Giáo án lớp 5 môn Khoa Học: Bài dạy: THUỶ TINH

Chia sẻ: abcdef_22

I.Mục tiêu:Sau bài học, HS biết:- Phát hiện một số tính chất và công dụng của thuỷ tinh thông thường. - Kể tên các vật liệu để sản xuất ra thuỷ tinh. - Nêu tính chất và công dụng của thuỷ tinh chất lượng cao. II.Đồ dùng dạy học: - Hình và thông tin trang 60, 61 SGK. III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1.Kiểm tra bài cũ: (3’) -Kiểm tra 2 HS. HS1:-Em hãy nêu tính chất và cách bảo quản xi măng? HS2:-Xi măng có những ích lợi gì trong đời sống? -GV nhận xét bài cũ....

Nội dung Text: Giáo án lớp 5 môn Khoa Học: Bài dạy: THUỶ TINH

Bài dạy: THUỶ TINHI.Mục tiêu: Sau bài học, HS biết:

- Phát hiện một số tính chất và công dụng của thuỷ tinh thông

thường.

- Kể tên các vật liệu để sản xuất ra thuỷ tinh.

- Nêu tính chất và công dụng của thuỷ tinh chất lượng cao.

II.Đồ dùng dạy học:

- Hình và thông tin trang 60, 61 SGK.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:

1.Kiểm tra bài cũ: (3’) -Kiểm tra 2 HS.

HS1:-Em hãy nêu tính chất và cách bảo quản xi măng?

HS2:-Xi măng có những ích lợi gì trong đời sống?

-GV nhận xét bài cũ.

2.Bài mới: 37’

Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò.
TG

a.Giới thiệu bài: GV ghi đề -HS nhắc lại đề.
1’
16’ b.Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận.

Mục tiêu: Phát hiện một số tính chất và

công dụng của thuỷ tinh thông thường.

Tiến hành:

-GV yêu cầu HS quan sát các hình trong -HS quan sát hình

SGK/60, dựa vào các câu hỏi trong SGK và làm việc theo

để hỏi và trao đổi theo cặp. nhóm đôi.

-Gọi một vài HS trình bày kết quả làm -HS trình bày kết

việc theo cặp. quả .

17’ -GV và HS nhận xét.

KL: GV rút ra kết luận.

c.Hoạt động 2: Thực hành và xử lý thông

tin.

Mục tiêu: Kể tên các vật liệu để sản xuất

ra thuỷ tinh. Nêu tính chất và công dụng

của thuỷ tinh chất lượng cao. -HS làm việc theo

Tiến hành: nhóm 4.
-GV yêu cầu nhóm trưởng điều khiển các

bạn trong nhóm thảo luận các câu hỏi -Đại diện nhóm
3’

trình bày kết quả
SGK/61.

-Gọi đại diện các nhóm trình bày một làm việc.

trong các câu hỏi, các nhóm khác bổ -2HS nhắc lại.

sung.

KL: GV rút ra kết luận SGK/61. -HS trả lời.

d.Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò

-Hãy nêu tính chất của thuỷ tinh?

-Hãy kể tên một số đồ dùng được làm

bằng thuỷ tinh mà em biết?

-GV nhận xét tiết học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản