Giáo án lớp 5 môn Địa Lý: DÂN SỐ NƯỚC TA

Chia sẻ: abcdef_22

I.Mục tiêu: Học xong bài này, HS : - Biết dựa vào bảng số liệu, biểu đồ nhận biết số dân và đặc điểm tăng dân số nước ta. - Biết được nước ta có dân số đông , gia tăng dân số nhanh . - Nhớ số liệu dân số của nước ta ở thời điểm gần nhất . - Nêu được hậu quả do dân số tăng nhanh. - Thấy được sự cần thiết của việc sinh con trong một gia đình. II.Đồ dùng dạy học: Phấn màu , bảng số liệu và biểu đồ SGK III.Các...

Nội dung Text: Giáo án lớp 5 môn Địa Lý: DÂN SỐ NƯỚC TA

DÂN SỐ NƯỚC TA

I.Mục tiêu: Học xong bài này, HS :

- Biết dựa vào bảng số liệu, biểu đồ nhận biết số dân và đặc điểm

tăng dân số nước ta.

- Biết được nước ta có dân số đông , gia tăng dân số nhanh .

- Nhớ số liệu dân số của nước ta ở thời điểm gần nhất .

- Nêu được hậu quả do dân số tăng nhanh.

- Thấy được sự cần thiết của việc sinh con trong một gia đình.

II.Đồ dùng dạy học:

Phấn màu , bảng số liệu và biểu đồ SGK

III.Các hoạt động dạy học:Phương pháp hình thức ,
Nội dung hoạt động dạy học Đồ
tổ chức dạy học tương
TG
tương ứng dùng
ứng

1.Bài cũ: *Phương pháp kiểm tra,
4’

- Chỉ và nêu vị trí, giới hạn đánh giá
của nước ta trên bản đồ. - 3 HS lên bảng.

- Nêu vai trò của đất , rừng - GV và HS nhận xét cho Bản

đối với đời sống và sản xuất điểm đồ

của nhân dân ta?

- Chỉ và mô tả vùng biển

Việt Nam.Nêu vai trò của

biển đối với đời sống và sản

34’ xuất của ND ta ?

2.Bài mới:

* Giới thiệu bài : - GV nêu mục tiêu và ghi Phấn

tên bài lên bảng . màu

*Hoạt động 1:Dân số.

- Đây là bảng số liệu gì ? *Phương pháp thảo luận,

Theo em, bảng số liệu này quan sát.

có tác dụng gì ? - HS quan sát và đọc Bảng

- Các số liệu trong bảng bảng số liệu SGK trả lời số

được thống kê vào thời gian câu hỏi. liệu
- HS nối tiếp nhau trình SGK
nào ?

- Số dân được nêu trong bày kết quả

bảng thống kê tính theo đơn - GV giúp HS hoàn thiện

vị nào? nội dung bài sau đó chốt

=> GV nêu : Chúng ta cùng lại.

phân tích bảng số liệu....

- Năm 2004, dân số nước ta

là bao nhiêu người ?

- Nước ta có dân số đứng

hàng thứ mấy trong các

nước Đông Nam Á?

- Từ kết quả nhận xét trên,

em rút ra đặc điểm gì về dân

số Việt Nam? - GV ghi bảng ND của

kết luận: Năm mục 1.
GV

2004..........

*Hoạt động 2: Gia tăng dân *Phương pháp thảo luận Biểu
số. đồ
nhóm , quan sát .

- HS quan sát và đọc biểu SGK

- Đây là biểu đồ gì , có tác đồ SGK trả lời câu hỏi.

dụng gì ? - HS nối tiếp nhau trình

- Nêu giá trị được biểu hiện bày kết quả

ở trục ngang và trục dọc của - GV giúp HS hoàn thiện

biểu đồ. nội dung bài sau đó chốt

Như vậy số ghi trên đầu của lại.

mỗi cột biểu hiện cho giá trị

nào?

=> GV nêu :Chúng ta sẽ dựa - GV liên hệ với dân số

vào biểu đồ để ....... của Hà Nội( cho HS so

- Biểu đồ thể hiện dân số sánh số dân tăng thêm

của nước ta những năm nào hằng năm của cả nước

với số dân Hà Nội).
?

Cho biết dân số nước ta từng - Dựa vào tranh ảnh và

năm? vốn hiểu biết để nêu hậu
2’ - Nêu nhận xét về sự gia quả.

tăng dân số của nước ta. - GV tổng hợp và kết

luận.

- GV ghi bảng ND mục 2- Theo em dân số tăng

nhanh dẫn tới những hậu

q u ả gì ?

=> GV kết luận: Gia đình

đông con.......Trong những

năm gần đây, tốc độ tăng

dân số........

3.Củng cố – Dặn dò:

- GV đánh giá và nhận xét

tiết học

-Về nhà:Đọc phần ghi

nhớ(SGK- trang 84)
Đọc và trả lời câu hỏi:Các

dân tộc , sự phân bố dân cư.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản