Giáo án lớp 5 môn Địa Lý: CHÂU MĨ (tiết 2)

Chia sẻ: abcdef_22

I. MỤC TIÊU : Học xong bài này, HS : - Biết phần lớn người dân châu Mỹ là dân nhập cư. - Trình bày được 1 số đặc điểm chính của kinh tế châu Mỹ và 1 số đặc điểm nổi bật của Hoa Kì. - Xác định được trên bản đồ vị trí địa lý của Hoa Kì. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Phấn màu ,tranh ảnh SGK. - Bản đồ thế giới hoặc quả địa cầu. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TThờ i gia n 4’ A. Kiểm tra bài cũ: * Phương pháp...

Nội dung Text: Giáo án lớp 5 môn Địa Lý: CHÂU MĨ (tiết 2)

CHÂU MĨ (tiết 2)
I. MỤC TIÊU : Học xong bài này, HS :

- Biết phần lớn người dân châu Mỹ là dân nhập cư.

- Trình bày được 1 số đặc điểm chính của kinh tế châu Mỹ và 1 số

đặc điểm nổi bật của Hoa Kì.

- Xác định được trên bản đồ vị trí địa lý của Hoa Kì.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Phấn màu ,tranh ảnh SGK.

- Bản đồ thế giới hoặc quả địa cầu.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

TThờ Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp, hình thức tổ Đồ

chức các hoạt động
i dùn

gia g

n

A. Kiểm tra bài cũ: * Phương pháp kiểm tra và
4’
TThờ Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp, hình thức tổ Đồ

chức các hoạt động
i dùn

gia g

n

- Em hãy tìm và chỉ vị trí của châu đánh giá . Quả

mỹ trên quả Địa cầu(hoặc bản đồ thế - 3 HS trả lời địa

giới ). - GV nhận xét, cho điểm cầu

- Nêu đặc điểm địa hình của châu

Mĩ?

- Kể những điều em biết về vùng

rừng A- ma-dôn ? - GV giới thiệu mục tiêu

B. Bài mới. và ghi bảng tên bài .HS phấ

1. Giới thiệu bài: ghi vở n

34' màu

2. Giảng bài: * Phương pháp thảo luận

* Hoạt động3:Dân cư châu Mĩ . nhóm, quan sát , trực quan.

- Dựa vào bảng số liệu bài 17(trang - Học sinh đọc bảng số
TThờ Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp, hình thức tổ Đồ

chức các hoạt động
i dùn

gia g

n

113)cho biết châu Mĩ đứng thứ mấy liệu ở bài 17(trang103)và

về số dân trong các châu lục? trang124, đọc nội dung ở

- Dựa vào bảng số liệu trang 124 và mục 3 SGK.

cho biết các thành phần dân cư châu - Thảo luận nhóm, trả lời

Mĩ? câu hỏi.

- Vì sao dân cư châu Mĩ lại có nhiều - HS nối tiếp nhau trình

thành phần ,nhiều màu da như vậy? bày và bổ sung.

- Người dân châu Mĩ sống chủ yếu ở - GV giải thích thêm cho

những vùng nào ? HS: Dân cư tập trung đông

=> GV kết luận: Châu Mĩ đứng thứ đúc ở miền Đông của châu

3 về số dân trong các châu lục và Mĩ vì đây là nơi dân nhập

phần lớn dân cư châu Mĩ là dân cư đến sống đầu tiên, sau

nhập cư. đó họ mới di chuyển sang
TThờ Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp, hình thức tổ Đồ

chức các hoạt động
i dùn

gia g

n

phần phía Tây .

GV chốt lại và ghi bảng

ND mục 3.

* Hoạt động 4 :Hoạt động kinh tế . * Phương pháp quan sát,

- Nêu sự khác nhau về kinh tế giữa nêu vấn đề, thảo luận

Bắc Mĩ với Trung Mĩ và Nam Mĩ? nhóm.

-Kể tên 1 số nông sản ở Bắc Mĩ - HS quan sát hình 4, đọc

,Trung Mĩ và Nam Mĩ? SGK, cùng nhau thảo luận

- Kể tên 1 số ngành công nghiệp trả lời câu hỏi.

chính ở Bắc Mĩ , Trung Mĩ và Nam - HS nối tiếp nhau trình

Mĩ? bày và bổ sung.

=> GV kết luận:Bắc Mĩ có nền kinh - GV chốt lại và ghi bảng

tế phát triển , công ,nông nghiệp ND 4 .
TThờ Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp, hình thức tổ Đồ

chức các hoạt động
i dùn

gia g

n

hiện đại ;còn Trung Mĩ và Nam Mĩ - Nếu HS sưu tầm được

có nền kinh tế đang phát triển, sản tranh ảnh thì GV chia

xuất nông phẩm nhiệt đới và công thành các nhóm để HS

nghiệp khai khoáng. quan sát thảo luận và giới

thiệu về các hoạt động Bản

* Hoạt động 5: Hoa Kì. kinh tế. đồ

- Nêu 1 số đặc điểm nổi bật của Hoa T hế

Kì: Vị trí địa lý, diện tích, dân số * Phương pháp trực quan giới

đứng thứ mấy trên thế giới, đặc ,thảo luận.

điểm kinh tế? - 1 số HS chỉ vị trí của

=> GV kết luận: Hoa Kì nắm ở Bắc Hoa Kì và thủ đô Oa- sinh

Mĩ, là 1 trong những nước có nến –tơn trên bản đồ.
2’

kinh tế phát triển nhất thế giới .Hoa - Đọc SGK và trả lời câu
TThờ Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp, hình thức tổ Đồ

chức các hoạt động
i dùn

gia g

n

Kì nổi tiếng về sản xuất điện... hỏi.

- Đại diện các nhóm trả lời

và bổ sung.

C. Củng cố, dặn dò: - GV kết luận và ghi nội

- HS đọc ghi nhớ (trang 126 SGK) dung mục 5.

- GV nhận xét tuyên dương , CBB :

Châu Đại Dương và châu Nam Cực
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản