Giáo án lớp 5 môn Đạo Đức: Bài 2 :CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH (Tiết 2)

Chia sẻ: abcdef_21

Tham khảo tài liệu 'giáo án lớp 5 môn đạo đức: bài 2 :có trách nhiệm về việc làm của mình (tiết 2)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Giáo án lớp 5 môn Đạo Đức: Bài 2 :CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH (Tiết 2)

 

  1. Bài 2 : CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH (Tiết 2) I/ Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết: - Mỗi người cần phải có trách nhiệm về việc làm của mình. - Bước đầu có kĩ năng ra quyết định và thực hiện quyết định của mình. - Biết thế nào là có trách nhiệm về việc làm của mình. - Khi làm việc gì sai biết nhận và sửa chữa. - Tán thành những hành vi đúng và không tán thành việc trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác. II/ Đồ dùng dạy học: - Một vài mẩu chuyện về những người có trách nhiệm trong công việc hoặc dũng cảm nhận lỗi và sửa lỗi. III/ Hoạt động dạy – học: 1.Kiểm tra bài cũ: (3’) -HS làm lại bài tập 1 - GV nhận xét. 2.Bài mới: 37’
  2. Hoạt động của thầy T Hoạt động của trò G 1’ a.Giới thiệu bài: GV ghi đề - HS nhắc lại đề. b.Hoạt động 1: Xử lí tình huống 1 7’ (BT3,SGK). MT: HS biết lựa chọn cách giải quyết phù hợp trong mỗi tình huống. Cách tiến hành: thảo luận 4 -HS -GV chia lớp thành 4 nhóm nhỏ và giao phút. nhiệm vụ cho mỗi nhóm xử lí một tình huống trong bài tập 3. -Cả lớp trao đổi, bổ -Đại diện các nhóm lên trình bày dưới sung. hình thức đóng vai KL:GV nhận xét và kết luận. c.Hoạt động 2: Tự liên hệ bản thân 1 MT: Mỗi HS có thể tự liên hệ, kể một 7’ việc làm của mình (dù rất nhỏ) và tự rút
  3. ra bài học. Cách tiến hành: -HS trao đổi với bạn -GV gợi ý để mỗi HS nhớ lại một việc bên cạnh về câu làm (dù rất nhỏ) chứng tỏ mình đã có chuyện của mình. trách nhiệm hoặc thiếu trách nhiệm: Chuyện xảy ra thế nào và lúc đó em - 4 HS trình bày. đã làm gì ? - 4 HS rút ra bài học. Bây giờ nghĩ lại em thấy thế nào ? -GV yêu cầu một số HS trình bày trước lớp. -GV gợi ý cho các em tự rút ra bài học. KL:GV rút ra kết luận. 2’ d.Hoạt động 3: Củng cố - dặn dò - Gọi HS đọc ghi nhớ trong SGK. - 2 HS - Chuẩn bị bài học sau. - GV nhận xét tiết học.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản