Giáo án lớp 4: TOÁN LUYỆN TẬP TỔNG HIỆU.

Chia sẻ: abcdef_18

/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: Củng cố học sinh cách tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. 2. Kỹ năng: Rèn tính chính xác, thành thạo của bài tập dạng trên. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính chính xác, khoa học. II/ Chuẩn bị: _ Giáo viên: Sách giáo khoa + bài soạn. _ Học sinh: Sách giáo khoa + vở bài tập III/ Hoạt động dạy và học: Các hoạt động của thầy 1. Ổn định: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: Luyện tập (5’) _ Nêu cách tìm hai số...

Nội dung Text: Giáo án lớp 4: TOÁN LUYỆN TẬP TỔNG HIỆU.

TOÁN
LUYỆN TẬP TỔNG HIỆU.
I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức: Củng cố học sinh cách tìm 2 số khi biết tổng và hiệu
của hai số đó.
2. Kỹ năng: Rèn tính chính xác, thành thạo của bài tập dạng trên.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính chính xác, khoa học.
II/ Chuẩn bị:
_ Giáo viên: Sách giáo khoa + bài soạn.
_ Học sinh: Sách giáo khoa + vở bài tập
III/ Hoạt động dạy và học:
Các hoạt động của thầy Các hoạt động của trò
1. Ổn định: (1’) Hát
2. Kiểm tra bài cũ: Luyện tập (5’)
_ Nêu cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của 2 _ Số bé = (Tổng – Hiệu)
số đó. :2
_ Số lớn = (Tổng +
Hiệu) : 2
_ Sửa bài 4.
Quãng đường đội thứ I đắp:
Quãn đường đội thứ II
(800 – 136) : 2 = 332 (m)
đắp:
332 + 136 = 468 (m)
ĐS : Đội I : 332 m
3. Bài mới: Luyện tập Đội II : 468 m
_ Giới thiệu bài: Hôm nay các em học toán tiết
luyện tập -> ghi tựa.

_ Học sinh nhắc lại.
Hoạt động 1: Lý thuyết
a/ Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố lại lý thuyết
tính. _ Hoạt động cá nhân
b/ Phương pháp: Đàm thoại
c/ Đồ dùng dạy học:
d/ Tiến hành:
_ Nêu cách tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của 2 _ nêu lại 3 bước tìm 2 số
số đó. khi biết tổng và hiệu.
_ Học sinh trả lời.
_ Muốn tìm số bé ta làm như thế nào? _ Học sinh trả lời.
_ Muốn tìm số lớn ta làm như thế nào?
Hoạt động 2: Thực hành
a/ Mục tiêu: Học sinh áp dụng vào bài 1 số bài
tập _ Hoạt động cá nhân, cả
b/ Phương pháp: Thực hành lớp
c/ Đồ dùng dạy học:
d/ Tiến hành:
_ Bài 1: Giáo viên vẽ lên bảng như Sách giáo
khoa
Tổng 51 77 182


Hiệu 19 23 64
Số lớn = (Tổng + Hiệu ) : 35 50 123
2
Số lớn = ( Tổng – Hiệu ) : 16 27 59
2
_ Giáo viên nhận xét và sửa bài _ Học sinh nêu kết qủa
từng cột
Cột 1: Số lớn 35, số bé
16
Cột 2: Số lớn 50, số bé
27
Cột 3: Số lớn 123, số bé
59
_ Bài 2: Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề. _ Học sinh đọc đề và
phân tích.
_ Giáo viên tóm tắt đề toán. _ Cả lớp làm bài vào vở.
_ Giáo viên theo dõi học sinh làm bài. _ 1 học sinh lên bảng
giải.
_ Giáo viên nhận xét, chữa bài.
Giải
Số giấy vụn lớp 1 thu:
? kg
Lớp 1: (127 – 9) : 2 = 59 (kg)
127 kg
9 kg
số giấy vụn lớp 2 thu:
Lớp 2: 59 + 9 = 68 (kg)
ĐS: Lớp 1: 59 kg
Lớp 2: 68 kg.


_ Bài 3: Giáo viên gọi 1 học sinh đọc đề _ Học sinh đọc đề ->
phân tích đề
_ Lưu ý xác định tổng và hiệu của 2 số
_ Tổng của 2 số _ Số đã bán được + số
bán thêm.
_ Giáo viên theo dõi học sinh làm. _ Học sinh làm bài vào
vở.
_ Giáo viên cho 2 tổ nhận xét từng lời giải đến _ Đại diện 2 đội thi đua
phép tính. lên bảng làm.

Giải

Số mét vải hoa và vải
trắng:

215 + 37 = 252 (m)

Số m vải trắng bán
được:

160 – 68 = 92 (m)
4- Củng cố:
_ Hãy nêu lại cách tính 2 số khi biết tổng và
hiệu.
_ Hướng dẫn học sinh bài tập về nhà.
5- Dặn dò: (2’)
_ Làm bài 2, 5/72
_ Chuẩn bị: Luyện tập tính giá trị biểu thức.
Nhận xét tiết học:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản