Giáo án lớp 5 môn Đạo Đức: Bài 2 :CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH (Tiết 1)

Chia sẻ: abcdef_21

I/ Mục tiêu:Học xong bài này, HS biết:- Mỗi người cần phải có trách nhiệm về việc làm của mình. - Bước đầu có kĩ năng ra quyết định và thực hiện quyết định của mình. - Biết thế nào là có trách nhiệm về việc làm của mình. - Khi làm việc gì sai biết nhận và sửa chữa. - Tán thành những hành vi đúng và không tán thành việc trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác. II/ Đồ dùng dạy học: - Một vài mẩu chuyện về những người có trách nhiệm trong công việc...

Nội dung Text: Giáo án lớp 5 môn Đạo Đức: Bài 2 :CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH (Tiết 1)

Bài 2 : CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH

(Tiết 1)I/ Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết:

- Mỗi người cần phải có trách nhiệm về việc làm của mình.

- Bước đầu có kĩ năng ra quyết định và thực hiện quyết định của

mình.

- Biết thế nào là có trách nhiệm về việc làm của mình.

- Khi làm việc gì sai biết nhận và sửa chữa.

- Tán thành những hành vi đúng và không tán thành việc trốn tránh

trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác.

II/ Đồ dùng dạy học:

- Một vài mẩu chuyện về những người có trách nhiệm trong công việc

hoặc dũng cảm nhận lỗi và sửa lỗi.

- Bài tập 1 được viết sẵn trên giấy khổ lớn hoặc trên bảng phụ.

- Thẻ màu để dùng cho hoạt động 3, tiết 1.

III/ Hoạt động dạy – học:

1.Kiểm tra bài cũ: 3’
-GV yêu cầu HS trình bày kế hoạch phấn đấu của mình trong năm

học này trước lớp.

-GV nhận xét.

2.Bài mới: 37’Hoạt động của thầy
T
Hoạt động của trò
G

1’ a.Giới thiệu bài: GV ghi đề - HS nhắc lại đề.

b.Hoạt động 1: Tìm hiểu truyện Chuyện
1

2’ của bạn Đức.

MT: HS thấy rõ diễn biến của sự việc và

tâm trạng của Đức; biết phân tích , đưa

ra quyết định đúng. -2HS đọc to truyện.

Cách tiến hành: thảo luận 4
-HS

-GV cho HS đọc thầm và suy nghĩ về câu phút.

chuyện.

-GV cho HS thảo luận nhóm 4 theo 3 câu
hỏi trong SGK.

KL:GV nhận xét chung và kết luận.

c.Hoạt động 2: Làm bài tập 1, SGK
1

MT:HS xác định được những việc làm
1’

nào là biểu hiện của người sống có trách

nhiệm hoặc không có trách nhiệm

Cách tiến hành: -2 HS nhắc lại .

- GV nêu yêu cầu của bài tập 1. -HS thảo luận nhóm

- GV cho HS thảo luận theo nhóm đôi.

- GV mời đại diện nhóm lên trình bày kết

quả thảo luận.

KL:GV rút ra kết luận.

d.Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ (bài tập 2,
1

1’ SGK)

MT: HS biết tán thành những ý kiến

đúng và không tán thành những ý kiến

không đúng.
Cách tiến hành:

-GV lần lượt nêu từng ý kiến ở bài tập 2 . -HS bày tỏ thái độ

bằng cách giơ thẻ

- GV yêu cầu một vài HS giải thích tại sao màu.

lại tán thành hoặc phản đối ý kiến đó. - HS giải thích .

- GV rút ra kết luận.

2’ e.Hoạt động 4: Củng cố - dặn dò

- Gọi HS đọc ghi nhớ trong SGK.

- Chuẩn bị trò chơi đóng vai theo bài tập 3, - 2 HS

SGK.

- GV nhận xét tiết học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản