đọc bài thơ - Mỗi HS đọc một lượt.
- GV kết hợp giúp các em hiểu nghãi các từ ngữ trong bài,
giải nghĩa thêm từ
b) Tìm hiểu bài:
GV cho HS đọc và gợi ý các em trả lời các câu hỏi: - HS đọc và trả lời câu hỏi- xem SGV-
- Bác Hồ sáng tác bài thơ này trong hoàn cảnh nào? TV4 trang 248.
- Tìm những hình ảnh nói lên lòng yêu đời và phong thái ung
dung của Bác?.
c) Hướng dẫn HS đọc diễn cảm và học thuộc lòng bài thơ.
- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm và thi đọc diễn cảm bài - HS Lắng nghe
thơ
- HS nhẩm học thuộc lòng bài thơ - HS nhẩm TL bài thơ
- Thi đọc thuộc lòng bài thơ - HS thi đọc
Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
- GV: Hai bài thơ giúp em hiểu điều gì về tính cách c ủa Bác HS trả lời
Hồ?
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục học thuộc lòng 2 bài thơ

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập làm văn:
LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÁC BỘ PHẬN CỦA CON VẬT
I. MỤC TIÊU:
- Củng cố kiến thức về đoạn văn .
- Thực hành, vận dụng viết đoạn văn tả ngoại hình, tả hoạt động của con vật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Một số tranh,ảnh một số con vật (để HS làm BT3)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
126
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
1. Bài cũ: 2 HS đọc đoạn văn tả các bộ phận của con gà trống ( BT3 tiết TLV trước)
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Luyện tập miêu tả các bộ
phận con vật”
Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs luyện tập (trang 139-SGK)
Bài tập 1:
- HS quan sát ảnh minh họa con tê tê
- HS đọc nội dung BT1. - HS đọc- Cả lớp theo dõi trong SGK
- HS suy nghĩ, làm bài - HS làm bài
- HS phát biểu ý kiến - HS phát biểu
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng
Bài tập 2:
- 1 HS đọc nội dung của bài tập 2 - HS theo dõi SGK
- GV kiểm tra HS việc quan sát tranh - HS nói tên con vật mình quan sát
- GV giới thiệu tranh, ảnh một số con vật đề HS tham khảo
- HS làm bài tập vào vở - HS làm bài
- HS tiếp nối nhau đọc đoạn văn của mình - Trình bày trước lớp nối tiếp nhau
- GV nhận xét , khen ngợi những HS có đoạn viết hay.
Bài tập3: Thực hiện như BT2
Hoạt động 3: Củng cố,dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu những HS viết đoạn văn ở BT2, 3 chưa đạt về
nhà sửa chữa, viết lại vào vở.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Luyện từ và câu:
THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ NGUYÊN NHÂN CHO CÂU
I.MỤC TIÊU:
- Hiểu được tác dụng và đặc điểm của trạng ngữ chỉ nguyên nhân trong câu ( tr ả l ời câu h ỏi Vì sao?
Nhờ đâu? Tại đâu?).
- Nhận biết trạng ngữ chỉ nguyên nhân trong câu; thêm được trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Bảng lớp viết( câu văn BT1- phần nhận xét; 3 câu văn – phần luyện tập)
- 3 băng giấy mỗi băng giấy viết 3 câu chưa hoàn chỉnh ở BT2
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra HS làm BT 1a ( phần luyện tập) tiết LTVC trước.
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn
cho câu”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài
* Phần nhận xét:
- HS đọc yêu cầu BT 1,2 - HS theo dõi SGK
- Suy nghĩ ,phát biểu. - HS làm bài và phát biểu - Lớp nhận
- GV nhận xét- Kết luận xét
* Phần Ghi nhớ:
- 2,3 HS đọc nội dung cần ghi nhớ trong SGK - HS đọc
127
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Hoạt động 3: Phần luyện tập
Bài tập 1:
- 1 HS đọc nội dung bài tập 1 - 1 HS đọc- cả lớp theo dõi SGK
- HS suy nghĩ làm bài. - HS làm bài
- HS phát biểu ý kiến - 1 HS lên bảng lên bảng gạch dưới bộ
- GV nhận xét và kết luận phận TN trong câu-Cả lớp nhận xét
Bài tập 2: Thực hiện như BT1
Bài tập 3:
- Một số HS đọc yêu cầu của BT 3 - HS đọc- cả lớp theo dõi SGK
- HS suy nghĩ làm bài .- phát biểu ý kiến - HS tự làm
- HS nối tiếp nhau đọc câu đã đặt - HS nối tiếp nhau trình bày.
- GV nhận xét.
Hoạt động 4: Củng cố- dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS học thuộc nội dung cần ghi nhớ, đặt thêm 2 câu
có trạng ngữ chỉ nguyên nhân,viết lại vào vở.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập làm văn:
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG MỞ BÀI, KẾT BÀI
TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CON VẬT
I. MỤC TIÊU:
- Ôn lại kiến thức về đoạn mở bài và kết bài trong bài văn miêu tả con vật..
- Thực hành viết mở bài và kết bài cho phần thân bài ( HS đã viết) đ ể hoàn ch ỉnh bài văn miêu t ả con
vật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Một vài tờ giấy khổ rộng để HS viết đoạn mở bài gián tiếp(BT2) kết bài mở rộng (BT3).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Bài cũ: GV yêu cầu 2 HS đọc đoạn văn miêu tả ngoại hình của con vật đã quan sát(BT2) ti ết TLV
trước.
2.Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Luyện tập xây dựng mở
bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật”
Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs làm bài tập (trang 60-SGK)
Bài tập 1:
- 1 HS đọc nội dung BT1 - 1 HS đọc- Cả lớp theo dõi trong SGK
- GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học v ề các ki ểu
mở bài: trực tiếp, gián tiếp; các kiểu kết bài: m ở rộng,
không mở rộng.
- HS đọc thầm bài văn Chim công múa, làm bài cá nhân hoặc - HS cả lớp đọc thầm
trao đổi với bạn ngồi bên cạnh, trả lời lần lượt từng câu
hỏi.
- HS phát biểu ý kiến. - HS phát biểu - Cả lớp nhận xét
- GV kết luận câu trả lời đúng
Bài tập 2:
- HS đọc yêu cầu của bài tập 2 - HS đọc – cả lớp theo dõi SGK
- HS viết đoạn mở bài vào vở. GV phát phiếu cho m ột số - HS làm bài
128
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
HS
- HS đọc tiếp nối đoạn mở bài của mình. - HS trình bày nối tiếp đoạn mở bài
- GV nhận xét
- GV mời những HS làm bài trên giấy dán bài lên bảng lớp - HS lên bảng dán bài làm- lớp nhận xét
- GV cho điểm những HS có đoạn mở bài tốt
Bài tập 3: Thực hiện như BT2
Hoạt động 3: Củng cố,dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà sửa chữa, viết lại hoàn chỉnh bài văn
miêu tả con vật
- Dặn HS chuẩn bị tiết sau làm bài viết tại lớp.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Tổ trưởng kiểm tra Ban giám hiệu
( Duyệt)
129
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo

Tuần 33
Ngày dạy:……………………………………………….
Tập đọc:
VƯƠNG QUỐC VẮNG NỤ CƯỜI
( Tiếp theo)
I.MỤC TIÊU:
1. Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài. Biết đọc diễn c ảm bài văn v ới gi ọng vui, đ ầy b ất ng ờ, hào h ứng,
đọc phân biệt lời các nhân vật.
2. Hiểu được nội dung phần tiếp của truyện và ý nghĩa toàn truyện: tiếng cười như một phép mầu làm
cho cuộc sống của vương quốc u buồn thay đổi, thoát kh ỏi nguy c ơ tàn l ụi. Câu chuy ện nói lên s ự c ần
thiết của tiếng cười với cuộc sống của chúng ta.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh minh họa bài đọc trong SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 HS đọc TL 2 bài thơ “Ngắm trăng, Không đề ”, trả lời các câu hỏi trong
SGK.
2/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài thuộc chủ điểm Tình yêu và
cuộc sống, bài học“ Vương quốc vắng nụ cười” Học sinh nhắc lại đề bài.
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
-HS đọc tiếp nối 3 đoạn của bài - Học sinh đọc tiếp nối 3 đoạn của
+ Đoạn 1: từ đầu….Nói đi ta trọngthưởng bài, đọc 2-3 lượt
+ Đoạn 2:Tiếp theo….đứt giải rút dạ
+ Đoạn 3: còn lại
- Gvkết hợp hướng dẫn HS quan sát tranh minh họa; giúp HS
hiểu các từ ngữ được chú giải cuối bài
- HS luyện đọc theo cặp - Học sinh luyện đọc theo cặp
- 1-2 HS đọc cả bài. - 1-2HS đọc cả bài
- GV đọc diễn cảm toàn bài – giọng rõ ràng, ch ậm rãi ( nh ư - HS lắng nghe
phần mục tiêu đã nêu).
b) Tìm hiểu bài
- HS đọc thầm truyện, suy nghĩ ,trả lời các câu hỏi:
- Cậu bé phát hiện ra những chuyện buồn cười ở đâu? - HS đọc thầm và trả lời ( Xem sách
- Vì sao những chuyện ấy buồn cười? GV-TV4,tập 2-trang 256,257)
- Bí mật của tiếng cười là gì?
- Tiếng cười thay đổi cuộc sống ở vương quốc u bu ồn nh ư
thế nào?
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm
- Đọc tốp 3 HS đọc diễn cảm toàn truyện theo cách phân
vai. GV giúp các em biết đọc thể hiện biểu cảm lời các nhân - HS đọc tốp 3 cả lớp theo dõi SGK.
vật.
- GV hướng dẫn HS cả lớp luyện đọc và thi đọc diễn c ảm 1 -HS luyện đọc và thi đọc diễn cảm 1
đoạn tiêu biểu theo cách phân vai . đoạn trước lớp
- GV mời một tốp 5 HS đọc diễn cảm toàn truyện theo các - HS đọc theo tốp 5
vai
Hoạt động 4: Cuûng coá- Daën doø
- GV ñaëtcaâuhoûi ñeåHS traûlôøi tìm hieåunoäi dungbaøi. - HS neâunoäi dungbaøi
- GV nhaänxeùttieáthoïc

130
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- Yeâu caàuHS veà nhaøtieáptuïc luyeänñoïc toaøntruyeän
theocaùchphaânvai, coù theådöïngthaønhhoaït caûnh
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Chính tả (Nhớ- viết):
NGẮM TRĂNG- KHÔNG ĐỀ
I.MỤC TIÊU:
- Nhớ- viết đúng chính tả, trình bày đúng hai bài thơ Ngắm trăng- Không đề..
- Làmđúng các bài tập phân biệt tiếng có âm đầu dễ lẫn : tr/ch, iêu/iu .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Một số tờ phiếu khổ rộng viết nội dung BT2a
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Kiểm tra bài cũ: 2 HS lên bảng viết 5-6 tiếng có nghĩa bắt dầu bằng s/x hoặc có âm chính o/ô.
2/ Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1:Giới thiệu bài viết chính tả “ Ngắm trăng- - Học sinh nhắc lại đề bài.
không đề”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nhớ- viết
- 1 HS đọc yêu cầu của bài. Sau đó đọc thuộc lòng 2 bài - HS theo dõi SGK
thơ Ngắm trăng, Không đề.
- HS đọc thầm lại để nhớ 2 bài thơ - Cả lớp đọc thầm
- HS gấp sách GK. Nhớ lại tự viết bài - Học sinh viết bài
- GV chấm sửa sai từ 7 đến 10 bài - Đổi vở soát lỗi cho nhau tự sửa những
Nhận xét chung chữ viết sai
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
Bài tập 2/205SGK ( chọn 1 trong 2 bài)
- GV nêu yêu cầu bài tập, chọn bài tập cho HS,nhắc các - HS theo dõi
em chú ý thêm dấu thanh cho vần để tạo thành tiếng có
nghĩa
- HS làm bài , suy nghĩ ,trao đổi nhóm - HS làm bài theo nhóm
- Mời các nhóm lên thi tiếp sức - Đại diện các nhóm lên trình bày - Lớp
- GV nhận xét, bổ sung, khen ngợi nhóm tìm được nhiều nhận xét
tiếng .
- HS làm vào vở BT
Bài tập 3: Thực hiện tương tự như BT2
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Nhắc HS ghi nhớ những thông tin thú vị qua bài chính
tả BT3.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Luyện từ và câu:
MỞ RỘNG VỐN TỪ: LẠC QUAN- YÊU ĐỜI
I.MỤC TIÊU:
131
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- MRVT về hệ thống hóa vốn từ về tinh thần lạc quan, yêu đời, trong các từ dó có từ Hán Việt.
- Biết thêm một số tục ngữ khuyên con người nên lạc quan, b ền gan, không n ản chí trong nh ững hoàn
cảnh khó khăn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
Một số tờ phiếu viết nội dung BT1,2,3.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 1 HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ trong tiết LTVC trước
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Mở rộng vốn từ : Lạc quan-
yêu đời”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập ( trg.145,146 SGK)
Bài tập 1:
- GV giúp HS nắm yêu cầu của BT. - Cả lớp theo dõi
- GV phát phiếu cho HS làm theo cặp hoặc nhóm nhỏ. M ỗi - HS làm theo nhóm
nhóm làm xong dán nhanh bài lên bảng lớp
- HS trình bày kết quả giải BT - Đại diện các nhóm lên trình bày kết
quả - Cả lớp nhận xét
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng - Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng
Bài tập 2,3,4:Tiến hành như BT1
Hoạt động 3: Củng cố- dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà học thuộc lòng 2 câu tục ngữ ởBT4 ;
đặt 4-5 câu với các từ ở BT2,3.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Kể chuyện:
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC
I. MỤC TIÊU:
- Rèn kỹ năng nói: HS biết kể tự nhiên, bằng lời c ủa mình m ột câu chuy ện,đo ạn truy ện đã nghe, đã
đọc có nhận vật, ý nghĩa, nói về tinh thần lạc quan, yêu đời.
- Trao đổi được với các bạn về ý nghĩa câu chuyện, đoạn truyện.
- Rèn kỹ năng nghe: lắng nghe lời bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Một số sách, báo, truyện viết về những người trong hoàn c ảnh khó khăn v ẫn l ạc quan, yêu d ời, có
khiếu hài hước.
- Bảng lứop viết sẵn đề bài, dàn ý kể chuyện.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: 1 HS kể 1-2 đoạn của câu chuyện Khát vọng sống, Nêu ý nghĩa câu chuyện
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài” Kể chuyện đã nghe, đã đọc”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của BT
(trg.117) - 1 HS đọc
- 1 HS đọc đề bài ( GV gạch dưới những chữ cần chú ý
trong đề bài) - Cả lớp theo dõi trong SGK
- 2 HS đọc tiếp nối gợi ý 1,2.( Gv nhắc nhở HS xác định 2
gợi ý để làm bài) - HS giới thiệu nối tiếp nhau
132
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- HS tiếp nối nhau giới thiệu tên câu chuyện, nhân vật trong
câu chuyện mình sẽ kể
Hoạt động 3: HS thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa
câu chuyện
- GV nhắc HS nên kết chuyện theo lối mở rộng để HS cùng
trao đổi. Có thể chỉ kể 1-2 đoạn của câu chuyện
- Kể chuyện theo cặp, trao đổi ý nghĩa câu chuyện - HS kể theo cặp, trao đổi về ý nghĩa câu
- HS thi kể chuyện trước lớp chuyện
- HS tiếp nối nhau thi kể. Mỗi em kể xong cùng bạn đối - HS thi kể
thoại - Cả lớp nhận xét và bình chọn bạn kể
hay nhất, bạn kể tự nhiên, hấp dẫn nhất
- GV nhận xét và ghi điểm
Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà kể lại câu chuyện kể ở lớp cho người
thân.
- Dặn HS đọc trước để chuẩn bị nội dung của bài KC được
chứng kiến hoặc tham gia ở tuần 34

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập đọc:
CON CHIM CHIỀN CHIỆN
I.MỤC TIÊU:
1.Đọc lưu loát bài thơ .
Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng hồn nhiên,vui tươi , tràn đầy tình yêu cuộc sống.
2.Hiểu ý nghĩa bài thơ: Hình ảnh con chim chiền chiện tự do bay l ượn, hát ca gi ữa không gian cao
rộng, trong khung cảnh thiên nhiên thanh bình là hình ảnh c ủa cu ộc s ống ấm no, h ạnh phúc, gieo trong
lòng người đọc cảm giác thêm yêu đời, yêu cuộc sống.
3. HTL bài thơ
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Tranh minh họa bài đọc trong SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Kiểm tra bài cũ: GV gọi 3 HS đọc truyện Vương quốc vắng nụ cười , (phần 2) theo cách phân
vai,trả lời câu hỏi về nội dung truỵên
2/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:
* GV giới thiệu 2 bài thơ “Con chim chiền chiện” HS nhắc lại tên bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
- HS tiếp nối nhau đọc 6 khổ thơ - HS đọc nối tiếp 2-3 lượt
GV kết hợp sửa lỗi về đọc cho HS, giúp các em hi ểu nghĩa
các từ khó dược chú giải sau bài
- HS luyện đọc theo cặp - Luyện đọc theo cặp
- 2 đến 3 HS đọc cả bài - 2-3 HS đọc
- GV đọc diễn cảm toàn bài- giọng hồn nhiên, vui t ươi. - HS lắng nghe.
Nhấn giọng những từ gợi tả tiếng chim hót trên bầu trời cao

133
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
rộng: ngọt ngào, cao hoài….
b) Tìm hiểu bài:
GV cho HS đọc và gợi ý các em trả lời các câu hỏi: - HS đọc và trả lời câu hỏi- xem SGV-
- Con chim chiền chiện bay lượn giữa khung cảnh thiên TV4 trang 264.
nhiên như thế nào?
- Những từ ngữ và chi tiết nào vẽ lên hình ảnh con chim
chiền chiện tự do bay lượn giữa không gian cao rộng?
- Tìm những câu thơ nói về tiếng hót của chim chiền chiện.
- Tiếng hót của chiền chiện gợi cho em những c ảm giác
như thế nào?
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm và học thuộc
lòng bài thơ.
- 3 HS tiếp nối nhau đọc 6 khổ thơ. GV hướng dẫn HS tìm - HS theo dõi SGK
đúng giọng đọc bài thơ và thể hiện diễn cảm
- HS hướng dẫn cả lớp luyện đọc và thi đọc di ễn c ảm 2-3 - HS luyện đọc và thi đọc diễn cảm
khổ thơ
- HS nhẩm HTL bài thơ. Thi đọc thuộc lòng từng kh ổ- c ả - HS nhẩm TL bài thơ
bài thơ - HS thi đọc thuộc lòng
Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
- GV: Hai bài thơ giúp em hiểu điều gì về tính cách c ủa Bác HS trả lời
Hồ?
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục học thuộc lòng bài thơ

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập làm văn:
MIÊU TẢ CON VẬT
( Kiểm tra viết)
I. MỤC TIÊU:
HS thực hành viết bài văn miêu tả con vật sau giai đoạn học về văn miêu tả con vật- bài viết đúng với
yêu cầu của đề, có đầy đủ 3 phần ( Mở bài, thân bài, kết bài), diễn đạt thành câu,lời văn tự nhiên, chân
thực .
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Tranh minh họa các con vật trong SGK, ảnh minh họa một số con vật GV và HS sưu tầm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2. Bài mới: GV ra đề cho HS làm bài văn viết tại lớp
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Miêu tả con vật”làm bài
kiểm tra viết tại lớp
Hoạt động 2: GV ra đề:
Đề bài: Viết một bài văn tả con vật em yêu thích
- HS viết đề bài vào vở
- 2 HS đọc lại đề bài - HS đọc- Cả lớp theo dõi
- GV nhắc nhở HS xác định đề để tránh làm lạc đề
- HS tiến hành làm bài - HS làm bài
- GV thu vở cả lớp chấm bài
134
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Hoạt động 3: Củng cố,dặn dò
- GV nhận xét giờ kiểm tra.
- Yêu cầu những HS viết chưa hoàn chỉnh tiếp tục về nhà
viết.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Luyện từ và câu:
THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ MỤC ĐÍCH CHO CÂU
I.MỤC TIÊU:
- Hiểu được tác dụng và đặc điểm của trạng ngữ chỉ mục đích trong câu ( tr ả l ời câu h ỏi Để làm gì?
Nhằm mục đích gì? Vì cái gì?).
- Nhận biết trạng ngữ chỉ mục đích trong câu; thêm được trạng ngữ chỉ mục đích cho câu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Một tờ phiếu viết nội dung BT1,2( phần Luyện đọc).
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 2 HS- mỗi HS làm lại một BT (2,4) tiết MRVT: Lạc quan, yêu đời..
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Thêm trạng ngữ chỉ mục đích
cho câu”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài
* Phần nhận xét:
- HS đọc yêu cầu BT 1,2 - Cả lớp theo dõi SGK
- Cả lớp đọc thầm truyện Con cáo và chùm nho,
- HS suy nghĩ , trả lời câu hỏi - HS làm bài và phát biểu - Lớp nhận
- GV nhận xét- chốt lại ý đúng xét
* Phần Ghi nhớ:
- 2,3 HS đọc nội dung cần ghi nhớ trong SGK - HS đọc
Hoạt động 3: Phần luyện tập ( SGK-TV4 tập 2, trang .150)
Bài tập 1:
- 1 HS đọc nội dung bài tập 1 - 1 HS đọc- cả lớp theo dõi SGK
- HS làm bài. - HS làm bài
- HS phát biểu ý kiến - 1 HS lên bảng lên bảng làm bài-Cả
- GV dán tờ phiếu đã viết 3 câu văn mời 1 HS có lời giải lớp nhận xét
đúng lên bảng làm bài
- GV nhận xét và kết luận
Bài tập 2: Thực hiện như BT1
Bài tập 3:
- 2 HS đọc nói tiếp nhau đọc nội dung BT 3 - HS đọc- cả lớp theo dõi SGK
- GV nhắc HS đọc kỹ đoạn văn, chú ý câu hỏi m ỗi đo ạn để - HS lắng nghe
thêm đúng trạng ngữ chỉ mục đích vào câu in nghiêng, làm
đoạn văn thêm mạch lạc.
- HS quan sát tranh minh họa 2 đoạn văn trong SGK - HS quan sát tranh trong SGK
- HS đọc từng đoạn văn, suy nghĩ làm bài .- phát biểu ý kiến - Đọc từng đoạn- làm bài- trình bày
trước lớp- Cả lớp nhâïn xét
- GV nhận xét- ghi lời giải đúng lên bảng
Hoạt động 4: Củng cố- dặn dò
- 1-2 HS nhắc lại nội dung ghi nhớ trong SGK.
135
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà đặt 3-4 câu có trạng ngữ chỉ mục đích.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập làm văn:
ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN
I.MỤC TIÊU:
- Hiểu các yêu cầu trong Thư chuyển tiền
- Biết điền nội dung cần thiết vào một mẫu Thư chuyển tiền
II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC:
- Vở BTTV 4- tập2
- 1 bản photo Thư chuyển tiền GV treo lên bảng, hướng dẫn HS điền vào phiếu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới” Điền vào giấy tờ in sẵn”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập ( SGK-TV4 tập 2,
trang .152)
Bài tập 1:
- 1 HS đọc yêu cầu BT - Cả lớp theo dõi SGK
- GV lưu ý các em tình huống BT: giúp mẹ đi ền những đi ều
cần thiết vào mẫu Thư chuyển tiền về quê biếu bà
- GV giải nghĩa những chữ viết tắt, những từ khó trong m ẫu
thư
- Hai HS tiếp nối nhau đọc nội dung ( mặt trước, m ặt sau) - 2 HS đọc tiếp nối
của mẫu thư chuyển tiền
- Cả lớp nghe GV chỉ dẫn cách điền vào mẫu thư - HS theo dõi
- 1 HS giỏi đóng vai em HS điền giúp mẹ vào m ẫu Thư - HS thực hiện
chuyển tiền cho bà- nói trước lớp: em sẽ điền nội dung vào
mẫu Thư chuyển tiền ( Mặt trước và mặt sau) như thế nào?
- Cả lớp điền vào mẫu Thư chuyển tiền trong VBT. - HS điền vào mẫu
- Một số HS đọc trước lớp Thư chuyển tiền đi đã điền đủ nội - HS trình bày- Lớp nhận xét
dung
- GV nhận xét – chốt lại cách điền
Bài tập 2:
- 1 HS đọc yêu cầu BT2 . - HS đọc- Cả lớp theo dõi SGK
- 1,2 HS trong vai người nhận tiền (là bà) nói trước lớp: bà sẽ
nhận được tiền kèm theo thư chuyển tiền này?
- GV hướng dẫn để HS biết: người nhận cần viết gì, viết
vào chỗ nào trong mặt sau thư chuyển tiền.
- HS viết vào mẫu thư chuyển tiền - HS viết
- Từng HS đọc nội dung thư của mình. Cả lớp và GV nhận - HS trình bày
xét
- GV nhận xét và kết luận cách điền đúng
Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Nhắc HS ghi nhớ để điền chính xác nội dung vào Thư
136
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
chuyển tiền.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
137
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Tuần 34
Ngày dạy:……………………………………………….
Tập đọc:
TIẾNG CƯỜI LÀ LIỀU THUỐC BỔ
I.MỤC TIÊU:
1. Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài. Biết đọc bài v ới gi ọng rõ ràng, rành m ạch,phù h ợp v ới m ột văn b ản
phổ biến khoa học.
2. Hiểu điều báo muốn nói: Tiếng cười làm cho con người khác v ới đ ộng v ật. Ti ếng c ười làm cho con
người hạnh phúc, sống lâu. Từ đó, làm cho HS có ý thức tạo ra xung quanh cu ộc sống c ủa mình ni ềm
vui, sự hài hước, tiếng cười.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh minh họa bài đọc trong SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 HS đọc TL 2 bài thơ “Con chim chiền chiện ”, trả lời các câu hỏi trong
SGK.
2/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài thuộc chủ điểm Tình yêu và
cuộc sống, bài học“ Tiếng cười là liều thuốc bổ” Học sinh nhắc lại đề bài.
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
-HS đọc tiếp nối 3 đoạn của bài - Học sinh đọc tiếp nối 3 đoạn của
+ Đoạn 1: từ đầu….Mỗi ngày cười 400 lần” bài, đọc 2-3 lượt
+ Đoạn 2:Tiếp theo….làm hẹp mạch máu.
+ Đoạn 3: còn lại
- Gvkết hợp hướng dẫn HS quan sát tranh minh họa; giúp HS
hiểu các từ ngữ khó được chú giải cuối bài
- HS luyện đọc theo cặp - Học sinh luyện đọc theo cặp
- 1-2 HS đọc cả bài. - 1-2HS đọc cả bài
- GV đọc diễn cảm toàn bài – giọng rõ ràng, rành mạch, - HS lắng nghe
nhấn giọng những từ ngữ nói về tiếng cười
b) Tìm hiểu bài - HS đọc thầm và trả lời ( Xem sách
- Phân tích cấu tạo của bài báo trên. Nêu ý chính c ủa t ừng GV-TV4,tập 2-trang 273)
đoạn văn.
- Vì sao nói tiếng cười là liều thuốc bổ.
- Người ta tìm cách tạo ra tiếng cười cho bệnh nhân để làm
gì?
- Em rút ra điều gì qua bài này? Hãy chọn ý đúng nhất.
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm
- Đọc tốp 3 HS đọc diễn cảm 3 đoạn văn .GV giúp các em
đọc đúng giọng một văn bản phổ biến khoa học. - HS đọc tốp 3 cả lớp theo dõi SGK.
- GV hướng dẫn HS cả lớp luyện đọc và thi đọc đúng m ột -HS luyện đọc và thi đọc
đoạn trong bài.
Hoạt động 4: Cuûng coá- Daën doø
- GV ñaëtcaâuhoûi ñeåHS traûlôøi tìm hieåunoäi dungbaøi. - HS neâunoäi dungbaøi
- GV nhaänxeùttieáthoïc
- Yeâu caàu HS veà nhaø keå laïi tin khoa hoïc treân cho
ngöôøi thaân.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
138
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo

Ngày dạy:……………………………………………….
Chính tả (Nghe- viết):
NÓI NGƯỢC
I.MỤC TIÊU:
- Nghe- viết đúng chính tả, trình bày đúng bài vè dân gian Nói ngược.
- Làm đúng bài tập chính tả phân biệt âm đầu và dấu thanh dễ viết lẫn lộn ( r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- 1 số tờ phiếu viết sẵn nội dung BT2a
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Kiểm tra bài cũ: GV đọc cho 2 HS viết lên bảng 5-6 từ láy theo yêu cầu của BT3 ?( tiết CT trước).
2/ Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1:Giới thiệu bài viết chính tả “ Nói ngược.” - Học sinh nhắc lại đề bài.
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nghe- viết
- HS đọc bài vè Nói ngược - HS theo dõi SGK
- HS đọc thầm lại bài vè
- GV nhắc nhở HS cách trình bày - Cả lớp đọc thầm
- HS gấp sách GK. GV đọc từng dòng HS viết - Học sinh viết bài
- GV đọc cả bài cho HS kiểm tra lại bài viết - Đổi vở soát lỗi cho nhau tự sửa những
chữ viết sai
- GV chấm sửa sai từ 7 đến 10 bài
Nhận xét chung
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả(trg .
155- SGK)
- GV nêu yêu cầu của bài tập . - HS lắng nghe
- HS đọc thầm đoạn văn - HS đọc thầm
- HS làm bài vào vở . - Làm vào vở cá nhân
GV dán 3 tờ phiếu lên bảng lớp; mời 3 nhóm HS thi ti ếp - Đại diện 3 nhóm lên thực hiện
sức
- GV nhận xét- chốt lại lời giải đúng:
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà đọc lại thông tin ở BT2, kể lại cho
người thân.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Luyện từ và câu:
MỞ RỘNG VỐN TỪ: LẠC QUAN- YÊU ĐỜI
I.MỤC TIÊU:
- Tiếp tục mở rộng, hệ thống hóa vốn từ vè tinh thần lạc quan, yêu đời.
- Biết đặt câu với các từ đó.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
Bảng phụ viết tóm tắt cách thử để biết một từ phức đã cho chỉ hoạt động, cảm giác hay tính tình
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 1 HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ trong ti ết LTVC tr ước-1 HS làm
BT3

139
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Mở rộng vốn từ : Lạc quan-
yêu đời”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập ( trg.155 SGK)
Bài tập 1:
- GV giúp HS nắm yêu cầu của BT. - Cả lớp theo dõi
- GV hướng dẫn HS làm phép thử để biết một từ phức đã cho - HS làm theo nhóm
chỉ hoạt động, cảm giác hay tính tình. GV phát phiếu cho HS
trao đổi theo cặp – các em đọc nội dung bài tập, xếp đúng các
từ đã cho vào bảng phân loại.
- HS trình bày kết quả giải BT - Đại diện các nhóm lên trình bày kết
quả - Cả lớp nhận xét
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng - Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng
Bài tập 2:
- GV nêu yêu cầu của bài - Cả lớp theo dõi
- HS làm bài, tiếp nối đọc câu văn cuả mình. - HS làm bài và trình bày trước lớp- Cả
lớp nhận xét
- GV nhận xét- khen HS làm tốt
Hoạt động 3: Củng cố- dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS ghi nhớ những từ tìm được ở BT3, đặt câu với
5 từ tìm được.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Kể chuyện:
KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I. MỤC TIÊU:
- Rèn kỹ năng nói: HS chọn được câu chuyện Về một người vui tính. Biết kể chuyện theo cách nêu
những sự việc minh họa cho đặc điểm tính cách của nhân vật, ho ặc kể sự việc đ ể lại ấn t ượng sâu s ắc
về nhan vật.
- Biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện.
- Lời kể tự nhiên, chân thực, có thể kết hợp với lới nói cử chỉ điệu bộ ..
- Rèn kỹ năng nghe: Lắng nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
Bảng lớp viết sẵn đề bài .
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: 1 HS kể lại câu chuỵên em đã nghe hoặc được đọc nói về m ột người có tinh th ần
lạc quan, yêu đời. Nêu ý nghĩa câu chuyện. KT việc chuẩn bị bài KC của HS
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài” Kể chuyện được chứng kiến
hoặc được tham gia”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của đề bài
- 1 HS đọc đề bài - 1 HS đọc
- Ba HS tiếp nối nhau đọc các gợi ý 1,2,3 trong SGK. - Cả lớp theo dõi trong SGK
- GV nhắc HS: nhớ kể về một người vui tính mà em bi ết
trong cuộc sống hằng ngày.
140
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- 1 số HS nói nhân vật mình chọn kể. - HS lần lượt nêu
Hoạt động 3: HS thực hành kể chuyện .
* KC theo cặp: - Từng HS quay mặt vào nhau, kể cho
nhau nghe câu chuyện của mình. Trao
GV đến từng nhóm, nghe HS kể, hướng dẫn, góp ý. đổi về ý nghĩa câu chuyệnkể
* Thi kể chuyện trước lớp
- 1 vài học sinh thi kể tiếp nối nhau trước lớp - Một vài HS kể
- GV lần lượt viết lên bảng lớp tên những em tham gia thi
kể, tên câu chuyện của các em.
- Mỗi HS kể xong, nói ý nghĩa câu chuyện - Cả lớp nhận xét và bình chọn bạn kể
- GV hướng dẫn cả lớp nhận xét nhanh về lời kể của từng hay nhất, bạn kể tự nhiên, hấp dẫn nhất
HS theo tiêu chí đánh giá
Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học. Yêu cầu HS về nhà tập kể lại câu
chuyện kể ở lớp cho người thân hoặc viết lại nội dung câu
chuyện đã kể miệng ở lớp.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập đọc:
ĂN “ MẦM ĐÁ”
I.MỤC TIÊU:
1.Đọc lưu loát toàn bài .
Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể vui, hóm hỉnh. Đ ọc phân bi ệt l ời các nhân v ật trong truy ện
(người dẫn chuyện, Trạng quỳnh, Chúa trịnh)
2.Hiểu các từ ngữ trong bài:
Hiểu nội dung câu chuyện : Ca ngợi Trạng Quỳnh thông minh, v ừa bi ết cách làm cho chúa ăn ngon
miệng, vừa khéo răn chúa: No thì chẳng có gì vừa miệng đâu ạ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Tranh minh họa bài đọc trong SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Kiểm tra bài cũ: GV gọi 2 HS đọc bài Tiếng cười là liều thuốc bổ, trả lời câu hỏi về nội dung
bài.
2/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:
* GV giới thiệu 2 bài thơ “Ăn “mầm đá”” HS nhắc lại tên bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
- HS tiếp nối nhau đọc 4 đọan - HS đọc nối tiếp 2-3 lượt
Đoạn 1:3 dòng dầu ( giới thiệu về Trạng Quỳnh)
Đoạn 2: tiếp theo……ngoài đề 2 chữ “đại phong” ( câu
chuyện giữa Chúa Trịnh với Trạng Quỳnh)
Đoạn 3:Tiếp theo ….khó tiêu ( chúa đói)
Đoạn 4: còn lại ( Bài học dành cho chúa)
- GV kết hợp hướng dẫn HS xem tranh minh họa; giúp HS
hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải cuối bài đọc; đọc đúng
câu hỏi, câu cảm

141
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- HS luyện đọc theo cặp - Luyện đọc theo cặp
- 2 đến 3 HS đọc cả bài - 2-3 HS đọc
- GV đọc diễn cảm toàn bài- giọng vui, hóm hỉnh. Đọc phân - HS lắng nghe.
biệt lời các nhân vật trong truyện: giọng Trạng Quỳnh,
giọng Chúa TRịnh.
b) Tìm hiểu bài:
GV cho HS đọc và gợi ý các em trả lời các câu hỏi: - HS đọc và trả lời câu hỏi- xem SGV-
- Vì sao Chúa Trịnh muốn ăn món “mầm đá”? TV4 trang 280.
- Trạng Quỳnh chuẩn bị món ăn cho Chúa Trịnh như thế
nào?
- Cuối cùng chúa có được ăn mầm đá không? Vì sao?
- Vì sao chúa ăn tương vẫn thấy ngon miệng?
- Em có nhận xét gì về nhân vật Trạng Quỳnh?
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm
- Một tốp 3 HS luyện đọc toàn truyện theo cách phân vai - HS theo dõi SGK
( người dẫn chuyện, Trạng Quỳnh, chúa Trịnh). GV hướng
dẫn HS tìm đúng giọng đọc lời nhân vật và thể hi ện bi ểu
cảm ?( theo gợi ý phần luyện đọc).
- HS hướng dẫn HS cả lớp luyện đọc và thi đọc diễn cảm - HS luyện đọc và thi đọc diễn cảm
một đoạn truyện theo cách phân vai.
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục luyện đọc bài văn, kể lại
truyện vui trên cho người thân

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập làm văn:
TRẢ BÀI VĂN MIÊU TẢ CON VẬT
I. MỤC TIÊU:
- Nhận thức đúng về lỗi trong bài viết của bạn và của mình khi đã đ ược th ầy, cô giáo ch ỉ rõ.văn miêu
tả cây cối của bạn hoặc của mình khi đã được thầy, cô giáo chỉ rõ.
- Biết tham gia cùng các bạn trong lớp chữa những l ỗi chung v ề ý, b ố c ục bài, cách dùng t ừ, đ ặt câu,
lỗi chính tả; biết tự chữa lỗi GV yêu cầu chữa trong bài viết của mình
- Nhận thực được cái hay của bài được GV khen
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Bảng lớp và phấn màu để chữa lỗi chung
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1.Bài cũ:
2.Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Trả bài văn miêu tả con
vật”
Hoạt động 2: GV nhận xét chung về kết quả bài viết của
cả lớp
- GV viết đề bài văn đã kiểm tra lên bảng( miêu tả con vật)
- Nhận xét về kết quả làm bài ( ưu, khuyết điểm)
- Thông báo điểm số cụ thể ( tế nhị khi công bố những bài
viết điểm kém.
142
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- Trả bài cho từng HS
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS chữa bài
* Hướng dẫn từng HS chữa lỗi
GV phát phiếu học tập cho từng HS làm việc cá nhân- GV - HS làm theo sự hướng dẫn của GV
giao nhiệm vụ
- Đọc lời phê của GV
- Đọc những chỗ GV chỉ lỗi trong bài
- Viết vào phiếu học các lỗi trong bài làm theo từng loại
- Đổi bài làm bạn bên cạnh để soát lỗi, soát lại việc sửa lỗi.
- GV theo dõi,kiểm tra HS làm việc.
* Hướng dẫn chữa lỗi chung
- GV chép các lỗi định chữa lên bảng lớp - HS thực hành chữa lỗi .
- 1-2 HS lên bảng chữa lần lượt từng lỗi. Cả lớp t ự ch ữa
trên nháp
- HS trao đổi về bài chữa trên bảng
- GV chữa lại cho đúng bằng phấn màu
Hoạt động 4: Củng cố,dặn dò
- GV khen ngợi những HS làm việc tốt trong tiết trả bài.
- Yêu cầu một số HS viết bài không đạt hoặc điểm thấp về
nhà viết lại bài văn khác nộp lại

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Luyện từ và câu:
THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ PHƯƠNG TIỆN CHO CÂU
I.MỤC TIÊU:
- Hiểu được tác dụng và đặc điểm của trạng ngữ chỉ ph ương ti ện trong câu ( tr ả l ời câu h ỏi Bằng cái
gì gì? Với cái gì?).
- Nhận biết trạng ngữ chỉ phương tiện trong câu; thêm được trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Bảng lớp
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 2 HS –làm BT3 tiết MRVT: Lạc quan, yêu đời..
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài “Thêm trạng ngữ chỉ phương
tiện cho câu”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài
* Phần nhận xét:
- 2 HS đọc tiếp nối nhau BT 1,2 - Cả lớp theo dõi SGK
- HS phát biểu ý kiến - HS làm bài và phát biểu - Lớp nhận
xét
- GV nhận xét- chốt lại lời giải đúng
* Phần Ghi nhớ: - HS đọc
- 2,3 HS đọc và nhắc lại nội dung cần ghi nhớ trong SGK/160
Hoạt động 3: Phần luyện tập ( SGK-TV4 tập 2, trang .160)
Bài tập 1:
- HS đọc nội dung bài tập 1 - 1 HS đọc- cả lớp theo dõi SGK
- HS suy nghĩ, tìm trạng ngữ chỉ phương tiện trong câu . - HS làm bài
143
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
- HS phát biểu ý kiến - HS phát biểu-Cả lớp nhận xét
- GV nhận xét và kết luận lời giải
Bài tập 2:
- HS đọc yêu cầu của bài, quan sát ảnh minh họa các con vật - HS đọc- cả lớp theo dõi tranh SGK và
trong SGK, ảnh các con vật khác, viết 1 đoạn văn tả con vật, nhận việc
trong đó có ít nhất 1 câu có trạng ngữ chỉ phương tiện.
- HS tiếp nối nhau đọc đoạn văn miêu tả con vật, nói rõ câu - HS tiếp nối nhau trình bày
văn nào trong đoạn có trạng ngữ chỉ phương tiện - Cả lớp nhâïn xét
- GV nhận xét- ghi lời giải đúng lên bảng
Hoạt động 4: Củng cố- dặn dò
- 1-2 HS nhắc lại nội dung ghi nhớ trong tiết học.
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà hoàn chỉnh BT 2 ( phần Luyện tập) .

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
Tập làm văn:
ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN
I.MỤC TIÊU:
- Hiểu các yêu cầu trong Điện chuyển tiền đi, giấy đặt mua báo chí trong nước
- Biết điền nội dung cần thiết vào một mẫu Thư chuyển tiền
II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC:
- Vở BTTV 4- tập2
- 1 bản photo Thư chuyển tiền GV treo lên bảng, hướng dẫn HS điền vào phiếu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới” Điền vào giấy tờ in sẵn”
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập ( SGK-TV4 tập 2,
trang .152)
Bài tập 1:
- 1 HS đọc yêu cầu BT - Cả lớp theo dõi SGK
- GV lưu ý các em tình huống BT: giúp mẹ đi ền những đi ều
cần thiết vào mẫu Thư chuyển tiền về quê biếu bà
- GV giải nghĩa những chữ viết tắt, những từ khó trong m ẫu
thư
- Hai HS tiếp nối nhau đọc nội dung ( mặt trước, m ặt sau) - 2 HS đọc tiếp nối
của mẫu thư chuyển tiền
- Cả lớp nghe GV chỉ dẫn cách điền vào mẫu thư - HS theo dõi
- 1 HS giỏi đóng vai em HS điền giúp mẹ vào m ẫu Thư - HS thực hiện
chuyển tiền cho bà- nói trước lớp: em sẽ điền nội dung vào
mẫu Thư chuyển tiền ( Mặt trước và mặt sau) như thế nào?
- Cả lớp điền vào mẫu Thư chuyển tiền trong VBT. - HS điền vaò mẫu
- Một số HS đọc trước lớp Điện chuyển tiền đi đã điền đủ - HS trình bày- Lớp nhận xét
nội dung
- GV nhận xét – chốt lại cách điền
Bài tập 2:
- 1 HS đọc yêu cầu BT và nội dung Giấy đặt mua báo chí - Cả lớp theo dõi
144
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
trong nước..
- GV giúp HS giải thích các chữ viết tắt, các từ khó
- GV lưu ý về những thông tin mà đề bài cung c ấp đ ể các em - HS thực hiện
ghi cho đúng.
- GV nhận xét và kết luận
Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Nhắc HS ghi nhớ để điền chính xác nội dung vào những
giấy tờ in sẵn.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Tổ trưởng kiểm tra Ban giám hiệu
( Duyệt)


Tuần 35
Ngày dạy:……………………………………………….
ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1- Kiểm tra lấy điểm tập đọc và học thuộc lòng (HTL),kết hợp kiểm tra kĩ năng đ ọc-hi ểu.( HS tr ả
lời 1-2 câu hỏi về nội dung bài học
Yêu cầu về kĩ năng đọc thành tiếng: HS đọc trôi chảy các bài t ập đ ọc đã h ọc t ừ h ọc kì II c ủa l ớp
4( phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 120 chữ/phút:biết ngững nghĩ sau các d ấu câu, gi ữa các c ụm t ừ, bi ết
đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật).
2- Hệ thống hóa một số điều cần ghi nhớ về tác giả, thể loại, nội dung chính qua các bài tập đ ọc
thuộc 2 chủ điểm Khám phá thế giới và Tình yêu cuộc sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Phiếu thăm ghi tên từng bài tập đọc và HTL trong 15 tuần học STV4, tập 2.
- Một số tờ giấy khổ to kẻ sẵn bảng ở BT2 để HS điền vào chỗ trống.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên (GV) Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giới thiệu bài. Ôn tập, củng cố kiến thức và
kiểm tra kết qủa học môn Tiếng Việt của HS trong năm
học.
145
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Hoạt động 2: Kiểm tra TĐ và HTL( 1/6 HS)
Cách tiến hành
- Từng HS lên bốc thăm chọn bài ( sau khi bóc thăm, được -HS lần lượt lên bốc thăm.
xem bài lại khoảng 1-2 phút) -Mỗi em được chuẩn bị trong 2’.
- HS đọc trong SGK( hoặc đọc thuộc lòng) 1 đoạn hoặc cả bài -HS đọc bài trong SGK (hoặc đọc
theo chỉ định trong phiếu thuộc lòng) + trả lời câu hỏi ghi trong
- GV đặt 1 câu hỏi về đoạn vừa đọc, HS trả lời. phiếu thăm.
- GV cho điểm theo hướng dẫn của Vụ giáo dục Ti ểu h ọc.
HS nào đọc không đạt yêu cầu, GV cho các em về nhà luyện
đọc để kiểm tra lại trong tiết sau.
Hoạt động 3:Hướng dẫn HS làm bài tập
- Cho HS đọc yêu cầu của bài tập -1 HS đọc to,lớp lắng nghe.
- GV giao việc: chỉ tóm tắt các nội dung bài tập đọc thuộc hai
chủ điểm (Khám phá thế giới hoặc Tình yêu cuộc sống; nửa
số HS trong lớp tổng kết chủ điểm Khám ph
á thế giới, còn lại chủ điểm Tình yêu cuộc sống..
- GV tổ chức cho các nhóm làm bài ( mỗi nhóm 4 HS). -HS làm theo nhóm

Để tốc độ làm bài nhanh, nhóm trưởng có thể chia cho m ỗi
bạn đọc và viết về 2 bài TĐ thuộc 1 chủ điểm.
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả lên bảng. - HS trình bày kết quả-Lớp nhận xét.
* GV nhận xét + chốt lại lời giải đúng.( xem SGV- trang.288)


Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS chưa có điểm kiểm tra đọc hoặc kiểm tra chưa đạt
yêu cầu về nhà tiếp tục luyện đọc

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ngày dạy:……………………………………………….
ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1- Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL ( yêu cầu như tiết 1)
2- Hệ thống hóa, củng cố vốn từ và kỹ năng dùng từ thuộc 2 chủ đi ểm Khám phá thế giới và Tình
yêu cuộc sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL ( như tiết1).
- Bảng phụ viết bảng thống kê để HS làm BT2 ( xem sách GV.trang 290).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên (GV) Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giới thiệu bài.Kiểm tra lấy điểm TĐ-HTL củng
cố vốn từ thuộc 2 chủ điểm Khám phá thế giới và Tình yêu
cuộc sống
146
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Hoạt động 2: Kiểm tra TĐ và HTL ( thực hiện như tiết 1)
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm BT
Bài tập 2: Lập bảng thống kê các từ đã học. -1 HS đọc to,lớp lắng nghe.
- Cho HS đọc yêu cầu của BT2. - HS lắng nghe, lưu ý


- GV nhắc HS lưu ý yêu cầu của bài : Ghi lại những t ừ đã h ọc
trong các tiết MRVT ở 1 trong 2 chủ điểm Khám phá thế giới -HS thực hiện theo sự phân chia của
và Tình yêu cuộc sống GV
- GV giao cho ½ số Hs trong lớp thống kê các t ừ ngữ đã h ọc
trong 2 tiết MRVT thuộc chủ điểm Khám phá thế giới , số còn -HS làm bài.
lại – 2 tiết MRVT thuộc chủ điểm Tình yêu cuộc sống - Đại diện nhóm trình bày-Lớp nhận
- HS các nhóm thi làm bài. xét.
- Đại diện các nhóm lên bảng trình bày kết quả
* GV nhận xét + chốt lại. - Cả lớp theo dõi SGK
Bài tập 3: Giải nghĩa và đặt câu với từ đã thống kê được.
- HS đọc yêu cầu của BT - 1 HS làm mẫu, cả lớp làm- một
- GV giúp HS nắm yêu cầu
- 1 HS làm mẫu: giải nghĩa một từ đã thống kê được, đặt câu vài HS trình bày kết qủa làm được
với từ đó của mình
- GV nhận xét và chốt ý cho HS
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà quan sát trước cây xương rồng (nếu
có)hoặc sưu tầm tranh, ảnh cây xương rồng, chuẩn bị cho ti ết
3 ( viết đoạn văn tả cây xương rồng)
- Dặn những HS chưa có điểm kiểm tra đọc hoăïc ki ểm tra
chưa đạt về nhà tiếp tục luyện đọc

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
147
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Ngày dạy:……………………………………………….
ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II (Tiết 3)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1- Tiếp tục kiểm tra lấy điểm TĐ và HTL.( yêu cầu như tiết 1)
2- Ôn luyện viết đoạn văn miêu tả cây cối ?( tả cây xương rồng).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Phiếu thăm ghi bài tập đọc, HTL ( như tiết 1)
- Tranh vẽ cây xuơng rồng trong SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên (GV) Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giới thiệu bài Ôn các bài tập đọc – HTL
Hoạt động 2: Kiểm tra 1/6 số HS (Thực hiện như ở tiết 1)
Hoạt động 3: Viết đoạn văn tả cây xương rồng
- HS đọc nội dung bài tập, quan sát tranh minh họa SGK -1 HS đọc , lớp lắng nghe.
- GV giúp HS hiểu đúng yêu cầu của bài( xem SGV,trag 292)
- HS viết đoạn văn. - HS suy nghĩ làm bài
- 1 số HS đọc đoạn văn - HS phát biểu. -Lớp nhận xét.
- Gv nhận xét, chấm điểm những đoạn văn viết tốt
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV yêu cầu những HS viết đoạn văn tả cây xương r ồng
chưa đạt, về nhà sửa chữa, hoàn chỉnh, viết lại vào vở
- Dặn những HS chưa có điểm kiểm tra đọc hoặc kiểm tra
chưa đạt về nhà tiếp tục luyện đọc.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
148
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Ngày dạy:……………………………………………….
ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II(Tiết 4)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1- Ôn luyện về các kiểu câu ( câu hỏi, câu kể, câu cảm, câu khiến).
2- Ôn luyện về trạng ngữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Tranh minh họa bài đọc trong SGK
- Bảng lớp viết nội dung BT1,2 để làm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên (GV) Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giới thiệu bài Ôn luyện về các kiểu câu,
trạng ngữ

Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện tập ( trang165,166)
Bài tập 1,2:
- 2 HS tiếp nối nhau đọc yêu cầu của BT1,2 -1 HS đọc , lớp lắng nghe.
- Cả lớp đọc thầm lướt lại truyện Có một lần, nói nội dung
truyện: sự hối hận của một HS đã nói dối, không xứng đáng
với sự quan tâm của cô giáo và các bạn.
- HS đọc thầm lại truyện, tìm các câu kể, câu h ỏi, c ảm, khi ến
trong bài đọc
- Cho HS làm bài theo cặp hoặc nhóm. - HS làm bài.
- Cho HS trình bày nhóm. - Đại diện nhóm trình bày quả lên
bảng lớp – cả lớp nhận xét
* GV nhận xét + tính điểm và chốt lại - HS viết vào vở lời giải đúng
Hoạt động 3: Tìm trạng ngữ
Bài tập 3: Thực hiện như BT2
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn những em chưa có điểm kiểm tra đọc về nhà tiếp tục
luyện đọc

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
149
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Ngày dạy:……………………………………………….
ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II (Tiết 5)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1- Tiếp tục kiểm tra lấy điểm TĐ và HTL (yêu cầu như tiết 1).
2- Nghe GV đọc, viết đúng chính tả, trình bày đúng bài thơ Nói về em.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Phiếu ghi tên từng bài TĐ,HTL ( như tiết 1)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên (GV) Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giới thiệu bài chính tả nghe – viết “ Nói về
em”.
Hoạt động 2: Kiểm tra TĐ và HTL
- Kiểm tra tất cả những HS chưa có điểm.
- Thực hiện như ở tiết 1.
Hoạt động 3: Nghe – viết bài “ Nói về em”
- GV đọc 1 lần bài thơ “ Nói về em”
- HS ñoïc thaàmbaøi thô ( GV nhaéccaùcemcaùchtrình baøy - HS ñoïc – Caû lôùp theodoùi SGK.
töøng khoå thô, nhöõng töø mình deã vieát sai (Loäng gioù,
lích rích, chìa voâi, sôùm khuya,…” -HS laømbaøi
- HS noùi veànoäi dungbaøi thô -Ñaïi dieän caùc nhoùm daùn thi trình
- Hs gaápsaùchGK baøykeátquaû- Lôùp nhaänxeùt.
- Gv ñoïc töøng caâu hoaëctöøng boï phaänngaéntrong caâu
thô cho HS vieát.
- GV ñoïc toaønbaøi
- GV chaámtöø 7 ñeán10 baøi
Nhaänxeùtchung
Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá- Daën doø
- GV yeâu caàu HS veà nhaø luyeän ñoïc baøi thô Noùi veà
em.
-Daën HS veà nhaøquansaùt hoaït ñoängcuûachim boà caâu
ñeåchuaånbò tieátsau

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
150
Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 GV: Bùi Văn Mẹo
Ngày dạy:……………………………………………….
ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II(Tiết 6)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1- Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL ( Yêu cầu như tiết 1) .
2- Ôn luyện viết đoạn văn miêu tả hoạt động của con vật (? Chim bồ câu).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL (như tiết 1)
- Tranh minh họa hoạt động của chim bồ câu trong SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên (GV) Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giới thiệu bài ôn tập văn “ Miêu tả con vật”
Hoạt động 2: Kiểm tra TĐ và HTL ( như tiết 1)
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập
Viết đoạn văn miêu tả hoạt động của chim bồ câu
- HS đọc nội dung BT, quan sát tranh minh họa bồ câu trong - Cả lớp theo dõi trong SGK- trg 167
SGK
- GV giúp HS hiểu đúng yêu cầu của bài ( xem sách GV trang
295)
- HS viết đoạn văn. - HS làm bài
- 1 HS đọc đoạn văn - HS trình bày-Cả lớp nhận xét
GV nhận xét, chấm điểm
Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò
- GV yêu cầu những HS viết đoạn văn tả hoạt động của chim
bồ câu chưa đạt, về nhà sửa chữa, hoàn chỉnh, viết lại vào vở.
- Dặn HS về nhà thử làm bài luyện tập tiết 7,8 và chuẩn bị
giấy bút để làm bài kiểm tra viết cuối năm

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
151
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản