Giáo án lớp 4: Tập đọc: ÔNG TRẠNG THẢ DIỀU

Chia sẻ: abcdef_14

I. Mục tiêu: -Đọc đúng các từ ngữ: thả diều, mảng gạch vỡ, vỏ trứng, mỗi lần -Đọc lưu loát toàn bài, nhấn giọng ở những từ chỉ đặc điểm, tính cách, sự thông minh, tính cần cù, tinh thần vượt khó của Nguyễn Hiền -Biết đọc diễn cảm của bài văn , thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung II. Đồ dùng dạy học -Tranh minh họa nội dung bài tập đọc III.Các hoạt động dạy- học Hoạt động của GV A. Mở đầu -Chủ điểm hôm nay chúng ta học có tên là gì? -Em...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án lớp 4: Tập đọc: ÔNG TRẠNG THẢ DIỀU

Tập đọc (T.21) ÔNG TRẠNG THẢ DIỀU
I. Mục tiêu:
-Đọc đúng các từ ngữ: thả diều, mảng gạch vỡ, vỏ trứng, mỗi lần
-Đọc lưu loát toàn bài, nhấn giọng ở những từ chỉ đặc điểm, tính cách, sự thông minh, tính cần c ù,
tinh thần vượt khó của Nguyễn Hiền
-Biết đọc diễn cảm của bài văn , thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung
II. Đồ dùng dạy học
-Tranh minh họa nội dung bài tập đọc
III.Các hoạt động dạy- học

Hoạt động của GV Hoạt đông của HS
A. Mở đầu
-Chủ điểm hôm nay chúng ta học có tên là gì? -Có chí thì nên.
-Em hãy quan sát tranh , cho biết tên chủ điểm nói -Nói lên những con người có nghi lực, ý chí
lên điều gì? thì thành công
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài
-Cho hs xem tranh để giới thiệu bài -Đọc lại đề.
-Ghi đề bài lên bảng
2. Luyện đọc:
-Gọi 1 hs đọc mẫu -1hs giỏi đọc.
-Phân đoạn
+Đoạn 1:Vào đời vua….để chơi -Dùng bút chì đánh dấu đoạn văn.
+Đoạn 2: Lên 6 tuổi…..chơi diều
+Đoạn 3: Sau vì……học trò của thầy
+Đoạn 4: Đoạn còn lạ
-Cho hs luyện đọc đoạn
+Lần1- Rút từ khó: thả diều, mảng gạch vỡ, mmỗi - 4HS đọc nối tiếp - Luỵên đọc từ khó.
lần
+Lần2-Giải thích từ:trạng, kinh ngạc - 4hs đọc nối tiếp - hs đọc chú giải trong SGK
- Luyện đọc câu văn dài:
*Thầy phải kinh ngạc…..đến đó / và……chơi diều. -Vài hs đọc câu văn dài
*Đã học thì…như ai nhưng / sách của chú…..Còn
đèn là / vỏ trứng….vào trong.
+Lần3: hs đọc nối tiếp -4HS đọc nối tiếp.
-Luyện đọc theo nhóm
-Cho hs đọc toàn bài - 2hs đọc toàn bài.
-Giáo viên đọc mẫu -Lắng nghe gv đọc mẫu.
3. Tìm hiểu bài
-Đoạn 1,2: Y/c hs đọc thầm TLCH:
+Cậu bé ham thích trò chơi gì? -Thả diều
+Tìm những chi tiết nói lên tư chất thông minh của -Nguyễn Hiền học đến đâu hiểu đến đó và có
Nguyễn Hiền? trí nhớ lạ thường, cậu có thể thuộc bài 20 trang
trong ngày mà vẫn có thì giờ chơi diều.
-Nói lên tư chất thông minh của Nguyễn Hiền
+Ý của 2 đoạn này là gì?
-Đoạn 3: Y/c hs đọc thầm TLCH:
+Nguyễn Hiền ham học và chịu khó như thế nào? -Nhà nghèo Nguyễn Hiền phải bỏ học nhưng
ban ngày đi chăn trâu, cậu đứng ngoài lớp
nghe giảng nhờ. Tối đến , đợi bạn học thuộc
bài rồi mượn vở bạn . Sách của Nguyễn Hiền
là lưng trâu, nền đất, bút là ngón tay, mảnh
gạch vỡ , đèn là vỏ trứng thả đom đóm vào
trng. Mỗi lần có kì thi, nguyễn Hiền làm bài
vào lá chuối khô nhờ bạn xin thầy chấm hộ.
-Nói lên đức tính ham học và chịu khó của
+Ý của đoạn này là gì?
Nguyễn Hiền
-Đoạn 4: Y/c hs đọc thầm TLCH:
+Vì sao chú bé Hiền được gọi là ông trạng thả -Vì cậu đỗ trạng nguyên lúc 13 tuổi, lúc ấy cậu
diều? vẫn thích chơi diều
+Câu tục ngữ , thành ngữ nào nói đúng nói đúng ý -Thảo luận nhóm đôi- Các nhóm trình bày (Cả
nghĩa câu chuyện này? 3 câu đều đúng)
+Ý của đoạn này là gì? -Nguyễn Hiền đỗ trạng nguyên
-Vì sao ông được đỗ trạng nguyên? -Vì ông chịu khó học tập lại có trí nhớ lạ
-Thế nào là lạ thường? –Ghi bảng thường
-Câu chuyện khuyên ta phải có ý chí , quyết
-Ý nghĩa của bài là gì?
tâm thì sẽ làm được điều mình mong muốn
4. Luỵên đọc diễn cảm
-Cho hs đọc nối tiếp đoạn.
-Chúng ta sẽ luyện đọc diễn cảm đoạn: Thầy phải -4hs đọc nối tiếp
kinh ngạc……thả đom đóm vào trong
-HD cách đọc:
-Đọc chậm rãi, cảm hứng, ca ngợi
-Đọc mẫu -Theo dõi GV đọc mẫu
-Y/c hs đọc theo nhóm
-Thi đọc trước lớp -Cho nhóm, cá nhân lên đọc thi
GV nhận xét -Lớp nhận xét
5.Củng cố -Dặn dò
-Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? -Muốn làm được việc gì phải chăm chỉ chịu
-GD HS chăm chỉ, chịu khó học tập noi theo tấm khó
gương của Nguyễn Hiền
-Nhận xét giờ học
-Dặn hs học bài- CBB: Có chí thì nên
Tập Làm Văn: LUYỆN TẬP TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI NGƯỜI THÂN
I. MỤC TIÊU:
- Xác định được đề tài, nội dung, hình thức trao đổi.
- Biết đóng vai trao đổi một cách tự nhiên, tự tin, thân ái để đạt được mục đích đặt ra.
- Biết cách nói, thuyết phục đối tượng đang thực hiện trao đổi với mình và người nghe.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Sách truyện lớp 4
- Bảng phụ ghi sẵn tên truyện hay nhân vật có nghị lực, ý chí vươn lên.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
A. Kiểm tra bài cũ
- 2 học sinh thực hành đóng vai trò trao - Học sinh thực hiện
đổi ý kiến với người thân về nguyện vọng
học thêm, 1 môn năng khiếu
B. Bài mới
1. GT: Tiết học hôm nay các em sẽ tiếp
tục thực hành trao đổi ý kiến với người -Lắng nghe
thân về một đề tài gắn với chủ điểm: "Có
chí thì nên".
2. Hướng dẫn học sinh phân tích đề
a. HD phân tích
1 học sinh đọc đề bài
CH: cuộc trao đổi diễn ra giữ ai với ai? - Người thân trong gia đình, bố, mẹ, ông,
bà, anh, chị, em
CH: Trao đổi với nội dung gì? - Với người có ý chí, nghị lực vươn lên
CH: khi trao đổi cần chú ý điều gì? - Chú ý nội dung truyện
b. Hướng dẫn tiến hành trao đổi
- Gọi 1 học sinh đọc gợi ý
- Gọi học sinh đọc tên truyện đã chuẩn bị - Kể tên truyện, nhân vật mình đã chọn
- Các nhân vật trong các bài SGK - Nguyễn Hiền, Lê-Ô-nác-đơđaVin-xi,
Cao Bá Quát...
- Gọi học sinh nói nhân vật mình chọn
- Gọi học sinh đọc gợi ý 2
- Gọi học sinh làm mẫu về nhân vật và nội VD: Nguyễn Ngọc Kí
dung trao đổi + Hoàn cảnh sống của nhân vật
+ Nghị lực vượt khó
+ Sự thành đạt
- Gọi học sinh đọc gợi ý 3
- Gọi 2 học sinh thực hiện hỏi đáp
+ Người nói chuyện với em là ai? - Là bố/anh, em/...
+ Em xưng hô như thế nào? - Em gọi bố xưng con
gọi anh xưng em
+ Em chủ động gợi chuyện với người thân
hay người thân gợi chuyện?
C. Thực hành trao đổi
- Trao đổi trong nhóm - 2 học sinh đã chọn nhau cùng trao đổi.
- Giáo viên đi giúp đỡ từng cặp học sinh
khó khăn
- Trao đổi trước lớp -Một vài cặp tiến hành trao đổi trước lớp
- Viết nhanh các tiêu chí đánh giá lên
bảng
+ Nội dung trao đổi đúng chưa? Có hấp
dẫn không?
+ Các vai trò trao đổi đã đúng và rõ ràng
chưa
+ Thái độ ra sao? Các cử chỉ động tác, nét
mặt ra sao?
- Học sinh nhận xét từng cặp trao đổi - Nhận xét theo tiêu chí đã nêu
- Nhận xét chung, cho điểm
3. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học
-Dặn hs CBB: Mở bài trong văn kể
chuyện
Thứ………ngày…..tháng 11 năm 2005

Tập Làm Văn: MỞ BÀI TRONG VĂN KỂ CHUYỆN

I. MỤC TIÊU:
- Hiểu được thế nào là mở bài trực tiếp hay gián tiếp trong bài văn kể chuyện.
- Biết viết mở đầu bài văn kể chuyện theo 2 cách: gián tiếp và trực tiếp.
- Vào bài 1 cách tự nhiên, lời văn sinh động, dùng từ hay.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng phụ viết sẵn mở bài trực tiếp và gián tiếp truyện "Rùa và Thỏ"
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
A. Kiểm tra bài cũ
- Học sinh thực hành trao đổi với người - Học sinh thực hiện
thân về một người có nghị lực, có ý chí
vươn lên trong cuộc sống
B. Bài mới
1. GT: nêu mục đích, yêu cầu
2. Tìm hiểu ví dụ
CH: Em biết gì qua bức tranh này? - Đây là câu chuyện "Rùa và Thỏ"
- Bài 1, 2
+ Gọi 2 học sinh nối nhau đọc truyện - Học sinh tiếp nối
Tìm đoạn mở bài trong truyện - HS 1: "Trời mùa ..... đường đó"
HS 2: "Rùa không .... trước nó"
Gọi học sinh đọc đoạn mở bài tìm được + MB: "Trời .... tập chạy"
- Bài 3:
+ Gọi học sinh đọc nội dung: Trao đổi
nhóm. Treo bảng phụ ghi sẵn 2 MB (BT2
& BT3)
- Gọi học sinh phát biểu và bổ sung - Cách MB BT3 không kể ngay vào sự
việc rùa đang tập chạy mà nói chuyện rùa
thắng thỏ.
Cách MB thứ 1: Kể ngay vào sự việc đầu
tiên của câu chuyện là MB trực tiếp
Cách MB thứ 2: là gián tiếp nói chuyện
khác để dẫn vào truyện mình định kể.
CH: Thế nào là MB trực tiếp, mở bài gián - Học sinh trả lời
tiếp?
3. Ghi nhớ
Yêu cầu học sinh đọc ghi nhớ
4. Luyện tập
- Bài 1
- Gọi 4 học sinh đọc nối tiếp - Lớp đọc thầm
Cách a: MB trực tiếp (kể ngay vào sự việc
mở đầu câu chuyện)
Cách b, c, d: MB gián tiếp (nói chuyện - 1 học sinh kể mở đầu câu chuyện
khác để dẫn vào câu chuyện định kể)
- Bài 2:
Học sinh đọc nội dung BT2 - Lớp đọc thầm
Truyện "Hai bàn tay"
+ Truyện MB theo cách trực tiếp - kể
ngay vào sự việc mở đầu câu chuyện
- Bài 3:
-Học sinh có thể mở đầu câu chuyện theo - Học sinh trao đổi, viết lời MB gián tiếp
các MB gián tiếp bằng lời của người kể
chuyện hoặc lời của các bác Lê
- Giáo viên nhận xét, cho điểm
3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học
- Về nhà làm BT3 vào vở
Tập làm văn (T.19) ÔN TẬP GIỮA KÌ I (t.5)

I.Mục tiêu
-Kiểm tra đọc lấy điểm
-Hệ thống được một số điều cần ghi nhớ về thể loại : nội dung chính, nhân vật, tính cách, cách đọc
các bài tập đọc thuộc chủ điểm Trên đôi cánh ước mơ
II. Đồ dùng dạy -học
-Phiếu ghi tên các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9
-Phiếu kẻ sẵn bảng bài tập 2
III. Các hoạt động dạy- học

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1.Giới thiêu bài:
-Nêu mục tiêu –Ghi đề bài lên bảng -Đọc lại đề
2. KT tập đọc
-Gọi hs lần lượt lên bốc thăm tên bài tập đọc -Lần lượt lên bốc thăm bài tập đọc
-Cho hs chuẩn bị bài -Mỗi em được chuẩn bị trong 2 phút
-Y/c hs đọc bài và trả lời câu hỏi -Đọc bài trong SGK hoặc HTL rồi trả lời câu
-Nhận xét – ghi điểm hỏi.
3. HD làm bài tập
Bài2:
-Gọi hs đọc y/c bài -1hs đọc, lớp đọc thầm
-Y/c hs nêu tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm -Nêu tên 6 bài tập đọc
Trên đôi cánh ước mơ
-Ghi nhanh lên bảng 6 bài tập đọc đó
-Phát phiêu cho các nhóm y/c hs làm việc theo -Làm việc nhóm 4
nhóm - Các nhóm lên trình bày
-Gọi hs đọc lại phiếu của mình -Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
-Kết luận phiếu đúng
Thể loại Nội dung chính Giọng đọc
Tên bài
Văn xuôi Mơ ước của anh chiến sĩ trong đêm Nhẹ nhàng, thể hiện niềm
1.Trung thu
độc lập trung thu độc lập đầu tiên về tương lai tự hào, tin tưởng
của đất nước và của thiếu nhi
2. Ở Vương Kịch Mơ ước của các bạn nhỏ về một cuộc Hồ nhiên (Lời Tin-tin,
quốc Tương sống đầy đủ, hạnh phúc, ở đó các em Mi-tin: háo hức, ngạc
là những nhà phát minh, góp sức nhiên, thán phục. Lời các
Lai
phục vụ đời sống em bé: Tự tin, tự hào)
3.Nếu chúng thơ Mơ ước của các bạn nhỏ muốn có Hồn nhiên, vui tươi
phép lạ để làm cho thế giới trở nên tốt
mình có phép
lạ đẹp hơn
4. Đôi giày Văn xuôi Để vận động cậu bé lang thang đi Chậm rãi ,nhẹ nhàng ở
học, chị phụ trách đã làm cho cậu bé đoạn 1. Vui nhanh hơn ở
ba ta màu
xúc động, vui sướng vì được thưởng đoạn 2
xanh
đôi giày mà cậu mơ ước
5.Thưa Văn xuôi Cương mơ ước trở thành thợ rèn để Giọng Cương: Lễ phép,
chuyện với kiếm sống giúp gia đình nên đã nài nỉ. Giọng mẹ: nhạc
mẹ thuyết phục mẹ đồng ý với em nhiên, cảm động,dịu dàng
6. Điều ước Văn xuôi Những ước muốn tham lam không Khoan thai, đổi giọng linh
của vua Mi- bao giờ mang lại hạnh phúc cho con hoạt phù hợp với tâm trạng
đát người thay đổi của vua
Bài3:
-Tiến hành như bài1

Nhân vật Tên bài Tính cách
-Nhân vật Đôi giày ba ta -Nhân hậu, muốn giúp trẻ lang thang.Quan tâm và thông
cảm và ước muốn của trẻ.
“Tôi” màu xanh
-Hồn nhiên, tình cảm , thích được đi giày dép
-Lái
-Cương Thưa chuyện -Hiếu thảo, thương mẹ. Muốn đi làm để kiếm tiền giúp mẹ
-Mẹ Cương với mẹ -Dịu dàng, thương con
-Vua Mi-đát Điều ước của -Tham lam nhưng biết hối hận
-Thần Đi-ô-ni- vua Mi-đát -Thông minh, biết dạy cho vua Mi-đát một bài học
dốt
4.Củng cố- Dặn dò
-Các bài tập đọc thuộc chủ điểm trên đôi cánh
ước mơ giúp em hiểu điều gì? -Vài hs phát biểu
-Chốt ý: Con người càn sống có ước mơ,những
ước mơ cao đẹp làm cho cuộc sống thêm tươi
vui, hạnh phúc. Những ước mơ tham lam, tầm
thường, kì quặc sẽ chỉ mang lại bất hạnh cho con
người
-Nhận xét tiết học
-Dặn hs về nhà ôn các bài: Cấu tạo tiếng, Tứ
đơn, từ phức, Từ ghép và từ láy, Danh từ, Động
từ
Thứ……… ngày…….tháng 11 năm 2005

Tập làm văn (T. 20) ÔN TẬP GIỮA KÌ I (T.8)

I.Mục tiêu:
-Nghe viết đúng bài chính tả Chiều trên quê hương.
-Biết viết một bức thư ngắn cho bạn hoặc người thân nói về ước mơ của mình.
II. Các hoạt động dạy- học

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1.Giới thiệu bài:
-Nêu mục tiêu – Ghi đề bài lên bảng -Đọc lại đề.
2. Nghe- viết: Chiều trên quê hương
a.HD chính tả
-Y/c hs đọc bài Chiều trên quê hương -1hs đọc ,lớp đọc thầm.
Hỏi: Đoạn văn nói về điều gì? -Tả cảnh buổi chiều mùa hạ của quê hương
-Cho hs viêt 1 số từ khó: vời vợi, trải, thoang -Viết bảng con.
thoảng.
b. Viết bài
-Nhắc hs về cách trình bày bài viết, tư thế ngồi -Chú ý lắng nghe
viết…
-Đọc từng câu cho hs viết -Viết bài vào vở, 1hs viết bảng.
-Đọc cho hs dò -Dò lại bài
c. chấm chữa bài
-Chấm 5 đến 7 bài. -Đổi vở chấm bài.
-Nhận xét chung
3. Viết thư.
-Gọi hs đọc y/c bài. -1hs đọc to, lớp đọc thầm
-Giao việc cho hs: Nhiệm vụ của các em là viết -Lắng nghe.
một bức thư ngắn (khoảng 10 dòng)cho bạn hoặc
người thân nói về ước mơ của em
-Làm bài vào vở
-Cho hs làm bài.
-Gọi hs lên trình bày -Vài hs trình bày bài viết của mình.
-Nhận xét, tuyên dương những bạn viết hay. -Nhận xét bài bạn
4. Củng cố- Dặn dò
-Nhận xét tiết học.
-Dặn hs chưa viết thư xong về nhà hoàn chỉnh
bài viết
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản