Giáo án lớp 5 môn Lịch Sử: CHIẾN THẮNG “Điện Biên Phủ trên không ”

Chia sẻ: abcdef_22

A . MỤC TIÊU : Học xong bài này , học sinh nêu được : - Từ ngày 18 đến 30 -12-1972 ,đế quốc Mĩ đã điên cuồng dùng máy bay tối tân nhất ném bom hòng huỷ diệt Hà Nội . - Quân dân ta đã chiến đấu anh dũng làm nên một “ Điện Biên Phủ trên không ”. B . ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - Bản đồ thành phố Hà Nội . - Các hình minh hoạ sách giáo khoa phóng to . - Phiếu học của học sinh . - Học sinh sưu...

Nội dung Text: Giáo án lớp 5 môn Lịch Sử: CHIẾN THẮNG “Điện Biên Phủ trên không ”

LỊCH SỬ :

CHIẾN THẮNG
“ Điện Biên Phủ trên không ”

A . MỤC TIÊU :
Học xong bài này , học sinh nêu được :
- Từ ngày 18 đ ến 30 -12-1972 ,đế quốc Mĩ đ ã điên cuồng dùng máy bay tối tân nhất ném bom
hòng hu ỷ diệt Hà Nội .
- Quân dân ta đã chiến đấu anh dũng làm nên một “ Điện Biên Phủ trên không ”.
B . ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :
- Bản đồ thành phố Hà Nội .
- Các hình minh hoạ sách giáo khoa phóng to .
- Phiếu học của học sinh .
- Học sinh sưu tầm các tranh ảnh , tư liệu lịch sử , các truyện kể ,thơ ca về chến thắng lịch sử “
Điện Biên Phủ trên không ”.
C . MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
I.Kiểm tra Bài cũ : 5’.
Ho ạt động dạy Ho ạt động học
- Giáo viên gọi 3 học sinh lên b ảng về các - 3 học sinh lần lượt lên bảng trả lời các câu
câu hỏi về nội dung bài cũ , sau đó nhận xét hỏi sau :
và cho điểm . + Hãy thuật lại cuộc tiến công vào Đại sứ quán
Mĩ của quân giải phóng miền Nam trong dịp
Tết Mậu Thân 1968 .
+ Cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968 có
tác động như thế nào đối với nước Mĩ ?
+ Nêu ý nghĩa của cuộc tổng tiến công và nổi
dậy Tết Mậu Thân 1968 .
II. Bài mới : 30’.
1. Giới thiệu bài : 1’.
Ho ạt động dạy Ho ạt động học
- Giáo viên giới thiệu bài : Vào những ngày cuối tháng 12 năm 1972 , đế quốc Mĩ dùng máy
b ay B52 rải thảm Hà Nội nhằm huỷ diệt Thủ đô , làm nhụt ý chí và sức chiến đấu của nhân dân
ta , nhằm giành thế thắng tại Hội nghị Pa-ri . Nhưng chỉ trong vòng 12 ngày đêm , không lực
Hoa Kì đã b ị đánh tan tác . Tổng thống Mĩ buộc phải tuyên bố ngừng ném bom .
Chiến thắng của quân và dân ta những ngáy cuối tháng 12 – 1972 tại Hà Nội trở thành biểu
tượng của tinh thần bất khuất và ý chí “ quyết thắng Mĩ ” của dân tộc Việt Nam .
2.Ho ạt động 1:
ÂM MƯU CỦA ĐẾ QUỐC MĨ
TRONG VIỆC DÙNG MÁY BAY B52 BẮN PHÁ HÀ NỘI
Ho ạt động dạy Ho ạt động học
1
- Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc cá nhân - Học sinh đọc sách giáo khoa và rút ra câu trả
,đọc sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi sau : lời sau đó ghi vào phiếu học tập của mình .
+ Nêu tình hình của ta trên mặt trận chống Mĩ + Sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu
và chính quyền Sài Gòn sau cuộc tổng tiến Thân 1968 , ta tiếp tục giành được nhiều thắng
công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 . lợi trên chiến trường miền Nam . Đế quốc Mĩ
buộc phải thoả thuận sẽ kí Hiệp định Pa-ri vào
tháng 10 -1972 đ ể chấm dứt chiến tranh , lập
lại hòa bình ở Việt Nam .
+ Nêu những điều em biết về máy bay B52 ? + Máy bay B52 là loại máy bay ném bom hiện
đại nhất thời ấy , có thể bay cao 16 km nên
pháo cao xạ không bắn được . Máy bay B52
mang khoảng 100 – 200 quả bom ( gấp 40 lần
các lo ại máy bay khác ). Máy bay này còn
được gọi là “ pháo đài bay ”.
+ Đế quốc Mĩ âm mưu gì trong việc dùng + Mĩ ném bom vào Hà Nội tức là vào trung
tâm đầu não của ta , hòng buộc chính phủ ta
máy bay B52 ?
chấp nhận kí Hiệp định Pa-ri có lợi cho Mĩ .
- Mỗi vấn đề 1 HS phát biểu ý kiến , sau đó các
- Giáo viên cho học sinh trình bày ý kiến học sinh khác bổ sung ý kiến .
trước lớp .
- Giáo viên bổ sung thênm cho học sinh : Sau hàng loại thất bại ở chiến trường miền Nam
,mĩ buộc phải kí với ta một Hiệp định tại Pa-ri . Song nội dung Hiệp định lại do phía ta nêu ra
, lập trường của ta rất kiên đ ịnh , vì vậy Mĩ cố tình lật lọng , một mặt chúng thoả thuận thời
gian kí vào tháng 10-1972 , mặt khác chúng chuẩn bị ném bom tại Hà Nội . Tổng thống Mĩ
Ních –xơn đ ã ra lệnh sử dụng máy bay tối tân nhất lúc bấy giờ là B52 đ ể ném bom Hà Nội .
Tổng thống Mĩ tin rằng cuộc rải thảm này sẽ đ ưa “ Hà Nội về thời kì đ ồ đá ” và chúng ta sẽ
phải kí Hiệp định Pa-ri theo các điều khoản do Mĩ đặt ra .
3.Ho ạt động 2
HÀ NỘI 12 NGÀY ĐÊM QUYẾT CHIẾN
Ho ạt động dạy Ho ạt động học
2
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận - Học sinh làm việc theo nhóm , mỗi nhóm 4
nhóm để trình bày diễn biến 12 ngày đêm học sinh , cùng thảo luận và ghi ý kiến của
chống máy bay Mĩ phá hoại của quân và dân nhóm vào phiếu học tập .
Hà Nội theo các câu hỏi gợi ý sau :
+ Cuộc chiến đấu chống máy bay Mĩ phá hoại Kết quả thảo luận tốt là :
của quân và dân Hà Nội bắt đầu và kết thúc + Cuộc chiến đấu bắt đầu vào khoảng 20 giờ
ngày 18-12-1972 kéo dài 12 ngày đêm đến
vào ngày nào ?
+ Lực lượng và phạm vi phá hoại của máy ngày 30-12-1972 .
b ay Mĩ ? + Mĩ dùng máy bay B52 ,lo ại máy bay chiến
đấu hiện đại nhất ồ ạt ném bom p há hu ỷ Hà
Nội và các vùng phụ cận , thạm chí chúng ném
bom vào cả bệnh viện ,khu phố trong học , bến
+ Hãy kể trận chiến đấu đem ngày 26-12- xe …
1972 trên b ầu trời Hà Nội . + Ngày 26-12-1972 , đich tập trung 105 lần
chiếc máy bay B52 ,ném bom trúng hơn 100
địa điểm ở Hà Nội . Phố Khâm Thiên là nơi bị
tàn phá nặng nhất , 300 người đ ã chết , 2.000
ngôi nhà bị phá huỷ , Với tinh thần chiến đấu
kiên cường ta bắn rơi 18 máy bay trong đó có 8
máy bay B52 , 5 chiếc bị rơi tại chỗ , bắt sống
nhiều phi công Mĩ .
+ Kết quả của cuộc chiến đấu 12 ngày đêm + Cuộc tập kích bằng máy bay B52 của Mĩ bị
chống máy bay Mĩ phá hoại của quân và dân đập tan ; 81 máy bay của Mĩ trong đó có 34
Hà Nội. máy bay B52 b ị bắn rơi , nhiều chiếc rơi trên
bầu trời Hà Nội . Đây là thất bại nặng nề nhất
trong lịch sử không quân Mĩ và là chiến thắng
oanh liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ
miền Bắc . Chiến thắng này được dư lu ận thế
giới gọi là trận “ Điện Biên Phủ trên không ”.
- 4 đại diện của 4 nhóm học sinh lần lượt trình
bày về từng vấn đề trên ,học sinh cả lớp theo
- Giáo viên tổ chức cho học sinh báo cáo kết dõi và bổ sung ý kiến .
quả thảo luận trước lớp. - Tự suy nghĩ và trả lời câu hỏi :
+ Một số học sinh nêu ý kiến trước lớp .
- Giáo viên hỏi học sinh cả lớp: Ví dụ :
 Giặc Mĩ thật độc ác , để thực hiện dã tâm
+ Hình ảnh một góc phố Khâm Thiên bị máy
b ay tàn phá và việc Mĩ ném bom cả vào bệnh của mình chúng sẵn sàng giết cả những người
viện , trường học , bến xe , khu phố gọi cho dân vô tội .
em suy nghĩ gì ?
- Giáo viên kết luận một số ý chính về diễn
b iến cu ộc chiến đấu 12 ngày đêm chống máy
b ay Mĩ phá hoại .
4.Ho ạt động 3 :
Ý NGHĨA CỦA CHIẾN THẮNG 12 NGÀY ĐÊM
CHỐNG MÁY BAY MĨ PHÁ HOẠI
Ho ạt động dạy Ho ạt động học
3
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận cả - Học sinh làm việc theo cặp , 2 học sinh ngồi
lớp để tìm hiểu ý nghĩa của cuộc chiến đấu 12 cạnh nhau trao đổi ý kiến ,trả lời câu hỏi để tìm
ngày đêm chống máy bay Mĩ phá hoại theo ý nghĩa :
các câu hỏi sau :
+ Vì sao nói chiến thắng 12 ngày đêm chống
máy bay M ĩ phá hoại của nhân dân miền Bắc + Vì chiến thắng này mang lại kết quả to lớn
là chiến thắng Điện Biên Phủ trên không ? cho ta , còn M ĩ bị thiệt hại nặng nề như Pháp
( Gợi ý : Ta thu được chiến thắng gì ? trong trận Điện Biên Phủ năm 1954 .
Địch thiệt hại như thế nào ?
Chiến thắng tác động gì đến việc kí Hiệp định
Pa-ri giữa ta và Mĩ , có nét gì giống với Hiệp
đ ịnh Gơ-ne-vơ giữa ta và Pháp )
- Giáo viên nêu lại ý nghĩa của chiến thắng “
Điện Biên Phủ trên không ”.
+ Vì sau chiến thắng này M ĩ buộc phải thừa
nhận sự thất bại ở Việt Nam và ngồi vào bàn
đàm phán tai hội nghị Pa-ri b àn về việc
chấm rứt chiến tranh ,lập lại hòa bình ở Việt
Nam giống như Pháp phải kí Hiệp định Giơ-
ne-vơ sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm
1954 .
III.Củng cố dặn dò .
- Giáo viên gọi một số học sinh phát biểu cảm nghĩ về bức ảnh máy bay Mĩ bị bắn rơi ở ngoại
thành Hà Nội .
- Giáo viên tổng kết bài : Trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 , đế quốc Mĩ dùng máy bay B52
ném bom hòng hu ỷ diệt Hà Nội và với thành phố lớn ở miền Bắc . âm mưu khuất phục nhân
d ân ta . Song quân dân ta đ ã lập lên chiến thắng oanh liệt “ Điện Biên Phủ trên không ”. .
Trong trận chiến này , cái gọi là “ pháo đài bay ” của cường quốc Hoa Kì đ ã bị rơi tơi tả tại
Thủ đô Hà Nội . Âm mưu kéo dài cuộc chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Việt Nam cũng vì thế mà
p há sản ho àn toàn . Mĩ buộc phải tiếp tục đ àm phán hòa bình và kí Hiệp định Pa-ri chẩm rứt
chiến tranh ở Việt Nam .
4
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản