Giáo án lớp 5 môn Địa Lý: KHÍ HẬU

Chia sẻ: abcdef_22

I.Mục tiêu: Học xong bài này, HS : - Trình bày được đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta. - Chỉ được trên bản đồ (lược đồ) ranh giới giữa 2 miền khí hậu Bắc và Nam. - Biết sự khác nhau giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam. - Nhận biết được ảnh hưởng của khí hậu tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta. II.Đồ dùng dạy học: -Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam. -Bản đồ Khí hậuViệt Nam. - Quả địa cầu. III.Các hoạt động dạy...

Nội dung Text: Giáo án lớp 5 môn Địa Lý: KHÍ HẬU

KHÍ HẬU

I.Mục tiêu: Học xong bài này, HS :

- Trình bày được đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta.

- Chỉ được trên bản đồ (lược đồ) ranh giới giữa 2 miền khí hậu Bắc

và Nam.

- Biết sự khác nhau giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam.

- Nhận biết được ảnh hưởng của khí hậu tới đời sống và sản xuất của

nhân dân ta.

II.Đồ dùng dạy học:

-Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam.

-Bản đồ Khí hậuViệt Nam.

- Quả địa cầu.

III.Các hoạt động dạy học:Phương pháp hình thức ,
Nội dung hoạt động dạy học Đồ
tổ chức dạy học tương
TG
tương ứng dùng
ứng
1.Bài cũ: *Phương pháp kiểm tra,
4’

- Trình bày đặc điểm chính đánh giá

của địa hình nước ta ? - 3 hs lên bảng.

- Nêu tên , chỉ 1 số dãy núi - GV và HS nhận xét cho Bản

và đồng bằng trên bản đồ điểm đồ

Địa lý tự nhiên Việt Nam ?

- Kể tên 1 số khoáng sản và

sự phân bố của chúng ?34’ 2.Bài mới:

* Giới thiệu bài :

- GV nêu mục tiêu và ghi Phấn

*Hoạt động 1:Nước ta có tên bài lên bảng . màu

khí hậu nhiệt đới gió mùa *Phương pháp thảo luận,

+Chỉ vị trí của Việt Nam quan sát.

trên quả Địa cầu và cho biết - HS đọc mục 1 và quan

nước ta nằm ở đới khí hậu sát hình 1 trong SGK .Chỉ
nào? ở đới khí hậu đó , nước vị trí Việt Nam trên quả Quả

ta có khí hậu nóng hay địa cầu,rồi thảo luận địa

lạnh? nhóm trả lời câu hỏi. cầu

+Nêu đặc điểm của khí hậu - HS nối tiếp nhau trình

nhiệt đới gió mùa ở nước bày kết quả và lên bảng

chỉ trên bản đồ khí hậu
ta?

+ Nêu thời gian thổi và hướng gió tháng 1 và Bản

hướng gió? đồ khí
tháng 7.

GV kết luận:Nước ta có khí - GV giúp HS hoàn thiện hậu

hậu nhiệt đới gió mùa nên nội dung bài sau đó chốt

nói chung là nóng , có nhiều lại.

mưa và gió , mưa thay đổi

theo mùa.

*Hoạt động 2:Khí hậu giữa *Phương pháp thảo luận

các miền có sự khác nhau. nhóm , quan sát .

+ Dựa vào bảng số liệu hãy - 1,2 HS lên bảng chỉ dãy

nhận xét sự chênh lệch nhiệt Bạch Mã, GV giới thiệu
độ trung bình giữa tháng 1 dãy núi Bạch Mã. Bản

và tháng 7 của Hà Nội và - HS đọc SGK ,quan sát đồ địa

thành phố HCM? hình 2 và vốn hiểu biết lí tự

+ Miền Bắc có những ,thảo luận trong nhóm trả nhiên

hướng gió nào hoạt động ? lời các câu hỏi. Việt

Nêu ảnh hưởng của hướng - Đại diện các nhóm nối Nam

gió đến khí hậu miền Bắc? tiếp nhau trả lời ,nhóm

+ Miền Nam có những khác bổ sung .

hướng gió nào hoạt động ?

Nêu ảnh hưởng của hướng - GV chốt lại và kết luận

gió đến khí hậu miền Nam?

+ GV kết luận: Khí hậu *Phương pháp thảo luận

nước ta có sự khác biệt nhóm

giữa... GV tổ chức cho HS cùng

*Hoạt động 3 : ảnh hưởng trao đổi trả lời các câu

của khí hậu. hỏi.

+ Khí hậu nóng và mưa - GV bổ sung và chốt lại.
nhiều giúp gì cho sự phát

triển cây cối của nước ta ?

+ Tại sao nói nước ta có thể

trồng nhiều loại cây khác

nhau?Khí hậu thay đổi theo
2’

mùa ,theo vùng sẽ ảnh

hưởng thế nào đến các loại

cây?

+ Vaò mùa mưa, mùa khô

khí hậu nước ta thường xảy

ra hiện tượng gì và có hại

như thế nào tới đời sống và

sản xuất?

GV kết luận:Khí hậu nóng

ẩm , mưa nhiều...

3.Củng cố – Dặn dò:

- GV đánh giá và nhận xét
tiết học

-Về nhà:Đọc phần ghi

nhớ(SGK- trang 74)

Đọc và trả lời câu hỏi:Sông

ngòi .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản