Giáo án lớp 4 (Tuần 23)

Chia sẻ: hominhtampro

Tập đọc: Hoa học trò. Mục tiêu: Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng nhẹ nhàng, tình cảm. Hiểu ND: Tả vẻ đẹp độc đáo của hoa phượng, loài hoa gắn với những kĩ niệm và niềm vui của tuổi học trò.( trả lời được câu hỏi trong sách).HS k/tật: đọc được bài. Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa trong sgk. Bảng phụ ghi nội dung các đoạn cần luyện đọc .

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án lớp 4 (Tuần 23)

Thứ hai ngày 22 tháng 2 năm 2009
Tập đọc: HOA HỌC TRÒ
I. Mục tiêu: - Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng nhẹ nhàng, tình cảm.
- Hiểu ND: Tả vẻ đẹp độc đáo của hoa phượng, loài hoa gắn với những kĩ niệm và niềm vui của
tuổi học trò.( trả lời được câu hỏi trong sách ).HS k/tật: đọc được bài.
II. Đồ dùng dạy học: -Tranh minh họa trong sgk.
- Bảng phụ ghi nội dung các đoạn cần luyện đọc .
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Bài cũ: -Gọi 3 HS lên bảng tiếp nối nhau đọc
thuộc lòng bài " Chợ tết " và trả lời câu hỏi về nội -Ba em lên bảng đọc và trả lời nội dung bài .
dung bài. -Nhận xét và cho điểm HS .
2.Bài mới: Giới thiệu bài: Sd tranh minh họa trong
sgk.
HĐ 1: Luyện đọc: -Gọi 3 HS nối tiếp nhau đọc từng -Lớp lắng nghe .
đoạn của bài (3 lượt HS đọc).
- GV sửa lỗi phát âm, ngắt giọng . -3 HS nối tiếp nhau đọc theo trình tự.
-Gọi HS đọc phần chú giải.
- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp
- Gọi một , hai HS đọc lại cả bài . - 1 HS đọc thành tiếng .
+Toàn bài đọc diễn cảm bài văn , giọng tả rõ ràng - Luyện đọc theo cặp .
chậm rãi .... - 2 HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm bài .
HĐ 2: Tìm hiểu bài:
-Yêu cầu HS đọc đoạn 1 và 2 trao đổi và trả lời câu
hỏi. + Tại sao tác giả lại gọi hoa phượng là hoa học
trò ? - 1 HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm .
-Em hiểu “ phân tử “là gì ? - Tiếp nối phát biểu :
+ Vẻ đẹp của hoa phượng có gì đặc biệt ?
-Yêu cầu 1HS đọc đoạn 3 , lớp trao đổi và trả lời câu
hỏi. - 1 HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm bài .
- Màu hoa phượng thay đổi như thế nào theo thời
gian ? - Em hiểu vô tâm là gì ?
- Tin thắm là gì ?
-Yêu cầu HS đọc cả bài trao đổi và trả lời câu hỏi.
-Em cảm nhận như thế nào khi học qua bài này ? - HS phát biểu
-GV tóm tắt nội dung bài
HĐ 3: Đọc diễn cảm: - Lắng nghe .
-Yêu cầu 3 HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn của bài.
- HS cả lớp theo dõi để tìm ra cách đọc hay.
-Treo bảng phụ ghi đoạn văn cần luyện đọc. - 3 HS tiếp nối đọc 3 đoạn .
-Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm đoạn văn. -K/tật: đánh vần đọc cả bài( bạn giúp)
-Nhận xét về giọng đọc và cho điểm HS . -3 đến 5 HS thi đọc diễn cảm.
-Nhận xét và cho điểm học sinh. -3 HS thi đọc toàn bài.
3. Củng cố – dặn dò: -Nhận xét tiết học

Dặn về nhà học bài
.
Thứ ba ngày 23 tháng 2 năm 2010
Toán: LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu: - Biết so sánh hai phân số
- Biết vận dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, trong trường hợp đơn giản.K/tật: làm được bài1
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ: + Gọi 2 HS lên chữa bài 3 SGK
. + Nhận xét, sửa chữa (nếu sai) + 2 HS lên bảng chữa.
2. Bài mới: Giới thiệu bài: + Lớp nhận xét, bổ sung.
HĐ1: HD học sinh luyện tập
+ YC HS nêu yêu cầu của từng bài tập (VBT).
+ Nếu phân số có cùng mẫu số, ta so sánh 2 phân số - HS làmvào VBT
như thế nào? + HS lần lượt nêu yêu cầu của từng bài tập.
+ Nếu các phân số có tử số bằng nhau, ta so sánh các + So sánh tử số với nhau: phân số nào có tử số lớn
phân số đó như thế nào? hơn thì phân số đó lớn hơn.
+ Khi nào thì so sánh 2 phân số với 1? + Ta chỉ việc so sánh các mẫu số với nhau. Phân số
+ Theo dõi, giúp đỡ HS làm bài tập. nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.
+ Chấm bài của 1 số em. + Khi có 1 phân số >1 và 1 phân số; < ; = + 2 HS lên chữa bài.
+ YC HS nêu cách so sánh 1 số trường hợp. +HS nhận xét, bổ sung.
+ GV củng cố lại cách so sánh phân số với 1,so sánh + HS nêu 1số trường hợp so sánh như thế nào?
2 phân số có cùng mẫu số,so sánh 2 phân số có cùng 6 8 8 8
a) < b) >
tử số. 11 11 5 7
9 6 21 21
= >
15 10 23 27
7 95
c) Ta có: < 1 d) Ta có 1
tự từ bé đến lớn .
7 9 95 96
*Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. Vậy: < vậy:
>
Bài 5: Củng cố tính diện tích hình bình hành 8 9 9
( hsk-g) Vậy các phân số được viết theo thứ tự từ lớn
*Viết tiếp vào chỗ chấm. - GVn/xsửa sai 35 35 24
đến bé là: ; ;
3. Củng cố - Dặn dò: - Củng cố lại nội dung bài. 56 63 54
- Dặn HS chuẩn bị bài sau - HS làm được: 5cm; 3cm , 15 cm2
Kể chuyện: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE , ĐÃ ĐỌC
I. Mục tiêu:
- Dựa vào gợi ý trong SGK, chọn và kể lại câu chuyện đã nghe, đã đọc ca ngợi cái đẹp và cái xấu,
cái thiện và cái ác.
- Hiểu nội dung chính của câu chuyện.
II. Đồ dùng dạy học:
-Một số truyện thuộc đề tài của bài kể chuyện như : truyện cổ tích , truyện ngụ ngôn, truyện
danh nhân , truyện cười có thể tìm ở các sách báo dành cho thiếu nhi .
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. KTBC:
-Gọi 3 HS tiếp nối nhau kể từng đoạn truyện " Con -3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.
vịt xấu xí " bằng lời của mình .
-Nhận xét và cho điểm HS .
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: Nêu nv của bài học. - Lắng nghe .
b.HĐ 1: Hướng dẫn kể chuyện;
-Gọi HS đọc đề bài. -2 HS đọc thành tiếng.
-GV phân tích đề bài#. -Lắng nghe.
- Yêu cầu 3 học sinh tiếp nối đọc gợi ý 2 và 3 - 3 HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm.
- GV cho HS quan sát tranh minh hoạ và đọc tên - Quan sát tranh và đọc tên truyện :
truyện . -Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn .
+ Ngoài các truyện đã nêu trên em còn biết những - Cây tre trăm đốt .
câu chuyện nào có nội dung ca ngợi cái đẹp hay - Một số HS tiếp nối nhau kể chuyện :
phản ánh cuộc đấu tranh giữa cái đẹp với cái xấu ,
cái thiện với cái ác nào khác? Hãy kể cho bạn nghe .
+ Gọi HS đọc lại gợi ý dàn bài kể chuyện .
c. HĐ 2: Hs kể chuyện. + 1 HS đọc thành tiếng .
* Kể trong nhóm:
-HS thực hành kể trong nhóm đôi . -2 HS ngồi cùng bàn kể chuyện cho nhau
GV đi hướng dẫn những HS gặp khó khăn. nghe , trao đổi về ý nghĩa truyện
Gợi ý:
+ Nói với các bạn về tính cách nhân vật , ý nghĩa của
truyện .
* Kể trước lớp: -5 đến 7 HS thi kể và trao đổi về ý nghĩa
-Tổ chức cho HS thi kể. truyện.
-Nhận xét, bình chọn bạn có câu chuyện hay nhất,
bạn kể hấp dẫn nhất.
-Cho điểm HS kể tốt. - HS nhận xét bạn kể theo các tiêu chí đã nêu
3. Củng cố – dặn dò:
-Nhận xét tiết học.
-Dặn HS về nhà kể lại chuyện mà em nghe các bạn - HS cả lớp .
kể cho người thân nghe.
Tập làm văn: LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÁC BỘ PHẬN CỦA CÂY CỐI
I. Mục tiêu : - HS nắm được những điểm đặc sắc trong cách quan sát và miêu tả các bộ phận của
cây cối ( hoa, quả ) ở một số đoạn văn mẫu .
- Biết viết được một đoạn văn ngắn miêu tả về một loài hoa( hoặc thứ quả ) mà em thích.
- Có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây trồng .
II. Đồ dùng dạy học:
-Tranh ảnh vẽ một số loại cây ăn quả có ở địa phương mình
- Bảng phụ hoặc tờ giấy lớn ghi lời giải bài tập 1 ( tóm tắt những điểm đáng chú ý trong cách
tả của tác giả ở mỗi đoạn văn )
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu 2 học sinh đọc đoạn văn miêu tả về một -2 HS trả lời câu hỏi .
bộ phận gốc , cành , hay lá của một loại cây cối đã
học .
-Nhận xét chung.
+Ghi điểm từng học sinh .
2/ Bài mới :
Giới thiệu bài : Nêu nv của tiết học. - Lắng nghe .
Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1 :
- Yêu cầu HS đọc đề bài :
- Gọi 2 HS đọc 2 bài đọc " Hoa sầu đâu và quả cà chua - 2 HS đọc thành tiếng lớp đọc thầm bài .
"
- Yêu cầu HS đọc thầm 2 đoạn văn suy nghĩ và trao -2 HS ngồi cùng bàn trao đổi và sửa cho nhau
đổi trong bàn để nêu lên cách miêu tả của tác giả
trong mỗi đoạn văn có gì đáng chú ý
- GV giúp HS những HS gặp khó khăn .
+ Yêu cầu HS phát biểu ý kiến . -Tiếp nối nhau phát biểu .
- Yêu cầu cả lớp và GV nhận xét , sửa lỗi và cho
điểm những học sinh có ý kiến hay nhất .
Bài 2 : - Yêu cầu HS đọc yêu cầu đề bài .
- GV treo bảng yêu cầu đề bài . - 1 HS đọc thành tiếng .
- Gọi 1 HS đọc : tả một bộ phận hoa hoặc quả của - Quan sát :
một loài cây mà em yêu thích . - 1 HS đọc thành tiếng lớp đọc thầm bài .
+ Em chọn bộ phận nào( quả , hay hoa) để tả? + Phát biểu theo ý tự chọn :
+ Treo tranh ảnh về một số loại cây ăn quả lên bảng - Em chọn tả cây ổi ở vườn em vào mùa ra
như ( mít , xoài , mãng cầu , cam , chanh , bưởi , dừa , quả . - Em chọn tả cây phượng đang nở
chuối ,...) hoa đỏ rực ở sân trường em .
- Hướng dẫn học sinh thực hiện yêu cầu . + 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi và sửa cho
- GV giúp HS những HS gặp khó khăn . nhau -HS tự suy nghĩ để hoàn thành yêu cầu
vào vở hoặc vào giấy nháp + Tiếp nối nhau
+ Gọi HS lần lượt đọc kết quả bài làm . đọc kết quả bài làm - HS ở lớp lắng nghe
+ GV nhận xét , ghi điểm một số HS viết bài tốt nhận xét và bổ sung nếu có .
3. Củng cố – dặn dò: -Nhận xét tiết học. - Về nhà thực hiện theo lời dặn của gv
-Dặn HS về nhà viết lại bài văn miêu tả về một bộ
phận hoa hoặc quả của 1 loại cây cho hoàn chỉnh .
-Dặn HS chuẩn bị bài sau .
Toán: PHÉP CỘNG PHÂN SỐ
I. Mục tiêu :- Biết cộng hai phân số cùng mẫu . - Bài tập cần làm: B1; B3
II. Đồ dùng dạy học: + Hình vẽ sơ đồ như SGK.
* Học sinh : - Băng giấy hình chữ nhật có chiều dài 30 cm , bút màu .
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ: -Gọi hai HSlên bảng chữa bài tập
số 3 . + 1 HS thực hiện trên bảng .
-Nhận xét bài làm ghi điểm học sinh .
-Nhận xét đánh giá phần bài cũ .
2.Bài mới: Giới thiệu bài:
HĐ 1: Hd kiến thức mới. -Lắng nghe .
- Gọi 1 HS đọc ví dụ trong SGK.
+ Treo băng giấy đã vẽ sẵn các phần như SGK. - 1 HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm bài .
+ Hướng dẫn HS thực hành trên băng giấy + Quan sát .
- GV nêu câu hỏi gợi ý :
- Băng giấy được chia thành mấy phần bằng nhau ? - Thực hành gấp băng giấy và tô màu các phần
- Nêu phân số biểu thị phần Nam tô màu lần thứ theo hướng dẫn của GV .
nhất ? + Băng giấy được chia thành 8 phần bằng
-Nêu phân số biểu thị phần Nam tô màu lần thứ hai? nhau
- Vậy quan sát băng giấy bạn Nam đã tô màu mấy 3
phần băng giấy ? - Phân số :
8
*Cộng hai phân số cùng mẫu số: 2
+ Vậy muốn biết cả hai lần bạn Nam đã tô mấy - Phân số :
8
phần băng giấy ta làm như thế nào ?
5
+ Em có nhận xét gì về đặc điểm của hai phân số + Cả hai lần bạn Nam đã tô màu băng
này ? 8
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu cách tính . giấy .
+ Từ đó ta có thể tính như sau : 3
+ Ta phải thực hiện phép cộng hai phân số
3 2 3+ 2 5 8
+ = = .
8 8 8 8 2
cộng .
5 8
- Quan sát phép tính em thấy kết quả có mẫu số - Hai phân số này có mẫu số bằng nhau và
8
3 2 bằng 8 .
như thế nào so với hai phân số và ?
8 8
+ Quan sát và nêu nhận xét :
+ Vậy muốn cộng hai phân số cùng mẫu số ta làm
như thế nào ?
+ GV ghi quy tắc lên bảng .Gọi HS nhắc lại .
- Mẫu số 8 vẫn được giữ nguyên .
HĐ 2: Thực hành.
Bài 1 :Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.
+ HS tiếp nối phát biểu quy tắc .
-Gọi hai em lên bảng sửa bài.
- 2 HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm .
+ Yêu cầu HS nêu giải thích cách tính .
- GV có thể nhắc HS rút gọn kết quả nếu có thể
-Một em nêu đề bài .
được
-Lớp làm vào vở .
-Giáo viên nhận xét ghi điểm học sinh .
-Hai học sinh làm bài trên bảng
Bài 3 :Yêu cầu lớp tự suy nghĩ làm vào vở.
-Gọi 1 HS lên bảng giải bài .
-Học sinh khác nhận xét bài bạn.
Bài tập còn lại hs khá giỏi làm.
- 1HS đọc đề , lớp đọc thầm .
+ HS thực hiện vào vở.
- 1HS lên bảng giải bài .
Cả hai ô tô chuyển được phần số gạo trong
kho là :
-Gọi em khác nhận xét bài bạn 2 3 2 +3 5
+ = = ( số gạo )
-Giáo viên nhận xét bài làm học sinh 7 7 7 7
3 Củng cố - Dặn dò: 5
-Nhận xét đánh giá tiết học . Đáp số : ( số gạo )
7
Dặn về nhà học bài và làm bài.
-Về nhà học thuộc bài và làm lại các bài tập
còn lại.
Địa lí: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐB NAM BỘ(TT)

I.Mục tiêu :
- Nêu được một số HĐSX chủ yếu của người dân ở ĐBNB: Sản xuất CN phát triển mạnh nhất
trong cả nước. Những nghành CN nổi tiếng là khai thác dầu khí, chế biến lương thực, thực phẩm,
dệt may.
II. Đồ dùng dạy học: -BĐ công ngiệp VN.
-Tranh, ảnh về sản xuất công nghiệp, chợ nổi trên sông ở ĐB Nam Bộ (sưu tầm)
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1.KTBC :
-Hãy nêu những thuận lợi để ĐB Nam Bộ trở -HS trả lời .
thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây và thủy sản -HS khác nhận xét, bổ sung.
lớn nhất nước ta .
GV nhận xét, ghi điểm.
2.Bài mới :
.Giới thiệu bài: Nêu nv của bài học.
3/.Vùng công nghiệp phát triển mạnh nhất nước
ta:
*HĐ 1: Làm việc nhón 4: -HS thảo luận theo nhóm. Đại diện nhóm trình
+Nguyên nhân nào làm cho ĐB Nam Bộ có công bày kết quả của nhóm mình .
nghiệp phát triển mạnh? +Nhờ có nguồn nguyên liệu và lao động, lại
+Nêu dẫn chứng thể hiện ĐB Nam Bộ có công được đầu tư xây dựng nhiều nhà máy .
nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta. +Hằng năm …….. cả nước .
+Kể tên các ngành công nghiệp nổi tiếng của ĐB +Khai thác dầu khí, SX điện, hóa chất, phân
Nam Bộ . bón, cao su, chế biến lương thực thực phẩm,
dệt, may mặc .
-GV giúp HS hòan thiện câu trả lời . -HS nhóm khác nhận xét, bổ sung .
4/.Chợ nổi trên sông:
*HĐ 2: Làm việc 6 nhóm:
GV tổ chức cho HS thi kể chuyện (mô tả)về chợ -HS chuẩn bị thi kể chuyện.
nổi ở ĐB Nam Bộ. -Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
GV nhận xét phần thi kể chuyện của HS các
nhóm .
3.Củng cố- Dặn dò: -3 HS đọc bài .
-GV cho HS đọc bài trong khung . -HS trả lời câu hỏi .
-Nêu dẫn chứng cho thấy ĐB NB có công nghiệp
phát triển nhất nước ta .
-Mô tả chợ nổi trên sông ở ĐBNB .
-Nhận xét tiết học.
-Chuẩn bị bài tiết sau: “Thành phố HCM”.
Luyện từ và cǺu: MỞ RỘNG VỐN TỪ : CÁI ĐẸP
I. Mục tiêu:
-Biết được một số câu tục ngữ có liên quan đến chủ điểm cái đẹp .
-Nêu được một số trường hợp có sử dụng các câu tục ngữ đó .
-Dựa theo mẫu để tìm được một vàitừ ngữ tả mức độ cao của cái đẹp .
-Biết đặt câu với các từ miêu tả mức độ cao để nói về cái đẹp .
II. Đồ dùng dạy học:
-Bảng phụ viết sẵn nội dung của bài tập 1 ( theo mẫu )
-Bút dạ , 1 -2 tờ giấy phiếu khổ to viết nội dung ở BT3 và 4 .
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. KTBC: (5’)
-Gọi 3 HS lên bảng đọc đoạn văn nói về cuộc trò -3 HS lên bảng đọc .
chuyện rực tiếp giữa em và bố mẹ hay một người thân
trong gia đình trong đó có sử dụng dấu gạch ngang
trong đoạn văn viết
-Gọi HS dưới lớp trả lời câu hỏi:
- Dấu gạch ngang trong câu hội thoại có những tác -2 HS đứng tại chỗ trả lời.
dụng gì ?
-Nhận xét, kết luận và cho điểm HS
2. Bài mới: -Nhận xét câu trả lời và bài làm của bạn.
a. Giới thiệu bài:
b. Hướng dẫn làm bài tập: (27’) -Lắng nghe.
Bài 1:
-Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung.
-Yêu cầu HS trao đổi thảo luận . -1 HS đọc thành tiếng.
- GV đi giúp đỡ các HS gặp khó khăn. -Đọc các câu tục ngữ và xác định nghĩa của
- GV mở bảng phụ đã kẻ sẵn . mỗi câu .
- Gọi HS phát biểu ý kiến sau đó lên bảng đánh dấu +
vào cột chỉ nghĩa thích hợp với từng câu tục ngữ .
-Gọi các nhóm khác bổ sung.
- GV chốt lại ý đúng .
-Nhận xét, kết luận các từ đúng.
- Tổ chức thi học thuộc lòng .
Bài 2:
-Gọi HS đọc yêu cầu. + Thi đọc thuộc lòng .
+ GV hướng dẫn HS làm mẫu một câu .
- Nêu một trường hợp có thể dùng câu tục ngữ : Tốt + Lắng nghe GV hướng dẫn mẫu .
gỗ hơn tốt nước sơn .
-Yêu cầu HS trao đổi theo nhóm tìm các từ ngữ chỉ tên -HS thảo luận trao đổi theo nhóm .
các môn thể thao .
+ Dán lên bảng 4 tờ giấy khổ to , phát bút dạ cho mỗi -4 nhóm HS lên bảng tìm từ và viết vào
nhóm . phiếu
+ Mời 4 nhóm HS lên làm trên bảng .
-Gọi 1 HS cuối cùng trong nhóm đọc kết quả làm + HS đọc kết quả :
bài .
-Yêu cầu HS cả lớp nhận xét các từ bạn tìm được đã - Nhận xét bổ sung
đúng với chủ điểm chưa .
Bài 3 :
-Gọi HS đọc yêu cầu. -1 HS đọc thành tiếng.
- Yêu cầu lớp thực hiện vào vở . + Tự suy nghĩ và tìm những từ ngữ có thể
đi kèm với từ "đẹp ".
+ Gọi HS tiếp nối phát biểu các từ vừa tìm được + Tiếp nối đọc các từ vừa tìm .
+ Nhận xét nhanh các câu của HS .
+ Ghi điểm từng học sinh , tuyên dương những + Nhận xét từ của bạn vừa tìm được .
Bài 4:
-Gọi HS đọc yêu cầu. -1 HS đọc thành tiếng.
- GV hướng dẫn HS đặt câu với những từ vừa tìm -HS thảo luận theo cặp đôi để đặt câu có
được ở BT3 . chứa từ tìm được ở BT3.
- Gọi HS tiếp nối phát biểu . + Tiếp nối đọc lại các câu văn vừa tìm
- HS phát biểu GV chốt lại . được .
-Cho điểm những HS tìm từ nhanh và đúng .
3. Củng cố – dặn dò: (3’)
-Nhận xét tiết học. + Lắng nghe .
- Về nhà tìm thêm các câu tục ngữ , thành ngữ có nội -HS cả lớp .
dung nói về chủ điểm cái đẹp và chuẩn bị bài sau.
Khoa học: BÓNG TỐI
I. Mục tiêu: - Nêu được bóng tối xuất hiện đằng sau vật cản sáng khi được chiếu sáng .
- Nhận biết được khi vị trí của vật cản sáng thay đổi thì bóng của vật thay đổi.
II. Đồ dùng dạy- học:
-Một cái đèn bàn .
- Chuẩn bị theo nhóm : đèn pin , tờ giấy to hoặc tấm vải , kéo , thanh tre nhỏ .
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1.Kiểm tra bài cũ: Khi nào ta nhìn thấy vật ?
- Hãy nói những điều em biết về ánh sáng ?
-GV nhận xét và cho điểm HS. -HS trả lời.
2. Bài mới:* Giới thiệu bài: Nêu nv của bài. -HS lắng nghe.
* Hoạt động 1: Tìm hiểu về bóng tối + Lắng nghe GV mô tả .
+ GV mô tả thí nghiệm. + Dự đoán kết quả và phát biểu :
- GV yêu cầu : Hãy dự đoán xem - Bóng tối xuất hiện ở phía sau quyển
+ Bóng tối sẽ xuất hiện ở đâu ? sách .
+ Bóng tối có hình dạng như thế nào ? - Bóng tối có dạng hình giống như quyển
+ GV ghi bảng phần học sinh dự đoán để đối chiếu sách
với kết quả sau khi làm thí nghiệm .
+ Gọi học sinh trình bày kết quả thí nghiệm . - 2 nhóm lên trình bày thí nghiệm.
+ GV ghi nhanh các kết quả thí nghiệm gần bên cột + Bóng tối xuất hiện phía sau cái hộp
dự đoán của học sinh . + Bóng tối có hình dạng giống hình vỏ hộp
+ Ánh sáng có truyền qua sách hay vỏ hộp được không - Ánh sáng sẽ không thể truyền qua quyển
? sách hay vỏ hộp được .
+ Những vật không cho ánh sáng truyền qua được gọi + Những vật không cho ánh sáng truyền
là gì ? qua gọi là vật cản sáng .
+ Khi nào thì bóng tối xuất hiện ? + Bóng tối xuất hiện khi vật cản sáng được
chiếu sáng .
* Kết luận : + Lắng nghe .
* Hoạt động 2: Tìm hiểu về sự thay đổi kích thước,
hìh dạng của bóng tối. - Theo em thì hình dạng và kích thước của
* Theo em thì hình dạng và kích thước của bóng tối có bóng tối có thay đổi .
thay đổi hay không ? - Nó thay đổi khi vị trí của vật chiếu sáng
+Khi nào nó sẽ thay đổi ? đối với vật cản sáng thay đổi .
- 2 HS làm thí nghiệm cho nhóm quan sát .
+ Cho học sinh làm thí nghiệm chiếu ánh đèn vào - Dùng đèn chiếu vào chiếc bút bi theo 3 vị
chiếc bút bi được dựng thẳng trên mặt bìa trí khác nhau phía trên , phía bên phải và bên
- GV đi hướng dẫn các nhóm . trái chiếc bút bi .
- Tiếp nối trả lời .
+ Muốn bóng vật to hơn ta đặt vật đó càng
+ Gọi các nhóm trình bày kết quả . gần hơn đối với vật chiếu sáng .
+ Làm thế nào để bóng của vật to hơn ? + Lắng nghe .

- GV kết luận :
* Hoạt động 3: Trò chơi: Xem bóng đoán vật - Lắng nghe GV phổ biến cách chơi .
+ GV chia lớp thành 2 đội . + Thực hiện chơi phất cờ và đoán tên vật .
+ Phổ biến cách chơi + Thực hiện theo yêu cầu .
+ Tổ chức chơi
+ Tổng kết trò chơi , đội nào giành được nhiều điểm
hơn là đội chiến thắng .
3.Củng cố, dặn dò : + Lắng nghe và trả lời .
-GV nhận xét tiết học. -HS cả lớp .
-Dặn HS về nhà ôn lại các kiến thức đã học .
-Ghi nhớ mục bạn cần biết SGK .
Tập làm văn: ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂM MIÊU TẢ CÂY CỐI
I. Mục tiêu: -HS nắm được đặc điểm , nội dung và hình thức của đoạn văn trong bài văn miêu tả. -
Nhận biết và bước đầu biết xây dựng các đoạn văn tả cây cối .
-Có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây trồng .
II. Đồ dùng dạy học: -Tranh minh hoạ một số loại cây như cây gạo , cây trám đen .
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ: - Yêu cầu 2 học sinh nhắc lại -2 HS trả lời câu hỏi .
dàn ý bài văn miêu tả cây cối đã học
- 2 - 3 HS đọc đoạn văn miêu tả một loài hoa hay - 1 - 2 HS đọc
một thứ quả em thích + Nhận xét về cách cảm thụ của bạn qua mỗi
-Nhận xét chung. +Ghi điểm từng học sinh . đoạn văn .
2/ Bài mới : Giới thiệu bài : - Lắng nghe .
HĐ 1: Nhận xét :
Bài 1và 2 : Yêu cầu 1 HS đọc đề bài : - HS đọc thành tiếng lớp đọc thầm bài .
- Gọi HS đọc 2 bài đọc " Cây gạo " + 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi và sửa cho nhau
- Yêu cầu HS đọc thầm bài văn suy nghĩ và trao đổi
trong bàn để tìm ra mỗi đoạn văn trong bài .
+ Yêu cầu HS phát biểu ý kiến . -Tiếp nối nhau phát biểu .
- Yêu cầu cả lớp và GV nhận xét , sửa lỗi và cho + Bài " Cây gạo " có 3 đoạn , mỗi đoạn mở
điểm những học sinh có ý kiến hay nhất . đầu ở ...
Bài 3 : Yêu cầu HS đọc yêu cầu đề bài .
- Gọi 1 HS đọc lại bài " Cây gạo " - 1HS đọc thành tiếng lớp đọc thầm bài .
+ Hãy cho biết nội dung của mỗi đoạn văn nói lên ý + 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi và sửa bài.
gì ? -Tiếp nối nhau phát biểu .
+ Hướng dẫn HS nhận xét và bổ sung nếu có a/ Đoạn 1 : -Tả thời kì ra hoa .
c. Ghi nhớ :- Gọi HS đọc lại . b/ Đoạn 2 : -Tả cây gạo hết mùa hoa
HĐ 2: Luyện tập : c/ Đoạn 3: -Tả cây gạo thời kì ra quả .
Bài 1 : Yêu cầu 1 HS đọc đề bài : -2 HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm .
- Gọi 1 HS đọc bài " Cây trám đen "
- Yêu cầu HS đọc thầm bài văn suy nghĩ và trao đổi - 1 HS đọc thành tiếng .
trong bàn để tìm ra mỗi đoạn văn và nội dung của - 1 HS đọc thành tiếng lớp đọc thầm bài .
mỗi đoạn văn trong bài . -Tiếp nối nhau phát biểu .
- GV giúp HS những HS gặp khó khăn a/ Đoạn 1 : -Tả bao quát thân cây , cành cây ,
- Yêu cầu cả lớp và GV nhận xét , sửa lỗi và cho lá cây trám đen .
điểm những học sinh có ý kiến hay nhất . b/ Đoạn 2 : -Nói về hai loại trám đen : trám
Bài 2 : - Yêu cầu 1 HS đọc đề bài : đen tẻ và trám đen nếp .
- Trước hết em phải xác định sẽ viết về cây gì ? Sau c/ Đoạn 3 : -Nói về ích lợi của trám đen
đó sẽ nhớ lại về những lợi mà cây đó mang đến cho d/ Đoạn 4 : -Tình cảm của người tả đối với
người trồng . cây trám đen .
- GV giúp HS những HS gặp khó khăn . - 1 HS đọc thành tiếng . Theo dõi gợi ý
+ Yêu cầu HS phát biểu ý kiến . - Lớp thực hiện theo yêu cầu .
- Yêu cầu cả lớp và GV nhận xét , sửa lỗi và cho -Tiếp nối nhau phát biểu :
điểm những học sinh có ý kiến hay nhất . - HS ở lớp lắng nghe nhận xét và bổsung
3. Củng cố – dặn dò: -Về nhà thực hiện theo lời dặn của giáo viên
-Nhận xét tiết học.
-Dặn HS về nhà viết lại đoạn văn miêu tả về 1 loại
cây cho hoàn chỉnh .
Thứ sáu ngày 26 tháng 2 năm 2010
Toán: PHÉP CỘNG HAI PHÂN SỐ (TT)
I.Mục tiêu: -Biết cộng hai phân số khác mẫu số.
-Bài tập cần làm: B1; B2
II. Chuẩn bị : - Bảng phụ, băng giấy.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ: (5’)
-Gọi 2 HSlên bảng chữa bài tập số 3 . - 1HS lên bảng giải bài .
-Nhận xét bài làm ghi điểm học sinh .
-Nhận xét đánh giá phần bài cũ .
2.Bài mới: Giới thiệu bài:
HĐ 1: Hd kiến thức mới. (14’) -Lắng nghe .
- Gọi 1 HS đọc ví dụ trong SGK.
+ Gắn hai băng giấy đã chia sẵn các phần như SGK - 1 HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm bài .
lên bảng . + Quan sát nêu phân số .
- Yêu cầu HS đọc phân số biểu thị số phần Hà và 1
An lấy ở băng giấy màu ? + Phân số biểu thị số phần Hà lấy là : tờ
2
- Hai phân số này có đặc điểm gì ? giấy
+ Muốn biết cả hai bạn lấy bao nhiêu phần tờ giấy 1
màu ta làm như thế nào ? -Phân số biểu thị số phần An lấy là : tờ
3
giấy
- Làm thế nào để cộng hai phân số này ?
- Hai phân số này có mẫu số khác nhau
- Đưa về cùng mẫu số để tính .
1 1
- Ta phải thực hiện phép cộng + .
- Gọi HS nhắc lại các bước cộng hai phân số khác 2 3
mẫu số . - Ta phải qui đồng mẫu số hai phân số để
+ GV ghi quy tắc lên bảng .Gọi HS nhắc lại . đưa về cộng hai phân số cùng mẫu số
HĐ 2: Thực hành. (16’) 1 1X 3 3 1 1X 2 2
- Ta có : = = ; = =
Bài 1 : Nêu y/c: HS tự làm bài vào vở. 2 2X 3 6 3 3X 2 6
-Gọi hai em lên bảng sửa bài. - Ta cộng hai phân số cùng mẫu số
+ Yêu cầu HS nêu giải thích cách làm . 3 2 3+2 5
+ = =
-Yêu cầu em khác nhận xét bài bạn. 6 6 6 6
-Giáo viên nhận xét ghi điểm học sinh . + HS tiếp nối phát biểu quy tắc :
Bài 2 : GV nêu yêu cầu đề bài . -Một em nêu đề bài -Lớp làm vào vở .
+ GV ghi bài mẫu lên bảng hướng dẫn HS thực -Hai học sinh làm bài trên bảng
hiện như SGK : 3 2 9 8 17
13 5 13 5 X 3 13 15 28 a)Ta có : + = + =
+ = + = + = 4 3 12 12 12
21 7 21 7 X 3 21 21 21 9 3 45 12 57
- Yêu cầu HS tự suy nghĩ thực hiện các phép tính b) Ta có + = + =
4 5 20 20 20
còn lại vào vở .
2 4 14 20 34
- Gọi HS đọc kết quả và giải thích cách làm . c)Ta có : + = + =
-Gọi em khác nhận xét bài bạn 5 7 35 35 20
-Giáo viên nhận ghi điểm từng học sinh . -Một em đọc thành tiếng .
3. Củng cố - Dặn dò: (5’) +HS tự làm vào vở. 4 HS lên bảng làm bài . a/
-Nhận xét đánh giá tiết học . 3 1 3 3 6 1
Tính : + = + = = b/
Dặn về nhà học bài và làm bài. 12 4 12 12 12 2
4 3
Tính : +
25 5
- Theo dõi.
Lịch sử: VĂN HỌC VÀ KHOA HỌC THỜI HẬU LÊ
I. Mục tiêu : -HS biết được sự phát triển của văn học và khoa học thời Hậu Lê
-Tác giả tiêu biểu: Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi, Ngô Sĩ Liên.
-HS khá giỏi: biết được các tác phẩm tiêu biểu: Quốc âm thi tập,Hồng đức quốc âm thi tập, Dư địa
chí,Lam Sơn thực lục.
II. Chuẩn bị :
-Một vài đoạn thơ văn tiêu biểu của một số tác phẩm tiêu biểu .
-PHT của HS.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1.KTBC : (5’)
-Em hãy mô tả tổ chức GD dưới thời Lê ? -HS hỏi đáp nhau .
-Nhà Lê đã làm gì để khuyến khích học tập ? -HS khác nhận xét .
2.Bài mới :
Giới thiệu bài: Nêu nv của bài học. (2’) -HS lắng nghe.
*HĐ 1: Hoạt động nhóm 4 (12’)
-GV phát PHT cho HS .
-GV hướng dẫn HS lập bảng thống kê về nội -HS thảo luận và điền vào bảng .
dung,tác giả ,tác phẩm văn thơ tiêu biểu ở thời Lê . -Dựa vào bảng thống kê, HS mô tả lại nội
dung và các tác giả, tác phẩm thơ văn tiêu
-GV giới thiệu một số đoạn thơ văn tiêu biểu của biểu dưới thời Lê.
một số tác giả thời Lê. -HS khác nhận xét, bổ sung .
-Các tác phẩm văn học thời kì này được viết bằng
chữ gì ?
-Nội dung các tác phẩm trong thời kì này nói lên -Chữ Hán và chữ Nôm.
điều gì ?
-GV: Như vậy, các tác giả, tác phẩm văn học trong -HS phát biểu.
thời kì này đã cho ta thấy cuộc sống của XH thời Hậu
Lê.
*HĐ 2: Hoạt động cả lớp : (12’)
-GV phát PHT có kẻ bảng thống kê cho HS.
-GV yêu cầu HS báo cáo kết quả. -HS điền vào bảng thống kê .
Dưới thời Lê, ai là nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học tiêu -Dựa vào bảng thống kê HS mô tả lại sự phát
biểu nhất ? triển của khoa học thời Lê.
-GV :Dưới thời Hậu Lê, Văn học và khoa học nước -Nguyễn Trãi và Lê Thánh Tông .
ta phát triển rực rỡ hơn hẳn các thời kì trước.
3.Củng cố- Dặn dò: (4’)
-Kể tên các tác phẩm vá tác giả tiêu biểu của văn
học thời Lê. -HS đọc phần bài học .
-Vì sao có thể coi Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông là
những nhà văn hóa tiêu biểu cho giai đoạn này?
-Về nhà học bài và chuẩn bị trước bài “Ôn tập”. -Theo dõi.
-Nhận xét tiết học .
Thể dục: Bài 45
BẬT XA - TRÒ CHƠI : “CON SÂU ĐO”
I. Mục tiêu
-Học kỹ thuật bật xa. Yêu cầu biết được cách thực hiện động tác tương đối đúng.
-Học trò chơi: “Con sâu đo” Yêu cầu biết được cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm – phương tiện
Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ phục vụ tập bật xa, kẻ sẵn vạch chuẩn bị và xuất phát cho trò
chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp

Nội dung Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu
-Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh báo cáo.
-GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ
học.
-Khởi động : HS tập bài thể dục phát triển chung.
+Chạy chậm trên địa hình tự nhiên quanh sân tập.
+Trò chơi : “Đứng ngồi theo lệnh”.


2 .Phần cơ bản Gv
a) Bài tập rèn luyện tư thế cơ bản
* Học kĩ thuật bật xa
-GV nêu tên bài tập
-GV hướng dẫn, giải thích kết hợp làm mẫu cách tạo
đà tại chỗ, cách bật xa:
Chuẩn bị :Kẻ hai vạch chuẩn bị và xuất phát cách GV
nhau 1,5m .Đặt đệm thể dục cách vạch xuất phát 0,8.
Tuỳ theo số lượng đệm hiện có để tập hợp HS thành 2 – Gv
4 hàng dọc, sau vạch chuẩn bị.
TTCB: Khi đến lượt, các em tiến vào vị trí xuất phát,
thực hiện tư thế đứng bằng hai bàn chân chụm, mũi
chân sát mép vạch xuất phát, hai tay buông tự nhiên.
Động tác:
+Từ TTCB hai tay đưa ra trước lên cao kết hợp dướn
thân, hai bàn chân kiểng
+Vung hai tay từ trên cao xuống thấp ra sa , khuỵu gối,
hai chân chạm đất bằng cả bàn chân, thân trên ngả ra
trước.
+Hai bàn chân đạp mạnh xuống đất kết hợp với đánh
mạnh tay lấy đà để bật người rời khỏi mặt đất lên cao
ra trước. Khi hai bàn chân chạm đất, chùn chân để giảm
chấn động phối hợp với đưa hai tay về trước để giữ
thăng bằng.
-Tổ chức cho HS bật thử.
-GV cho HS khởi động kĩ lại các khớp, tập bật nhảy
nhẹ nhàng trước, khi chân tiếp đất cần làm động tác
chùn chân, sau khi đã thực hiện tương đối thành thạo,
mới cho các em bật hết sức rơi xuống đệm. (GV tuyệt
đối tránh để các em dùng hết sức bật xa rơi xuống trên
nền cứng).
-GV tổ chức cho HS tập chính thức.
-GV hướng dẫn các em thực hiện phối hợp bài tập nhịp
nhàng nhưng cần chú ý an toàn cho các em
b) Trò chơi: “Con sâu đo”
-GV tập hợp HS theo đội hình chơi.
-Nêu tên trò chơi.
-GV giới thiệu cách chơi thứ nhất.
Chuẩn bị :Trên sân trường kẻ hai vạch xuất phát và -Cho một nhóm HS ra làm mẫu đồng thời
vạch đích cách nhau 6 – 8m. Các em tập hợp sau vạch giải thích lại ngắn gọn cách chơi.
xuất phát, tuỳ theo cách chơi mà các em ngồi xổm hoặc -Cho HS chơi thử một lần để biết cách
ngồi quay mặt về hướng vạch đích và hai tay chống chơi.
xuống đất. -Tổ chức cho HS chơi chính thức và nhắc
3 .Phần kết thúc: các em.
-Chạy chậm thả lỏng tích cực, hít thở sâu.
-GV cùng học sinh hệ thống bài học.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học.
-GVø giao bài tập về nhà ôn bật xa. các em .
-GV hô giải tán. c á các em.
c á các em.
c á các em.
c á c e m. GV
-HS hô “khỏe”.
Thể dục: Bài 46
BẬT XA VÀ TẬP PHỐI HỢP CHẠY NHẢY
TRÒ CHƠI : “CON SÂU ĐO”
I. Mục tiêu
-Ôn bật xa và học phối hợp chạy, nhảy. Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng.
-Trò chơi: “Con sâu đo”. Yêu cầu biết được cách chơi và tham gia vào chơi ở mức tương đối chủ
động.
II. Địa điểm – phương tiện
Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ và phương tiện tập luyện bật xa và sân chơi cho trò chơi như
ở bài 45.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp
Nội dung Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu
-Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh báo cáo
-GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ
học.
-Khởi động : HS tập bài thể dục phát triển chung
-Chạy chậm trên địa hình tự nhiên quanh sân tập ể ểể ểể ểể ể
-Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”. ể ểể ểể ểể ể
ể ểể ểể ểể ể
ể ểể ểể ểể ể
2 . Phần cơ bản Gv
a) Bài tập rèn luyện tư thế cơ bản
* Ôn bật xa
-GV cho HS khởi động kĩ lại các khớp.
-GV chỉ huy HS tập bật nhảy nhẹ nhàng một số lần.
Đồng thời nhắc lại yêu cầu và cách thực hiện bài tập.
-GV chia tổ, tổ chức cho HS tập luyện tại những nơi
quy định GV
-GV tổ chức cho thi đua giữa các tổ xem tổ nào có
người bật xa nhất sẽ được khen thưởng. Khi HS bật Gv
xong, GV nhắc các em thả lỏng tích cực.
-GV tổ chức cho HS thi bật nhảy từng đôi một, tổ nào
có nhiều người bật xa hơn được biểu dương.
* Học phối hợp chạy nhảy
-GV nêu tên bài tập.
-GV hướng dẫn cách tập luyện phối hợp, giải thích
ngắn gọn các động tác và làm mẫu:
TTCB : Khi đến lượt các em tiến vào vị trí xuất phát,
chân sau kiểng gót, mũi chân cách gót chân trước một
bàn chân, thân hơi ngả ra trước, hai tay buôn tự nhiên
hay hơi gập ở khuỷu.
Động tác : Khi có lệnh, mỗi em chạy nhanh đến vạch
giới hạn giậm nhảy bằng một chân bật người lên cao
về phía trước. Khi hai chân tiếp đất, chùng chân để
giảm chấn động, sau đó đi thường về tập hợp ở cuối
hàng.
b) Trò chơi : “Con sâu đo”.
-GV tập hợp HS theo đội hình chơi.
-Nêu tên trò chơi.
-GV giới thiệu cách chơi thư ùhai.
Hình thức:
HS chơi thử một lần để biết cách chơi.
+Cá nhân cho từng đôi thi với nhau.
HS chơi chính thức
+Thi đua theo tổ , đội nào di chuyển nhanh nhất, ít
phạm quy đội đó thắng. Hai đội thi từ 1 – 2 lần, GV
làm trọng tài, cho HS giám sát, sau các lần chơi cho đổi
người giám sát để các em cùng tham gia chơi.
3 .Phần kết thúc
-Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp hoặc đi thường
theo nhịp 2 – 4 hàng dọc.
-GV cùng học sinh hệ thống bài học.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học.
-GVø giao bài tập về nhà ôn bật xa.
-GV hô giải tán. ứ .Ó
ứ ứ .Ó
ứ ứ .Ó
ứ ứ .Ó
ứ . Ó GV
-HS hô “khỏe”.Sinh hoạt:
Sinh ho¹t LỚP
I. Môc tiªu:
- Thực hiện nhận xét, đánh giá kết quả công việc tuần qua để thấy được những mặt tiến bộ, chưa
tiến bộ của cá nhân, tổ, lớp.
- Biết được những công việc của tuần tới để sắp xếp, chuẩn bị.
- Giáo dục và rèn luyện cho HS tính tự quản, tự giác, thi đua, tích cực tham gia các hoạt động của tổ,
lớp, trường.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Cả lớp hát đồng thanh 1 bài.
2. Học sinh từng tổ báo ưu khuyết điểm trong tổ.
4. Giáo viên nhận xét chung về ưu điểm, tồn tại của các mặt:
- Đạo đức: ...
- Chuyên cần: ...
- Ý thức học bài: ...
- Trực nhật, vệ sinh, lao động: ...
- Nề nếp Đội sao: ...
...
5. Phương hướng tuần 24
- Tiếp tục duy trì nề nếp, tăng cường vệ sinh cá nhân.
- Hưởng ứng tốt các phong trào nhà trường đề ra.
- Phân công giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến trong học tập.
- Thực hiện tốt nề nếp học bài và chuyên cần trong dịp sau tết Nguyên đán.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản