Giáo án lớp 5 môn Đạo Đức: Bài 2 :CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH (Tiết 1)

Chia sẻ: Abcdef_21 Abcdef_21 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
195
lượt xem
16
download

Giáo án lớp 5 môn Đạo Đức: Bài 2 :CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH (Tiết 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I/ Mục tiêu:Học xong bài này, HS biết:- Mỗi người cần phải có trách nhiệm về việc làm của mình. - Bước đầu có kĩ năng ra quyết định và thực hiện quyết định của mình. - Biết thế nào là có trách nhiệm về việc làm của mình. - Khi làm việc gì sai biết nhận và sửa chữa. - Tán thành những hành vi đúng và không tán thành việc trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác. II/ Đồ dùng dạy học: - Một vài mẩu chuyện về những người có trách nhiệm trong công việc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án lớp 5 môn Đạo Đức: Bài 2 :CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH (Tiết 1)

  1. Bài 2 : CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH (Tiết 1) I/ Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết: - Mỗi người cần phải có trách nhiệm về việc làm của mình. - Bước đầu có kĩ năng ra quyết định và thực hiện quyết định của mình. - Biết thế nào là có trách nhiệm về việc làm của mình. - Khi làm việc gì sai biết nhận và sửa chữa. - Tán thành những hành vi đúng và không tán thành việc trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác. II/ Đồ dùng dạy học: - Một vài mẩu chuyện về những người có trách nhiệm trong công việc hoặc dũng cảm nhận lỗi và sửa lỗi. - Bài tập 1 được viết sẵn trên giấy khổ lớn hoặc trên bảng phụ. - Thẻ màu để dùng cho hoạt động 3, tiết 1. III/ Hoạt động dạy – học: 1.Kiểm tra bài cũ: 3’
  2. -GV yêu cầu HS trình bày kế hoạch phấn đấu của mình trong năm học này trước lớp. -GV nhận xét. 2.Bài mới: 37’ Hoạt động của thầy T Hoạt động của trò G 1’ a.Giới thiệu bài: GV ghi đề - HS nhắc lại đề. b.Hoạt động 1: Tìm hiểu truyện Chuyện 1 2’ của bạn Đức. MT: HS thấy rõ diễn biến của sự việc và tâm trạng của Đức; biết phân tích , đưa ra quyết định đúng. -2HS đọc to truyện. Cách tiến hành: thảo luận 4 -HS -GV cho HS đọc thầm và suy nghĩ về câu phút. chuyện. -GV cho HS thảo luận nhóm 4 theo 3 câu
  3. hỏi trong SGK. KL:GV nhận xét chung và kết luận. c.Hoạt động 2: Làm bài tập 1, SGK 1 MT:HS xác định được những việc làm 1’ nào là biểu hiện của người sống có trách nhiệm hoặc không có trách nhiệm Cách tiến hành: -2 HS nhắc lại . - GV nêu yêu cầu của bài tập 1. -HS thảo luận nhóm - GV cho HS thảo luận theo nhóm đôi. - GV mời đại diện nhóm lên trình bày kết quả thảo luận. KL:GV rút ra kết luận. d.Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ (bài tập 2, 1 1’ SGK) MT: HS biết tán thành những ý kiến đúng và không tán thành những ý kiến không đúng.
  4. Cách tiến hành: -GV lần lượt nêu từng ý kiến ở bài tập 2 . -HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ thẻ - GV yêu cầu một vài HS giải thích tại sao màu. lại tán thành hoặc phản đối ý kiến đó. - HS giải thích . - GV rút ra kết luận. 2’ e.Hoạt động 4: Củng cố - dặn dò - Gọi HS đọc ghi nhớ trong SGK. - Chuẩn bị trò chơi đóng vai theo bài tập 3, - 2 HS SGK. - GV nhận xét tiết học.
Đồng bộ tài khoản