Giáo án lớp 4: TOÁN TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

Chia sẻ: abcdef_18

I/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: Nắm được thế nào là số trung bình cộng 2. Kỹ năng: Biết cách tìm TBC nhiều số. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính chính xác khoa học. II/ Chuẩn bị: _ Giáo viên: Sách giáo khoa, vở bài tập _ Học sinh: Sách giáo khoa, vở bài tập, bảng con. III/ Hoạt động dạy và học: Các hoạt động của thầy 1. Ổn định: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: Luyện tập (4’) - Học sinh sửa bài tập về nhà 4/ 62 - Giáo viên nhận xét – ghi điểm....

Nội dung Text: Giáo án lớp 4: TOÁN TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

TOÁN

TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNGI/ Mục tiêu:

1. Kiến thức: Nắm được thế nào là số trung bình cộng

2. Kỹ năng: Biết cách tìm TBC nhiều số.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính chính xác khoa học.

II/ Chuẩn bị:

_ Giáo viên: Sách giáo khoa, vở bài tập

_ Học sinh: Sách giáo khoa, vở bài tập, bảng con.

III/ Hoạt động dạy và học:

Các hoạt động của thầy Các hoạt động của trò

1. Ổn định: (1’) Hát

2. Kiểm tra bài cũ: Luyện tập (4’)

- Học sinh sửa bài tập về nhà 4/ 62 _ 1 học sinh sửa

- Giáo viên nhận xét – ghi điểm.
3. Bài mới:

_ Giới thiệu bài: hôm nay các em học bài tìm số _ Học sinh lắng nghe

trung bình cộng.

Hoạt động 1: Tìmsố trung bình cộng.

a/ Mục tiêu: Biết tìm số trung bình cộng.

b/ Phương pháp:

c/ Đồ dùng dạy học:

d: Tiến hành: Giáo viên đưa bài toán.
_ Học sinh đọc đề vẽ
_ Giáo viên sửa sai.
hình tóm tắt, học sinh
_ Làm thế nào để tính được 2 ngày Lan đọc được
nhận xét.
bao nhiêu trang sách.

_ Mỗi ngày Lan đọc được số trang sách như nhau

ta làm như thế nào.
_ Đại diện sửa sai.
+ Tóm tắt:

20 TS
+ Giải:

_ Số trang sách Lan đọc
trong 2 ngày.
? Trang ? Trang

20 + 40 = 60 (trang

_ Số trang sách Lan đọc

đều trong mỗi ngày.

60 : 2 -= 30 (trang

Đáp số: 30 trang.

e/ Kết luận: Trung bình cộng của 20 và 40 trang

là 30 (trang).

–> Muốn tìm số trung bình cộng của 2 số ta làm _ Tính tổng của 2 số đó

sao? rồi chia tổng cho 2.

_ Giáo viên: 20,40 là số hạng , 2 là số các số

hạng .

Hoạt động 2: Giới thiệu trung bình cộng

của nhiều số.
a/ Mục tiêu: Tìm được số trung bùng của nhiều _ thực hành cá nhân

số. nhóm.

b/ Phương pháp: _ học sinh yêu cầu làm

vở.
c/ Đồ dùng học sinh: Thước eke

d/ Tiến hành:

18 26 28? ? ?

_ Làm thế nào để tính được 3 ngày đội công

_ Lấy mét ống dẫn ngày
nhân đặt được bao nhiêu mét ống dẫn?

1 + Ngày 2 + ngày 3.
_ Mỗi ngày đặt được bao nhiêu mét nếu mỗi

ngày đặt số mét như nhau. Giải

_ Tổng số mét ống dẫn 3

ngày.

18 + 26 + 28 = 72 (m)

_ trung bìng mỗi ngày

đặt .
72 : 3 = 24 (m)

18,26,28 gọi là gì? Đáp số: 24 mét ống.

3 gọi là gì? _ Số hạng

24 gọi là gì? _ Số cái số hạng

_ Trung bình của 3 số

e) Kết luận: Muốn tìm trung bình của nhiều số ta hạng 18,26,28.

_ Học sinh nhắc lại.
tính tổng đó cho số cái số hạng

_ Giáo viên ghi bảng

Hoạt động 2: Luyện tập

a/ Mục tiêu: Tính đúng các bài tập.

b/ Phương pháp: Thực hành

c/ Đồ dùng học sinh:

d/ Tiến hành: Cho học sinh làm vở bài tập. _ Học sinh mở vở bài

tập.
Bài 1: Tìm trung bình cộng của cac số sau.

_ Học sinh làm vở, nêu

kết quả.
Bài 2: Viết tiếp vào chỗ trống.
Bài 3: Tính giá trị biểu thức. _ Học sinh nêu quy tắc

_ 2 học sinh lên bảng

làm
Bài 4: Giải toán.

_ 1 học sinh đọc đề, 1
Đợt 1: 3285 viên

học sinh giải.
2: 4631 viên

Giải
3: 3826 viên

(3285 + 4631 + 3826):
_ Tìm trung bình cộng?
3
e) kết luật: Học sinh hiểu và giải đúng các bài tập

4- Củng cố: (5’)

- Nêu ghi nhớ _ 3 học sinh nhắc.

- Nâng cao: trung bình cộng của 2 số là 10.

Biết số lớn nhất gấp 4 lần số bé. Tìm 2 số

đó.

5- Dặn dò: (1’)

- Học ghi nhớ.

- Bài tập về nhà: 2,4,5 trang 64
- Chuẩn bị: Luyện tập.
Nhận xét tiết học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản