Giáo án lớp 5 môn Địa Lý: ĐẤT VÀ RỪNG

Chia sẻ: abcdef_22

I.Mục tiêu: Học xong bài này, HS : - Chỉ trên bản đồ ( lược đồ ) vùng phân bố của đất phe- ra – lít, đất phù sa, rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn. - Nêu được một số đặc điểm của những loại đất và rừng nêu ở trên. - Biết vai trò của đất, rừng đối với đời sống của nhân dân ta. - ý thức được sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác đất , rừng một cách hợp lí. II.Đồ dùng dạy học: - Bản đồ địa lí tự nhiên Việt...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án lớp 5 môn Địa Lý: ĐẤT VÀ RỪNG

ĐẤT VÀ RỪNGI.Mục tiêu: Học xong bài này, HS :

- Chỉ trên bản đồ ( lược đồ ) vùng phân bố của đất phe- ra – lít, đất

phù sa, rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn.

- Nêu được một số đặc điểm của những loại đất và rừng nêu ở trên.

- Biết vai trò của đất, rừng đối với đời sống của nhân dân ta.

- ý thức được sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác đất , rừng một

cách hợp lí.

II.Đồ dùng dạy học:

- Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam .

- Tranh ảnh về thực vật và động vật của rừng Việt Nam ( nếu có),

phấn màu.

III. Hoạt động dạy học chủ yếu
TThờ Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp, hình thức Đồ

tổ chức các hoạt động
i dùn

gia g

n

A. Kiểm tra bài cũ: * Phương pháp kiểm tra
4’

- Nêu vị trí và đặc điểm của vùng biển và đánh giá .

nước ta? - 3 HS trả lời

- Biểncó vai trò thế nào đối với sản - GV nhận xét, cho điểm

xuất đời sống?

- Kể và chỉ trên bản đồ vị trí một số

bãi tắm, du lịch biển nổi tiếng của - GV nêu mục tiêu bài Phấ

nước ta ? học, ghi tên bài lên bảng n

34' B. Bài mới. . màu

1. Giới thiệu bài:

* Phương pháp thảo luận

2. Giảng bài: nhóm, quan sát.

*Hoạt động 1: Các loại đất chính ở - GV yêu cầu HS đọc
TThờ Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp, hình thức Đồ

tổ chức các hoạt động
i dùn

gia g

n

nước ta SGK và hoàn thành bảng

bên.

- Đại diện một số HS
loại Vùng phân Một số đặc
Tên

trình bày kết quả làm
đất bố điểm

việc ở lớp.
Phe – ra – .................. ..................

- Một số HS kể và chỉ
lít ... ..................

trên bản đồ vùng phân bố
.................. ........

2 loại đất chính trên bản
...

đồ.
Phù sa .................. ..................

- GV sửa chữa và giúp
... ..................

HS hoàn thiện phần trình
.................. ........

bày.
...

GV: Đất là nguồn tài nguyên quý giá
TThờ Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp, hình thức Đồ

tổ chức các hoạt động
i dùn

gia g

n

nhưng chỉ có hạn . Vì vậy , việc sử

dụng đất cần đi đôi với bảo vệ và cải

tạo . - HS nhóm 4 cùng thảo

- Đất có phải là tài nguyên vô hạn luận và trao đổi để trả

không? Từ đó em có rút ra kết luận gì lời câu hỏi.

về việc sử dụng và khai thác đất? - Đại diện các nhóm trả

- Nếu chỉ sử dụng mà không cải tạo , lời câu hỏi trước lớp.

bồi bổ , bảo vệ đất thì sẽ gâycho đất - HS khác bổ sung.

các tác hại gì? - GV sửa chữa và giúp

- Bằng hiểu biết của mình , em hãy nêu HS hoàn thiện câu trả lời.

một số cách cải tạo và bảo vệ đất ?

=>GV kết luận:Nước ta có nhiều loại

đất ,nhưng diện tích lớn hơn cả là đất
TThờ Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp, hình thức Đồ

tổ chức các hoạt động
i dùn

gia g

n

phe-ra –lít màu đỏ hoặc đỏ vàng ở

vùng đồi núi và đất phù sa ở vùng

đồng bằng . *Làm việc theo nhóm

* Hoạt động 2 : Rừng ở nước ta. - HS quan sát các hình

1,2,3 và đọc SGK hoàn

thành vào bảng.
Tên loại Vùng phân Một số đặc

- Đại diện một số HS
rừng bố điểm

trình bày kết quả làm
Rừng rậm ………… …………

việc ở lớp.
nhiệt đới ………… …………

- Một số HS lên bảng chỉ
………….. …………..

bản đồ vùng phân bố
........... ..........

rừng.
Rừng ngập ………… …………

- GV chốt lại.
mặn ………… …………
TThờ Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp, hình thức Đồ

tổ chức các hoạt động
i dùn

gia g

n

………….. …………..

........... .........Kết luận: Nước ta có nhiều loại rừng

,đáng chú ý là rừng rậm nhiệt đới và

rừng ngập mặn.Rừng rậm nhiệt đới tập

trung chủ yếu ở vùng đồi núi và rừng

- HS trong nhóm thảo
ngập mặn thường thấy ở ven biển .

* Rừng có vai trò như thế nào đối với luận về vai trò của rừng

đối với đời sống của
đời sống của nhân dân ta?

- Hãy nêu các vai trò của rừng đối với nhân dân.

- Đại diện các nhóm trả
đời sống và sản xuất của con người?

- Tại sao chúng ta phải sử dụng và khai lời câu hỏi trước lớp.

- HS khác bổ sung.
thác rừng hợp lí?
TThờ Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp, hình thức Đồ

tổ chức các hoạt động
i dùn

gia g

n

- Qua các thông tin em biết gì về thực - GV sửa chữa và giúp

trạng của rừng nước ta hiện nay? HS hoàn thiện câu trả lời.

- Để bảo vệ rừng nhà nước và người - Các nhóm trưng bày và

dân cần phải làm gì? giới thiệu tranh ảnh về

thực vật và động vật của

Kết luận: Rừng có tác dụng điều hoà rừng Việt Nam ( nếu có )

khí hậu, che phủ đất, giữ nước, ngăn

gió,…Ngoài ra, rừng còn cung cấp cho

ta nhiều gỗ quí và lâm sản khác.

2’

GV nói thêm: Tình trạng mất rừng đã

và đang là mối đe doạ lớn đối với cả

nước, không chỉ về mặt kinh tế, tài

nguyên mà còn ảnh hưởngkhông nhỏ
TThờ Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp, hình thức Đồ

tổ chức các hoạt động
i dùn

gia g

n

tới môi trường sống của con người. Do

đó, việc bảo vệ rừng và tài nguyên - HS đọc ghi nhớ.

rừng đang là nhiệm vụ cấp bách.

=> GV rút ra phần ghi nhớ.C. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tuyên dương

- VN hoàn thành bảng sau vào vở và

chuẩn bị cho ôn tập.

Loại rừng Đặc điểm

Rừng rậm nhiệt

đới

Rừng khộp
TThờ Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp, hình thức Đồ

tổ chức các hoạt động
i dùn

gia g

n

Rừng ngập mặn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản