Giáo án lớp 5 môn Đạo Đức: Bài 7 :TÔN TRỌNG PHỤ NỮ (tiết 1)

Chia sẻ: abcdef_21

I/ Mục tiêu:Học xong bài này, HS biết:- Trẻ em có quyền được đối xử bình đẳng, không phân biệt trai hay gái. - Nêu được vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. - Nêu được những việc cần làm phù hợp với lứa tuổi thể hiện sự tôn trọng phụ nữ. - Tôn trọng, quan tâm, không phân biệt đối xử với chị em gái, bạn gái và người phụ nữ khác trong cuộc sống hằng ngày. - Cần phải tôn trọng phụ nữ và vì sao cần tôn trọng phụ nữ . -...

Nội dung Text: Giáo án lớp 5 môn Đạo Đức: Bài 7 :TÔN TRỌNG PHỤ NỮ (tiết 1)

Bài 7 : TÔN TRỌNG PHỤ NỮ (tiết 1)I/ Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết:

- Trẻ em có quyền được đối xử bình đẳng, không phân biệt trai

hay gái.

- Nêu được vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

- Nêu được những việc cần làm phù hợp với lứa tuổi thể hiện sự

tôn trọng phụ nữ.

- Tôn trọng, quan tâm, không phân biệt đối xử với chị em gái,

bạn gái và người phụ nữ khác trong cuộc sống hằng ngày.

- Cần phải tôn trọng phụ nữ và vì sao cần tôn trọng phụ nữ .

- Thực hiện các hành vi quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ chị em gái,

bạn gái và người phụ nữ khác trong cuộc sống hằng ngày.

II/ Đồ dùng dạy học:

- Thẻ các màu để sử dụng cho hoạt động 3, tiết 1.

- Tranh, ảnh, bài thơ, bài hát, truyện nói về người phụ nữ Việt

Nam.

III/ Hoạt động dạy – học:
1.Kiểm tra bài cũ: (3’)

-HS làm lại bài tập 3 + nêu ghi nhớ của bài.

-HS làm lại bài tập 4 + nêu ghi nhớ của bài.

-GV nhận xét.

2.Bài mới: 37’Hoạt động của thầy
T
Hoạt động của trò
G

1’ a.Giới thiệu bài: GV ghi đề - HS nhắc lại đề.

b.Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin (
1

8’ trang 22, SGK).

MT: HS biết những đóng góp của

người phụ nữ Việt Nam trong gia

đình và ngoài xã hội. -Các nhóm chuẩn

Cách tiến hành: bị.

-GV chia HS thành 4 nhóm và giao -Đại diện từng

nhiệm vụ cho từng nhóm quan sát, chuẩn nhóm lên trình bày.
bị giới thiệu nội dung một bức ảnh trong -Các nhóm khác

nhận xét, bổ sung ý
SGK.

kiến.

-GV kết luận. -HS thảo luận 3

-HS thảo luận theo các câu hỏi trong phút .

-Cả lớp bổ sung.
SGK.

-GV mời một số HS lên trình bày ý kiến.

8’ c.Hoạt động 2: Làm bài tập 1, SGK.

MT: HS biết các hành vi thể hiện sự

tôn trọng phụ nữ, sự đối xử bình đẳng

giữa trẻ em trai và gái.

Cách tiến hành: -HS làm việc cá

-GV giao nhiệm vụ cho HS. nhân.

-GV mời một số HS lên trình bày ý kiến. -HS trình bày ý

kiến.-GV rút ra kết luận.
8’ d.Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ ( bài tập 2,

SGK).

MT:HS biết đánh giá và bày tỏ thái

độ tán thành với các ý kiến tôn trọng

phụ nữ, biết giải thích lí do vì sao tán

thành hoặc không tán thành ý kiến đó. -1 HS.

Cách tiến hành: -HS bày tỏ thái độ

-Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. theo qui ước.

-GV hướng dẫn HS cách thức bày tỏ thái -Lớp bổ sung ý

độ thông qua việc giơ thẻ màu. kiến.

-GV lần lượt nêu từng ý kiến. - HS giải thích lí

2’ -GV mời một số HS giải thích lí do. do.

-GV rút ra kết luận.

e.Hoạt động 4: Củng cố - dặn dò

- Gọi HS đọc ghi nhớ trong SGK. -2 HS.

- Chuẩn bị bài học sau.

- GV nhận xét tiết học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản